Tulliliitot

Tulliliitot

Viekökö se tulliliittoon vai tuoko se sieltä? Tässä osiossa esitellään maailman tulliliittoja ja selvitetään niiden vaikutuksia kauppaan tariffien ja tullimenettelyjen osalta.

Mitä tulliliitot ovat?

Tulliliitot ovat maaryhmiä, jotka soveltavat yhtä yhteistä menettelyä, sääntöjä ja tulleja kaikkiin tai lähes kaikkiin tuonti-, vienti- ja kauttakulkutuotteisiin. Tulliliittoihin osallistuvilla mailla on yleensä yhteinen kauppa- ja kilpailupolitiikka.

 

Tullit tulliliiton ulkopuolelta tulevista tavaroista maksetaan kerran, kun tavarat saapuvat ensimmäisen kerran. Tämän jälkeen ei ole mitään muuta maksaa, ja tavarat liikkuvat vapaasti tulliliiton sisällä.

Tulliliitossa

Kaikille tulliliiton ulkopuolelta johonkin sen jäsenmaahan tuoduille tavaroille ja palveluille on yksi yhteinen ulkoinen tariffi.

Tavarat liikkuvat vapaasti tulliliiton kahden osan välillä (joko kokonaan unionissa tuotetut tai ne luovutetaan vapaaseen liikkeeseen sen jälkeen, kun ne on tuotu kolmansista maista) ilman tulleja sisärajoilla.

Kauppa- ja tullilainsäädäntö on yhdenmukaistettu, ja mailla on yhteiset normit useilla aloilla, kuten teollis- ja tekijänoikeuksissa, kilpailussa ja verotuksessa.

Mitkä ovat tulliliitot maailmassa?

 • Andien yhteisö (CAN)
 • Karibian yhteisö (CARICOM)
 • Keski-Amerikan yhteismarkkinat (CACM)
 • Itä-Afrikan yhteisö (EAC)
 • Keski-Afrikan talous- ja rahaliitto (CEMAC)
 • Euraasian tulliliitto (EACU)
 • Euroopan unionin tulliliitto (EUCU)
 • EU:n ja Andorran tulliliitto
 • EU:n ja San Marinon tulliliitto
 • EU-Türkiyen tulliliitto
 • Persianlahden yhteistyöneuvosto (GCC)
 • Israelin ja Palestiinan viranomainen
 • Eteläiset yhteismarkkinat (MERCOSUR)
 • Eteläisen Afrikan tulliliitto (SACU)
 • Sveitsi-Liechtenstein (CH-FL)
 • Länsi-Afrikan talous- ja rahaliitto (UEMOA)
Jaa tämä sivu: