Tulliliitot

Tulliliitot

Aiotteko viedä tulliliittoon tai tuoda sieltä?Tässä osiossa esitellään maailman tulliliittoja ja niiden vaikutuksia kaupankäyntiin tariffien ja tullimenettelyjen osalta.

Mitä tulliliitot ovat?

Tulliliitot ovat maaryhmiä, jotka soveltavat yhtä yhteistä menettely-, sääntö- ja tariffijärjestelmää kaikkeen tai lähes kaikkeen tavaroiden tuontiin, vientiin ja kauttakuljetukseen. Tulliliittoihin osallistuvilla mailla on yleensä yhteinen kauppa- ja kilpailupolitiikka.

 

Tulliliiton ulkopuolelta tulevientavaroiden tullit maksetaan kerran, kun tavarat saapuvat ensimmäisen kerran. Tämän jälkeen ei ole enää mitään syytä maksaa ja tavarat voivat liikkua vapaasti tulliliiton sisällä.

Tulliliitossa

Kaikkiin tulliliiton ulkopuolelta sen jäsenmaihin tuotaviin tavaroihin ja palveluihin sovelletaan yhtä ainoaa ulkoista tariffia.

Tavarat liikkuvat vapaasti tulliliiton kahden osan välillä (ne joko tuotetaan kokonaan unionissa tai luovutetaan vapaaseen liikkeeseen sen jälkeen, kun ne on tuotu kolmansista maista) ilman tulleja sisärajoilla.

Kauppa- ja tullilainsäädäntö on yhdenmukaistettu, ja mailla on yhteiset standardit useilla aloilla, kuten teollis- ja tekijänoikeuksien, kilpailun ja verotuksen aloilla.

Mitkä ovat tulliliitot maailmassa?

 • Andien yhteisö (CAN)
 • Karibian yhteisö (CARICOM)
 • Keski-Amerikan yhteismarkkinat (CACM)
 • Itä-Afrikan yhteisö (EAC)
 • Keski-Afrikan talous- ja rahayhteisö (CEMAC)
 • Euraasian tulliliitto (EACU)
 • Euroopan unionin tulliliitto (EUCU)
 • EU:n ja Andorran tulliliitto
 • EU:n ja San Marinon tulliliitto
 • EU:n ja Turkin välinen tulliliitto
 • Persianlahden yhteistyöneuvosto (GCC)
 • Israelin ja palestiinalaishallinnon välillä
 • Eteläiset yhteismarkkinat (MERCOSUR)
 • Eteläisen Afrikan tulliliitto (SACU)
 • Sveitsi-Liechtenstein (CH-FL)
 • Länsi-Afrikan talous- ja rahaliitto (UEMOA)
Jaa tämä sivu: