Kauppajärjestelmät

Tässä osiossa kerrotaan tuontimenettelyistä, kuten tullietuuksista sekä yhteyksistä alakohtaisiin ja maakohtaisiin vaatimuksiin.

Tavaroiden vientiä tai tuontia varten on esitettävä erityiset asiakirjat tulliselvitystä varten. Tässä osiossa on tietoa joistakin erityisluvista ja -asiakirjoista, joita tarvitset.

Tuonti

Esimerkiksi tiettyjen tavaroiden tuonti EU:hun voi edellyttää tuontilisenssiä. Jos tuomasi tavara edellyttää tuontilupaa, sinun on hankittava se sen EU:n jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, johon olet sijoittautunut. Tämä on varmistettava ennen tulliselvitystä, jotta tavarasi voi liikkua vapaasti EU:ssa.

Tuontitodistuksen saamiseksi sinun on

  • Täyttäkää hakemuslomake käyttäen komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 (EUVL L 206, 30/07/2016) liitteessä I olevaa esimerkkiä(CELEX 32016R1239) tai muulla vastuuviranomaisen hyväksymällä riittävällä tavalla, esimerkiksi tietokoneavusteisella järjestelmällä. Hakulomaketta käytettäessä hakijan on täytettävä kaksi kopiota: yksi ajokortin haltijalle ja yksi ajokortin myöntäneelle viranomaiselle.
  • Maksettava takaisin maksettava arvopaperitalletus. Talletuksen määrä vahvistetaan kunkin maatalousalan yhteisessä markkinajärjestelyssä. Pantti palautetaan sinulle sen jälkeen, kun olet täyttänyt kaikki velvollisuutensa tuojana. Jos tuontitavaroiden määrä on enintään 100 euroa tai jos todistus on laadittu interventioelimen nimissä, vakuustalletusta ei tarvitse maksaa.

Tuontilisenssin saatuaan sinun on varmistettava, että tuotavien tavaroiden kuvaus ja määrä vastaavat tuontilisenssissä annettuja tietoja.

Jos tuotavat tavarat ylittävät tai alittavat tuontitodistuksessa ilmoitetun määrän enintään 5 %, velvollisuutenne katsotaan täytetyksi. Jos toimivaltaiset viranomaiset toteavat, että ette ole täyttänyt velvollisuuksiasi tuojana, vakuustalletus menetetään.

Maasta vienti

Jos haluat viedä tavaroita, sinun on varmistettava, että maa, jonka haluat viedä tuotteesi, ei sovella rajoituksia. Tällaiset rajoitukset voivat estää tuotteen pääsyn kohdemarkkinoille.

Näitä kutsutaan tuontirajoituksiksi kohdemarkkinoillenne. Tutustu kohdemarkkinoiden rajoituksiin Oma Trade Assistant —sivustolla.

Jos haluat tarkistaa tiettyyn tuotteeseen tai kumppanimaahan sovellettavat erityiset tuontimenettelyt, tutustu markkinoita koskevaan osioon.

Lisätietoja

Peruskuvaus tuonti- ja vientiprosessista ja sen yleisistä vaiheista löytyy vaiheittaisista oppaista.

Lisätietoja tuontia ja vientiä koskevista tullimenettelyistä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivuilla.

Jaa tämä sivu: