Kauppajärjestelmät

Tässä osiossa kerrotaan tuontimenettelyistä, muun muassa tullietuuksien kaltaisista aiheista, sekä yhteyksistä alakohtaisiin ja maakohtaisiin vaatimuksiin.

Tavaroiden vientiä tai tuontia varten on esitettävä erityiset asiakirjat tulliselvitystä varten. Tässä osiossa annetaan tietoa joistakin mahdollisesti vaadittavista luvista ja asiakirjoista.

Tuodaan

Tiettyjen tavaroiden tuonti EU:hun voi esimerkiksi edellyttää tuontilupaa. Jos tuomasi tavara edellyttää tuontilisenssiä, sinun on hankittava se sen EU:n jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, johon olet sijoittautunut. Sinun on varmistettava, että tämä tehdään ennen tulliselvitystä, jotta tavarat voivat liikkua vapaasti EU:ssa.

Tuontitodistuksen saamiseksi sinun on

  • Täytä hakemuslomake käyttäen komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 (EUVL L 206, 30.7.2016) (CELEX 32016R1239) liitteessä I olevaaesimerkkiä taimuulla riittävällä tavalla, jonka vastuuviranomainen on hyväksynyt, esimerkiksi tietokoneistetun järjestelmän avulla. Jos käytät hakulomaketta, hakijan on täytettävä kaksi jäljennöstä: yksi haltijana ja yksi, jonka toimitat todistuksen myöntävälle viranomaiselle.
  • Maksettava takaisin maksettava vakuus. Pantin määrä vahvistetaan yhteisessä markkinajärjestelyssä kullekin maatalousalalle. Vakuus palautetaan sinulle, kun olet täyttänyt kaikki velvollisuutensa tuojana. Jos tuomienne tavaroiden arvo on enintään 100 euroa tai jos todistus on laadittu interventioelimen nimissä, vakuutta ei tarvitse maksaa.

Kun olet saanut tuontitodistuksen, sinun on varmistettava, että tuomienne tavaroiden kuvaus ja määrä vastaavat tuontitodistuksessa annettuja tietoja.

Jos tuodut tavarat ylittävät tai alittavat tuontitodistuksessa ilmoitetun määrän enintään 5 prosentilla, velvollisuuden katsotaan täyttyneen. Jos toimivaltaiset viranomaiset toteavat, että ette ole täyttänyt velvollisuuksiasi tuojana, vakuustalletus menetetään.

Viedään

Jos haluat viedä tavaroita, sinun on varmistettava, että vientimaasi ei sovella tuoterajoituksia. Tällaiset rajoitukset voivat estää tuotteen pääsyn kohdemarkkinoille.

Näitä kutsutaan tuontirajoituksiksi kohdemarkkinoillasi. Yleiskuva rajoituksista kohdemarkkinoillasi löytyy Oma kauppa-avustaja.

Tiettyä tuotetta tai kumppanimaata koskevat erityiset tuontimenettelyt ovat markkinaosiossa.

Lisätietoja

Tuonti- ja vientiprosessin peruskuvaus ja yleiset toimenpiteet löytyvät vaiheittaisista oppaista.

Lisätietoja tuontiin ja vientiin liittyvistä tullimenettelyistä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Jaa tämä sivu: