EU:n ja CARIFORUMin talouskumppanuussopimus

CARIFORUMin ja EU:n talouskumppanuussopimuksen ansiosta näiden kahden alueen kansalaisten ja yritysten on helpompi investoida ja käydä kauppaa keskenään sekä vauhdittaa kehitystä koko Karibian alueella. Lue, miten EU:n talouskumppanuussopimukset 14 Karibian valtion kanssa hyödyttävät kauppaasi.

Lyhyesti

CARIFORUMin ja EU:n talouskumppanuussopimus allekirjoitettiin lokakuussa 2008. Kyse ei ole pelkästään tavarakauppaa koskevasta sopimuksesta. se sisältää sitoumuksia, jotka koskevat palvelukauppaa, investointeja, kauppaan liittyviä kysymyksiä, kuten kilpailupolitiikkaa, julkisia hankintoja, teollis- ja tekijänoikeuksia sekä kestävän kehityksen näkökohtia. Sopimus:

 • auttaa näitä kahta aluetta investoimaan ja käymään kauppaa keskenään
 • tarjoaa ennakoitavan markkinoillepääsyn EU:n ja Karibian alueen kauppiaille
 • avaa asteittain EU:n palvelumarkkinat, myös luovan alan ja viihdeteollisuuden markkinat, sekä Karibian markkinat EU:n palveluntarjoajille
 • varmistetaan kaikkien tuotteiden tulliton ja kiintiötön pääsy EU:n markkinoille
 • Arkaluontoisten tuotteiden vienti EU:hun vapautetaan asteittain 25 vuoden kuluessa.
 • mahdollistaa CARIFORUM-yritysten kaupallisen läsnäolon EU:ssa
 • määrätään Karibian alueen sisäistä kauppaa koskevasta alueellista etuuskohtelua koskevasta lausekkeesta, jolla edistetään alueellista yhdentymistä ja alueellisia arvoketjuja.

Sopimukseen sisältyy myös erillinen kulttuuriyhteistyötä koskeva pöytäkirja, jolla pyritään parantamaan CARIFORUM-maiden ja EU:n välisen kulttuuritoimintojen, -hyödykkeiden ja -palvelujen vaihdon edellytyksiä. CARIFORUMin ja EU:n talouskumppanuussopimus on ensimmäinen kauppasopimus, johon EU sisällytti erityisesti kulttuuria koskevia kattavia määräyksiä.

Edunsaajamaat

Kaikkiaan 14 CARIFORUM-maata panee täytäntöön CARIFORUM–EU-talouskumppanuussopimuksia:

 • Dominikaaninen tasavalta
 • Karibian yhteisön valtiot:
  • Antigua ja Barbuda
  • Bahamasaaret
  • Barbados
  • Belize
  • Dominica
  • Grenada
  • Guyana
  • Jamaika
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent ja Grenadiinit
  • Saint Kitts ja Nevis
  • Suriname
  • Trinidad ja Tobago

Myös Haiti allekirjoitti sopimuksen joulukuussa 2009, mutta ei vielä sovella sitä, ennen kuin maan parlamentti on ratifioinut sen.

Karibian maita suosivat epäsymmetriset säännökset

Talouskumppanuussopimuksessa määrätään epäsymmetriasta AKT-maiden hyväksi, kuten arkojen tuotteiden sulkemisesta vapauttamisen ulkopuolelle, pitkistä vapauttamisajoista, joustavista alkuperäsäännöistä sekä maataloutta, elintarviketurvaa ja alkuvaiheessa olevan teollisuuden suojelua koskevista erityisistä suojatoimista ja -toimenpiteistä.

Vaikka EU:n markkinat avataan välittömästi ja täysimääräisesti, CARIFORUM-valtioilla on 15–25 vuotta aikaa avata ovensa EU:n tuonnille. Lisäksi 17 prosenttia herkimpien tuotteiden (lähinnä harmonoidun järjestelmän 1–24 ryhmään kuuluvien tuotteiden) tuottajista saa pysyvän suojan kilpailulta.

Tullit

 • EU myöntää 100-prosenttisen tulli- ja kiintiövapaan pääsyn kaikille Cariforum-valtioista tuleville tavaroille. Pääsy EU:n markkinoille on pysyvä, täysimääräinen ja vapaa kaikille CARIFORUM-tuotteille.
 • Karibian maat poistavat tullit asteittain 15-25 vuoden kuluessa. 17:ää prosenttia tuotteista ja palveluista pidetään arkaluonteisina, ja ne on jätetty kokonaan vapauttamisen ulkopuolelle. Jos joidenkin EU:n tavaroiden tuonti CARIFORUM-maihin yhtäkkiä lisääntyy ja uhkaa paikallista tuotantoa, voidaan soveltaa suojatoimenpiteitä, kuten tuontikiintiöitä.
 • Kaikki tullit esitetään CARIFORUMin ja EU:n talouskumppanuussopimuksen liitteissä 1,2 ja 3. On huomattava, että kaikki Cariforum-maat eivät noudata samaa vapauttamisaikataulua.
 • Käytä My Trade Assistant -hakutoimintoa löytääksesi tarkat tiedot tietyn tuotteen tulleista ja tariffeista ottaen huomioon sen alkuperämaan ja määränpään. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tulliviranomaisiin.
 •  Maitojauheen tuonnista Dominikaaniseen tasavaltaan on erityissäännöksiä - on olemassa tuontikiintiöitä, joihin liittyy etuustulleja.

Alkuperäsäännöt

Saadakseen etuuskohtelun tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tarkista kauppa-avustajani  interaktiivisesta”Alkuperäsääntöjen itsearviointityökalusta (ROSA)”,miten voit arvioida, täyttääkö tuotteesi alkuperäsäännöt, ja selvittää, miten voit laatia oikeat asiakirjat.

Talouskumppanuussopimusten alkuperäsääntöjä koskevaa lukua sovelletaan.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

Tutustu teknisiin vaatimuksiin, sääntöihin ja menettelyihin, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.

Hae tuotteeseesi ja sen alkuperämaahan sovellettavia erityissääntöjä ja -määräyksiä kauppa-avustajani avulla. Jotta voit tarkastella tuotteesi vaatimuksia, sinun on ensin yksilöitävä sen tullikoodi. Jos et tiedä tullikoodia, voit hakea sitä tuotteesi nimellä sisäänrakennetussa hakukoneessa.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset SPS

 • Tutustu terveys-, turvallisuus-, terveys- ja kasvinsuojelustandardeihin, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Hae tuotteeseesi ja sen alkuperämaahan sovellettavia terveys-, turvallisuus- ja terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevia sääntöjä kauppa-avustajasta . Jotta voit tarkastella tuotteesi vaatimuksia, sinun on ensin yksilöitävä sen tullikoodi. Jos et tiedä tullikoodia, voit hakea sitä tuotteesi nimellä sisäänrakennetulla hakukoneella.

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Alkuperäselvitykset

Jotta talouskumppanuussopimusmaista peräisin oleviin tuotteisiin voidaan soveltaa etuustulleja, niiden mukana on oltava alkuperäselvitys. Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta. Tämä voi olla joko:

 • EUR.1-tavaratodistus – viejämaan tulliviranomaisten antama. Todistusta hakevan viejän (tai valtuutetun edustajan) on oltava valmis esittämään pyynnöstä asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema, ja täytettävä alkuperäsääntöpöytäkirjan muut vaatimukset. Alkuperäasematodistus on voimassa kymmenen kuukautta sen antamispäivästä.
 • Kauppalaskuilmoitus – minkä tahansa viejän antama enintään 6 000 euron arvoisista lähetyksistä tai valtuutetun viejän antama minkä tahansa arvoisista lähetyksistä. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema ja jotka täyttävät alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan muut vaatimukset.

Kumulatiivinen hoito

Kun kyseessä on kumulaatiota koskeva väite, joka koskee talouskumppanuussopimuskumppanin, muun AKT-valtion kuin CARIFORUM-valtion tai MMA:n ainesten käyttöä tai kyseisissä maissa suoritettua valmistusta tai käsittelyä, tulliviranomaisille on toimitettava seuraavat todisteet:

 • toimitettujen ainesten osalta EUR.1-tavaratodistus tai hankkijan ilmoitus;
 • suoritetun valmistuksen tai käsittelyn osalta erillinen hankkijan ilmoitus.

Jokaisesta toimitetusta aineslähetyksestä on esitettävä kauppalaskussa, lähetysluettelossa tai muussa kaupallisessa asiakirjassa erillinen hankkijan ilmoitus, jossa kyseiset ainekset kuvataan täydellisesti.

Muut asiakirjat

 • Tutustu muihin tulliselvitysasiakirjoihin ja -menettelyihin, joita tarvitaan Euroopan unioniin tuontia varten.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

 • Tekijänoikeutta koskevilla säännöksillä pyritään varmistamaan, että sekä EU:n että CARIFORUM-valtioiden oikeudenhaltijat saavat asianmukaisen korvauksen teostensa käytöstä. Sen vuoksi CARIFORUM-oikeuksien haltijoiden, jotka haluavat viedä tekijänoikeuksin suojattuja tuotteita tai palveluja EU:hun, olisi helpompi saada korvaus tällaisten tuotteiden ja palvelujen käytöstä.
 • Talouskumppanuussopimus (palveluja koskeva luku) sisältää 27 EU-maan (Belgiaa lukuun ottamatta) markkinoille pääsyä koskevat sitoumukset, jotka koskevat viihdepalvelujen vaihtoa audiovisuaalisia palveluja lukuun ottamatta. Tämä tarkoittaa, että CARIFORUMin taiteilijat, muusikot ja muut kulttuurialan ammattilaiset, jotka on rekisteröity yritykseksi, voivat lähettää jäseniään tai työntekijöitään 27 EU-maahan tarjoamaan viihdepalveluja, kuten esityksiä, jotka on suojattu tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla.
 • Neuvottelut maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevasta sopimuksesta ovat käynnissä.

Palvelukauppa

Koska talouskumppanuussopimus on epäsymmetrinen Karibian valtioiden hyväksi, CARIFORUM avaa 65–75 prosenttia markkinoistaan keskittyen aloihin, joilla on suurin vaikutus kehitykseen ja joilla tarvitaan investointeja ja teknologian siirtoa, kun taas EU avaa 90 prosenttia palvelumarkkinoistaan.

Osapuolet keskustelevat parhaillaan seuraavista asioista:

 • matkailu
 • kulttuuripöytäkirjan aktivointi
 • palvelukomitean perustamisesta

Ole hyvä

Julkiset hankinnat

Investoinnit

Muut (kilpailu, leluturvallisuus)

Talouskumppanuussopimus auttaa Karibian alueen kehitystä yhdentymällä tiiviimmin maailmanlaajuiseen ja alueelliseen kauppaan ja luomalla uusia markkinamahdollisuuksia:

 • palvelu- ja investointikaupan avaaminen
 • helpottaa liiketoiminnan harjoittamista Karibialla, mukaan lukien säännöt reilun kilpailun varmistamiseksi
 • EU:n taloudellinen tuki, jolla autetaan
  • hallitukset toteuttavat EPA-yrityksiä
  • käytetään talouskumppanuussopimusta viennin lisäämiseen ja ulkopuolisten investointien houkuttelemiseen

Kilpailu

Vuodesta 2014 lähtien EU on lopettanut kaikkien talouskumppanuussopimusmaihin vietävien tuotteiden vientituet.

EU on minimoinut toimenpiteet, joilla on tuotantoa ja kauppaa vääristäviä vaikutuksia.

Jos paikallinen teollisuus on uhattuna Euroopan tuonnin äkillisen kasvun vuoksi, talouskumppanuussopimukset mahdollistavat toimenpiteiden käynnistämisen teollisuudenalojen ja kehittymässä olevan teollisuuden suojelemiseksi.

Kestävä kehitys

Talouskumppanuussopimus perustuu nimenomaisesti Cotonoun sopimuksessa vahvistettuihin "olennaisiin ja perustavanlaatuisiin" osiin eli ihmisoikeuksiin, demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan. Talouskumppanuussopimukset sisältävät näin ollen joitakin EU:n sopimusten vahvimpia sanoja oikeuksista ja kestävästä kehityksestä.

 • ”Täytäntöönpanosta pidättymistä koskeva lauseke” tarkoittaa, että (Cotonoun sopimuksen mukaisia) ”aiheellisia toimenpiteitä” voidaan toteuttaa, jos jokin osapuoli ei täytä olennaisia osia koskevia velvoitteitaan. Tähän voi sisältyä kauppaetuuksien keskeyttäminen.
 • Talouskumppanuussopimusten yhteisten toimielinten tehtävänä on seurata ja arvioida talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanon vaikutuksia osapuolten kestävään kehitykseen. Cotonoun sopimuksen mukaisesti kansalaisyhteiskunnalla ja parlamentin jäsenillä on selkeä rooli.

Alueellinen yhdentyminen

CARIFORUM-maat ovat yhdentyneet tiiviimmin toisiinsa. Talouskumppanuussopimus helpottaa tavaroiden ja palvelujen vientiä seuraavien maiden välillä:

 • kaikki CARIFORUMin muodostavat maat
 • 17 Karibian aluetta, joilla on suorat yhteydet EU-maihin (neljä Ranskan "syrjäisintä aluetta" ja 13 merentakaista aluetta - kuusi brittiläistä, kuusi hollantilaista ja yksi ranskalainen)
 • CARIFORUM-valtiot ovat sitoutuneet tarjoamaan toisilleen samat etuudet kuin EU:lle (ei vielä pantu täysimääräisesti täytäntöön)
 • Vuosina 2014–2020 EU on myöntänyt 346 miljoonaa euroa alueellisen yhteistyöohjelman puitteissa. 

Valmiuksien kehittäminen ja tekninen apu

EU auttaa Karibian maiden hallituksia täyttämään sitoumuksensa seuraavilla tavoilla:

 • Ensinnäkin EU rahoittaa talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanorakenteita koko Karibian alueella. Ne toimivat kansallisissa kauppaministeriöissä ja CARIFORUM-osastolla Karibian yhteisön (CARICOM) sihteeristössä.
 • Toiseksi EU on rahoittanut EKR:stä talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpano- ja yksityissektorin kehittämisohjelmia hallituksille ja yrityksille vuodesta 2012. EU auttaa Karibian maita tekemällä yhteistyötä useiden Karibian alueen ja kansainvälisten elinten kanssa
  • nykyaikaistaa tapaa, jolla ne nostavat veroja ja keräävät tilastoja
  • auttaa yrityksiä täyttämään EU:n terveys-, turvallisuus- ja ympäristönormit
  • monipuolistaa talouksiaan tukemalla palvelusektorinsa kasvua
  • Kilpailusta, kaupan suojatoimista ja suojatoimenpiteistä vastaavien virastojen perustaminen
   Teknisen avun antaminen teollis- ja tekijänoikeuksien alalla
 • Kolmanneksi EU investoi auttaakseen hallituksia integroitumaan muilla tavoin.
  • CARICOMin kautta: luomalla sisämarkkinat ja talous (CSME)
  • DDR:ssä ja Haitissa: edistämällä näiden kahden välistä tiiviimpää yhteistyötä
  • Itä-Karibian alueella: pyrkimällä tiiviimpään yhdentymiseen
 • Neljänneksi EU rahoittaa vastaavaa työtä myös maakohtaisten ohjelmiensa kautta.
  • kaikilla valtioilla on talouskumppanuussopimusten koordinaattorit ja rakenteet
  • lähes kaikki valtiot ovat toteuttaneet talouskumppanuussopimuksessa sovitut asteittaiset tullinalennukset vuosina 2011 ja 2013, 2015 ja 2017
  • CROSQ:n, joka on alueellinen standardointielin, ja CAHFSA:n, joka on vuonna 2010 perustettu alueellinen elintarviketurvallisuusvirasto, vahvistaminen on käynnissä.

Yhteiset toimielimet

EU on myös auttanut talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanossa tekemällä yhteistyötä Karibian maiden kanssa useiden uusien Karibian ja EU:n yhteisten instituutioiden perustamiseksi.

Näiden elinten tarkoituksena on valvoa, miten molemmat alueet panevat sopimuksen täytäntöön. Niiden tarkoituksena on myös varmistaa, että talouskumppanuussopimuksella saadaan aikaan myönteisiä tuloksia, ja ratkaista mahdolliset ongelmat.

CARIFORUMin ja EU:n kuusi yhteistä toimielintä:

 • Yhteisneuvosto
 • Kauppa- ja kehityskomitea (T&DC)
 • Parlamentaarinen valiokunta
 • Neuvoa-antava komitea
 • Tulliyhteistyön ja kaupan helpottamisen erityiskomitea
 • Maatalouden erityiskomitea.

Karibian alueen yritysten auttaminen

EU auttaa myös talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanossa kumppanuudellaan Karibian vientijärjestön kanssa, joka on koko Karibian alueen kattava kauppaa ja investointeja edistävä virasto.

EU rahoittaa ohjelmia, joilla autetaan Karibian vientiä tekemään tiivistä yhteistyötä Karibian alueen yritysten kanssa, jotta ne voivat hyödyntää talouskumppanuussopimusta kehittääkseen tuotantoaan ja lisätäkseen vientiään sekä muihin Karibian maihin että EU:hun.

Virasto tekee yhteistyötä myös EU:n syrjäisimpien alueiden ja Karibian merentakaisten maiden ja alueiden kanssa edistääkseen niiden ja muun alueen välistä kauppaa.

Kulttuuriyhteistyö

Kulttuuriyhteistyötä koskevalla pöytäkirjalla luodaan puitteet CARIFORUMin ja EU:n väliselle laajemmalle yhteistyölle kulttuuritoimintojen sekä -hyödykkeiden ja -palvelujen vaihdossa.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu: