Standardit ja vaatimustenmukaisuuden arviointi

Standardit ja vaatimustenmukaisuuden arviointi

Standardit ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt yhdessä teknisten määräysten kanssa ovat kolme tekijää, jotka voivat muodostaa kaupan teknisiä esteitä.

Vaikka teknisissä määräyksissä asetetaan pakollisia tuotevaatimuksia, standardeihin sisältyy vapaaehtoisia yksityiskohtaisia teknisiä eritelmiä ja tuotteiden ominaisuuksia koskevia kriteerejä, jotka auttavat valmistajia noudattamaan teknisissä määräyksissä asetettuja pakollisia vaatimuksia.

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt ovat väline, jolla osoitetaan, että tuote on kaikkien asiaankuuluvien pakollisten tuotevaatimusten mukainen. Kolmannen osapuolen vaatimustenmukaisuuden arviointi edellyttää riippumattomien vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten tai viranomaisten toimia, ja sitä edellytetään yleensä keskisuuren tai suuren riskin tuotteilta. Kun vaaditaan pakollista kolmannen osapuolen suorittamaa vaatimustenmukaisuuden arviointia, tämä lisää vaatimustenmukaisuuden arvioinnin kustannuksia (taloudelliset kustannukset ja markkinoille pääsyn viivästyminen). Vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevilla kahdenvälisillä vastavuoroista tunnustamista koskevilla sopimuksilla pyritään vähentämään testaus- ja sertifiointikustannuksia muilla markkinoilla, joissa määrätään, että kumpikin osapuoli hyväksyy kumppanimaassa toisen sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti toimitetut raportit, todistukset ja merkit.

Vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeva EU:n tutkimus toteutettiin 10. maaliskuuta ja 24. huhtikuuta 2022 välisenä aikana. Lataa kyselyn tulokset

Jaa tämä sivu: