Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)

Palvelut – tilastot

Palvelut ovat EU:ssa kaikkein dynaamisin taloudellinen toiminta, jonka osuus BKT:stä ja työllisyydestä on noin 75 %.

Palveluihin kuuluu monenlaisia aloja, kuten liikenne, televiestintä, asiantuntijapalvelut, rahoituspalvelut, posti- ja kuriiripalvelut, vähittäiskauppa ja jakelu, ympäristöpalvelut ja matkailu.

EU on maailman suurin palvelujen viejä ja tuoja, ja sen osuus palvelujen maailmankaupasta on noin 25 %. Palvelukaupan osuus on myös kolmannes EU:n tavara- ja palvelukaupan kokonaisarvosta, ja lisäpalvelut sisältyvät myös useimpien tavaroiden arvoon.

Eurostat tuottaa alakohtaisia tilastoja seuraavilta keskeisiltä aloilta:

  • tuotannolliset palvelut
  • huolto- ja korjauspalvelut, muualle luokittelemattomat
  • liikenne
  • matkustaminen
  • rakentaminen
  • vakuutus- ja eläkepalvelut
  • rahoituspalvelut
  • muualle luokittelemattoman henkisen omaisuuden käytöstä perittävät maksut
  • televiestintä-, tietojenkäsittely- ja tietopalvelut
  • muut yrityspalvelut
  • henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut
  • julkisyhteisöjen tavarat ja palvelut, muualle luokittelemattomat

Kansainvälistä palvelukauppaa koskevat tilastot sisältävät toteutuneet palvelutaloustoimet

  • EU:n jäsenvaltioissa asuvien välillä
  • EU:n jäsenvaltioissa asuvien ja EU:n ulkopuolisissa maissa asuvien välillä

Näissä tilastoissa esitetään rahamääräiset arvot palvelutyypeittäin ja kumppanimaittain maan maksutaseeseen kirjattujen taloustoimien perusteella.

Jaa tämä sivu:

Linkit