Palvelut – tilastot

Palvelut muodostavat EU:ssa dynaamisimman taloudellisen toiminnan, jonka osuus BKT:stä ja työllisyydestä on noin 75 prosenttia.

Palveluihin kuuluu monenlaisia aloja, kuten liikenne, televiestintä, asiantuntijapalvelut, rahoituspalvelut, posti- ja kuriiripalvelut, vähittäiskauppa ja jakelu, ympäristöpalvelut ja matkailu.

EU on maailman suurin palvelujen viejä ja tuoja, ja sen osuus maailman palvelukaupasta on noin 25 prosenttia. Palvelukaupan osuus EU:n tavara- ja palvelukaupan kokonaisarvosta on myös kolmannes, ja lisäpalvelut sisältyvät myös useimpien tavaroiden arvoon.

Eurostat tuottaa alakohtaisia tilastoja seuraavilta pääsektoreilta:

 • muiden omistamien fyysisten hyödykkeiden valmistuspalvelut
 • huolto- ja korjauspalvelut, muualle kuulumattomat
 • liikenne
 • matkustus
 • rakentaminen
 • Vakuutus- ja eläkepalvelut
 • rahoituspalvelut
 • henkisen omaisuuden käytöstä perittävät maksut, muualle kuulumattomat
 • Televiestintä-, tietotekniikka- ja tietopalvelut
 • muut liike-elämän palvelut
 • henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut
 • julkisyhteisöjen tavarat ja palvelut, muualle kuulumattomat

Kansainvälistä palvelukauppaa koskeviin tilastoihin kirjataan toteutuneet palvelutapahtumat

 • EU:n jäsenvaltioiden asukkaiden välillä
 • EU:n jäsenvaltioiden asukkaiden ja EU:n ulkopuolisten maiden asukkaiden välillä

Näissä tilastoissa esitetään rahallinen arvo palvelutyypeittäin ja kumppanimaittain maan maksutaseeseen kirjattujen taloustoimien perusteella.

 

Jaa tämä sivu: