Palvelut – tilastot

Palvelut ovat EU:ssa kaikkein dynaamisin taloudellinen toiminta, jonka osuus BKT:stä ja työllisyydestä on noin 75 %.

Palveluihin kuuluu monenlaisia aloja, kuten liikenne, televiestintä, asiantuntijapalvelut, rahoituspalvelut, posti- ja kuriiripalvelut, vähittäiskauppa ja jakelu, ympäristöpalvelut ja matkailu.

EU on maailman suurin palvelujen viejä ja tuoja, ja sen osuus palvelujen maailmankaupasta on noin 25 %. Palvelukaupan osuus on myös kolmannes EU:n tavara- ja palvelukaupan kokonaisarvosta, ja lisäpalvelut sisältyvät myös useimpien tavaroiden arvoon.

Eurostat tuottaa alakohtaisia tilastoja seuraavilta keskeisiltä aloilta:

 • tuotannolliset palvelut
 • huolto- ja korjauspalvelut, muualle luokittelemattomat
 • liikenne
 • matkustaminen
 • rakentaminen
 • vakuutus- ja eläkepalvelut
 • rahoituspalvelut
 • muualle luokittelemattoman henkisen omaisuuden käytöstä perittävät maksut
 • televiestintä-, tietojenkäsittely- ja tietopalvelut
 • muut yrityspalvelut
 • henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut
 • julkisyhteisöjen tavarat ja palvelut, muualle luokittelemattomat

Kansainvälistä palvelukauppaa koskevat tilastot sisältävät toteutuneet palvelutaloustoimet

 • EU:n jäsenvaltioissa asuvien välillä
 • EU:n jäsenvaltioissa asuvien ja EU:n ulkopuolisissa maissa asuvien välillä

Näissä tilastoissa esitetään rahamääräiset arvot palvelutyypeittäin ja kumppanimaittain maan maksutaseeseen kirjattujen taloustoimien perusteella.

Jaa tämä sivu: