EORI-numero

Unionin tullialueelle sijoittautuneet toimijat tarvitsevat tullitarkoituksia varten taloudellisten toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistenumeron (EORI) esimerkiksi tulli-ilmoituksen antamista varten.

Myös toimijat, jotka eivät ole sijoittautuneet unionin tullialueelle, tarvitsevat EORI-numeron eri tilanteita varten.

Yritysten ja henkilöiden, jotka haluavat käydä kauppaa, on käytettävä EORI-numeroa tunnistenumerona kaikissa tullimenettelyissä, kun ne vaihtavat tietoja tullihallintojen kanssa.

Lue kaikki tiedot tästä.

Jaa tämä sivu: