Tietokoneiden ja ohjelmistojen luokittelu

Tämä opas auttaa luokittelemaan tietokoneet ja ohjelmistot oikein tariffia varten.

Eurooppalaisen tavaraluokituksen (CN) 84 ja 85 ryhmään kuuluvat tietokoneet, tietokoneen osat ja tietokoneohjelmistot voidaan luokitella seuraavasti:

 • niiden tehtävä
 • niiden suunnittelu, rakentaminen ja suorituskyky
 • onko niillä useampi kuin yksi toiminto, mukaan lukien tietokoneisiin liittymättömät toiminnot
 • kuuluvatko ne kokonaiseen järjestelmään vai yksittäiseen erilliseen yksikköön

Täydelliset tietokoneet

Nimikkeeseen 8471 ”automaattiset tietojenkäsittelykoneet” – tietokoneet – luokiteltavat tuotteet ovat koneita, joilla on voitava suorittaa kaikki seuraavat toiminnot:

 • niissä käytettävien käsittelyohjelmien ja ainakin ohjelman toteuttamiseen tarvittavien tietojen tallentaminen
 • vapaasti ohjelmoitu käyttäjän vaatimusten mukaisesti
 • käyttäjän määrittelemien aritmeettisten laskelmien suorittaminen
 • sellaisen käsittelyohjelman toteuttaminen ilman ihmisen osallistumista, jonka suorittamista heidän on muutettava tekemällä loogisia päätöksiä koko prosessin ajan

84 ryhmän 5 a huomautuksessa määritellään nimikkeessä 8471 tarkoitetaan ilmaisulla ”automaattinen tietojenkäsittelykone”. Tietokoneiksi luokiteltujen tavaroiden on voitava käyttää tavanomaisia käyttöohjelmistoja ja suorittaa tekstinkäsittelyn ja laskentataulukkosovellusten kaltaisia toimintoja. Niissä on oltava kovalevyasema.

Tietokone voi olla järjestelmä, joka koostuu useista erillisistä yksiköistä, kuten näppäimistöstä, näytöstä, perusyksiköstä jne. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta yksikköä pidetään tietojärjestelmän osana, jos se täyttää kaikki seuraavat edellytykset:

 • tyyppiä, jota käytetään yksinomaan tai pääasiassa tietokonejärjestelmässä
 • se voidaan yhdistää keskusyksikköön (CPU) joko suoraan tai yhden tai useamman muun yksikön kautta.
 • se voi hyväksyä tai toimittaa tietoja järjestelmässä käytettävissä olevassa muodossa, kuten koodeissa tai signaaleissa.

Näppäimistöjen, X-Y-koordinaattisyöttölaitteiden, kuten ohjaussarjojen ja hiirilaitteiden, sekä levymuistiyksiköiden on täytettävä vain kaksi viimeistä ehtoa.

Pöytä- ja tornijärjestelmät

Standardoiduissa pöytätietokone- ja tornijärjestelmissä on oltava vähintään

 • Keskusyksikkö – perusyksikkö tai ”järjestelmälaatikko”
 • syöttöyksikkö – esimerkiksi näppäimistö
 • tulostusyksikkö – esimerkiksi monitori

Niihin voi kuulua myös muita yksiköitä, kuten tulostimet ja skannerit. Järjestelmän osana pidetään myös ”ulkoisia” kuten verkkokortteja ja televisiokortteja. Pöytä- ja tornitietokonejärjestelmät luokitellaan alanimikkeeseen 8471 49 00 00.

Palvelimet

Verkkotiedostopalvelimet, joissa on sekä näppäimistö että näyttö, luokitellaan pöytätietokonejärjestelmien tavoin alanimikkeeseen 8471 49 00 00.

Verkkotiedostopalvelimet, joilla ei ole sekä näppäimistöä että monitoria, luokitellaan erillisiksi yksiköiksi. Itse perusyksikkö luokitellaan alanimikkeeseen 8471 50 00 90. Jos mukana on monitori (vain D-alaluokan 15-nappi – ei videota), se luokiteltaisiin erikseen alanimikkeeseen 8528 52 10 00, kun taas näppäimistö luokiteltaisiin erikseen alanimikkeeseen 8471 60 60 90.

Tulostinpalvelimia ja palomuurijärjestelmiä ei pidetä tietokonepalvelimina vaan tiedonsiirtolaitteina. Ne luokitellaan alanimikkeeseen 8517 62 00 00.

Pienet kannettavat tietokoneet

Näihin kuuluvat kannettavat tietokoneet ja kannettavat tietokoneet sekä henkilökohtaiset digitaaliset avustajat, joilla on samanlaiset valmiudet kuin kannettavilla tietokoneilla. Jotta ne voidaan luokitella alanimikkeeseen 8471 30 00 00, niiden painon on oltava pienempi kuin 10 kilogrammaa ja niissä on oltava vähintään

 • KESKUSYKSIKKÖ
 • näppäimistö
 • näyttö
 • Lastausohjelmat

Jos haluat luokitella kannettavan tietokoneen oikein, viitatkaa myös seuraaviin kuvauksiin.

Kannettavat kämmenkoneet

Nämä ovat henkilökohtaisia sähköisiä järjestäjiä, joilla ei yleensä ole täyttä näppäimistöä. Niillä on yleensä ennalta määriteltyjä tehtäviä, kuten kalenteri ja osoitekirja. Ne luokitellaan alanimikkeeseen 8543 70 90 99.

Muut kannettavat tietokoneet

Kannettaviin tietokoneisiin, jotka eivät täytä edellä mainittuja vaatimuksia, voivat kuulua kosketusnäyttö, lukottavat tietokoneet ja teollisuustietokoneet. Enimmäispainoa ei ole, mutta niissä on oltava vähintään seuraavat samassa kotelossa:

 • KESKUSYKSIKKÖ
 • syöttöyksikkö
 • tuotosyksikkö

Kosketusnäyttö lasketaan yleensä sekä syöte- että tulostusyksiköksi.

Tällaiset kannettavat tietokoneet luokitellaan alanimikkeeseen 8471 41 00 00.

Erilliset tietotekniikkayksiköt – monitorit, näytöt ja projektorit

Tulostuslaitteet, kuten näytöt, näytöt ja tietokoneprojektorit, luokitellaan erillisiksi yksiköiksi, jos ne eivät muodosta osaa kokonaisesta järjestelmästä, kuten pöytätietokonetta. Alanimike, johon ne luokitellaan, riippuu pääasiassa

 • niiden tyyppi – esimerkiksi katodisädeputki (CRT) tai nestekidenäyttö (LCD)
 • niiden käyttötarkoitus – ainoastaan tietokonetulos tai kaksoiskäyttö

Jos tietokonenäyttö ja projektorit ovat erillisiä yksiköitä, niitä ei koskaan luokitella nimikkeeseen 471.

Plasma-, nestekidenäyttö- ja muut litteän näytön näytöt

On ratkaistava, luokitellaanko LCD-monitori, jota ei ole yhdistetty mihinkään muuhun laitteeseen, alanimikkeeseen 8528 52 vai ”muuksi” monitoriksi alanimikkeeseen 8528 59 00.

Alanimikkeeseen 8528 52 kuuluvat: monitorit, jotka voidaan suoraan yhdistää nimikkeen 8471 automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen ja jotka on suunniteltu käytettäväksi tällaisessa koneessa ja jotka eivät ole CRT-monitoria.

Alanimikkeeseen 8528 59 00 kuuluvat muut kuin edellä mainitut monitorit.

Jotta voidaan päättää, mitä alanimikettä sovelletaan, on tarpeen tehdä yleisarviointi monitorin suorittamista toiminnoista ja niiden suoritusasteesta. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi kuvasuhde, resoluutio, näyttöruudun koko jne.

Seuraavissa komission täytäntöönpanoasetuksissa on luokiteltu eri monitorit kahteen alanimikkeeseen 8528 52 ja 8528 59.

Monitorit, jotka eivät pysty vastaanottamaan signaalia suoraan tietokoneesta tai jotka eivät voi vastaanottaa signaalia tietokoneelta, luokitellaan alanimikkeeseen 8528 59 00.

Komission täytäntöönpanoasetuksessa 459/2014 luokitellaan eri tuotteet monitoreiksi alanimikkeeseen 8528 59 00. Tuotteet, joissa on USB-liitäntä, joka on suunniteltu pelkästään mediatiedostojen siirtämiseen tai audio- tai videosignaalin toistoon USB-muistitikusta jne., luokitellaan alanimikkeeseen 8528 59 00. Ks. tällaiset tuotteet asetuksen liitteissä I, II ja IV.

LCD-monitorit (LED-monitorit), joissa on televisioviritin, luokitellaan televisiovastaanottimina alanimikkeisiin 8528 72 40 00 tai 8528 72 80 00.

Katodisädeputkien (CRT) monitorit luokitellaan alanimikkeisiin 8528 42 00 00 tai 8528 49 00.

Projektorit

Ainoastaan ne, jotka voidaan suoraan yhdistää nimikkeen 8471 automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen ja jotka on suunniteltu käytettäväksi siinä, luokitellaan alanimikkeeseen 8528 62 00 00.

Kaksikäyttöisillä projektoreilla voidaan näyttää signaaleja tietokoneesta ja myös muista laitteista, kuten

 • video- ja DVD-nauhurit
 • televisiovirittimet
 • videokamerat

Tällaisia kaksikäyttöisiä projektoreja kutsutaan usein videoprojektoreiksi. Litteän levyn projektorit, joissa käytetään nestekidenäyttöä (LCD) ja digitaalista valonkäsittelytekniikkaa (DLP) ja muuntyyppisiä projektoreja, kuten katodisädeputkia, luokitellaan alanimikkeeseen 8528 69

 • yksivärilaitteet – 8528 69 20 00
 • muut – 8528 69 80

LED-videoseinä

Nämä ovat moduulien näyttötauluja, jotka on suunniteltu ulkonäön katselua varten, kuten urheilustadionilla, viihdepaikoilla jne. Yksiköissä on useita laatoista valmistettuja moduuleja. Jokaisessa laatassa on punainen, vihreä ja sininen LED, ja paneelissa on videoprosessori ja signaaliprosessori, joka mahdollistaa kuvien ja videoiden esittämisen. Ne luokitellaan alanimikkeeseen 8528 52 99 00. LED-laatat, myös jos ne on liitetty laattoihin, joissa ei ole videoprosessoria ja jotka eivät näin ollen pysty näyttämään videolähdettä suoraan näytölle, luokitellaan alanimikkeeseen 8529 90 92 99.

Komission täytäntöönpanoasetuksella 2015/712 ja 875/2014 LED-videoseinä luokiteltiin alanimikkeeseen 8528 59 39 (tällä hetkellä 8528 52 99) ja LED-laata alanimikkeeseen 8529 90 92.

LCD-videoseinä

Nämä LCD-moduulit on tarkoitettu usean näytön konfiguraatioon, esim. 5x5:een, ja ne on suunniteltu sisänä tapahtuvaan katseluun, kuten videonäytöön, yleisölle suunnattuun tiedotukseen tai liikkuvaan kuvamainontaan. Integroitu tietokone on suunniteltu videonkäsittelyyn ja verkon hallintaan. LCD-moduulit luokitellaan alanimikkeeseen 8528 52 91 00.

Komission täytäntöönpanoasetuksessa 877/2014 luokitellaan LCD-videomuuri alanimikkeeseen 8528 59 31 (tällä hetkellä 8528 52 91).

Muuntyyppiset näytöt

Elektroniset valkolevyt luokitellaan alanimikkeeseen 8471 60 70 00.

Muut kuin sähköllä toimivat ulkonevat näytöt luokitellaan 90 ryhmään alanimikkeeseen 9010 60 00 00.

Tietokonetulostimet ja skannerit

Tietokonetulostimet ja skannerit luokitellaan erillisiksi yksiköiksi, jos ne eivät muodosta osaa täydellisestä tietokonejärjestelmästä. Jos tulostimet – myös monitoimikoneet – ovat erillisiä yksiköitä, niitä ei koskaan luokitella nimikkeeseen 8471.

Tietokonetulostimet

Kaikentyyppiset tulostimet – laser, mustesuihku, lämpösiirto, nauha jne. – luokitellaan alanimikkeeseen 8443 32 10 90, jos ne on tarkoitettu tietokoneiden ulostulolaitteiksi. Muuntyyppiset tulostimet luokitellaan alanimikkeeseen 8443 39 00 00.

Skannerit

Tasomaiset ja kalvotyyppiset skannerit luokitellaan alanimikkeeseen 8471 60 70 00.

Yhdistetyt tulostimet ja skannerit

Monitoimikoneet, joissa yhdistyvät lasertulostin, skanneri, valokopiolaite ja joskus faksi, luokitellaan alanimikkeisiin 8443 31, 8443 32 tai 8443 39.

Värimustekasetit

Mustepatruunat, joissa on kirjoituspää, luokitellaan alanimikkeeseen 8443 99 10 90.

Mustepatruunat, joissa ei ole kirjoituspäätä, luokitellaan 39 ryhmään alanimikkeeseen 3923 30 10 00, jos ne ovat tyhjiä, ja 32 ryhmään alanimikkeeseen 3215 90 70 90, jos ne on täytetty uudelleen. Patruunat, joissa on mustetason mittaamiseen tarkoitettu ”siru”, luokitellaan myös alanimikkeeseen 3215 90 70 90.

Tietokonenäppäimistöt, hiirilaitteet ja muut tietojenkäsittelypanoslaitteet

Tietokoneen syöttölaitteet, kuten näppäimistöt, luokitellaan erillisiksi yksiköiksi, jos ne eivät muodosta osaa täydellisestä tietokonejärjestelmästä.

Tietokoneen näppäimistöt

Tietokoneen näppäimistöt luokitellaan alanimikkeeseen 8471 60 60 00.

X-Y-koordinaattien syöttölaitteet

Syöttöyksiköt, kuten hiiren laitteet, raidepallot, graafiset tabletit ja valokynät, luokitellaan alanimikkeeseen 8471 60 70 00. Tähän alanimikkeeseen kuuluvat sekä tavanomaiset langalliset laitteet että langattomat yksiköt.

Elektroniset valkotaulut ovat myös syöttölaitteita, ja ne luokitellaan alanimikkeeseen 8471 60 70 00.

Tietokonekeskukset, sovittimet ja muut verkkoyksiköt

Verkkoyksiköihin kuuluvat koneet äänen, kuvien tai muiden tietojen vastaanottamiseen, muuntamiseen, lähettämiseen ja regenerointiin. Niihin kuuluu erilaisia kytkentä- ja reitityslaitteita. Jos verkkolaitteet ovat erillisiä yksiköitä, niitä ei koskaan luokitella nimikkeeseen 8471.

Kaikki seuraavat tuotteet luokitellaan alanimikkeeseen 8517 62 00 00

 • modeemit, mukaan lukien ulkoiset modeemit ja digitaalisten palvelujen integroitujen verkkojen (ISDN) sovittimet
 • ulkoiset lähiverkot (LAN) -yksiköt, mukaan lukien sovittimet, sillat ja solmukohdat
 • suurverkkoyksiköt (WAN), mukaan lukien yhdyskäytävät ja ISDN-kortit
 • verkkokortit eetternetiä, rahakerenkaita ja muuta verkkoteknologiaa varten

Langattomat kiinteät liityntäyksiköt (Wi-Fi) luokitellaan myös tähän alanimikkeeseen. Nämä ovat lähettimiä/vastaanotinyksiköitä, jotka mahdollistavat langattoman yhteyden kiinteisiin verkkoihin. Ne voivat olla painettuja piirilevyjä tai kokonaisia yksiköitä kotelossa.

Langattoman maailmanlaajuisen matkaviestintäjärjestelmän (GSM) ja yleisen pakettiradiopalvelun (GPRS) moduulit

Nämä ovat lähettimiä/vastaanotinyksiköitä, jotka mahdollistavat langattoman etäyhteyden henkilökohtaiseen digitaaliseen avustajaan (PDA) matkapuhelinverkkojen kautta. Ne luokitellaan myös alanimikkeeseen 8517 62 00 00.

Liittimillä varustetut kaapelit

Liittimillä varustetut koaksiaalikaapelit luokitellaan alanimikkeeseen 8544 20 00 00.

Kaapelit, joita käytetään modeemien liittämiseen puhelinliikkeisiin, luokitellaan alanimikkeeseen 8544 42 10 00.

Datakaapelit ja enintään 1000 voltin jännitettä varten tarkoitetut voimakaapelit luokitellaan alanimikkeeseen 8544 42 90 00.

Tietokoneen ääni-, kuva- ja grafiikkalaitteet

Web-kamerat ja muut digitaalikamerat, jotka eivät tallenna, tallentavat tai tallentavat kuvia, luokitellaan televisiokameroiksi alanimikkeeseen 8525 80 19 90. Ne on suunniteltu muodostamaan kuvia, joita voidaan edelleen siirtää suoraan tai radioteitse muihin laitteisiin.

Muut digitaalikamerat

Nämä ovat kameroita, jotka tallentavat tai tallentavat kuvia muistikortille tai -moduulille, levylle, nauhalle tai muulle tallennusvälineelle.

Yksittäisiä kuvia sisältävät digitaaliset videokamerat luokitellaan alanimikkeeseen 8525 80 91 tai alanimikkeeseen 8525 80 99, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

 • ne pystyvät enimmäismuistikapasiteettia käyttäen tallentamaan vähintään 800 x 600 pikseliä vähintään 23 kuvassa sekunnissa ja vähintään 30 minuuttia yhdessä videosarjassa.
 • jotkin kamerat voivat tallentaa videokuvaa yhtäjaksoisesti yli 30 minuutin ajan, mutta tallennetut kuvat tallennetaan erillisiin tiedostoihin, jotka kestävät alle 30 minuuttia. Jos kamera kytketään automaattisesti pois päältä 30 minuutin kuluttua, kuvien tallentaminen erillisiin tiedostoihin, jotka kestävät alle 30 minuuttia, ei vaikuta kameran jatkuvan videotallennuksen kestoon.

Videokamerat – digitaalikamerat – luokitellaan alanimikkeeseen 8525 80 99 00, jos tiedostot voidaan siirtää laitteeseen automaattisesta tietojenkäsittelykoneesta tai muusta ulkoisesta laitteesta USB- tai DV-in-liitännän kautta.

Jos verkkokamerat, digitaalikamerat ja digitaalikamerat ovat erillisiä yksiköitä, niitä ei koskaan luokitella nimikkeeseen 8471.

Kameroista on annettu useita komission täytäntöönpanoasetuksia.

Unionin tuomioistuin on myös antanut tuomion asiassa C-178/14 Vario Tek GmbH v. Hauptzollamt Dusseldorf videokameran luokittelusta ilman zoom-toimintoa.

Puhujat

Puhujat voivat olla passiivisia tai aktiivisia yksiköitä. Aktiivisiin yksiköihin kuuluu kotelossa tai kaapissa oleva vahvistin. Alanimike, johon kaiuttimet luokitellaan, riippuu kussakin kaapissa olevien ”ajoyksikköjen” – varsinaisen kaiuttimen kartion tai nauhan – lukumäärästä.

Kaiuttimet, joissa kussakin kaapissa on yksi käyttöyksikkö, luokitellaan alanimikkeeseen 8518 21 00 00.

Kaiuttimet, joissa kussakin kaapissa on useampi kuin yksi käyttöyksikkö, luokitellaan alanimikkeeseen 8518 22 00 90.

Jos puhujat – ja mikrofonit – ovat erillisiä yksiköitä, niitä ei koskaan luokitella nimikkeeseen 8471.

MP3-soittimet

MP3-soittimet luokitellaan äänen tallennus- tai toistolaitteiksi. Alanimike, johon ne ”luokitellaan”, riippuu siitä, onko ne varustettu sisäänrakennetulla radio- tai videolaitteella.

MP3-soittimet, joilla ei ole radiota, luokitellaan alanimikkeeseen 8519 81 95 90. Laitteet, joissa on sisäänrakennettu radio, luokitellaan alanimikkeeseen 8527 13 99 00. Jos ne voivat tallentaa tai pelata videota, ne luokitellaan alanimikkeeseen 8521 90 00 90 riippumatta siitä, ovatko ne saaneet radion vai eivät.

Grafiikkakortit

Näitä voivat olla 2D-grafiikkasovittimet, 2D/3D-kortit tai 3D-grafiikkakiihdyttimet, jotka toimivat olemassa olevan grafiikkakortin tai anastus- tai editointikortin avulla. Ne luokitellaan alanimikkeeseen 8471 80 00 00.

Äänikortit

Äänikortit yksinään luokitellaan alanimikkeeseen 8471 80 00 00.

Televisioviritinkortit

Yhteistä etua koskevien hankkeiden televisioviritinkorttikokoonpanot luokitellaan alanimikkeeseen 8528 71 11 00. Kotelossa olevien tuotteiden katsotaan menettäneen luonteensa elektronisina kokoonpanoina, ja ne luokitellaan alanimikkeeseen 8528 71 19 00.

Muut erilliset laskentayksiköt

Useat muut tietokoneyksiköt luokitellaan erillisiksi yksiköiksi, jos ne eivät muodosta osaa täydellisestä tietokonejärjestelmästä.

Perusyksiköt

Perusyksiköissä eli ”järjestelmälaatikoissa” olisi oltava vähintään keskusyksikkö (CPU) ja päämuisti. Ne luokitellaan alanimikkeeseen 8471 50 00 00.

Ulkoiset asemat

Keskusmuistiyksiköt, kuten Redundant Array of Independent Disks (RAID) -järjestelmät verkkoja varten, voivat olla magneettilevyjä, -nauhoja tai optisia levyasemia. Ne luokitellaan alanimikkeeseen 8471 70 20 00.

Ratsastusohjaimet, joissa ei ole käyttöasemia, luokitellaan alanimikkeeseen 8471 70 98 00.

Yhden tietokoneen kanssa käytettävät ulkoiset asemat luokitellaan käyttövoimatyypin mukaan seuraavasti:

 • optiset asemat, kuten CD-, DVD- ja MO-asemat (magnetooptiset) luokitellaan alanimikkeeseen 8471 70 30 00 riippumatta siitä, ovatko ne vain luku- vai luku- ja kirjoituslaitteita (CD-asemat voivat hakea signaaleja CD-romeista, CD-levyistä ja kuva- CD-levyistä, ja niissä on kuulokke, äänenvoimakkuuden säädin tai käynnistys-/pysäytyspainike)
 • kiintolevyasemat, myös irrotettavat levyasemat ja mikroasemat, luokitellaan alanimikkeeseen 8471 70 50 00
 • levyasemat, myös superlevykkeet, luokitellaan alanimikkeeseen 8471 70 70 00
 • nauhalevyt luokitellaan alanimikkeeseen 8471 70 80 00
 • kynäasemat – kannettavat USB-muistilaitteet – luokitellaan alanimikkeeseen 8523 5110 00

CD- ja DVD-levyjen kopiokoneet

Erilliset CD- tai DVD-levyjen kopiointikoneet luokitellaan alanimikkeeseen 8521 90 00 90.

Kortinlukijat

Seuraavat kortinlukijatyypit luokitellaan alanimikkeeseen 8471 90 00 00

 • magneettisten kortinlukijat
 • älykortinlukijat (kortti, johon on upotettu yksi tai useampi elektroninen integroitu piiri – mikroprosessori, satunnaiskäyttömuisti (RAM) tai lukumuisti (ROM) – ”siruina”, jotka voivat sisältää kontakteja, magneettiraitaa tai sisäänrakennettua antennia, mutta ei muita aktiivisia tai passiivisia piirielementtejä)
 • muistikortinlukijat – mukaan lukien Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), multimediakortti (MMC), muistikortti, XD-kuvakortti ja PC-kortti

Maailmanlaajuista paikannusjärjestelmää (GPS) koskevat moduulit

Nämä yksiköt tarjoavat paikanmäärityksen laitteille, kuten henkilökohtaisille digitaalisille avustajille (PDA) ja kannettaville tietokoneille kaapelin tai langattoman yhteyden avulla. Ne luokitellaan alanimikkeeseen 8526 91 20 20, jos ne ovat kokoonpanona, tai alanimikkeeseen 8526 91 20 90.

Ulkoiset USB-keskukset

Ne luokitellaan alanimikkeeseen 8517 62 00.

Vangit

Nykykytkentälaitteet ovat USB-liitäntälaitteita, jotka tarjoavat viestintävälineen (Bluetooth tai WI-FI) tietokoneen kanssa. Vangit luokitellaan alanimikkeeseen 8517 62 00 00.

Laitteet, jotka on liitetty tietokoneeseen USB-liitännän kautta ohjelmiston deaktivointia tai tietokoneen tietojen suojaamista varten, luokitellaan alanimikkeeseen 8471 80 00 00.

Salauksen turvalaitteet

Nämä ovat liittymäkoodigeneraattoreita, joiden avulla käyttäjät voivat kirjautua verkkoon etäyhteyden välityksellä. Niitä ei voida yhdistää suoraan tietokoneeseen. Salauksen turvalaitteet luokitellaan alanimikkeeseen 8543 70 90 99.

Sisäiset parannukset ja osat

Monet tietokoneen osat ja tarvikkeet luokitellaan nimikkeeseen 8473. Joitakin eriä käsitellään kuitenkin kokonaisina yksikköinä, ei osina, ja ne luokitellaan muihin nimikkeisiin.

Osat

Seuraavat tuotteet luokitellaan nimikkeeseen 8473 pikemminkin osina kuin kokonaisina yksikköinä.

Keskusyksiköt koostuvat kahdesta tai useammasta elektronisesta integroidusta piiristä. Ne voidaan pakata tiettyihin muihin komponentteihin, yleensä lämpösinkkiin ja joskus jäähdytystuulettimeen. Esimerkkeinä voidaan mainita muun muassa jalostajat. Ne luokitellaan alanimikkeeseen 8473 30 20 00.

CPU- lämpösinkit sellaisenaan luokitellaan alanimikkeeseen 8473 30 80 00.

Emolevyt, joihin ei ole täysin asennettu keskusyksikköä ja satunnaista kulkumuistia (RAM), katsotaan elektronisiksi osiksi ja luokitellaan alanimikkeeseen 8473 30 20 00.

Tietokoneiden kotelot – myös ilman teholähdettä – luokitellaan alanimikkeeseen 8473 30 80 00.

Barebone-yksiköt koostuvat yleensä tietokonekotelosta, emolevystä ja virtalähteestä. Ne luokitellaan alanimikkeeseen 8473 30 80 00.

Muistimoduulit, jotka on suunniteltu käytettäviksi ainoastaan tai pääasiallisesti nimikkeen 8471 tietokoneiden ja tietokoneyksiköiden kanssa, luokitellaan nimikkeeseen 8473. Muistimoduulit, jotka on tarkoitettu käytettäviksi ainoastaan tai pääasiallisesti eri nimikkeeseen luokiteltujen laitteiden kanssa, luokitellaan laitteen osaksi. Eri laitteiden kanssa käytettäviksi suunnitellut muistimoduulit luokitellaan nimikkeeseen 8548.

Standardoitu dynaaminen satunnaiskäyttömuisti (DRAM) ja metallioksidipuolijohdeteknologiasta (MOS) koostuvat moduulit, kuten yksi-in-line-muistimoduuli (SIMM) ja kaksisuuntainen muistimoduuli (DIMM), luokitellaan alanimikkeeseen 8473 30 20 00.

Muut standardimuistimoduulit, myös haihtumattomat tyypit, kuten staattiset satunnaiskäyttömuistimoduulit, luokitellaan alanimikkeeseen 8473 30 20 00.

Täydelliset yksiköt

Seuraavat erät luokitellaan kokonaisina yksikköinä eikä osina eri nimikekoodeihin.

Virtalähteet, jotka on erityisesti valmistettu ja soveltuvat käytettäviksi tietokoneyksiköissä, kuten perusjärjestelmissä tai tulostimissa, luokitellaan alanimikkeeseen 8504 40 30 90.

Henkilökohtaiseen tietokoneeseen tarkoitetut yhdistetyt CPU-tuulettimet ja lämpösinkit luokitellaan alanimikkeeseen 8414 59 20 90.

Emolevyt, joissa on keskusyksikkö ja RAM, katsotaan täydelliseksi tietokoneen pohjalaitteeksi ja luokitellaan alanimikkeeseen 8471 50 00 90.

Sisäiset asemat luokitellaan voimansiirtotyypin mukaan seuraavasti:

 • optiset levyasemat, kuten CD-, DVD- ja MO-levyt, luokitellaan alanimikkeeseen 8471 70 30 00 riippumatta siitä, ovatko ne ainoastaan luku- vai luku- ja kirjoituslaitteita.
 • kiintolevyasemat, myös irrotettavat levyasemat, luokitellaan alanimikkeeseen 8471 70 50 00
 • puolijohdemateriaalin kortinlukijat luokitellaan alanimikkeeseen 8471 70 98 00
 • levyasemat, myös superlevykkeet, luokitellaan alanimikkeeseen 8471 70 70 00
 • nauhalevyt luokitellaan alanimikkeeseen 8471 70 80 00

Myös muut paisuntakortit luokitellaan kokonaisiksi yksiköiksi eikä osiksi. Seuraavat paisuntakortit luokitellaan alanimikkeeseen 8471 80 00 00

 • syöttö-/tuotoskortit (I/O)
 • sarja- ja rinnakkaissatamakortit
 • USB-kortit ja sovittimet
 • SCSI (pieni tietokonejärjestelmärajapinta) ja IDE (Integrated Drive Electronics) ohjauskortit

Tähän alanimikkeeseen luokitellaan myös useita muuntyyppisiä tietokoneen laajennuskortteja.

Muistimoduulit, jotka on suunniteltu käytettäviksi nimikkeen 8471 muissa laitteissa kuin tietokoneissa ja tietokoneyksiköissä, luokitellaan alanimikkeeseen 8548 90.

Koneet, joilla on erityistoiminto ja jotka eivät ole tietokoneita

’Tietokoneen osa’ on tietokoneen erottamaton osa. Useat tietokoneen osat luokitellaan erillisiksi yksiköiksi, jos ne eivät muodosta osaa täydellisestä tietokonejärjestelmästä.

Tietokoneen apuväline antaa tietokoneelle lisätoiminnon, mutta se ei ole erottamaton osa. Se on vaihdettava osa tai laite, joka on suunniteltu muuntamaan kone

 • toteutako tietty toimi
 • tietyn palvelun suorittaminen
 • laajentaa toiminta-aluettaan

Tietokoneen osat

XVI jakson 2 huomautuksessa vahvistetaan oikeusperusta (tietokone)osien luokittelulle.

Monet tietokoneen integroidut osat luokitellaan nimikkeeseen 8473.

Osa, joka on tietokoneen erottamaton osa mutta joka nimenomaisesti kuuluu 84 tai 85 ryhmän nimikkeeseen, luokitellaan tähän nimikkeeseen. Koska esimerkiksi koaksiaalikaapeli kuuluu erityisesti nimikkeeseen 8544, se luokitellaan tähän nimikkeeseen eikä nimikkeeseen 8473 kuuluvana tietokoneen osana. On kuitenkin tiettyjä nimikkeitä, joihin tätä sääntöä ei sovelleta, koska ne on nimetty otsikoiksi. Ne on lueteltu XVI jakson 2 a huomautuksessa, ja ne ovat

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8487
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538
 • 8548

Jotkin osat soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti tietyssä koneessa – tai useissa samaan nimikkeeseen luokitelluissa koneissa – mutta ne eivät nimenomaisesti kuulu 84 tai 85 ryhmän nimikkeeseen. Ne luokitellaan joko johonkin edellä mainituista nimikkeistä tai samaan nimikkeeseen kuin kone tai koneet, joihin ne soveltuvat.

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen 8517 ja nimikkeiden 8525–8528 tavaroissa, luokitellaan aina nimikkeeseen 8517. Tämä sääntö on XVI jakson 2 b huomautuksessa.

Kaikki muut osat, jotka soveltuvat käytettäviksi useissa eri nimikkeisiin luokitelluissa koneissa, luokitellaan tapauksen mukaan johonkin seuraavista nimikkeistä:

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538

Jos mikään edellä mainituista nimikekoodeista ei sovellu, se luokitellaan nimikkeeseen 8487 tai 8548. Tämä sääntö on XVI jakson 2 c huomautuksessa.

Tietokoneiden lisävarusteet

Monet tietokoneiden tarvikkeet luokitellaan nimikkeeseen 8473, joka koskee erityisesti tietokoneita sisältävien koneiden osia ja tarvikkeita. Vain muutamiin 84 ja 85 ryhmän nimikkeisiin kuuluvat atk-tarvikkeet. Jos tavara tai tavarat, joita varten tarvikkeet on tarkoitettu, luokitellaan nimikkeeseen, joka ei kata tarvikkeita, itse tarvikkeet luokitellaan muualle tariffiin niiden tehtävän tai valmistusaineen mukaan.

Ohjelmisto

Ohjelmistojen luokittelu riippuu tallennusvälineistä ja ohjelmiston luonteesta. Tiedotusvälineitä ovat muun muassa

 • CD-, DVD-, laserlevy-, Minidisc- ja muut laserlevykkeet. Vaikka valmistus- ja tallennusprosesseissa – tai kirjoittamisprosesseissa – on eroja, ne kaikki on suunniteltu jonkinlaisen laserjärjestelmän lukemaan, kun ne on tallennettu.
 • levykkeet
 • magneettinauhat
 • magneettiset raitakortit
 • muistikortti
 • videopelikonsolien patruunat

Tariffiluokittelussa ohjelmistoluokkiin kuuluvat seuraavat:

 • ohjelmat ja tiedot
 • äänitallenteet
 • tietokonepelit
 • filmit, kuvat ja kuvatiedostot
 • videopelikonsoleihin tarkoitetut pelit

Ohjelmat ja tiedot

Näitä ovat tekstinkäsittelyohjelmat, laskentataulukot, pöytätietokoneiden julkaisuohjelmat, maalaus- tai piirustusohjelmat, reittisuunnittelijat, tietosanakirjat, yritys- tai puhelinluettelot, luettelot, laitekuljettajat, järjestelmätositteet ja varmuuslevyt. Ohjelmat ja tiedot luokitellaan niiden tallennusvälineiden mukaan. Jos ne on kirjattu

 • CD-, laserlevy-, Minidisc- ja muut laserlevykkeet luokitellaan alanimikkeisiin 8523 49 20 00
 • DVD, jonka jälkeen ne luokitellaan alanimikkeeseen 8523 49 10 00
 • magneettinauha ja levylevy, jonka jälkeen ne luokitellaan alanimikkeeseen 8523 29 19 00

Äänitallenteet

Näitä ovat muun muassa musiikkilevyt, kielikurssit, villieläinten tallenteet, innokkaiden äänipuvut, puhekirjat jne. Äänitallenteet luokitellaan niiden tallennusvälineiden mukaan. Jos ne on kirjattu

 • Minidisc luokitellaan sen jälkeen alanimikkeeseen 8523 29 19 00
 • muut laserlevyt – esimerkiksi CD-, SACD- tai DVD-levyt – luokitellaan sen jälkeen alanimikkeeseen 8523 49 10 tai 8523 49 20 00.

Tietokonepelit

Näitä ovat muun muassa lentosimulaattorit, ”shoot ups”, urheilupelit, autokilpailut, strategiapelit jne. käytettäväksi ainoastaan automaattisessa tietojenkäsittelykoneessa (tietokoneessa). Tietokonepelit luokitellaan niiden tallennusvälineiden mukaan. Jos ne on kirjattu

 • CD-, laserlevy-, Minidisc- tai muut laserlevyt luokitellaan sen jälkeen alanimikkeeseen 8523 49 20 00
 • levykkeet luokitellaan sen jälkeen alanimikkeeseen 8523 29 19 00

Filmit, kuvat ja kuvatiedostot

Näitä ovat muun muassa elokuvat, videot, valokuvat CD-levyt, lehtitaidekokoelmat, valokuvakokoelmat ja karaoken levykkeet. Elokuvat, kuvat ja kuvatiedostot luokitellaan niiden tallennusvälineen mukaan. Jos ne on kirjattu

 • DVD-levyt luokitellaan sen jälkeen alanimikkeeseen 8523 49 10 00
 • muut laserlevyt luokitellaan sen jälkeen alanimikkeeseen 8523 49 20 00
 • levykkeet luokitellaan sen jälkeen alanimikkeeseen 8523 29 19 00

Videopelikonsoleihin tarkoitetut pelit

Ne luokitellaan sen mukaan, mille tallennusvälineelle ne on tallennettu. Jos ne on kirjattu

 • DVD, jonka jälkeen ne luokitellaan alanimikkeeseen 8523 49 10 00
 • muut laserlevyt, jotka luokitellaan alanimikkeeseen 8523 49 20 00
 • patruunat, jotka luokitellaan sitten yhdessä pelikonsolien kanssa alanimikkeeseen 9504 50 00

Muistikortteja ja magneettiraitakortteja koskevat ohjelmistot

Muistikortille tallennetut ohjelmistot – esimerkiksi Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), multimediakortti (MMC), muistikortti, XD-kuvakortti, PC-kortti tai PCMCIA-kortti – luokitellaan alanimikkeeseen 8523 51 90 00.

Magneettinauhakortille tallennetut ohjelmistot luokitellaan alanimikkeeseen 8523 21 00 00.

Tyhjät tiedotusvälineet

Tyhjät tiedotusvälineet:

 • CD-, DVD-, Minidisc- ja muut laserlevykkeet
 • Flash-muistikortit
 • magneettinauhat ja -levyt
 • irrotettavat kiintolevyt
 • mikroasemat
 • levykkeet, ainoastaan levykeevästeet ja superfloppylevykkeet

CD-, DVD-, Minidisc- ja muut laserlevykkeet

Tallentamattomat levyt luokitellaan alanimikkeeseen 8523 41. Levyjen tilavuuden mukaan ne luokitellaan alanimikkeisiin 8523 41 10, 8543 41 30 tai 8523 41 90.Blank Minidiscs. Niissä käytetään magneettista optista tekniikkaa tallentamiseen ja poistamiseen. Ne ovat magneettilevyjä, jotka ovat jäykkiä magneettilevyjä. Tyhjät Minidiskit luokitellaan alanimikkeeseen 8523 29 15 00.

 • muut blankooptiset magneettilevyt, jotka luokitellaan alanimikkeeseen 8523 29 15 00.
 • DVD-R-levyt – levykkeiden teknologian oletetaan muistuttavan CD-R-levyjä, koska niissä käytetään laserteknologiaa sekä lukemiseen että kirjoittamiseen – DVD-R-levyt luokitellaan alanimikkeeseen 8523 41.

DVD+RW-levyt. Niissä käytetään vaihemuutosteknologiaa tallentamiseen ja poistamiseen, ja ne luokitellaan alanimikkeeseen 8523 41.

Flash-muistikortit

Näissä korteissa on kaksi tai useampia flash-muistiin integroituja elektronisia piirejä, jotka on asennettu alustaan. Flash-muistikortti on erityyppisiä, kuten Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), multimediakortti (MMC), muistikortti, XD-kuvakortti, PC-kortti ja PCMCIA-kortti. Flash-muistikortit luokitellaan alanimikkeeseen 8523 51 10 00, jos niitä ei tallenneta. Ne luokitellaan alanimikkeeseen 8523 51 90.

Magneettinauhat ja -levyt

Näihin kuuluvat mm. pienkasetit, VHS ja miniDV, ja ne luokitellaan alanimikkeeseen 8523 29 15 00.

Irrotettavat kiintolevyt – ainoastaan levykkeet, ei koko käyttövoima

Tämäntyyppisen levykkeen mukana toimitetaan yleensä joitakin ohjelmistoja esiladattuina, joten se luokitellaan tallennetuksi ohjelmistoksi alanimikkeeseen 8523 80 10 00.

Mikroasemat

Kyseessä ovat pienoislevyasemat, joita käytetään tietokonekortissa tai vastaavassa tilassa. Ne luokitellaan alanimikkeeseen 8471 70 50 00.

Levykkeet

Näitä ovat vakiolevykkeet, ainoastaan levykeevästeet ja superfloppylevykkeet – esimerkiksi LS120-tyyppiset. Ne kaikki luokitellaan alanimikkeeseen 8523 29 15 00.

Jaa tämä sivu: