Tietokoneiden ja ohjelmistojen luokittelu

Tämä opas auttaa luokittelemaan tietokoneet ja ohjelmistot oikein hinnastoa varten.

Eurooppalaisen tavaraluokituksen (CN) 84 ja 85 ryhmään kuuluvat tietokoneet, tietokoneiden osat ja tietokoneohjelmistot voidaan luokitella seuraavasti:

 • niiden tehtävä
 • niiden suunnittelu, rakentaminen ja suorituskyky
 • onko niillä useampi kuin yksi toiminto, mukaan lukien toiminnot, jotka eivät liity tietokoneisiin
 • kuuluvatko ne täydelliseen järjestelmään vai erilliseen yksikköön

Täydelliset tietokoneet

Tuotteet, jotka luokitellaan nimikkeeseen 8471 ”automaattisina tietojenkäsittelykoneina” – tietokoneina – ovat koneita, joiden on voitava suorittaa kaikki seuraavat toiminnot:

 • niiden käyttämien käsittelyohjelmien – ja ainakin ohjelman toteuttamiseen tarvittavien tietojen – tallentaminen
 • ne ohjelmoidaan vapaasti käyttäjän vaatimusten mukaisesti.
 • käyttäjän määrittämien aritmeettisten laskelmien suorittaminen
 • sellaisen käsittelyohjelman toteuttaminen ilman ihmisen osallistumista, jonka toteutusta niiden on muutettava tekemällä loogisia päätöksiä koko prosessin ajan

84 ryhmän 5 a huomautuksessa määritellään käsite ”automaattinen tietojenkäsittelykone” nimikkeessä 8471. Tietokoneiksi luokiteltujen tavaroiden on voitava käyttää tavanomaisia käyttöohjelmistoja ja suorittaa tekstinkäsittelyn ja taulukkosovellusten kaltaisia toimintoja. Niissä on oltava kovalevy.

Tietokone voi olla järjestelmä, joka koostuu useista erillisistä yksiköistä, kuten näppäimistöstä, näytöstä, perusyksiköstä jne. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta yksikköä käsitellään osana tietokonejärjestelmää, jos se täyttää kaikki seuraavat edellytykset:

 • ne ovat tyyppiä, jota käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti tietokonejärjestelmässä
 • se voidaan liittää keskusyksikköön joko suoraan tai yhden tai useamman muun yksikön kautta.
 • se voi hyväksyä tai toimittaa tietoja järjestelmän käyttökelpoisessa muodossa, kuten koodeja tai signaaleja.

Näppäimistöjen, X-Y-koordinaattilaitteiden, kuten leikki- ja hiirilaitteiden, sekä levymuistiyksikköjen on täytettävä ainoastaan kaksi viimeksi mainittua edellytystä.

Pöytä- ja tornijärjestelmät

Vakiopöytä- ja tornijärjestelmissä on oltava vähintään

 • Keskusyksikkö – perusyksikkö tai ”järjestelmälaatikko”
 • syöttöyksikkö – esimerkiksi näppäimistö
 • tulostusyksikkö – esimerkiksi monitori

Niihin voi kuulua myös muita yksiköitä, kuten tulostimia ja skannereita. Järjestelmän osana käsitellään myös lisälaitteita, kuten verkkokortteja ja televisiokortteja. Pöytä- ja tornitietokoneet luokitellaan alanimikkeeseen 8471 49 00 00.

Palvelimet

Verkkotiedostojen palvelimet, joissa on sekä näppäimistö että monitori, luokitellaan kuten pöytätietokonejärjestelmät alanimikkeeseen 8471 49 00 00.

Verkkotiedostojen palvelimet, joissa ei ole sekä näppäimistöä että monitoria, luokitellaan erillisiksi yksiköiksi. Perusyksikkö itsessään luokitellaan alanimikkeeseen 8471 50 00 90. Jos näytteessä on monitori (vain 15-tappi – ei video), se luokiteltaisiin erikseen alanimikkeeseen 8528 52 10 00, kun taas näppäimistö luokiteltaisiin erikseen alanimikkeeseen 8471 60 60 90.

Tulostin- ja palomuurijärjestelmiä ei pidetä tietokonepalvelimina vaan tiedonsiirtolaitteina. Ne luokitellaan alanimikkeeseen 8517 62 00 00.

Pienet kannettavat tietokoneet

Näihin kuuluvat kannettavat tietokoneet ja kannettavat tietokoneet sekä kannettavien tietokoneiden ominaisuuksiltaan samankaltaiset henkilökohtaiset digitaaliset apulaitteet. Jotta ne voidaan luokitella alanimikkeeseen 8471 30 00 00, niiden on oltava painoltaan alle 10 kilogrammaa ja vähintään

 • CPU
 • näppäimistö
 • näyttö
 • lastausohjelmien välineet

Jos haluat luokitella kannettavan tietokoneen oikein, tutustu myös seuraaviin tuotekuvauksiin.

Palm-huokoiset kannettavat laitteet

Nämä ovat sähköisiä järjestäjiä, joilla ei yleensä ole täyttä näppäimistöä. Niillä on yleensä ennalta määriteltyjä toimintoja, kuten kalenteri ja osoitekirja. Ne luokitellaan alanimikkeeseen 8543 70 90 99.

Muut kannettavat tietokoneet

Kannettaviin tietokoneisiin, jotka eivät täytä edellä mainittuja vaatimuksia, voi kuulua kosketusnäyttöjä, matkakelpoisia tietokoneita ja teollisia tietokoneita. Enimmäispainoa ei ole, mutta samassa kotelossa on oltava vähintään seuraavat:

 • CPU
 • syöttöyksikkö
 • tulostusyksikkö

Kosketusnäytöllä tarkoitetaan yleensä sekä tulo- että tulostusyksikköä.

Tämäntyyppiset kannettavat tietokoneet luokitellaan alanimikkeeseen 8471 41 00 00.

Erilliset laskentayksiköt – monitorit, näytöt ja projektorit

Tulostuslaitteet, kuten monitorit, näytöt ja tietokoneprojektorit, luokitellaan erillisiksi yksiköiksi, jos ne eivät ole osa kokonaista järjestelmää, kuten pöytätietokonetta. Alanimikekoodi, johon ne luokitellaan, riippuu pääasiassa

 • niiden tyyppi – esimerkiksi katodisädeputki (CRT) tai nestekidenäyttö (LCD)
 • niiden käyttötarkoitus – ainoastaan tietokoneen tulostukseen tai kaksoiskäyttöön

Huomaa, että kun tietokonenäyttöt ja projektorit ovat erillisiä yksiköitä, niitä ei koskaan luokitella nimikkeeseen 471.

Plasman, nestekidenäyttöjen ja muiden litteiden näyttöjen monitorit

On ratkaistava, luokitellaanko LCD-monitori, jota ei ole yhdistetty mihinkään muuhun laitteeseen, alanimikkeeseen 8528 52 vai alanimikkeeseen 8528 59 00 ”muuna” monitorina.

Alanimikkeeseen 8528 52 kuuluvat: monitorit, jotka voidaan yhdistää suoraan nimikkeen 8471 automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen ja jotka on suunniteltu käytettäväksi sen kanssa ja jotka eivät ole katodisädeputkimonitoreja.

Alanimikkeeseen 8528 59 00 kuuluvat muut kuin edellä mainitut monitorit.

Jotta voidaan päättää, mitä alanimikettä sovelletaan, on arvioitava yleisesti valvontalaitteen suorittamia toimintoja ja niiden suoritustasoa. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi kuvasuhde, resoluutio, näytön koko jne.

Seuraavissa komission täytäntöönpanoasetuksissa eri monitorit on luokiteltu kahteen alanimikkeeseen 8528 52 ja 8528 59.

Monitorit, jotka eivät pysty vastaanottamaan signaalia suoraan tietokoneelta tai jotka eivät pysty vastaanottamaan signaalia tietokoneelta lainkaan, luokitellaan alanimikkeeseen 8528 59 00.

Komission täytäntöönpanoasetuksessa 459/2014 luokitellaan eri tuotteet monitoreiksi alanimikkeeseen 8528 59 00. Tuotteet, joihin sisältyy USB-liitäntä, joka on tarkoitettu esimerkiksi mediatiedostojen siirtoon tai äänen tai videon toistoon USB-muistitikulla jne., luokitellaan alanimikkeeseen 8528 59 00. Katso tällaiset tuotteet asetuksen liitteistä I, II ja IV.

LCD-monitorit ja LED-monitorit, joissa on televisioviritin, luokitellaan vastaavasti alanimikkeisiin 8528 72 40 00 tai 8528 72 80 00 televisiovastaanottimina.

Katodisädeputkimonitorit luokitellaan alanimikkeisiin 8528 42 00 00 tai 8528 49 00.

Projektorit

Tavarat, jotka voidaan yhdistää suoraan nimikkeen 8471 automaattiseen tietojenkäsittelykoneeseen ja jotka on suunniteltu käytettäväksi sen kanssa, luokitellaan alanimikkeeseen 8528 62 00 00.

Kahden käyttötarkoituksen projektorit voivat näyttää signaaleja tietokoneelta ja myös muilta laitteilta, kuten

 • video- ja DVD-tallentimet
 • televisiovirittimet
 • kameranauhat

Tämäntyyppisiä kahteen eri tarkoitukseen käytettäviä projektoreja kutsutaan usein videoprojektoreiksi. Litteät projektorit, joissa käytetään LCD-tekniikkaa ja digitaalista valonkäsittelyä (DLP) ja muuntyyppisiä projektoreja, kuten katodisädeputkia, luokitellaan alanimikkeeseen 8528 69.

 • yksivärilaite – 8528 69 20 00
 • muut – 8528 69 80

LED-videoseinät

Nämä ovat moduulipaneelit, jotka on suunniteltu ulkokatseluun esimerkiksi urheilustadionilla, viihdepaikoilla jne. Yksikkö koostuu useista moduuleista, kussakin laatassa on punainen, vihreä ja sininen LED, paneeli esitetään videoprosessorin ja signaaliprosessorin kanssa, joka mahdollistaa kuvien ja videoiden esittämisen. Ne luokitellaan alanimikkeeseen 8528 52 99 00. LED-laatat luokitellaan kuitenkin alanimikkeeseen 8529 90 92 99, myös jos ne on yhdistetty laatoihin, joissa ei ole videoprosessoria ja jotka eivät näin ollen pysty näyttämään videolähdettä suoraan näytölle.

Komission täytäntöönpanoasetuksissa 2015/712 ja 875/2014 LED-videoseinät luokiteltiin alanimikkeeseen 8528 59 39 (nykyisin 8528 52 99) ja LED-laatat alanimikkeeseen 8529 90 92.

LCD-videoseinät

Nämä nestekidenäyttömoduulit on tarkoitettu moninkertaiseen kuvaruutukonfiguraatioon esimerkiksi 5x5 saakka, ja ne on suunniteltu katseluun sisätiloissa, kuten videoiden esittämiseen, yleisötiedotukseen, yksittäisten tai liikkuvien kuvien mainoksiin jne. Integroitu tietokone on suunniteltu videoiden käsittelyä ja verkon hallintaa varten. Nestekidenäyttömoduulit luokitellaan alanimikkeeseen 8528 52 91 00.

Komission täytäntöönpanoasetuksessa 877/2014 LCD Video Wall luokiteltiin alanimikkeeseen 8528 59 31 (tällä hetkellä 8528 52 91).

Muut kuvaruudut

Elektroniset valkotaulut luokitellaan alanimikkeeseen 8471 60 70 00.

Muut kuin sähköllä toimivat projektorit luokitellaan 90 ryhmään alanimikkeeseen 9010 60 00 00.

Tietokoneiden tulostimet ja skannerit

Tietokoneiden tulostimet ja skannerit luokitellaan erillisiksi yksiköiksi, jos ne eivät ole osa täydellistä tietojärjestelmää. On huomattava, että jos tulostimet – myös monikäyttöiset koneet – ovat erillisiä yksiköitä, niitä ei koskaan luokitella nimikkeeseen 8471.

Tietokonetulostimet

Kaikentyyppiset kirjoittimet – laser, mustesuihku, lämmönsiirto, nauha jne. – luokitellaan alanimikkeeseen 8443 32 10 90, jos ne on tarkoitettu tietokoneiden tulostuslaitteiksi. Muuntyyppiset kirjoittimet luokitellaan alanimikkeeseen 8443 39 00 00.

Skannerit

Tasomaiset skannerit ja filmityyppiset skannerit luokitellaan alanimikkeeseen 8471 60 70 00.

Yhdistetyt tulostimet ja skannerit

Monikäyttöiset koneet, joissa yhdistyvät lasertulostin, skanneri, kopiokone ja joskus faksi, luokitellaan alanimikkeisiin 8443 31, 8443 32 tai 8443 39.

Mustepatruunat

Mustepatruunat, joissa on kirjoituspää, luokitellaan alanimikkeeseen 8443 99 10 90.

Mustepatruunat, joissa ei ole kirjoituspäätä, luokitellaan 39 ryhmään alanimikkeeseen 3923 30 10 00, jos ne ”ovat tyhjiä”, ja 32 ryhmään alanimikkeeseen 3215 90 70 90, jos ne on täytetty uudelleen. Patruunat, joissa on ”siru” mustetason mittaamiseksi, luokitellaan myös alanimikkeeseen 3215 90 70 90.

Tietokoneiden näppäimistöt, hiiren laitteet ja muut tietokoneiden syöttölaitteet

Tietokoneiden syöttölaitteet, kuten näppäimistöt, luokitellaan erillisiksi yksiköiksi, jos ne eivät ole osa täydellistä tietojärjestelmää.

Tietokoneen näppäimistöt

Tietokoneen näppäimistöt luokitellaan alanimikkeeseen 8471 60 60 00.

X-Y-koordinaattien syöttölaitteet

Syöttöyksiköt, kuten hiiren laitteet, telapallot, graafiset tabletit ja valokynät, luokitellaan alanimikkeeseen 8471 60 70 00. Tähän alanimikkeeseen kuuluvat sekä standardinmukaiset että langattomat laitteet.

Myös elektroniset valkotaulut ovat syöttölaitteita, ja ne luokitellaan alanimikkeeseen 8471 60 70 00.

Tietokoneiden solmukohdat, sovittimet ja muut verkkoyksiköt

Verkkoyksiköihin kuuluvat äänen, kuvan tai muun tiedon vastaanottamiseen, muuntamiseen, lähettämiseen ja uudistamiseen tarkoitetut koneet. Niihin kuuluu erilaisia kytkentä- ja reitityslaitteita. Huomaa, että jos verkkolaite on erillinen yksikkö, sitä ei koskaan luokitella nimikkeeseen 8471.

Kaikki seuraavat tuotteet luokitellaan alanimikkeeseen 8517 62 00 00

 • modeemit, mukaan lukien ulkoiset modeemit ja digitaalisen ISDN-verkon (Integrated Services Digital Network) sovittimet
 • lähiverkon ulkopuoliset yksiköt, mukaan lukien sovittimet, sillat ja solmukohdat
 • WAN-yksiköt, mukaan lukien yhdyskäytävät ja ISDN-kortit
 • verkkokortit ethernet-, token ring- ja muuta verkkoteknologiaa varten

Langattomat kiinteät liityntäyksiköt (Wi-Fi) luokitellaan myös tähän alanimikkeeseen. Nämä ovat lähettimiä/vastaanotinyksiköitä, jotka mahdollistavat langattoman pääsyn kiinteisiin verkkoihin. Ne voivat olla painettuja piirilevyjä tai kotelossa olevia kokonaisia yksiköitä.

Langattoman maailmanlaajuisen matkaviestintäjärjestelmän (GSM) ja yleisen pakettiradiopalvelun (GPRS) moduulit

Nämä ovat lähettimiä/vastaanotinyksiköitä, jotka mahdollistavat langattoman etäyhteyden henkilökohtaisiin digitaalisiin apulaitteisiin matkapuhelinverkkojen kautta. Ne luokitellaan myös alanimikkeeseen 8517 62 00 00.

Liittimillä varustetut kaapelit

Liittimillä varustetut koaksiaalikaapelit luokitellaan alanimikkeeseen 8544 20 00 00.

Kaapelit, joita käytetään modeemien liittämiseen puhelinpistorasiaan, luokitellaan alanimikkeeseen 8544 42 10 00.

Datakaapelit ja voimakaapelit, joita käytetään enintään 1,000 voltin nimellisjännitettä varten, luokitellaan alanimikkeeseen 8544 42 90 00.

Tietokoneiden ääni-, kuva- ja grafiikkalaitteet

Verkkokamerat ja muut digitaalikamerat, jotka eivät tallenna, tallenna tai tallenna kuvia, luokitellaan televisiokameroiksi alanimikkeeseen 8525 80 19 90. Ne on suunniteltu muodostamaan kuvia, joita voidaan lähettää edelleen linjan tai radion välityksellä muihin laitteisiin.

Muut digitaalikamerat

Nämä ovat kameroita, jotka tallentavat tai tallentavat kuvia muistikortille, moduulille, levylle, nauhalle tai muulle tallennuslaitteelle.

Yksittäisiä kuvia sisältävät digitaalikamerat, joissa on videonsiirtokyky, luokitellaan alanimikkeeseen 8525 80 91 tai alanimikkeeseen 8525 80 99, jos ne täyttävät seuraavat kriteerit:

 • ne pystyvät enimmäistallennustilavuutta käyttäen tallentamaan vähintään 800 x 600 pikseliä 23 kuvaa sekunnissa ja vähintään 30 minuuttia samassa videosarjassa.
 • jotkin kamerat voivat tallentaa videokuvaa jatkuvasti yli 30 minuutin ajan, mutta kerätyt kuvat tallennetaan erillisiin tiedostoihin, joiden kesto on alle 30 minuuttia. ellei kamera kytkeydy automaattisesti pois päältä 30 minuutin jälkeen, kuvien ottaminen erillisiin tiedostoihin, joiden kesto on alle 30 minuuttia, ei vaikuta kameran jatkuvan videotallennuskyvyn kestoon.

Videokamerat – digitaaliset kameranauhurit – luokitellaan alanimikkeeseen 8525 80 99 00, jos tiedostot voidaan siirtää laitteeseen automaattisesta tietojenkäsittelykoneesta tai muusta ulkoisesta laitteesta USB- tai DV-in-rajapinnan kautta.

On huomattava, että kun verkkokamerat, digitaalikamerat ja digitaaliset kameranauhurit ovat erillisiä yksiköitä, niitä ei koskaan luokitella nimikkeeseen 8471.

Kameroihin liittyviä komission täytäntöönpanoasetuksia on useita.

Euroopan unionin tuomioistuin on myös antanut tuomion asiassa C-178/14, Vario Tek GmbH v. Hauptzollamt Dusseldorf, joka koskee sellaisen videokameran luokittelua, jossa ei ole zoomaustoimintoa.

Puhujat

Puhujat voivat olla passiivisia tai aktiivisia yksiköitä. Aktiivisissa yksiköissä on vahvistin kotelossa tai kaapissa. Alanimikkeen koodi, johon kaiuttimet luokitellaan, riippuu kussakin kaapissa olevien ”käyttöyksikköjen” – varsinaisten kaiuttimien tai värinauhojen – lukumäärästä.

Kaiuttimet, joissa kussakin kaapissa on yksi käyttöyksikkö, luokitellaan alanimikkeeseen 8518 21 00 00.

Kaiuttimet, joissa kussakin kaapissa on useampi kuin yksi käyttöyksikkö, luokitellaan alanimikkeeseen 8518 22 00 90.

Huomaa, että jos puhujat – ja mikrofonit – ovat erillisiä yksikköjä, niitä ei koskaan luokitella nimikkeeseen 8471.

MP3-soittimet

MP3-soittimet luokitellaan äänen tallennus- tai toistolaitteiksi. Alanimikekoodi, johon ne ”luokitellaan, riippuu siitä, onko niissä sisäänrakennettu radio- tai videosignaali vai ei.

MP3-soittimet, joissa ei ole radiota, luokitellaan alanimikkeeseen 8519 81 95 90. Tavarat, joissa on sisäänrakennettu radio, luokitellaan alanimikkeeseen 8527 13 99 00. Jos ne voivat tallentaa tai soittaa videota, ne ”luokitellaan alanimikkeeseen 8521 90 00 90 riippumatta siitä, onko niillä radiota vai ei.

Grafiikkakortit

Ne voivat olla 2D-grafiikkasovittimia, 2D/3D tai 3D-grafiikkakiihdyttimiä, jotka toimivat olemassa olevan grafiikkakortin tai ankkuri- tai editointikortin avulla. Ne luokitellaan alanimikkeeseen 8471 80 00 00.

Äänikortit

Pelkät äänikortit luokitellaan alanimikkeeseen 8471 80 00 00.

Televisioviritinkortit

Yhteistä etua koskevien hankkeiden televisiovastaanottimien virittimien kokoonpanot luokitellaan alanimikkeeseen 8528 71 11 00. Kotelossa olevien tuotteiden katsotaan menettäneen ominaisuutensa elektronisina kokoonpanoina, ja ne luokitellaan alanimikkeeseen 8528 71 19 00.

Muut erilliset laskentayksiköt

Muut tietokoneet luokitellaan erillisiksi yksiköiksi, jos ne eivät ole osa täydellistä tietojärjestelmää.

Perusyksiköt

Perusyksiköissä tai ”järjestelmälaatikoissa” olisi oltava vähintään keskusyksikkö ja päämuisti. Ne luokitellaan alanimikkeeseen 8471 50 00 00.

Ulkoiset asemat

Keskusmuistiyksiköt, kuten verkoissa käytettävät riippumattomat RAID-järjestelmät (Redundant Array of Independent Disks), voivat olla magneettilevy-, nauha- tai optisia levyasemia. Ne luokitellaan alanimikkeeseen 8471 70 20 00.

Raidien ohjaimet, joissa ei ole laukaisulaitteita, luokitellaan alanimikkeeseen 8471 70 98 00.

Yhden tietokoneen kanssa käytettävät ulkoiset asemat luokitellaan voimansiirtotyypin mukaan seuraavasti:

 • optiset asemat, kuten CD-, DVD- ja MO-asemat (magneettioptiset), luokitellaan alanimikkeeseen 8471 70 30 00 riippumatta siitä, ovatko ne pelkästään luettavia vai luettavia ja kirjoitettavia (CD-asemat voivat noutaa signaaleja CD-RO-, CD-ääni- ja CD-kuvanauhoista ja sisältää kuulokkeiden kannen, tilavuuden säädön tai käynnistys- ja pysäytyspainikkeen).
 • kovalevyasemat, myös irrotettavat levyasemat ja mikroasemat, luokitellaan alanimikkeeseen 8471 70 50 00
 • Floppy-asemat, myös superfloppy, luokitellaan alanimikkeeseen 8471 70 70 00
 • nauhurit luokitellaan alanimikkeeseen 8471 70 80 00
 • kynänsiasemat – kannettavat USB-muistilaitteet – luokitellaan alanimikkeeseen 8523 5110 00

CD- ja DVD-kopiokoneet

CD-levyjen ja DVD-levyjen irtotavarana kopiointiin käytettävät erilliset koneet luokitellaan alanimikkeeseen 8521 90 00 90.

Kortinlukijat

Seuraavat kortinlukijatyypit luokitellaan alanimikkeeseen 8471 90 00 00

 • Magneettikortinlukijat
 • älykorttien lukulaitteet (toimikortti on kortti, johon on asennettu yksi tai useampi elektroninen integroitu piiri – mikroprosessori, hakumuisti (RAM) tai lukumuisti (ROM) – jotka voivat sisältää kontakteja, magneettinauhaa tai sisäänrakennettua antennia, mutta joissa ei ole muita aktiivisia tai passiivisia piirielementtejä)
 • muistikorttien lukulaitteet – mukaan lukien pikkukuva, älykäs media, turvallinen digitaalinen (SD), multimediakortti (MMC), muistimerkki (Memory Stick), XD-kuvakortti ja PC-kortti

Maailmanlaajuisen paikannusjärjestelmän (GPS) moduulit

Nämä yksiköt toimivat paikanmääritystoimintona laitteille, kuten henkilökohtaisille digitaalisille apulaitteille (PDA) ja kannettaville tietokoneille kaapelin tai langattoman yhteyden avulla. Ne luokitellaan alanimikkeeseen 8526 91 20 20, jos ne ovat kokoonpanoina, tai alanimikkeeseen 8526 91 20 90.

Ulkoiset USB-solmukohdat

Ne luokitellaan alanimikkeeseen 8517 62 00.

Piikkimakrillit

Dongit ovat USB-liitäntälaitteita, joilla voidaan viestiä tietokoneen kanssa (Bluetooth tai WI-FI). Vetoketjut luokitellaan alanimikkeeseen 8517 62 00 00.

Laitteistojen salauslaitteet, jotka on liitetty tietokoneeseen USB-liitännän kautta deaktivoimiseksi ohjelmistoon tai tietokoneen tietojen suojaamiseksi, luokitellaan alanimikkeeseen 8471 80 00 00.

Salauksen turvalaitteet

Nämä ovat koodigeneraattoreita, joiden avulla käyttäjät voivat kirjautua verkkoon etäyhteyden kautta. Niitä ei voi kytkeä suoraan tietokoneeseen. Salauksen turvalaitteet luokitellaan alanimikkeeseen 8543 70 90 99.

Sisäiset parannukset ja osat

Monet tietokoneiden osat ja tarvikkeet luokitellaan nimikkeeseen 8473. Joitakin eriä käsitellään kuitenkin kokonaisina yksikköinä eikä osina, ja ne luokitellaan muihin nimikkeisiin.

Osat

Seuraavat tuotteet luokitellaan nimikkeen 8473 osiksi eikä täydellisiksi yksiköiksi.

Keskusyksiköt (CPU) koostuvat kahdesta tai useammasta elektronisesta integroidusta piiristä. Ne voivat olla pakattuja tiettyjen muiden osien, yleensä lämpönielun ja joskus jäähdytystuulettimen kanssa. Esimerkkeinä voidaan mainita jalostajat. Ne luokitellaan alanimikkeeseen 8473 30 20 00.

Yksistään CPU:n lämpönielut luokitellaan alanimikkeeseen 8473 30 80 00.

Emolevyt, joihin ei ole täysin täytetty keskusyksikköä ja hakumuistia (RAM), katsotaan elektronisiksi osiksi ja luokitellaan alanimikkeeseen 8473 30 20 00.

Tietokoneen kotelot — myös ilman virtalähdettä – luokitellaan alanimikkeeseen 8473 30 80 00.

Bareluuyksiköt koostuvat yleensä tietokoneen kotelosta, emolevystä ja virtalähteestä. Ne luokitellaan alanimikkeeseen 8473 30 80 00.

Nimikkeeseen 8471 luokiteltavatmuistimoduulit, jotka on suunniteltu käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti tietokoneiden ja tietokone-yksiköiden kanssa, luokitellaan nimikkeeseen 8473. Muistomoduulit, jotka on tarkoitettu käytettäviksi ainoastaan tai pääasiassa eri nimikkeeseen luokiteltavissa laitteissa, luokitellaan laitteen osaksi. Muistomoduulit, jotka on suunniteltu käytettäväksi erilaisten laitteiden kanssa, luokitellaan nimikkeeseen 8548.

Vakioitu dynaaminen hakumuisti (DRAM) ja metallioksidipuolijohdeteknologian (MOS) moduulit, kuten yhden linjan muistimoduuli (SIMM) ja kaksoislinjan muistimoduuli (DIMM), luokitellaan alanimikkeeseen 8473 30 20 00.

Muut vakiomuistimoduulit, mukaan lukien haihtumattomat tyypit, kuten staattiset SRAM-moduulit, luokitellaan alanimikkeeseen 8473 30 20 00.

Kokonaiset yksiköt

Seuraavat nimikkeet luokitellaan täydellisiksi yksiköiksi eikä eri nimikkeisiin kuuluviksi osiksi.

Virransyöttöyksiköt, jotka on erityisesti valmistettu ja jotka soveltuvat käytettäviksi tietokone-yksiköissä, kuten perusjärjestelmissä tai tulostimissa, luokitellaan alanimikkeeseen 8504 40 30 90.

Henkilökohtaisiin tietokoneisiin tarkoitetut CPU-tuuletin- ja lämmönsiirtoyksiköt luokitellaan alanimikkeeseen 8414 59 20 90.

Emolevyt, jotka ovat täydellisiä keskusyksikön ja RAM:n kanssa, katsotaan täydelliseksi tietokoneen perusyksiköksi, ja ne luokitellaan alanimikkeeseen 8471 50 00 90.

Sisäiset asemat luokitellaan voimansiirtotyypin mukaan seuraavasti:

 • optiset asemat, kuten CD, DVD ja MO, luokitellaan alanimikkeeseen 8471 70 30 00 riippumatta siitä, ovatko ne luettavia vai lukemis- ja kirjoituskoneita
 • kovalevyasemat, myös irrotettavat levyasemat, luokitellaan alanimikkeeseen 8471 70 50 00
 • kortinlukijat puolijohdemateriaalia varten luokitellaan alanimikkeeseen 8471 70 98 00
 • Floppy-asemat, myös superfloppy, luokitellaan alanimikkeeseen 8471 70 70 00
 • nauhurit luokitellaan alanimikkeeseen 8471 70 80 00

Myösmuut laajennuskortit luokitellaan täydellisiksi yksiköiksi eikä osiksi. Seuraavat laajennuskortit luokitellaan alanimikkeeseen 8471 80 00 00

 • tulo- ja lähtökortit (I/O)
 • sarjakortit ja rinnakkaiset satamakortit
 • USB-kortit ja -sovittimet
 • SCSI-kortit (pieni tietokonejärjestelmien rajapinta) ja IDE-kortit (integroitu elektroniikka)

Tähän alanimikkeeseen luokitellaan myös erilaisia tietokoneavusteisia laajennuskortteja.

Muistomoduulit, jotka on suunniteltu käytettäviksi muiden laitteiden kuin nimikkeen 8471 tietokoneiden ja tietokone-yksiköiden kanssa, luokitellaan alanimikkeeseen 8548 90.

Koneet, joilla on erityistoiminto ja joilla ei ole tietokonetta

”Tietokoneen osa” on tietokoneen kiinteä osa. Tietokoneen eri osat luokitellaan erillisiksi yksiköiksi, jos ne eivät ole osa täydellistä tietojärjestelmää.

’Tietokoneen lisälaite’ antaa tietokoneelle lisätoiminnon, mutta se ei ole integroitu osa. Se on vaihdettava osa tai laite, joka on suunniteltu koneen mukauttamiseksi

 • tehtävä tietty toimenpide
 • tietyn palvelun suorittaminen
 • lisätä toiminta-aluettaan

Tietokoneiden osat

XVI jakson 2 huomautuksessa esitetään (tietokoneen) osien luokittelun oikeusperusta.

Monet integroitujen tietokoneiden osat luokitellaan nimikkeeseen 8473.

Osa, joka on erottamaton osa tietokonetta mutta joka nimenomaisesti kuuluu johonkin 84 tai 85 ryhmän nimikkeeseen, luokitellaan tähän nimikkeeseen. Esimerkiksi koska koaksiaalikaapeli kuuluu nimenomaisesti nimikkeeseen 8544, se luokitellaan tähän nimikkeeseen eikä tietokoneen osaksi nimikkeeseen 8473. On kuitenkin tiettyjä nimikkeitä, joihin tätä sääntöä ei sovelleta, koska ne eivät ole erityisten osien nimikkeitä. Ne on lueteltu XVI jakson huomautuksessa 2a ja

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8487
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538
 • 8548

Jotkin osat soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti tietyssä koneessa – tai useissa samaan nimikkeeseen luokitelluissa koneissa – mutta eivät erityisesti 84 ryhmän tai 85 ryhmän nimikkeessä. Ne luokitellaan joko johonkin edellä luetelluista nimikkeistä tai samaan nimikkeeseen kuin yksi tai useampi kone, johon ne soveltuvat.

Osat, jotka soveltuvat yhtä hyvin käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen 8517 ja nimikkeiden 8525–8528 tavaroissa, luokitellaan aina nimikkeeseen 8517. Tämä sääntö on XVI jakson 2 b huomautuksessa.

Kaikki muut osat, jotka soveltuvat käytettäviksi useissa eri nimikkeisiin luokitelluissa koneissa, luokitellaan tapauksen mukaan johonkin seuraavista nimikkeistä:

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538

Jos mikään edellä mainituista nimikkeistä ei ole sopiva, ne luokitellaan nimikkeeseen 8487 tai 8548. Tämä sääntö on XVI jakson 2 c huomautuksessa.

Tietokoneiden lisävarusteet

Monet tietokonelaitteet luokitellaan nimikkeeseen 8473, joka koskee erityisesti sellaisten koneiden osia ja tarvikkeita, joihin kuuluu tietokoneita. Vain muutamat 84 ja 85 ryhmän nimikkeet kattavat tietokonelaitteet. Jos tavara tai tuotteet, johon tai joihin tarvikkeet on tarkoitettu, luokitellaan nimikkeeseen, joka ei kata tarvikkeita, itse tarvikkeet luokitellaan muualle tariffiin niiden käyttötarkoituksen tai valmistusaineen mukaan.

Ohjelmistot

Ohjelmistojen luokittelu riippuu tallennusvälineistä ja ohjelmiston luonteesta. Tiedotusvälineitä ovat muun muassa

 • Cd, DVD, Laserdisc, Minidisc ja muut laserlukulevyt. Vaikka valmistus- ja tallennus- tai kirjoitusprosesseissa on eroja, ne on kaikki suunniteltu siten, että ne voidaan lukea jonkinlaisella laserjärjestelmällä sen jälkeen, kun ne on tallennettu.
 • levykkeet
 • magneettinauhat
 • magneettiraidokortit
 • muistikortit
 • videopelikonsolien patruunat

Tariffiluokituksessa ohjelmistoluokkia ovat

 • ohjelmat ja tiedot
 • äänitallenteet
 • tietokonepelit
 • filmit, kuvat ja kuvatiedostot
 • videopelikonsolien pelit

Ohjelmat ja tiedot

Näitä ovat tekstinkäsittelyohjelmat, taulukot, pöytäjulkaisuohjelmat, maalaus- tai piirustusohjelmat, reittisuunnittelut, tietosanakirjat, yritys- tai puhelinhakemistot, luettelot, laitekuljettajat, järjestelmälevykkeet ja varmuuskopiolevyt. Ohjelmat ja tiedot luokitellaan niiden tiedotusvälineiden mukaan, joille ne on tallennettu. Jos ne on kirjattu

 • Cd, Laserdisc, Minidisc tai muut laserlukulevyt, jolloin ne luokitellaan alanimikkeisiin 8523 49 20 00
 • DVD, joka luokitellaan alanimikkeeseen 8523 49 10 00
 • magneettinauha ja levyke, sen jälkeen ne luokitellaan alanimikkeeseen 8523 29 19 00

Äänitallenteet

Näitä ovat muun muassa musiikkilevyt, kielikurssit, luonnonvaraisia eläimiä koskevat tallenteet, musiikkiäänitteet, puhekirjat ja niin edelleen. Äänitallenteet luokitellaan niiden tallennusvälineiden mukaan, joille ne on tallennettu. Jos ne on kirjattu

 • Minidisc, sen jälkeen ne luokitellaan alanimikkeeseen 8523 29 19 00
 • mikä tahansa muu laserlevy – esimerkiksi CD, SACD tai DVD – luokitellaan sitten alanimikkeeseen 8523 49 10 tai 8523 49 20 00

Tietokonepelit

Näitä ovat lentosimulaattorit, ”shoot ’em up”, urheilupelit, autoilupelit, strategiapelit ja niin edelleen ainoastaan automaattisessa tietojenkäsittelykoneessa (tietokone) käytettäväksi. Tietokonepelit luokitellaan niiden tallennusvälineiden mukaan, joille ne on tallennettu. Jos ne on kirjattu

 • CD, laserdisc, Minidisc tai muu laserlukulevy, jolloin ne luokitellaan alanimikkeeseen 8523 49 20 00
 • levykkeet luokitellaan sitten alanimikkeeseen 8523 19 29 00

Filmit, kuvat ja kuvatiedostot

Näitä ovat muun muassa elokuvat, videot, valokuvauslevyt, taidekokoelmat, valokuvakokoelmat ja karaokelevyt. Elokuvat, kuvat ja kuvatiedostot luokitellaan tallennetun median mukaan. Jos ne on kirjattu

 • DVD luokitellaan sen jälkeen alanimikkeeseen 8523 49 10 00
 • mikä tahansa muu laserlevy, jolloin se luokitellaan alanimikkeeseen 8523 49 20 00
 • levykkeet luokitellaan sitten alanimikkeeseen 8523 19 29 00

Videopelikonsolien pelit

Ne luokitellaan niiden tiedotusvälineiden mukaan, joille ne on tallennettu. Jos ne on kirjattu

 • DVD, joka luokitellaan alanimikkeeseen 8523 49 10 00
 • mikä tahansa muu laserlevy, jonka jälkeen se luokitellaan alanimikkeeseen 8523 49 20 00
 • patruunat, jotka luokitellaan 95 ryhmään pelikonsolien kanssa alanimikkeeseen 9504 50 00

Ohjelmistot muistikorteille ja magneettiraidoille

Muistikortille tallennetut ohjelmistot – esimerkiksi Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick, XD Picture Card, PC Card tai PCMCIA Card – luokitellaan alanimikkeeseen 8523 52 00 00.

Magneettinauhakortille tallennetut ohjelmistot luokitellaan alanimikkeeseen 8523 21 00 00.

Tyhjät tiedotusvälineet

Nollanäyte sisältää

 • CD-levyt, DVD-levyt, Minidisc-levyt ja muut laserlukulevyt
 • Flash-muistikortit
 • magneettinauhat ja levyt
 • irrotettavat kovalevyt
 • mikroasemat
 • levykkeet, ainoastaan levykeevästeet ja superlevykkeet

CD-levyt, DVD-levyt, Minidisc-levyt ja muut laserlukulevyt

Sokeat levyt (tallentamattomat levyt) luokitellaan alanimikkeeseen 8523 41. Levyt luokitellaan levyjen tilavuuden mukaan alanimikkeisiin 8523 41 10, 8543 41 30 tai 8523 41 90. Blank Minidiscs. Niissä käytetään magneettista optista tallennusta ja poistoa. Niissä on magneettikerros ja ne ovat jäykkiä magneettilevyjä. Nollanäytteet luokitellaan alanimikkeeseen 8523 29 15 00.

 • muut nollanäyttöiset magnetooptiset levyt, jotka luokitellaan alanimikkeeseen 8523 29 15 00.
 • DVD-R-levykkeet – näiden levykkeiden tekniikan oletetaan olevan samanlaista kuin CD-R-levykkeiden, koska niissä käytetään lasertekniikkaa sekä lukemiseen että kirjoittamiseen – DVD-R-levykkeet luokitellaan alanimikkeeseen 8523 41.

DVD + RW-levyt. Niissä käytetään vaiheittaista tallennus- ja poistamistekniikkaa, ja ne luokitellaan alanimikkeeseen 8523 41.

Flash-muistikortit

Nämä kortit sisältävät kaksi tai useampia integroituja flash-muistipiirejä alustalle asennettuina. Flash-muistikortteja on erityyppisiä, kuten Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick, XD Picture Card, PC Card ja PCMCIA Card. Flash-muistikortit luokitellaan alanimikkeeseen 8523 51 10 00, jos niitä ei tallenneta. Kirjatut tavarat luokitellaan alanimikkeeseen 8523 51 90.

Magneettinauhat ja levyt

Näihin kuuluvat pienkasetit, VHS ja mini-DV, ja ne luokitellaan alanimikkeeseen 8523 29 15 00.

Irrotettavat kovalevyt – ainoastaan levy, ei koko levy

Tämäntyyppinen levy toimitetaan yleensä esiladatun ohjelmiston kanssa, joten se luokitellaan nauhoitetuksi ohjelmistoksi alanimikkeeseen 8523 80 10 00.

Mikroasemat

Nämä ovat pienoislevyasemia, joita käytetään PC-kortissa tai vastaavassa korttiaukossa. Ne luokitellaan alanimikkeeseen 8471 70 50 00.

Levykkeet

Näitä ovat vakiolevykkeet, ainoastaan levykeevästeet ja superlevykkeet, esimerkiksi LS120-tyyppiset. Ne kaikki luokitellaan alanimikkeeseen 8523 29 15 00.

Jaa tämä sivu: