Razvrščanje računalnikov in programske opreme

Ta vodnik vam bo pomagal pravilno razvrstiti računalnike in programsko opremo za namene tarife.

Računalniki, računalniški deli in računalniška programska oprema iz poglavja 84 in poglavja 85 Evropske klasifikacije blaga (KN) se lahko uvrstijo po

 • njihovo funkcijo
 • njihova zasnova, gradnja in učinkovitost
 • ali imajo več kot eno funkcijo, vključno s funkcijami, ki niso povezane z računalniki
 • ali so del celotnega sistema ali posamezne ločene enote

Dokončani računalniki

Predmeti, ki se uvrščajo pod tarifno številko 8471 kot „stroji za avtomatsko obdelavo podatkov“ – računalniki – so stroji, ki morajo omogočati vse naslednje postopke

 • shranjevanje programov za obdelavo, ki se izvajajo na njih – in vsaj podatkov, ki so potrebni za vodenje programa
 • prosto programiranje v skladu z zahtevami uporabnika
 • izvajanje aritmetičnih izračunov, ki jih določi uporabnik
 • izvajanje, brez človeškega posredovanja, programa obdelave, za katerega morajo spremeniti izvajanje s sprejemanjem logičnih odločitev med celotnim postopkom;

Opomba 5a k poglavju 84 opredeljuje izraz „stroji za avtomatsko obdelavo podatkov“ iz tar. št. 8471. V bistvu morajo biti proizvodi, uvrščeni med računalnike, sposobni uporabljati standardno operacijsko programsko opremo in opravljati funkcije, kot sta obdelava besedil in aplikacije s preglednicami. Vključevati morajo trdi disk.

Računalnik ima lahko obliko sistema, sestavljenega iz več ločenih enot – na primer tipkovnice, monitorja, osnovne enote itd. Z nekaterimi izjemami se enota obravnava kot del računalniškega sistema, če izpolnjuje vse naslednje pogoje:

 • vrste, ki se uporablja izključno ali zlasti v računalniškem sistemu
 • lahko se poveže s centralno procesno enoto (CPU) neposredno ali prek ene ali več drugih enot.
 • lahko sprejme ali zagotovi podatke v obliki, uporabni za sistem, kot so kode ali signali.

Tipkovnice, koordinatne vhodne naprave X-Y, kot so šopi in miške, ter diskovne pomnilniške enote morajo izpolnjevati le zadnja dva pogoja.

Namizni in stolpni sistemi

Standardni namizni in stolpni sistemi morajo imeti vsaj

 • CPE – osnovna enota ali „sistemsko polje“
 • vhodna enota – na primer tipkovnica
 • izhodna enota – na primer monitor

Vključujejo lahko tudi druge enote, kot so tiskalniki in optični bralniki. Kot del sistema se obravnavajo tudi „ekstrati“, kot so omrežne kartice in televizijske kartice. Namizni in stolpni računalniški sistemi se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8471 49 00 00.

Strežniki

Strežniki omrežnih datotek, ki imajo tipkovnico in monitor, se tako kot namizni računalniški sistemi uvrščajo pod tarifno podštevilko 8471 49 00 00.

Strežniki omrežnih datotek, ki nimajo tipkovnice in monitorja, so razvrščeni kot posamezne ločene enote. Sama osnovna enota se uvršča pod tarifno podštevilko 8471 50 00 90. Če je monitor prisoten (samo D-sub 15-pin – ne video), bi bil ta uvrščen ločeno pod tarifno podštevilko 8528 52 10 00, tipkovnica pa bi bila uvrščena ločeno pod tarifno podštevilko 8471 60 60 90.

Strežniki tiskalnikov in sistemi požarnega zidu se ne obravnavajo kot računalniški strežniki, temveč kot aparati za podatkovno komunikacijo. Uvrščajo se pod tarifno podštevilko 8517 62 00 00.

Majhni prenosni računalniki

Ti vključujejo prenosne in prenosne računalnike ter osebne digitalne pomočnike s podobnimi zmogljivostmi kot prenosni računalniki. Za uvrstitev pod tarifno podštevilko 8471 30 00 00 morajo tehtati manj kot 10 kilogramov in imeti najmanj

 • CPE
 • tipkovnica
 • Prikaži
 • sredstva za programe natovarjanja

Za pravilno razvrstitev prenosnega računalnika glejte tudi naslednje opise postavk.

Prenosniki na dlani

To so elektronski osebni organizatorji, ki običajno nimajo polne tipkovnice. Običajno imajo vnaprej določene funkcije, kot sta dnevnik in knjiga naslovov. Uvrščajo se pod tarifno podštevilko 8543 70 90 99.

Drugi prenosni računalniki

Prenosni računalniki, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih zahtev, lahko vključujejo zaslone na dotik, vlečene in industrijske računalnike. Največje teže ni, vendar morajo v istem ohišju vključevati vsaj naslednje:

 • CPE
 • vhodna enota
 • izhodna enota

Zaslon na dotik se običajno šteje kot vhodna in izhodna enota.

Te vrste prenosnih računalnikov se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8471 41 00 00.

Ločene računalniške enote – monitorji, zasloni in projektorji

Izhodne naprave, kot so monitorji, zasloni in računalniški projektorji, se razvrstijo kot ločene enote, če niso del celotnega sistema, kot je namizni računalnik. Tarifna podštevilka, pod katero se uvrščajo, je odvisna predvsem od

 • njihova vrsta – na primer katodna cev (CRT) ali prikazovalnik s tekočimi kristali (LCD)
 • njihov namen – samo za računalniško proizvodnjo ali dvojno rabo

Če so računalniški monitorji in projektorji ločene enote, se nikoli ne uvrščajo pod tarifno številko 471.

Plazma, LCD in drugi ploščati zasloni

Odločiti se je treba, ali se LCD monitor, ki ni kombiniran s katero koli drugo napravo, uvrsti pod tarifno podštevilko 8528 52 ali kot „drugi“ monitor pod tarifno podštevilko 8528 59 00.

Tar. podšt. 8528 52 zajema: monitorji, ki se lahko neposredno povežejo in so zasnovani za uporabo s strojem za avtomatsko obdelavo podatkov iz tarifne številke 8471, ki ni monitor CRT.

Tar. podšt. 8528 59 00 zajema druge monitorje, ki niso navedeni zgoraj.

Za odločitev, katera tarifna podštevilka se uporablja, je potrebna celovita ocena funkcij, ki jih opravlja monitor, in njihove stopnje delovanja. Ta ocena lahko upošteva značilnosti, kot so presečno razmerje, ločljivost, velikost zaslona itd.

V naslednjih izvedbenih uredbah Komisije so bili različni monitorji uvrščeni v tarifni podštevilki 8528 52 in 8528 59.

Monitorji, ki ne morejo sprejemati signala neposredno z računalnika ali sploh ne morejo sprejemati signala z računalnika, se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8528 59 00.

Izvedbena uredba Komisije 459/2014 razvršča različne proizvode kot monitorje pod tarifno podštevilko 8528 59 00. Izdelki, ki vključujejo vmesnik USB, ki je zasnovan izključno za prenos medijskih datotek ali za reprodukcijo zvoka ali slike s pomnilniškega ključa USB itd., se uvrstijo pod oznako podštevilke 8528 59 00. Glejte take izdelke v prilogah I, II in IV k Uredbi.

Zasloni LCD ali zasloni s svetlečimi diodami (LED), ki vključujejo televizijski tuner, se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8528 72 40 00 ali 8528 72 80 00 kot televizijski sprejemniki.

Monitorji s katodno cevjo (CRT) se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8528 42 00 00 ali 8528 49 00.

Projektorji

Tisti, ki se lahko samo neposredno povežejo s strojem za avtomatsko obdelavo podatkov iz tarifne številke 8471 in so z njim zasnovani, se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8528 62 00 00.

Projektorji z dvojnim namenom lahko prikazujejo signale z računalnika in tudi iz drugih naprav, kot so:

 • video in DVD snemalniki
 • televizijski tunerji
 • videokamere

Te vrste projektorjev z dvojnim namenom se pogosto imenujejo videoprojektorji. Projektorji ravnih plošč, ki uporabljajo tehnologije, kot so LCD in digitalna svetlobna obdelava (DLP) ter druge vrste projektorjev, kot je CRT, se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8528 69.

 • enobarvni aparati – 8528 69 20 00
 • drugo – 8528 69 80

Video stena LED

To so modulske zaslonske plošče, zasnovane za gledanje na prostem, na primer na športnem stadionu, razvedrilnih prizoriščih itd. Enote sestavljajo več modulov iz ploščic, vsaka ploščica vsebuje rdečo, zeleno in modro LED, plošča je prikazana z video procesorjem in signalnim procesorjem, ki omogoča prikaz slik in videoposnetkov. Uvrščajo se pod tarifno podštevilko 8528 52 99 00. Vendar se LED ploščice, povezane s ploščicami brez video procesorja in zato ne morejo prikazati video vira neposredno na zaslonu, uvrščajo pod tarifno podštevilko 8529 90 92 99.

Izvedbeni uredbi Komisije 2015/712 in 875/2014 sta uvrstili LED video steno pod tarifno podštevilko 8528 59 39 (trenutno 8528 52 99) in LED ploščico pod tarifno podštevilko 8529 90 92.

Video stena LCD

Ti moduli LCD so namenjeni za konfiguracijo več zaslonov do npr. 5x5, so zasnovani za gledanje v zaprtih prostorih, kot so video predstavitev, obveščanje javnosti, oglaševanje mirujočih ali gibljivih slik itd. Integrirani računalnik je zasnovan za obdelavo videoposnetkov in nadzor omrežja. Moduli LCD se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8528 52 91 00.

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 877/2014 je bil Video Wall LCD uvrščen pod tarifno podštevilko 8528 59 31 (trenutno 8528 52 91).

Druge vrste zaslona

Elektronske bele plošče se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8471 60 70 00.

Neelektrični zasloni za projekcijo se uvrščajo v poglavje 90 pod tarifno podštevilko 9010 60 00 00.

Računalniški tiskalniki in optični bralniki

Računalniški tiskalniki in optični bralniki se uvrščajo med ločene enote, če niso del celotnega računalniškega sistema. Če so tiskalniki, vključno z večnamenskimi stroji, ločene enote, se nikoli ne uvrščajo pod tarifno številko 8471.

Računalniški tiskalniki

Vse vrste tiskalnikov – laserski, brizgalni, termični prenos, trakovi itd. – se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8443 32 10 90, če so predvidene kot izhodne naprave za računalnike. Druge vrste tiskalnikov se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8443 39 00 00.

Optični bralniki

Ploščati in filmski skenerji se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8471 60 70 00.

Kombinirani tiskalniki in optični bralniki

Večnamenski stroji, ki združujejo laserski tiskalnik, optični bralnik, fotokopirni stroj in včasih telefaks, se uvrščajo pod tarifne podštevilke 8443 31, 8443 32 ali 8443 39.

Kartuše s črnilom

Kartuše s črnilom z glavo za tiskanje se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8443 99 10 90.

Črnilne kartuše brez tiskalne glave se uvrščajo v poglavje 39 pod tarifno podštevilko 3923 30 10 00, če so prazne, in v poglavje 32 pod tarifno podštevilko 3215 90 70 90, če so bile ponovno napolnjene. Kartuše s „čipom“ za merjenje ravni črnila se prav tako uvrščajo pod tarifno podštevilko 3215 90 70 90.

Računalniške tipkovnice, miške in druge računalniške vhodne naprave

Računalniške vhodne naprave, kot so tipkovnice, se razvrstijo kot ločene enote, če niso del celotnega računalniškega sistema.

Računalniške tipkovnice

Računalniške tipkovnice se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8471 60 60 00.

Koordinatne vhodne naprave X-Y

Vhodne enote, kot so miške, gosenične krogle, grafične tablete in lahki peresniki, se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8471 60 70 00. Ta tarifna podštevilka zajema standardne naprave z vrvjo in brezvrvične enote.

Elektronske bele plošče so tudi vhodne naprave in se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8471 60 70 00.

Računalniška vozlišča, adapterji in druge omrežne enote

Omrežne enote vključujejo stroje za sprejemanje, pretvorbo, prenos in regeneracijo glasu, slike ali drugih podatkov. Vključujejo različne vrste stikalnih in usmerjevalnih naprav. Če so omrežni aparati ločene enote, se nikoli ne uvrščajo pod tarifno številko 8471.

Vse naslednje blago se uvršča pod tarifno podštevilko 8517 62 00 00

 • modemi, vključno z zunanjimi modemi in adapterji digitalnih omrežij z integriranimi storitvami (ISDN)
 • enote zunanjega lokalnega omrežja (LAN), vključno s adapterji, mostovi in vozlišči
 • enote širokega omrežja (WAN), vključno s prehodi in karticami ISDN
 • omrežne kartice za eternet, žetonski obroč in drugo omrežno tehnologijo

Brezžične fiksne dostopovne enote (Wi-Fi) se prav tako uvrščajo pod to oznako podštevilke. To so oddajne/sprejemne enote, ki omogočajo brezžični dostop do fiksnih omrežij. Lahko so v obliki plošč tiskanega vezja ali celotnih enot v ohišju.

Moduli brezžičnega globalnega sistema za mobilne komunikacije (GSM) in splošne radijske storitve (GPRS)

To so oddajniki/sprejemniki, ki omogočajo brezžični dostop na daljavo do opreme za osebne digitalne pomočnike (PDA) prek mobilnih telefonskih omrežij. Uvrščajo se tudi pod tarifno podštevilko 8517 62 00 00.

Kabli s konektorji

Koaksialni kabli s konektorji se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8544 20 00 00.

Kabli, ki se uporabljajo za povezavo modemov s telefonskimi vtičnicami, se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8544 42 10 00.

Podatkovni kabli in električni kabli, ki se uporabljajo za napetost, ki ne presega 1000 voltov, se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8544 42 90 00.

Računalniške zvočne, slikovne in grafične naprave

Spletne kamere in drugi digitalni fotoaparati, ki ne snemajo, ne shranjujejo ali shranjujejo slik, se uvrščajo kot televizijske kamere pod tarifno podštevilko 8525 80 19 90. Zasnovani so za oblikovanje slik za nadaljnji prenos po vodi ali radiu na druge aparate.

Druge digitalne kamere

To so kamere, ki snemajo ali shranjujejo slike na pomnilniški kartici ali modulu, disku, traku ali drugi pomnilniški napravi.

Digitalni fotoaparati za snemanje mirujočih slik z zmožnostjo snemanja video posnetkov se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8525 80 91 ali pod oznako podštevilke 8525 80 99, če izpolnjujejo naslednja merila:

 • z maksimalno pomnilniško zmogljivostjo lahko vsaj 30 minut v enem zaporedju videoposnetkov snemajo v kakovosti 800 x 600 slikovnih pik na 23 slik na sekundo ali več.
 • nekatere kamere lahko neprekinjeno snemajo video posnetke za več kot 30 minut, vendar se posnete slike posnamejo v ločenih datotekah, ki trajajo manj kot 30 minut – razen če se kamera po 30 minutah samodejno izklopi, snemanje slik v ločenih datotekah, ki trajajo manj kot 30 minut, ne vpliva na trajanje zmožnosti kamere za neprekinjeno snemanje video posnetkov.

Video kamere – digitalni videokamere – se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8525 80 99 00, če se datoteke lahko prenesejo na aparat iz stroja za avtomatsko obdelavo podatkov ali druge zunanje naprave prek vmesnika USB ali DV-in.

Opozoriti je treba, da kadar so spletne kamere, digitalni fotoaparati in digitalni videokamere ločene enote, se nikoli ne uvrščajo pod tarifno številko 8471.

V zvezi s kamerami obstaja več izvedbenih uredb Komisije.

Sodišče Evropske unije je izdalo tudi sodbo v zadevi C-178/14, Vario Tek GmbH proti Hauptzollamt Dusseldorf, o uvrstitvi video kamere brez funkcije zoom.

Govorniki

Govorci so lahko pasivni ali aktivni. Aktivne enote vključujejo ojačevalnik v ohišju ali omari. Oznaka podštevilke, pod katero se uvrščajo zvočniki, je odvisna od števila „voznih enot“ – dejanskih zvočnikov stožcev ali trakov – v vsaki omari.

Zvočniki z eno samo pogonsko enoto v vsaki omari se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8518 21 00 00.

Zvočniki z več kot eno pogonsko enoto v vsaki omari se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8518 22 00 90.

Če so zvočniki in mikrofoni ločene enote, se nikoli ne uvrščajo pod tarifno številko 8471.

Predvajalniki MP3

Predvajalniki MP3 so razvrščeni kot aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka. Tarifna podštevilka, pod katero se uvrščajo, je odvisna od tega, ali imajo vgrajena radijska ali video naprava ali ne.

Predvajalniki MP3 brez radijskih naprav se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8519 81 95 90. Tisti z vgrajeno radijsko opremo se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8527 13 99 00. Če lahko snemajo ali predvajajo video, se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8521 90 00 90 ne glede na to, ali so prejeli radijsko ali ne.

Grafične kartice

To so lahko osnovni 2D grafični adapterji, 2D/3D kartice ali tridimenzionalni pospeševalniki grafike, ki delujejo prek obstoječe grafične kartice ali kartice za prijem ali urejanje. Uvrščajo se pod tarifno podštevilko 8471 80 00 00.

Zvočne kartice

Zvočne kartice se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8471 80 00 00.

Televizijske tunerske kartice

Sklopi kartic za sprejemne kartice za televizijske PCI se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8528 71 11 00. Za izdelke v ohišju se šteje, da so izgubili značaj elektronskih sklopov, in se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8528 71 19 00.

Druge ločene računalniške enote

Različne druge računalniške enote se razvrstijo kot ločene enote, če niso del celotnega računalniškega sistema.

Osnovne enote

Osnovne enote ali ‚sistemske omare‘ morajo vsebovati vsaj centralno procesno enoto (CPU) in glavni pomnilnik. Uvrščajo se pod tarifno podštevilko 8471 50 00 00.

Zunanji pogoni

Centralne pomnilniške enote, kot so sistemi Redundant Array of Independent Disks (RAID) za omrežja, so lahko magnetni diski, trakovi ali optični pogoni. Uvrščajo se pod tarifno podštevilko 8471 70 20 00.

Krmilniki raid brez pogona se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8471 70 98 00.

Zunanji pogoni, ki se uporabljajo z enim računalnikom, se razvrstijo glede na tip pogona, kot sledi:

 • optični pogoni, kot so CD, DVD in MO (magnetooptični) pogoni, se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8471 70 30 00, ne glede na to, ali so samo bralni ali bralni in pisalni (diski CD-ji lahko pridobijo signale iz CD-ROM-ov, avdio zgoščenk in foto CD-jev ter vključujejo kocko za ušesne slušalke, krmilnik prostornine ali gumb za vklop/izklop).
 • trdi diski, vključno s odstranljivimi diskovnimi diski in mikrodiski, se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8471 70 50 00
 • pogoni na floppy, vključno s super floppy, se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8471 70 70 00
 • trakovi se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8471 70 80 00
 • svinčni pogoni – prenosne USB pomnilniške naprave – se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8523 5110 00

Razmnoževalniki CD in DVD

Samostojni stroji za množično kopiranje CD-jev ali DVD diskov se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8521 90 00 90.

Čitalniki kartic

Vse naslednje vrste čitalcev kartic se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8471 90 00 00:

 • čitalniki magnetnih kartic
 • čitalniki pametnih kartic (pametna kartica je kartica, ki ima vgrajeno eno ali več elektronskih integriranih vezij – mikroprocesor, pomnilnik naključnega dostopa (RAM) ali bralni pomnilnik (ROM) – v obliki „čipov“, ki lahko vsebujejo kontakte, magnetni trak ali vgrajeno anteno, vendar ne vključujejo nobenih drugih aktivnih ali pasivnih elementov vezja)
 • bralniki pomnilniških kartic – vključno s kompaktnimi flash, pametnimi mediji, varnimi digitalnimi (SD), večpredstavnostnimi karticami (MMC), spominskim stipom, XD slikovnimi karticami in osebnimi karticami

Moduli globalnega pozicionirnega sistema (GPS)

Te enote zagotavljajo funkcijo določanja položaja napravam, kot so osebni digitalni pomočniki (PDA) in prenosni računalniki prek kabelske ali brezžične povezave. Uvrščajo se pod tarifno podštevilko 8526 91 20 20 20, če so v obliki sestava, ali pod tarifno podštevilko 8526 91 20 90.

Zunanja vozlišča USB

Ti se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8517 62 00.

Dongle

Dongli so vmesniške naprave USB, ki zagotavljajo sredstvo komunikacije (Bluetooth ali WI-FI) z računalnikom. Dokolenke se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8517 62 00 00.

Naprave za šifriranje strojne opreme, povezane z računalnikom prek vmesnika USB za deaktiviranje s programsko opremo ali za zaščito podatkov na računalniku, se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8471 80 00 00.

Varnostne naprave za šifriranje

To so generatorji dostopovnih kod, ki uporabnikom omogočajo, da se v omrežje prijavijo na daljavo. Ni jih mogoče neposredno povezati z računalnikom. Varnostne naprave za šifriranje se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8543 70 90 99.

Notranje nadgradnje in deli

Številni računalniški deli in pribor se uvrščajo pod tarifno številko 8473. Vendar se nekatere postavke obravnavajo kot kompletne enote in ne kot deli ter se uvrščajo pod druge tarifne številke.

Deli

Naslednje postavke se uvrščajo kot deli in ne kot kompletne enote pod tarifno številko 8473.

Centralne procesne enote (CPU) so sestavljene iz dveh ali več elektronskih integriranih vezij. Lahko so pakirani z nekaterimi drugimi sestavnimi deli, običajno s toplotnim odvodnikom in včasih z ventilatorjem za hlajenje. Nekateri primeri vključujejo procesorje. Uvrščajo se pod tarifno podštevilko 8473 30 20 00.

Samostojni toplotni ponori CPE se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8473 30 80 00.

Matične plošče, ki niso v celoti opremljene s CPE in pomnilnikom z naključnim dostopom (RAM), se obravnavajo kot elektronski deli in se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8473 30 20 00.

Ohišja računalnikov – z napajalnikom ali brez njega – se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8473 30 80 00.

Enote gole kosti so običajno sestavljene iz računalniškega ohišja, matične plošče in napajalnika. Uvrščajo se pod tarifno podštevilko 8473 30 80 00.

Pomnilniški moduli, namenjeni samo ali pretežno za uporabo z računalniki in računalniškimi enotami, ki se uvrščajo pod tar. št. 8471, se uvrščajo pod tar. št. 8473. Spominski moduli, ki se uporabljajo samo ali pretežno z aparati, uvrščenimi pod drugo tarifno številko, se uvrščajo kot del aparata. Pomnilniški moduli, namenjeni za uporabo z različnimi aparati, se uvrščajo pod tarifno številko 8548.

Standardni dinamični pomnilnik z naključnim dostopom (DRAM) in moduli tehnologije polprevodnikov kovinskih oksidov (MOS), kot so enovodni pomnilniški modul (SIMM) in modul z dvojnim vodom (DIMM), se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8473 30 20 00.

Drugi standardni pomnilniški moduli, vključno z netrajnimi tipi, kot so moduli statičnega pomnilnika z naključnim dostopom (SRAM), se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8473 30 20 00.

Celotne enote

Naslednje postavke se uvrščajo kot kompletne enote in ne kot deli pod različne tarifne oznake.

Napajalne enote (PSU), ki so posebej izdelane in primerne za uporabo z računalniškimi enotami, kot so osnovni sistemi ali tiskalniki, se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8504 40 30 90.

Kombinirani ventilator in enote za odvodnik toplote za osebne računalnike se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8414 59 20 90.

Matične plošče, ki jih sestavljata CPE in RAM, se obravnavajo kot celotna računalniška baza in se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8471 50 00 90.

Notranji pogoni so razvrščeni glede na tip pogona, kot sledi:

 • optični pogoni, kot so CD, DVD in MO, se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8471 70 30 00, ne glede na to, ali so samo za branje ali branje in pisanje.
 • trdi diski, vključno s odstranljivimi diskovnimi diski, se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8471 70 50 00
 • čitalniki kartic za polprevodniške medije se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8471 70 98 00
 • pogoni na floppy, vključno s super floppy, se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8471 70 70 00
 • trakovi se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8471 70 80 00

Tudi druge ekspanzijske kartice so razvrščene kot kompletne enote in ne kot deli. Vse naslednje razširitvene kartice se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8471 80 00 00:

 • vstopne/izhodne kartice (I/I)
 • serijske in vzporedne pristaniške kartice
 • Kartice USB in adapterji
 • Krmilne kartice SCSI (mali računalniški sistemski vmesnik) in IDE (integrirana pogonska elektronika)

Pod to tarifno podštevilko se uvrščajo tudi različne druge vrste kartic za razširitev računalnika.

Pomnilniški moduli, namenjeni za uporabo z aparati, ki niso računalniki in računalniške enote, uvrščeni pod tarifno številko 8471, se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8548 90.

Stroji s posebno funkcijo, ki niso računalniki

„Računalniški del“ je sestavni del računalnika. Različni računalniški deli se razvrstijo kot ločene enote, če niso del celotnega računalniškega sistema.

„Računalniški pripomoček“ daje računalniku dodatno funkcijo, vendar ni sestavni del. Je zamenljiv del ali naprava, ki je zasnovana za prilagoditev stroja

 • izvedete določeno operacijo
 • opravljanje določene storitve
 • povečati obseg operacij

Računalniški deli

Opomba 2 k oddelku XVI določa pravno podlago za razvrščanje (računalniških) delov.

Številni integralni računalniški deli se uvrščajo pod tarifno številko 8473.

Del, ki je sestavni del računalnika, vendar je posebej zajet v tarifni številki iz poglavja 84 ali poglavja 85, se uvršča pod to tarifno številko. Ker je na primer koaksialni kabel posebej zajet pod tarifno številko 8544, se uvršča pod to tarifno številko in ne kot računalniški del pod tarifno številko 8473. Vendar obstajajo nekatere tarifne številke, za katere se to pravilo ne uporablja, ker so „naslovi delov“. Navedeni so v opombi 2a k oddelku XVI in so

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8487
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538
 • 8548

Nekateri deli so primerni za uporabo izključno ali pretežno s posebno vrsto strojev ali z več stroji, uvrščenimi pod isto tarifno številko, vendar niso posebej zajeti v tarifni številki iz poglavja 84 ali poglavja 85. Ti se uvrščajo pod eno od zgoraj navedenih tarifnih številk ali pod isto tarifno številko kot stroji ali stroji, za katere so primerni.

Deli, ki so izključno ali pretežno primerni za uporabo z izdelki, uvrščenimi pod tarifno številko 8517 in pod tar. št. 8525 do 8528, se vedno uvrščajo pod tar. št. 8517. To pravilo je določeno v opombi 2b k oddelku XVI.

Kateri koli drugi deli, ki so primerni za uporabo z več stroji, uvrščenimi pod različne tarifne številke, se po potrebi uvrščajo pod eno od naslednjih tarifnih številk:

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538

Če nobena od zgornjih tarifnih oznak ni primerna, se uvrstijo pod tarifno številko 8487 ali 8548. To pravilo je določeno v opombi 2c k oddelku XVI.

Računalniški dodatki

Številni računalniški dodatki se uvrščajo pod tarifno številko 8473, ki se nanaša posebej na dele in pribor za stroje, ki vključujejo računalnike. Samo nekaj tarifnih številk v poglavju 84 in poglavju 85 zajema računalniške dodatke. Če se blago ali predmeti, za katere je pribor namenjen, uvrščajo pod tarifno številko, ki ne zajema dodatkov, se pribor sam uvrsti drugje v tarifo glede na svojo funkcijo ali sestavni material.

Programska oprema

Razvrstitev programske opreme je odvisna od nosilcev zapisa in narave programske opreme. Mediji vključujejo

 • CD, DVD, Laserdisk, Minidisc in drugi laserski diski. Čeprav obstajajo razlike v proizvodnih in snemalnih ali pisnih postopkih, so vsi ti zasnovani tako, da jih bere nekakšen laserski sistem, ko se zabeleži.
 • diskete za diskete
 • magnetni trakovi
 • kartice z magnetnim trakom
 • pomnilniške kartice
 • naboji za konzole za videoigre

Za namene tarifne uvrstitve kategorije programske opreme vključujejo:

 • programi in podatki
 • zvočni posnetki
 • računalniške igre
 • filmi, slike in slikovne datoteke
 • igre za konzole za videoigre

Programi in podatki

Ti vključujejo programe za obdelavo besedil, preglednice, programe za založništvo namiznih računalnikov, programe slikanja ali risanja, načrtovalce poti, enciklopedijo, poslovne ali telefonske imenike, kataloge, gonilnike naprav, sistemske diskete za škornje in varnostne diske. Programi in podatki so razvrščeni glede na medije, na katere so zabeleženi. Če so zabeleženi dne

 • CD, Laserdisk, Minidisc ali druge laserske diskete, ki se nato uvrščajo pod tarifno podštevilko 8523 49 20 00
 • DVD se nato uvrsti pod tarifno podštevilko 8523 49 10 00
 • magnetni trak in floppy disk, ki se nato uvrstita pod tarifno podštevilko 8523 29 19 00

Zvočni posnetki

Ti vključujejo glasbene diske, jezikovne tečaje, posnetke prostoživečih živali, zvočne ugrize navdušencev, pogovorne knjige itd. Zvočni posnetki so razvrščeni glede na nosilce, na katere so posneti. Če so zabeleženi dne

 • Minidisk se nato uvrsti pod tarifno podštevilko 8523 29 19 00
 • kateri koli drug laserski disk – na primer CD, SACD ali DVD – se nato uvrsti pod tarifno podštevilko 8523 49 10 ali 8523 49 20 00

Računalniške igre

Med njimi so simulatorji letenja, strela „emups“, športne igre, dirke za avtomobile, strateške igre itd., ki se uporabljajo samo na stroju za avtomatsko obdelavo podatkov (računalniku). Računalniške igre so razvrščene glede na medije, na katere so posnete. Če so zabeleženi dne

 • CD, Laserdisk, Minidisc ali drug laserski disk se nato uvrstijo pod tarifno podštevilko 8523 49 20 00
 • diskete se nato uvrstijo pod tarifno podštevilko 8523 29 19 00

Filmi, slike in slikovne datoteke

Ti vključujejo filme, videoposnetke, foto CD-je, sponke umetniških zbirk, fotografske zbirke in karaoške diske. Filmi, slike in slikovne datoteke so razvrščeni glede na medije, na katere so posneti. Če so zabeleženi dne

 • DVD se nato uvrsti pod tarifno podštevilko 8523 49 10 00
 • kateri koli drug laserski disk se nato uvrsti pod tarifno podštevilko 8523 49 20 00
 • diskete se nato uvrstijo pod tarifno podštevilko 8523 29 19 00

Igre za konzole za videoigre

Ti so razvrščeni glede na medije, na katerih so posneti. Če so zabeleženi dne

 • DVD se nato uvrsti pod tarifno podštevilko 8523 49 10 00
 • kateri koli drug laserski disk, ki se nato uvrsti pod tarifno podštevilko 8523 49 20 00
 • kartuše, ki se skupaj z igralnimi konzolami uvrstijo v poglavje 95 pod tarifno podštevilko 9504 50 00

Programska oprema na pomnilniških karticah in karticah z magnetnim trakom

Programska oprema, ki je posneta na pomnilniško kartico – na primer Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick, XD Picture Card, PC Card ali PCMCIA Card – se uvršča pod tarifno podštevilko 8523 51 90 00.

Programska oprema, ki se posname na magnetno črtno kartico, se uvršča pod tarifno podštevilko 8523 21 00 00.

Prazni mediji

Prazni mediji vključujejo

 • CD, DVD, Minidisc in drugi laserski diski
 • bliskovne pomnilniške kartice
 • magnetni trakovi in plošče
 • odstranljivi trdi diski
 • mikro pogoni
 • diskete, samo piškotek za diskete in super diskete

CD, DVD, Minidisc in drugi laserski diski

Slepe plošče (neposnete plošče) se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8523 41. Glede na prostornino plošč se uvrščajo pod tarifne podštevilke 8523 41 10, 8543 41 30 ali 8523 41 90.Blank Minidiscs. Pri tem se uporablja magnetna optična tehnologija za snemanje in brisanje. Dobili so magnetno plast in so togi magnetni diski. Slepe mine se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8523 29 15 00.

 • druge slepe magnetooptične diskete – te se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8523 29 15 00.
 • DVD-R diski – tehnologija teh diskov je podobna CD-R dikom, saj za branje in pisanje uporabljajo lasersko tehnologijo – DVD-R diski se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8523 41.

Plošče DVD+RW. Za snemanje in brisanje se uporablja tehnologija faznih sprememb in se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8523 41.

Bliskovne pomnilniške kartice

Te kartice vsebujejo dve ali več integriranih elektronskih vezij bliskovnega pomnilnika, nameščenih na podlago. Obstajajo različne vrste bliskovnih pomnilniških kartic, vključno s kompaktnimi flash, pametnimi mediji, varnimi digitalnimi (SD), multimedijskimi karticami (MMC), pomnilnikom spomina, XD slikarsko kartico, osebnimi karticami in kartico PCMCIA. Bliskovne pomnilniške kartice se uvrstijo pod oznako podštevilke 8523 51 10 00, če niso posnete. Evidentirani so uvrščeni pod tarifno podštevilko 8523 51 90.

Magnetni trakovi in plošče

Ti vključujejo kompaktne kasete, VHS in mini-DV ter se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8523 29 15 00.

Odstranljivi trdi diski – samo diski in ne celotni pogon

Ta vrsta diskov se običajno opremi z nekaterimi predhodno naloženimi pripomočki za programsko opremo, zato se uvrsti med posnete programske opreme pod tarifno podštevilko 8523 80 10 00.

Mikro pogoni

To so miniaturni trdi diski, ki se uporabljajo na osebni kartici ali podobni reži. Uvrščajo se pod tarifno podštevilko 8471 70 50 00.

Diskete za diskete

Ti vključujejo standardne diskete, samo piškotke za diskete in super diskete – na primer LS120. Vsi se uvrščajo pod tarifno podštevilko 8523 29 15 00.

Deli to stran:

Hitre povezave