Tarife

Tarifa je davek na uvoz ali izvoz blaga med državami.

Tarife so oblika ureditve zunanje trgovine in politike, ki obdavči tuje proizvode, da bi spodbudila ali zaščitila domačo industrijo.

Tarife so specifične

Poleg uvoznih in izvoznih kvot so tarife med najpogosteje uporabljenimi instrumenti za zaščito nacionalne proizvodnje pred nelojalno konkurenco.

Več o različnih vrstah tarifnih ukrepov v tem oddelku

Deli to stran:

Hitre povezave