Viri in avtorske pravice

Stran z rezultati vsebuje informacije iz več virov. Spodaj si oglejte seznam razdelkov strani z rezultati in njihov vir.

Odsek Opis Vir Pogostost posodabljanja
Tarife Uporabljene tarife (za države, ki niso članice EU) Mendel* Vsaj vsake tri mesece se posodobi vsaka država.
Tarife Tarife EU GD TAXUD, podatkovna zbirka TARIC Posodobljeno vsak dan
Tarife Odprava tarif GD za trgovino Ko začnejo veljati novi sporazumi
Tarife Geografske označbe GD za trgovino Ko začnejo veljati novi sporazumi
Tarife Ukrepi trgovinske zaščite GD za trgovino Ko se uporabi nov ukrep
Pravila o poreklu Pravila o poreklu za določen izdelek GD za trgovino Ko začnejo veljati novi sporazumi
Davki Davki in dodatne dajatve (za države nečlanice EU) Mendel* Vsaj vsake tri mesece se posodobi vsaka država.
Davki Notranji davki (za države članice EU) TARIC SA Vsake tri mesece se posodobi vsaka država.
Postopki in formalnosti Formalnosti uvoza (za države, ki niso članice EU) Mendel* Vsaj vsake tri mesece se posodobi vsaka država.
Uvozne zahteve Uvozne zahteve (za države članice EU) TARIC SA Vsake tri mesece se posodobi vsaka država.
Vodniki Izvozna navodila GD za trgovino, GD Sante Stalno spremljanje, da se preveri, ali so informacije posodobljene
Trgovinske ovire Trgovinske ovire v državah, ki niso članice EU GD za trgovino Ko je ovira posodobljena ali ustvarjena
Statistični podatki o trgovinskih tokovih Statistika, povezana z izdelki Eurostat (podatkovna zbirka Comext) Vsak mesec

*Informacije iz oddelka o tarifah, oddelka o davkih ali oddelka Postopki in formalnosti se ne smejo uporabljati za nadaljnjo prodajo (ali za zagotavljanje svetovalnih storitev), prerazporejanje, izgradnjo podatkovnih zbirk, shranjevanje ali za kateri koli drug namen razen referenčne uporabe s strani uporabnika Evropske unije, ki se nahaja v eni od držav članic Evropske unije, Albanije, Bosne in Hercegovine, Gruzije, Moldavije, Črne gore, Severne Makedonije, Srbije, Türkiyeja in Ukrajine v podporo uporabnikovim mednarodnim poslovnim procesom. Vsaka druga uporaba je prepovedana, razen če je imetnik podatkov izrecno pisno odobril: Avtorske pravice: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Nemčija, e-naslov: A2M@mendel-verlag.de

Če računalnik, na katerem deluje vaš brskalnik, ni neposredno povezan z internetom v Evropski uniji, prek ponudnika internetnih storitev, ki se nahaja v državi članici Evropske unije in je v njej vključen (ali Albanija, Bosna in Hercegovina, Gruzija, Moldavija, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija, Türkiye in Ukrajina), potem vam je prepovedano ogledovati tukaj navedene podatke za kakršen koli namen.

Deli to stran:

Hitre povezave