Viri in avtorske pravice

Stran z rezultati vsebuje informacije iz več virov. Glej seznam razdelkov na strani z rezultati in njihov vir.

Oddelek Opis Vir Pogostost posodabljanja
Tarife Uporabljene tarife (za države, ki niso članice EU) Mendel* Vsaka država se posodobi vsaj vsake 3 mesece.
Tarife Tarife EU GD TAXUD, podatkovna zbirka TARIC Posodabljajo se vsak dan
Tarife Odprava tarif GD za trgovino Začetek veljavnosti novih sporazumov
Tarife Geografske označbe GD za trgovino Začetek veljavnosti novih sporazumov
Tarife Ukrepi trgovinske zaščite GD za trgovino Kadar se uporabi nov ukrep
Pravila o poreklu Pravila o poreklu za posamezne izdelke GD za trgovino Začetek veljavnosti novih sporazumov
Davki Davki in dodatne dajatve (za države, ki niso članice EU) Mendel* Vsaka država se posodobi vsaj vsake 3 mesece.
Davki Notranji davki (za države članice EU) TARIC SA Vsaka 3 mesece se posodobi vsaka država.
Postopki in formalnosti Uvozne formalnosti (za države, ki niso članice EU) Mendel* Vsaka država se posodobi vsaj vsake 3 mesece.
Uvozne zahteve Uvozne zahteve (za države članice EU) TARIC SA Vsaka 3 mesece se posodobi vsaka država.
Vodniki Navodila za izvoz GD za trgovino, GD za zdravje Stalno spremljanje za preverjanje ažurnosti informacij
Trgovinske ovire Trgovinske ovire v državah, ki niso članice EU GD za trgovino Ko je pregrada posodobljena ali ustvarjena
Statistični podatki o trgovinskih tokovih Statistika v zvezi z izdelki Eurostat (podatkovna zbirka Comext) Vsak mesec

*Informacije v razdelku Tarife, oddelek „Tarine“ ali „Postopki in formalnosti“ se ne smejo uporabljati za nadaljnjo prodajo (ali zagotavljanje svetovalnih storitev), prerazdelitev, gradnjo podatkovnih zbirk, shranjevanje ali za noben drug namen, razen za referenčno uporabo s strani uporabnika Evropske unije, ki se nahaja v eni od držav članic Evropske unije, Turčije, Severne Makedonije, Albanije, Črne gore in Srbije, v podporo uporabnikovim lastnim mednarodnim poslovnim procesom. Vsaka druga uporaba je prepovedana, razen če je lastnik podatkov izrecno pisno odobril: Avtorske pravice: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Nemčija, e-naslov: A2M@mendel-verlag.de

Če računalnik, na katerem deluje vaš brskalnik, ni neposredno povezan z internetom v Evropski uniji, prek ponudnika internetnih storitev, ki se nahaja v državi članici Evropske unije (ali v Turčiji, Severni Makedoniji, Albaniji, Črni gori in Srbiji) in je v njej registriran, vam je prepovedano, da bi si podatke ogledali za kakršen koli namen.

Deli to stran:

Hitre povezave