Viri in avtorske pravice

Stran z zadetki vsebuje informacije iz več virov. Glej spodaj seznam razdelkov na strani z zadetki in njihov vir.

Enota Opis Vir Pogostost posodabljanja
Tarife Uporabljene tarife (za države nečlanice EU) Mendel* Vsaka država se posodobi vsaj vsake tri mesece.
Tarife Tarife EU GD TAXUD, podatkovna zbirka TARIC Vsak dan se posodablja
Tarife Odprava tarif GD za trgovino Začetek veljavnosti novih sporazumov
Tarife Geografske označbe GD za trgovino Začetek veljavnosti novih sporazumov
Tarife Ukrepi trgovinske zaščite GD za trgovino Kadar se uporabi nov ukrep
Pravila o poreklu Pravila o poreklu za določen izdelek GD za trgovino Začetek veljavnosti novih sporazumov
Davki Davki in dodatne dajatve (za države nečlanice EU) Mendel* Vsaka država se posodobi vsaj vsake tri mesece.
Davki Notranji davki (za države članice EU) TARIC SA Vsaka država se vsake tri mesece posodobi.
Postopki in formalnosti Uvozne formalnosti (za države nečlanice EU) Mendel* Vsaka država se posodobi vsaj vsake tri mesece.
Uvozne zahteve Uvozne zahteve (za države članice EU) TARIC SA Vsaka država se vsake tri mesece posodobi.
Priročnik Izvoz vodnikov GD za trgovino, GD Sante Stalno spremljanje, da se preveri, ali so informacije posodobljene
Trgovinske ovire Trgovinske ovire v državah, ki niso članice EU GD za trgovino Ko je ovira posodobljena ali ustvarjena
Statistika trgovinskih tokov Statistika v zvezi z izdelki Eurostat (podatkovna zbirka Comext) Vsak mesec

*Informacije iz oddelka za tarife, oddelka za davke ali oddelka Postopki in formalnosti se ne smejo uporabljati za nadaljnjo prodajo (ali za zagotavljanje svetovalnih storitev), prerazdeljevanje, izdelavo podatkovnih zbirk, shranjevanje ali za kakršen koli drug namen, razen za referenčne namene, s strani uporabnika iz Evropske unije, ki se nahaja osebno v eni od držav članic Evropske unije, Albaniji, Bosni in Hercegovini, Moldaviji, Črni gori, Severni Makedoniji, Srbiji, Türkiyju in Ukrajini v podporo uporabnikovim mednarodnim poslovnim procesom. Vsaka druga uporaba je prepovedana, razen če je lastnik podatkov izrecno pisno odobril: Avtorske pravice: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Nemčija, e-naslov: A2M@mendel-verlag.de

Če računalnik, na katerem deluje vaš brskalnik, ni neposredno povezan z internetom v Evropski uniji, prek ponudnika internetnih storitev, ki se nahaja v državi članici Evropske unije in je v njej registriran (ali Albanija, Bosna in Hercegovina, Moldavija, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija, Türkiye in Ukrajina), vam za kakršen koli namen ni dovoljeno ogledovati podatkov iz te uredbe.

Deli to stran:

Hitre povezave