Viri in avtorske pravice

Stran z rezultati vsebuje informacije iz več virov. Glej spodnji seznam razdelkov strani z zadetki in njihov vir.

Odsek Opis Vir Pogostost posodabljanja
Tarife Tarife, ki se uporabljajo (za države nečlanice EU) Mendel* Vsaj vsake tri mesece se posodobi vsaka država.
Tarife Tarife EU GD TAXUD, podatkovna zbirka TARIC Posodablja se vsak dan
Tarife Odprava tarif GD za trgovino Ko začnejo veljati novi sporazumi
Tarife Geografske Označbe GD za trgovino Ko začnejo veljati novi sporazumi
Tarife Ukrepi trgovinske zaščite GD za trgovino Kdaj se uporabi nov ukrep
Pravila o poreklu Pravila o poreklu za določen izdelek GD za trgovino Ko začnejo veljati novi sporazumi
Davki Davki in dodatne dajatve (za države, ki niso članice EU) Mendel* Vsaj vsake tri mesece se posodobi vsaka država.
Davki Notranji davki (za države članice EU) TARIC SA Vsake tri mesece se posodobi vsaka država.
Postopki in formalnosti Uvozne formalnosti (za države nečlanice EU) Mendel* Vsaj vsake tri mesece se posodobi vsaka država.
Uvozne zahteve Uvozne zahteve (za države članice EU) TARIC SA Vsake tri mesece se posodobi vsaka država.
Vodniki Navodila za izvoz GD za trgovino, GD Sante Stalno spremljanje za preverjanje ažurnosti informacij
Trgovinske ovire Trgovinske ovire v državah nečlanicah EU GD za trgovino Ko je ovira posodobljena ali ustvarjena
Statistični podatki o trgovinskih tokovih Statistični podatki v zvezi z izdelki Eurostat (podatkovna zbirka Comext) Vsak mesec

*Informacije v oddelku o tarifah, oddelku za davke ali oddelku za postopke in formalnosti se ne smejo uporabiti za nadaljnjo prodajo (ali opravljanje svetovalnih storitev), prerazporejanje, gradnjo podatkovnih zbirk, shranjevanje ali za kateri koli namen, razen za referenčno uporabo s strani uporabnika iz Evropske unije, ki se osebno nahaja v eni od držav članic Evropske unije, Albaniji, Bosni in Hercegovini, Moldaviji, Črni gori, Severni Makedoniji, Srbiji, Turčiji in Ukrajini v podporo uporabnikovim lastnim mednarodnim poslovnim procesom. Vsaka druga uporaba je prepovedana, razen če jih lastnik podatkov izrecno pisno ne odobri: Avtorske pravice: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Nemčija, e-naslov: A2M@mendel-verlag.de

Če računalnik, na katerem deluje vaš brskalnik, ni neposredno povezan z internetom v Evropski uniji prek ponudnika internetnih storitev, ki se nahaja v državi članici Evropske unije (ali Albaniji, Bosni in Hercegovini, Moldaviji, Črni gori, Severni Makedoniji, Srbiji, Turčiji in Ukrajini) in je v njej registriran, vam je prepovedan ogled teh podatkov za kakršen koli namen.

Deli to stran:

Hitre povezave