Bronnen en auteursrechten

De resultaatpagina bevat informatie uit meerdere bronnen. Zie hieronder een lijst met secties van de resultatenpagina en hun respectieve bron.

Sectie Omschrijving Bron Updatefrequentie
Tarieven Toegepaste tarieven (voor niet-EU-landen) Mendel* Ten minste om de 3 maanden is er een update van elk land
Tarieven EU-tarieven DG TAXUD, Taric-databank Elke dag bijgewerkt
Tarieven Tariefafschaffing DG Handel Wanneer nieuwe overeenkomsten in werking treden
Tarieven Geografische aanduidingen DG Handel Wanneer nieuwe overeenkomsten in werking treden
Tarieven Handelsbeschermingsmaatregelen DG Handel Wanneer een nieuwe maatregel wordt toegepast
Oorsprongsregels Productspecifieke oorsprongsregels DG Handel Wanneer nieuwe overeenkomsten in werking treden
Belastingen Belastingen en aanvullende rechten (voor niet-EU-landen) Mendel* Ten minste om de 3 maanden is er een update van elk land
Belastingen Interne belastingen (voor EU-lidstaten) TARIC SA Elke 3 maanden is er een update van elk land
Procedures en formaliteiten Invoerformaliteiten (voor niet-EU-landen) Mendel* Ten minste om de 3 maanden is er een update van elk land
Invoervoorschriften Invoervereisten (voor EU-lidstaten) TARIC SA Elke 3 maanden is er een update van elk land
Gidsen Gidsen exporteren DG Handel, DG Sante Voortdurend gecontroleerd om te controleren of de informatie up-to-date is
Handelsbelemmeringen Handelsbelemmeringen in derde landen DG Handel Wanneer een barrière wordt bijgewerkt of gecreëerd
Statistieken van de handelsstromen Product gerelateerde Statistieken Eurostat (Comext-databank) Elke maand

*De informatie in de sectie Tarieven, Belastingen of Procedures en Formaliteiten mag niet worden gebruikt voor wederverkoop (of bij het verlenen van adviesdiensten), herverdeling, het bouwen van databanken, opslag of voor enig ander doel dan referentiegebruik door een gebruiker uit de Europese Unie die persoonlijk is gevestigd in een van de lidstaten van de Europese Unie, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Georgië, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië, Türkiye en Oekraïne ter ondersteuning van de eigen internationale bedrijfsprocessen van de gebruiker. Elk ander gebruik is verboden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door de eigenaar van de gegevens is goedgekeurd: Auteursrechten: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Duitsland, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Als de computer waarop uw browser draait, niet rechtstreeks verbonden is met het internet in de Europese Unie, via een internetprovider die is gevestigd in en is opgenomen in een lidstaat van de Europese Unie (of Albanië, Bosnië en Herzegovina, Georgië, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië, Türkiye en Oekraïne), dan is het u verboden om de gegevens hierin voor welk doel dan ook te bekijken.

Deze pagina delen:

Snelle links