Bronnen en auteursrechten

De resultatenpagina bevat informatie uit meerdere bronnen. Zie hieronder een lijst van rubrieken van de resultatenpagina en hun respectieve bron.

Sectie Beschrijving Bron Updatefrequentie
Tarieven Toegepaste tarieven (voor niet-EU-landen) Mendel * Ten minste om de 3 maanden is er een update van elk land
Tarieven EU-tarieven DG TAXUD, Taric-databank Dagelijks bijgewerkt
Tarieven Tariefafbraak DG Handel Wanneer nieuwe overeenkomsten in werking treden
Tarieven Geografische aanduidingen DG Handel Wanneer nieuwe overeenkomsten in werking treden
Tarieven Handelsbeschermingsmaatregelen DG Handel Wanneer een nieuwe maatregel wordt toegepast
Oorsprongsregels Productspecifieke oorsprongsregels DG Handel Wanneer nieuwe overeenkomsten in werking treden
Belastingen Belastingen en aanvullende rechten (voor niet-EU-landen) Mendel * Ten minste om de 3 maanden is er een update van elk land
Belastingen Interne belastingen (voor EU-lidstaten) TARIC SA Om de 3 maanden vindt er een update van elk land plaats.
Procedures en formaliteiten Invoerformaliteiten (voor niet-EU-landen) Mendel * Ten minste om de 3 maanden is er een update van elk land
Invoervoorschriften Invoervoorschriften (voor EU-lidstaten) TARIC SA Om de 3 maanden vindt er een update van elk land plaats.
Handleidingen Uitvoergidsen DG Handel, DG Sante Voortdurend gecontroleerd om de informatie actueel te houden
Handelsbelemmeringen Handelsbelemmeringen in niet-EU-landen DG Handel Wanneer een barrière wordt bijgewerkt of gecreëerd
Statistieken over handelsstromen Productgerelateerde statistieken Eurostat (Comext-databank) Elke maand

* De informatie in de afdeling Tarieven, afdeling Belastingen of de afdeling Procedures en Formaliteiten, mag niet worden gebruikt voor wederverkoop (of voor het verlenen van adviesdiensten), herverdeling, opbouw van databanken, opslag of gebruik door een gebruiker van de Europese Unie die persoonlijk gevestigd is in een van de lidstaten van de Europese Unie, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië, Türkiye en Oekraïne ter ondersteuning van de eigen internationale bedrijfsprocessen van de gebruiker. Elk ander gebruik is verboden, tenzij de eigenaar van de gegevens daar uitdrukkelijk schriftelijk mee instemt: Auteursrecht: Mendel Verlag GmbH — Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Duitsland, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Als de computer waarop uw browser werkt, niet rechtstreeks verbonden is met het internet in de Europese Unie, via een internetprovider die gevestigd is in en gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie (of Albanië, Bosnië en Herzegovina, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië, Türkiye en Oekraïne), dan is het u verboden deze gegevens voor om het even welk doel te raadplegen.

Deze pagina delen:

Snelle links