Zwitserland

De economische en handelsbetrekkingen van Zwitserland met de EU worden voornamelijk geregeld door een reeks bilaterale overeenkomsten waarbij Zwitserland ermee heeft ingestemd bepaalde aspecten van de EU-wetgeving over te nemen in ruil voor toegang tot een deel van de interne markt van de EU.

De hoeksteen van de betrekkingen tussen de EU en Zwitserland is de vrijhandelsovereenkomst van 1972.

 

Het toepasselijke tarief voor uw product vindt u in My Trade Assistant.

In 1999 werden zeven sectorale overeenkomsten ondertekend, bekend als „bilaterale overeenkomsten I”.

Zij hebben betrekking op:

  • vrij verkeer van personen
  • technische handelsbelemmeringen
  • overheidsopdrachten
  • landbouw
  • vervoer door de lucht en over land
  • onderzoek.

Een andere reeks in 2004 ondertekende sectorale overeenkomsten („Bilateraal II”) heeft betrekking op:

  • verwerkte landbouwproducten
  • statistieken
  • fraudebestrijding.

Er zijn meer dan 100 bilaterale overeenkomsten tussen de EU en Zwitserland, die worden beheerd door meer dan 20 gemengde comités. De overeenkomsten verplichten Zwitserland ertoe de relevante EU-wetgeving in de betrokken sectoren over te nemen.

Als tegenprestatie voor zijn gedeeltelijke integratie in de interne markt van de EU betaalt Zwitserland een financiële bijdrage aan de economische en sociale cohesie in de EU-lidstaten die na 2004 zijn toegetreden.

Handelsgerelateerde overeenkomsten EU-Zwitserland

 

De oorsprongsregels vallen onder de pan-Euro-mediterrane conventie.

De EU is de belangrijkste handelspartner van Zwitserland en Zwitserland is de op drie na grootste handelspartner van de EU.

Meer over de handelsbetrekkingen tussen de EU en Zwitserland.

Deze pagina delen:

Snelle links