Zwitserland

De economische en handelsbetrekkingen van Zwitserland met de EU worden voornamelijk geregeld door een reeks bilaterale overeenkomsten waarbij Zwitserland ermee heeft ingestemd bepaalde aspecten van de EU-wetgeving over te nemen in ruil voor toegang tot een deel van de interne markt van de EU.

De hoeksteen van de betrekkingen tussen de EU en Zwitserland is de vrijhandelsovereenkomst van 1972.

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Oorsprongsregels voor zelfbeoordeling (ROSA)” in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

De oorsprongsregels vallen onder de pan-Euro-mediterrane conventie.

In 1999 werden zeven sectorale overeenkomsten ondertekend, bekend als „Bilaterals I”. Zij hebben betrekking op:

  • vrij verkeer van personen
  • technische handelsbelemmeringen
  • overheidsopdrachten
  • landbouw
  • lucht- en landvervoer
  • onderzoek.

Een andere reeks in 2004 ondertekende sectorale overeenkomsten („Bilaterals II”) heeft betrekking op:

  • verwerkte landbouwproducten;
  • statistieken
  • fraudebestrijding.

Er zijn meer dan 100 bilaterale overeenkomsten tussen de EU en Zwitserland, die worden beheerd door meer dan 20 gemengde comités.  De overeenkomsten verplichten Zwitserland om relevante EU-wetgeving in de betrokken sectoren over te nemen.

In ruil voor zijn gedeeltelijke integratie in de interne markt van de EU betaalt Zwitserland een financiële bijdrage aan de economische en sociale cohesie in de EU-lidstaten die na 2004 zijn toegetreden.

Handelsgerelateerde overeenkomsten tussen de EU en Zwitserland

 

Vind het toepasselijke tarief voor uw product in My Trade Assistant.

De EU is de belangrijkste handelspartner van Zwitserland en Zwitserland is de op drie na grootste handelspartner van de EU.

Meer over de handelsbetrekkingen tussen de EU en Zwitserland.

Deze pagina delen:

Snelle links