Schweiz

Schweiz "økonomiske og handelsmæssige forbindelser med EU er hovedsagelig reguleret af en række bilaterale aftaler, hvor Schweiz har indvilliget i at overtage visse aspekter af EU-lovgivningen til gengæld for at få adgang til en del af EU's indre marked.

Hjørnestenen i forbindelserne mellem EU og Schweiz er frihandelsaftalen fra 1972.

 

Find den gældende toldsats for dit produkt i min handelsassistent.

I 1999 blev der undertegnet syv sektoraftaler kaldet "Bilaterals I".

De dækker

  • fri bevægelighed for personer
  • tekniske handelshindringer
  • offentlige indkøb
  • landbrug
  • luft- og landtransport
  • forskning.

Endnu et sæt sektoraftaler, der blev undertegnet i 2004 ("Bilaterals II"), omfatter:

  • forarbejdede landbrugsprodukter
  • statistikker
  • bekæmpelse af svig.

Der er mere end 100 bilaterale aftaler mellem EU og Schweiz, som forvaltes af mere end 20 blandede udvalg. Aftalerne forpligter Schweiz til at overtage relevant EU-lovgivning i de omfattede sektorer.

Til gengæld for sin delvise integration i EU's indre marked betaler Schweiz et finansielt bidrag til den økonomiske og sociale samhørighed i de EU-medlemsstater, der tiltrådte efter 2004.

Handelsrelaterede aftaler mellem EU og Schweiz

 

Oprindelsesreglerne er reguleret af pan-Euro-Middelhavs-konventionen.

EU er Schweiz "vigtigste handelspartner, og Schweiz er EU's fjerdestørste handelspartner.

Mere om handelsforbindelserne mellem EU og Schweiz.

Del denne side:

Genveje