Schweiz

Schweiz "økonomiske og handelsmæssige forbindelser med EU er hovedsagelig reguleret af en række bilaterale aftaler, hvor Schweiz har indvilliget i at overtage visse aspekter af EU-lovgivningen til gengæld for adgang til en del af EU's indre marked.

Hjørnestenen i forbindelserne mellem EU og Schweiz er frihandelsaftalen fra 1972.

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvvurdering af oprindelsesregler (ROSA)i Min handelsassistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og find ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Oprindelsesreglerne er reguleret af pan-Euro-Middelhavskonventionen.

I 1999 blev der undertegnet syv sektoraftaler, kendt som "Bilaterals I". De dækker

  • fri bevægelighed for personer
  • tekniske handelshindringer
  • offentlige indkøb
  • landbruget
  • luft- og landtransport
  • forskning.

Endnu et sæt sektoraftaler, der blev undertegnet i 2004 ("Bilaterals II"), omfatter:

  • forarbejdede landbrugsprodukter
  • statistiske oplysninger
  • bekæmpelse af svig.

Der er over 100 bilaterale aftaler mellem EU og Schweiz, som forvaltes af over 20 blandede udvalg.  Aftalerne forpligter Schweiz til at overtage relevant EU-lovgivning i de omfattede sektorer.

Til gengæld for sin delvise integration i EU's indre marked yder Schweiz et finansielt bidrag til den økonomiske og sociale samhørighed i de EU-medlemsstater, der tiltrådte efter 2004.

Handelsrelaterede aftaler mellem EU og Schweiz

 

Find den gældende toldsats for dit produkt i Mine handelsassistent.

EU er Schweiz "vigtigste handelspartner, og Schweiz er EU's fjerdestørste handelspartner.

Mere om handelsforbindelserne mellem EU og Schweiz.

Del denne side: