Schweiz

Schweiz "økonomiske og handelsmæssige forbindelser med EU er hovedsagelig reguleret af en række bilaterale aftaler, hvor Schweiz har indvilliget i at overtage visse aspekter af EU-lovgivningen til gengæld for at få adgang til en del af EU's indre marked.

Hjørnestenen i forbindelserne mellem EU og Schweiz er frihandelsaftalen fra 1972.

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvevaluering af oprindelsesregler (ROSA)i My Trade Assistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og finde ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Oprindelsesreglerne er omfattet af pan-Euro-Middelhavskonventionen.

I 1999 blev der undertegnet syv sektoraftaler, kendt som "Bilaterals I". De dækker

  • fri bevægelighed for personer
  • tekniske handelshindringer
  • offentlige indkøb
  • landbrug
  • luft- og landtransport
  • forskning.

Et andet sæt sektoraftaler, der blev undertegnet i 2004 ("Bilaterals II"), omfatter:

  • forarbejdede landbrugsprodukter
  • statistikker
  • bekæmpelse af svig.

Der er mere end 100 bilaterale aftaler mellem EU og Schweiz, som forvaltes af over 20 blandede udvalg.  Aftalerne forpligter Schweiz til at overtage den relevante EU-lovgivning i de omfattede sektorer.

Til gengæld for sin delvise integration i EU's indre marked betaler Schweiz et finansielt bidrag til den økonomiske og sociale samhørighed i de EU-medlemsstater, der tiltrådte efter 2004.

Handelsrelaterede aftaler mellem EU og Schweiz

 

Find den gældende toldsats for dit produkt hos Mit handelsassistent.

EU er Schweiz "vigtigste handelspartner, og Schweiz er EU's fjerdestørste handelspartner.

Mere om handelsforbindelserne mellem EU og Schweiz.

Del denne side:

Genveje