Spørgsmål og svar:

Skal fødevarer, der eksporteres til EU, komme fra en EU-godkendt virksomhed?

For animalske fødevarer — ja, i de fleste tilfælde. Se listen over godkendte virksomheder.

For fødevarer af ikke-animalsk oprindelse — ikke nødvendigvis. I mange tilfælde skal den eksporterende virksomhed ganske enkelt være kendt af importøren og accepteret som leverandør af fødevarer til EU.

For fødevarer, der indeholder planter eller planteprodukter, der er omfattet af EU's plantesundhedsregler — nej, men eksportørerne skal indhente et plantesundhedscertifikat udstedt af de nationale myndigheder i deres land.

 

Del denne side: