Vanliga frågor:

Måste livsmedel som exporteras till EU komma från en EU-godkänd anläggning?

För livsmedel av animaliskt ursprung – ja, i de flesta fall. Se förteckningen över godkända anläggningar.

För livsmedel av icke-animaliskt ursprung – inte nödvändigtvis. I många fall måste det exporterande företaget helt enkelt vara känt för importören och accepteras som livsmedelsleverantör till EU.

För livsmedel som innehåller växter eller växtprodukter som omfattas av EU:s växtskyddsregler – nej, men exportörerna måste ha ett sundhetscertifikat som utfärdats av de nationella myndigheterna i deras land.

 

Dela sidan:

Genvägar