Vanliga frågor:

Måste livsmedel som exporteras till EU komma från en EU-godkänd anläggning?

För livsmedel av animaliskt ursprung – i de flesta fall. Se förteckningen över godkända anläggningar.

För livsmedel av icke-animaliskt ursprung – inte nödvändigtvis. I många fall måste den exporterande verksamheten helt enkelt vara känd av importören och godtas som leverantör av livsmedel till EU.

För livsmedel som innehåller växter eller växtprodukter som omfattas av EU:s växtskyddsbestämmelser – inga, utan exportörer måste få ett sundhetscertifikat utfärdat av de nationella myndigheterna i sitt land.

 

Dela sidan:

Genvägar