Positiv och negativ förteckning

I handelsavtal kan parterna föra in sina åtaganden och undantag i sina listor enligt två olika tekniker – med hjälp av en positivlista eller en negativ förteckning.

Valet av teknik är dock inte avgörande för omfattningen av de åtaganden som görs i ett handelsavtal.

Samma grad av öppning eller skydd kan uppnås med en positivlista som med en negativ lista.

Positivlistor

När en handelspartner använder en positivlista måste den uttryckligen (”positivt”) förteckna de sektorer och delsektorer där den gör åtaganden om marknadstillträde och nationell behandling. 

Som ett andra steg räknar handelspartnern upp alla undantag eller villkor för dessa åtaganden och anger de begränsningar av marknadstillträde och/eller nationell behandling som den vill tillämpa.   

Negativa listor

Om man använder en negativ lista behöver handelspartnerna endast gå igenom det andra steget. 

De behöver inte förteckna de sektorer för vilka de gör åtaganden. Alla sektorer eller delsektorer som inte förtecknas är som standard öppna för utländska tjänsteleverantörer på samma villkor som för inhemska tjänsteleverantörer. 

Parterna anger endast de sektorer eller delsektorer som de begränsar eller utesluter.

Var hittar man listorna i ett avtal?

Handelspartnerna använder vanligtvis två olika bilagor för att föra in sina reservationer i en negativ förteckning.

  • Ibilaga I förtecknas uttryckligen all befintlig nationell lagstiftning som avviker från marknadstillträde och/eller nationell behandling.
  • Ibilaga II förtecknas de sektorer och delsektorer för vilka rätten att i framtiden avvika från marknadstillträde och/eller nationell behandling bibehålls, även i de fall där det för närvarande inte finns några åtgärder.

EU har använt både negativa förteckningar (t.ex. i avtalen med Kanada och Japan) och positivlistor (i avtalen med Sydkorea, Singapore och Vietnam).  

EU har också godtagit användningen av den så kallade hybridstrategin i TISA. Läs mer

Andra klausuler

Handelspartnerna kan också införa så kallade standstill- och/eller ratchetklausuler när de förhandlar om ett handelsavtal. 

Sådana klausuler ger utrymme för att införa begränsningar av marknadstillträde eller diskriminerande åtgärder i framtiden.

Även när parterna i ett handelsavtal öppnar en sektor, antingen genom en positiv eller negativ förteckning (och med eller utan frysning eller ratchet), kan de fortfarande behålla eller införa icke-diskriminerande lagstiftning, t.ex.

  • normer för behandling av patienter
  • kapitalkrav för banker
  • kvalifikationskrav för vissa yrken
  • skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster (t.ex. för postsektorn)
Dela sidan:

Genvägar