Pozitivno i negativno uvrštenje na popis

U trgovinskim sporazumima stranke mogu upisati svoje obveze i iznimke u svoje rasporede u skladu s dvjema različitim tehnikama – koristeći se pozitivnim popisom ili negativnim popisom.

Međutim, odabir tehnike nije odlučujući za raspon obveza preuzetih u okviru trgovinskog sporazuma.

Isti stupanj otvaranja ili zaštite može se postići pozitivnim popisom kao i s negativnim popisom.

Pozitivni popisi

Pri upotrebi pozitivnog popisa trgovinski partner mora izričito („pozitivno”) navesti one sektore i podsektore u kojima preuzima obveze u pogledu pristupa tržištu i nacionalnog tretmana. 

Kao drugi korak, trgovinski partner navodi sve iznimke ili uvjete od tih obveza, navodeći ograničenja pristupa tržištu i/ili nacionalnog tretmana koja želi primijeniti.   

Negativni popisi

Pri upotrebi negativnog popisa trgovinski partneri moraju proći samo drugi korak. 

Ne moraju navoditi sektore za koje preuzimaju obveze. Svi sektori ili podsektori koji nisu navedeni automatski su otvoreni stranim pružateljima usluga pod istim uvjetima kao i za domaće pružatelje usluga. 

Stranke navode samo one sektore ili podsektore koje ograničavaju ili isključuju.

Gdje pronaći popise u sporazumu?

Trgovinski partneri obično upotrebljavaju dva različita priloga kako bi upisali svoje zadrške na negativan popis.

  • UPrilogu I. izričito su navedeni svi postojeći nacionalni propisi kojima se odstupa od pristupa tržištu i/ili nacionalnog tretmana.
  • UPrilogu II. navedeni su sektori i podsektori za koje se u budućnosti zadržava pravo na odstupanje od pristupa tržištu i/ili nacionalnog tretmana, uključujući slučajeve u kojima trenutačno ne postoje mjere.

EU je upotrijebio i negativne popise (na primjer u sporazumima s Kanadom i Japanom) i pozitivne popise (u sporazumima s Korejom, Singapurom i Vijetnamom).  

EU je također prihvatio primjenu takozvanog „hibridnog pristupa” u TISA-i. Dodatne informacije

Ostale odredbe

Trgovinski partneri također mogu uvesti takozvane klauzule o mirovanju i/ili „ratchet” u pregovorima o trgovinskom sporazumu. 

Takvim klauzulama određuje se okvir za uvođenje ograničenja pristupa tržištu ili diskriminirajućih mjera u budućnosti.

Čak i kada stranke trgovinskog sporazuma otvaraju određeni sektor, bilo da je riječ o pozitivnom ili negativnom popisu (i u mirovanju ili bez njega ili bez njega), one i dalje mogu zadržati ili uvesti nediskriminirajuće zakonodavstvo, kao na primjer

  • standardi liječenja pacijenata
  • kapitalni zahtjevi za banke
  • zahtjevi u pogledu kvalifikacija za određene profesije
  • obveze pružanja univerzalne usluge (npr. za poštanski sektor)
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice