Instrument za međunarodnu javnu nabavu

Protekcionizam u javnoj nabavi u porastu je diljem svijeta. Tijekom posljednjeg desetljeća studije su pokazale da se broj prepreka u javnoj nabavi povećao za pet. Te prepreke u javnoj nabavi mogu poprimiti različite oblike. To mogu biti pravne odredbe kojima se de jure ograničava pristup tržištu za strane ponuditelje ili mogu biti prakse kojima se de facto smanjuju izgledi za uspjeh stranih ponuditelja u postupcima javne nabave.

Uobičajeni ograničavajući sustavi ili mjere donesene u trećim zemljama uključuju:

  • Zahtjevi u pogledu lokalnog sadržaja
  • Sustavi cjenovnih povlastica kojima se prednost daje domaćim ponuditeljima u postupcima javne nabave
  • Pravno ograničenje/zabrana sudjelovanja stranih ponuditelja u postupcima javne nabave

Za više informacija o preprekama u javnoj nabavi OECD je razvio taksonomiju mjera javne nabave kojima se ograničava pristup tržištu javne nabave EU-a.

Naišli ste na prepreku u trećoj zemlji?

Pritužbu u okviru Instrumenta za međunarodnu javnu nabavu možete podnijeti izravno jedinstvenoj ulaznoj točki putem obrasca za pritužbe IMN-a.

Ako imate pitanja ili trebate potporu pri podnošenju pritužbe, možete nam se obratiti izravno na trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu

Vašu pritužbu u okviru IMN-a ocijenit ćemo zajedno s našim stručnjacima. Nakon što završimo, obavijestit ćemo vas o ishodu procjene.

Ako ste zainteresirana strana i želite dostaviti informacije u okviru istrage IMN-a?

Vidjeti smjernice o dostavljanju informacija od strane zainteresiranih strana.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice