Nástroj medzinárodného verejného obstarávania

Protekcionizmus vo verejnom obstarávaní je na celom svete na vzostupe. Počas posledného desaťročia štúdie ukázali, že počet prekážok verejného obstarávania sa zvýšil na 5. Tieto prekážky verejného obstarávania môžu mať mnoho podôb. Môžu to byť právne ustanovenia obmedzujúce de jure prístup na trh pre zahraničných uchádzačov alebo môžu byť praktikami, ktoré de facto znižujú šance zahraničných uchádzačov na úspech v postupoch verejného obstarávania.

Medzi bežne pozorované reštriktívne systémy alebo opatrenia prijaté v tretej krajine patria:

  • Požiadavky na miestny podiel
  • Systémy cenových preferencií zvýhodňujúce domácich uchádzačov v postupoch verejného obstarávania
  • Právne obmedzenie/zákaz účasti zahraničných uchádzačov na postupoch verejného obstarávania

Pre viac informácií o prekážkach verejného obstarávania vypracovala OECD taxonómiu opatrení v oblasti verejného obstarávania, ktoré obmedzujú prístup na trh verejného obstarávania EÚ.

Stretli ste sa s prekážkou v tretej krajine?

Sťažnosť v rámci nástroja medzinárodného verejného obstarávania môžete podať priamo prostredníctvom jednotného kontaktného miesta prostredníctvom formulára sťažnosti v rámci NMO.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo potreby podpory pri podávaní sťažnosti nás môžete kontaktovať priamo na adrese trade-eu-International-procurement-instrument@ec.europa.eu.

Vašu sťažnosť v rámci NMO posúdime spolu s našimi odborníkmi. Po dokončení Vás budeme informovať o výsledku posúdenia.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy