Nástroj medzinárodného verejného obstarávania

Protekcionizmus vo verejnom obstarávaní narastá na celom svete. V poslednom desaťročí štúdie ukázali, že počet prekážok verejného obstarávania sa znásobil číslom 5. Tieto prekážky verejného obstarávania môžu mať mnoho podôb. Môžu to byť právne ustanovenia, ktoré de iure obmedzujú prístup zahraničných uchádzačov na trh, alebo môžu byť de facto praktikami znižujúcimi šance zahraničných uchádzačov na úspech v postupoch verejného obstarávania.

Všeobecne pozorované reštriktívne systémy alebo opatrenia prijaté v tretej krajine zahŕňajú:

  • Požiadavky na miestny podiel
  • Systémy cenových preferencií zvýhodňujúce domácich uchádzačov v postupoch verejného obstarávania
  • Právne obmedzenie/zákaz účasti zahraničných uchádzačov na postupoch verejného obstarávania

Pre viac informácií o prekážkach verejného obstarávania OECD vypracovala taxonómiu opatrení v oblasti verejného obstarávania obmedzujúcich prístup na trh verejného obstarávania EÚ.

Stretli ste sa s prekážkou v tretej krajine?

Sťažnosť v rámci nástroja medzinárodného verejného obstarávania (IPI) môžete podať priamo na jednotnom kontaktnom mieste prostredníctvom formulára sťažnosti NMO.

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete podporu pri podávaní sťažnosti, môžete nás kontaktovať priamo na adrese trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu

Vašu sťažnosť v rámci NMO posúdime spolu s našimi odborníkmi. Po dokončení Vás budeme informovať o výsledku posúdenia.

Ste zainteresovaná strana a chcete predložiť informácie v rámci prešetrovania NMO?

Pozri usmernenie k predkladaniu informácií zainteresovanými stranami.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy