Nástroj medzinárodného verejného obstarávania

Protekcionizmus vo verejnom obstarávaní rastie na celom svete. Za posledné desaťročie štúdie ukázali, že počet prekážok verejného obstarávania sa vynásobil piatimi. Tieto prekážky verejného obstarávania môžu mať mnoho podôb. Môžu to byť právne ustanovenia, ktoré de iure obmedzujú prístup zahraničného uchádzača na trh alebo môžu byť praktikami, ktoré de facto znižujú šance zahraničných uchádzačov na úspech v postupoch verejného obstarávania.

Bežne pozorované reštriktívne systémy alebo opatrenia prijaté v tretej krajine zahŕňajú:

  • Požiadavky na miestny obsah
  • Schémy cenových preferencií zvýhodňujúce domácich uchádzačov v rámci postupov verejného obstarávania
  • Právne obmedzenie/zákaz účasti zahraničných uchádzačov na postupoch verejného obstarávania

Pre viac informácií o prekážkach verejného obstarávania OECD vypracovala taxonómiu opatrení verejného obstarávania obmedzujúcich prístup na trh verejného obstarávania EÚ.

Stretli ste sa s prekážkou v tretej krajine?

Sťažnosť na nástroj medzinárodného verejného obstarávania (IPI) môžete podať priamo na jednotnom mieste vstupu prostredníctvom formulára sťažnosti IPI.

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete podporu pri podaní sťažnosti, kontaktujte nás priamo na trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu.

Vašu sťažnosť IPI posúdime spolu s našimi odborníkmi. Po dokončení Vás budeme informovať o výsledku hodnotenia.

Ste zainteresovaná strana a chcete predložiť informácie v rámci prešetrovania NMO?

Pozri usmernenie k predkladaniu informácií zainteresovanými stranami.

Vyhlásenie o autorských právach

Pri predkladaní informácií Európskej komisii je potrebné uviesť vyhlásenie o autorských právach, prečítajte si vyhlásenie o usmerneniach o autorských právach.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy