Klasifikácia dreva

Táto príručka vám pomôže pochopiť klasifikáciu dreva a drevených výrobkov s cieľom určiť uplatniteľné colné sadzby a necolné opatrenia uplatniteľné na vaše výrobky.

Drevo a drevené výrobky sa zatrieďujú do Európskej klasifikácie tovarov (KN) podľa

 • koľko z nich sa pracovalo?
 • ich povaha a účel
 • druh dreva, z ktorého pochádzajú

Niektoré výrobky – aj keď nie všetky – musia spĺňať osobitné požiadavky na veľkosť, aby sa zatriedili do určitých kódov položiek.

Na opis procesov spracovania dreva a výrobkov vyrobených z dreva sa často používajú špecializované pojmy. Drevo a drevené položky sa môžu klasifikovať podľa toho, či sú alebo sú vyrobené z ihličnatého, decidového alebo tropického dreva.

Palivové drevo, drevené štiepky, odpadové drevo a drevné uhlie

Palivové drevo je zatriedené do podpoložky 4401 11 (ihličnaté) alebo 4401 12 (iné ako ihličnaté). Neexistuje obmedzenie veľkosti palivového dreva, ale vo všeobecnosti je to vo forme krátkych kusov guľatiny, rozdelenej guľatiny alebo predvalkov. Palivové drevo môže byť tiež vo forme

 • splietané lanká
 • faggoty
 • drsné tyčinky
 • stonky viniča
 • pne stromov a korene

Guľatina používaná na rozvlákňovanie alebo na výrobu párových tyčiniek sa neklasifikuje ako palivové drevo. Je to preto, lebo – na rozdiel od palivovej guľatiny – sú opatrne triedené, môžu byť olúpané kôrou a vo všeobecnosti nie sú rozbité, delené, zakrivené, uzlomové alebo klepené. Tieto logy sa zatrieďujú do položky 4403.

Štiepky alebo triesky z dreva sa zatrieďujú do podpoložiek 4401 21 a 4401 22. Nasledujúce druhy dreva však nie sú zatriedené do týchto kódov podpoložiek:

 • drevo z štiepok, ktoré sa používa na pletenie alebo výrobu sít, skriniek na štiepky, pilót atď., sa zatrieďuje do číselného znaku položky 4404.
 • drevené hobliny, ktoré sa používajú pri výrobe octu alebo pri objasňovaní kvapalín – sú tiež zatriedené pod číselný znak 4404.
 • drevitá vlna a drevitá múčka – tieto sa zatrieďujú do položky 4405.

Piliny, drevený odpad a zvyšky dreva sú zatriedené do podpoložky 4401 31 (drevené pelety) a 4401 39 (Ostatné). Pozostávajú z dreva, ktoré nie je použiteľné ako drevo a zahŕňa:

 • zvyšky pílového alebo hobľovacieho mlyna
 • výrobný odpad
 • zlomené planiny
 • staré prepravky
 • kôra a hobliny
 • odpad a šrot stolárstva a tesárstva
 • použité farbivo a činenie drevnej kôry

Drevo z odpadu a zvyškov sa používa najmä pri výrobe papiera, drevotrieskových dosiek a drevovláknitých dosiek, ako aj pri výrobe paliva. Všetok odpad a zvyšky dreva, ktoré je určené na použitie ako palivo – bez ohľadu na to, či sa vytvorilo na bežné druhy paliva ako guľatina, brikety alebo pelety – sa vždy zatrieďuje ako odpadové drevo do podpoložky 4401 31 a nikdy ako palivové drevo.

Drevo z vlákniny v guľatine alebo štvrtine sa neklasifikuje ako odpad alebo odrezky dreva. Namiesto toho sa zatrieďuje do položky 4403.

Drevné uhlie, ktoré sa získava karbonizáciou dreva bez kontaktu so vzduchom, sa zatrieďuje do položky 4402. Tento kód položky zahŕňa aj drevené uhlie získané karbonizáciou kokosových škrupín, ostatných škrupín a orechov. Drevené uhlie môže mať formu

 • bloky
 • tyčinky
 • granuly
 • prášok
 • brikety
 • tablety
 • loptičky

Drevené uhlie, ktoré je aglomerované dechtom, sa tiež zatrieďuje do položky 4402.

Surové drevo a hrubo opracované drevo

Surové drevo je drevo v prírodnom vyrúbanom stave, zvyčajne s odrezanými vetvami. Môže sa odrezať od vonkajšej a vnútornej kôry a odstrániť akékoľvek drsné výčnelky, aby sa uľahčila preprava a aby sa zabránilo rozpadu. Surové drevo sa zatrieďuje do položky 4403 a môže zahŕňať:

 • oplotenie – len v primárnej forme
 • drevo na pílenie
 • telefón, telegraf a podobné stĺpy
 • nebodované a neštiepané pilóty
 • kolíky, stĺpy a stĺpiky
 • guľatá podpera
 • guľatina na rozvlákňovanie, ktorá môže, ale nemusí byť delená štvrtinami
 • guľatina na výrobu dyhových listov atď.
 • guľatina na výrobu zápaliek, drevený tovar atď.
 • pne stromov a korene špeciálnych drevín a určitých výrastkov, ako napríklad tie, ktoré sa používajú na výrobu dýh alebo fajok

Hrubo opracované drevo, ktoré sa používa na výrobu vychádzkových palíc, dáždnikov, násad nástrojov a podobných výrobkov, sa nezatrieďuje do položky 4403. Namiesto toho sa zatrieďuje do položky 4404.

Surové drevo natierané farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami sa zatrieďuje do kódu podpoložky 4403 10. Drevo sa môže vstrekovať alebo impregnovať, aby sa zachovalo, stalo trvanlivejším, aby bolo odolné proti ohňu a aby sa chránilo pred zmenšovaním. Tento proces môže viesť k dlhodobému namáčaniu dreva v otvorených sudoch horúcej kvapaliny a potom v kvapalinách, až kým sa nechá vychladnúť. Alternatívne možno drevo ošetriť v autokláve, vo vákuu alebo pod tlakom. Medzi prípravky na ošetrenie patrí kreozot, dinitrofenoly a dinitrokrezoly.

Stĺpy vyrobené z ihličnatého dreva sa týmto spôsobom často upravujú a na to, aby sa zatrieďovali pod číselný znak podpoložky 4403 10, musia byť aspoň 6 metrov dlhé, ale nie dlhšie ako 18 metrov. Obvod na tupnom konci musí byť aspoň 45 centimetrov, nesmie však byť väčší ako 90 centimetrov.

Drevo hrubo opracované do štvorcových tvarov je trup stromu – alebo časť kmeňa stromu – ktorého okrúhly povrch sa zmenšil na ploché plochy o axe, priľnavosť alebo hrubo rozpílené drevo, ktoré má hrubo obdĺžnikový – vrátane štvorcového – prierezu. Hrubo opracované drevo sa zatrieďuje do položky 4403.

Kód položky 4403 zahŕňa tiež:

 • polokvalitované drevo – ide o drevo, ktoré bolo pripravené len na dve protiľahlé strany, pripravené na rezanie na píle na ďalšie použitie ako strešné drevo
 • niektoré druhy dreva, ako napríklad výrub, ktoré boli pozdĺž zrna rozštiepené klinami alebo krájané na bôčiky

Drevo narezané do železničných alebo električkových podvalov – priečne podvaly – však nie je zatriedené do položky 4403. Namiesto toho sa zatrieďuje do položky 4406. Drevo rozrezané do formy dosiek, nosníkov atď., nie je zatriedené ani pod číselný znak položky 4403. Namiesto toho sa zatrieďuje do položiek 4407 a 4418.

Klasifikácia ľahko spracovaného dreva, drevnej vlny a drevárskej múky

Svetlo opracované drevo je drevo, ktoré bolo opracované o niečo viac ako surové drevo. Je zatriedený do číselného znaku položky 4404 a zahŕňa

 • dĺžka dreva na hobliny sú štiepané prúty z vŕby, liesky, brezy atď., ktoré môžu mať kôru ešte na nej alebo môžu byť hrubo otrepané. Drevo na obrne sa používa na výrobu predmetov, ako sú sudové obruče a haly a zvyčajne sa zviaže alebo zvlákne.
 • štiepané tyče sú stonky alebo konáre stromov, ktoré sú pozdĺž svojej dĺžky rozdelené. Zvyčajne sa používajú ako podpery v záhradníctve a poľnohospodárstve, na oplotenie alebo – v niektorých prípadoch – na stropné alebo strešné laná.
 • Zahrotené koly, kolíky a stĺpiky sú okrúhle alebo štiepané stĺpy, ktoré sú zašpicatené na koncoch a môžu, ale nemusia byť ošúpané alebo impregnované konzervačným prostriedkom. Nie sú pozdĺžne rozrezané. Táto kategória zahŕňa oplotenie.
 • Drevené tyčinky majú dĺžku a hrúbku, ktoré sú jasne vhodné na výrobu výrobkov, ako sú vychádzkové palice, biče, golfové klzné držadlá, rukoväte na náradie, dáždniky, násypy atď.
 • Drevo z štiepok sa obvykle vyrába z jedného zo spoločných zmäkčnejších drevín a používa sa na výrobu listov a dosiek
 • Drevené hobliny sú zvyčajne bukové alebo lieskové a vyzerajú ako zvitané lubky. Používajú sa najmä na výrobu octu alebo na čírenie tekutín. Rozdiel medzi drevenými hoblinami zatriedenými do číselného znaku položky 4404 a hoblinami z odpadu, ktoré sú zatriedené pod číselný znak 4401, spočíva v tom, že hobliny z dreva majú jednotnú hrúbku, šírku a dĺžku a sú rovnomerne zvinuté.

Polotovary na telá na kefy a na kopytá alebo topánky sa nezatrieďujú do položky 4404. Namiesto toho sú zatriedené do položky 4417.

Drevená vlna je vyrobená z jemných klobúkov z dreva, ktoré sú konzervované alebo krútené tak, aby tvorili zamotanú hmotu. Klzáky majú pravidelnú veľkosť a hrúbku a majú značnú dĺžku. Drevená vlna sa vyrába z ihličnatého dreva a predkladá sa v lisovaných baloch. Je zatriedený do položky 4405.

Drevitá múčka je prášok vyrobený mletím pilín, hoblín alebo iného drevného odpadu. Možno ju získať aj preosievaním pilín, z ktorých 8 % alebo menej jej hmotnosti zadrží sito s veľkosťou ôk 0,63 milimetra. Drevná múčka sa zatrieďuje do položky 4405 a používa sa najmä na výrobu drevotrieskových dosiek a linoleum.

Podvaly a rezané alebo štiepané drevo

Železničné a električkové podvaly alebo priečne križovatky sú dĺžky neplánovaného dreva, ktoré sa bežne používajú na podporu železničných a električkových tratí. Sú zatriedené do položky 4406. Tento kód položky zahŕňa aj prepínače, ktoré sú dlhšie, širšie a hrubšie ako podvaly.

Okraje podvalov a spínačov môžu byť hrubo skosené a môžu mať otvory alebo sedadlá na upevnenie koľajníc alebo stoličiek. Podvaly a spínače sa môžu na koncoch spevniť aj svorkami, klincami, skrutkami alebo oceľovými pásmi, aby sa zabránilo ich štiepeniu.

Podvaly a spojky na spínače, ktoré boli impregnované kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, sú zatriedené do podpoložky 4406 91 (ihličnaté) alebo 4406 92 (iné ako ihličnaté). Na účely klasifikácie termín „impregnovaný“ znamená len to, že bol ošetrený kreozotom alebo inými konzervačnými prostriedkami na ich dlhodobú konzerváciu. Nezahŕňa podvaly a spojky na spínače, ktoré boli ošetrené fungicídom alebo insekticídom na ich ochranu pred hubami alebo parazitami počas prepravy alebo skladovania. Považujú sa za „neimpregnované“ a sú zatriedené do podpoložky 4406 11 (ihličnany) alebo 4406 12 (iné ako ihličnaté).

Rezivo alebo štiepané drevo je jednoducho pripravené drevo, ktoré bolo rezané alebo štiepané pozdĺž zrna alebo rezané krájaním alebo lúpaním. Môže byť akákoľvek dĺžka, ale musí byť hrubšia ako 6 milimetrov. Môže, ale nesmie byť hobľovaný, brúsený pieskom alebo spájaný na klinové ozuby. Rezivo alebo štiepané drevo sa zatrieďuje do položky 4407. Niekoľkými príkladmi tohto druhu dreva sú:

 • rôzne veľkosti pílových dĺžok
 • nosníky
 • planiny
 • montáže
 • dosky
 • čakanky

Patria sem aj plátky alebo lúpané – rotačné rezané – drevo.

Všimnite si, že na účely zatriedenia pojem "plánovaný nezahŕňa upravené drevo, ktoré bolo zacelené tak, aby odstraňovalo nárazníky, a niektoré z hrubých píl – niekedy označované ako „pozitívna lustrácia alebo zmeškanie“. Takto upravené drevo by sa malo zatriediť do správneho kódu podpoložky nad rámec „Plánované“ ako „ostatné“.

Kompletné súpravy dosiek, ktoré sú určené na výrobu obalových debien alebo prepraviek – s príslušenstvom alebo bez príslušenstva, ako sú výstuhy rohu alebo chodidla — nie sú zatriedené do kódu podpoložky 4407. Namiesto toho sa zatrieďujú do položky 4415.

Drevené dosky na dyhy a preglejky, dosky a dosky

Drevené dosky, ktoré sa používajú na dyhovanie a na výrobu preglejky alebo podobných vrstvených dosiek, sa zatrieďujú do položky 4408. Aby sa tieto listy mohli zatriediť pod tento kód položky, nesmú byť hrubšie ako 6 milimetrov. Môžu však byť splietané, pásané, šité alebo zlepené na okraji, aby sa vytvorili väčšie listy na použitie v preglejkach a podobnom laminovanom dreve. Plachty môžu byť tiež

 • hobľované
 • brúsené pieskom
 • spájané na koncoch
 • spájané na klinové ozuby, prípadne vo vzore zig-zag

Listy na dyhy sa môžu vyrábať aj krájaním blokov z vrstveného dreva – ako náhrada za dyhy vyrobené tradičnou metódou.

Klasifikácia listov na preglejky nie je ovplyvnená, ak bola chyba vyplnená papierom, plastom alebo drevom.

Dosky a dosky a ostatné drevo, ktoré sú súvisle tvarované pozdĺž jednej alebo viacerých hrán alebo plôch – buď na uľahčenie montáže, alebo na vytvorenie obrysov – sa zatrieďujú do položky 4409. Drevo „nepretržito tvarované“ môže byť drážkované a drážkované, sprejované, skosené, spájané do tvaru vrúble, vrúbkované, tvarované, zaoblené a podobne tvarované. Môže byť tiež hobľovaný, brúsený pieskom alebo spájaný na klinové ozuby a zahŕňa

 • drevo a zaoblené drevo na kolíky
 • obruby a tvarovky, vrátane tvarovaných skirtov a ostatných tvarovaných dosiek
 • pásy a vlysy na parketové podlahy, ktoré sú tvarované plynulo

Tvarované drevo zhotovené navrstvením formy na iný kus tvarovaného alebo neformovaného dreva sa nezatrieďuje do položky 4409. Namiesto toho je zatriedený do položky 4418 alebo 4421.

Pásiky a vlysy, ktoré neboli spracované okrem hobľovania, brúsenia pieskom alebo spájania na koncoch, tiež nie sú zatriedené do položky 4409. Namiesto toho sú zatriedené do položiek 4407 a 4408.

Do číselného znaku položky 4409 sa tiež nezatrieďujú:

 • preglejky alebo dyhované pásy a vlysy. Tieto sa zatrieďujú do číselného znaku položky 4412.
 • pásy preglejky alebo dyhovaného dreva na parketové podlahy. Tieto sa zatrieďujú do číselného znaku položky 4412.
 • hobľované alebo inak opracované dosky prezentované v súpravách ako škatuľkové dosky. Tieto sa zatrieďujú do položky 4415.
 • drevo, ktoré bolo na koncoch mortizované, tenené, ohýbané alebo podobne spracované. Aj drevo zostavené do dosiek, ako sú tesárstvo, stolárske a parketové podlahové dosky. Všetky sú zatriedené do číselného znaku položky 4418.
 • dosky, ktoré sú zhotovené z pásikov hrubo rezaného dreva, spojené s lepidlami na prepravu alebo na prácu neskôr. Tieto sa zatrieďujú do položky 4421.
 • drevo, ktoré bolo bronzované alebo bolo pridané kovový list. Vo všeobecnosti sa zatrieďuje do položky 4421.

Drevotrieskové dosky, orientované trieskové dosky a podobné drevovláknité dosky

Drevotrieskové dosky, orientované trieskové dosky (OSB) a podobné dosky, ako sú trieskové dosky, sa zatrieďujú do položky 4410.

Drevotrieskové dosky, všeobecne známe ako drevotrieskové dosky, sú ploché výrobky vyrábané v rôznych veľkostiach lisovaním alebo extrúziou. Je zatriedený do číselného znaku podpoložky 4410 11 a vo všeobecnosti je vyrobený z

 • drevené štiepky alebo triesky v dôsledku redukcie guľatiny
 • zvyšky dreva
 • zlomky dreva alebo ostatných drevitých materiálov ako bagasa, bambus, obilná slama a ľan

Tieto materiály sú aglomerované živicou alebo iným organickým spojivom na vytvorenie drevotrieskovej dosky.

Drevotrieskové dosky sa zvyčajne pieskom a môžu byť impregnované jednou alebo viacerými látkami na zabezpečenie vodotesnosti, odolnosti proti hnilobe, hmyzu, ohňa alebo šírenia plameňa, chemikálií atď. Vytláčané drevotrieskové dosky môžu mať otvory s vnútorným chodom z konca na koniec.

Dyhované drevotrieskové dosky – s otvormi alebo bez vnútorných otvorov z konca na koniec sa nezatrieďujú do položky 4410. Namiesto toho sa zatrieďuje do položky 4412.

Dosky OSB sa vyvinuli z doštičiek. Dosky OSB sa líšia od plátkov čipov v tom, že drevené pramene sú orientované a nie sú umiestnené náhodne. Obe sa vyrábajú z prameňov, vločiek alebo doštičiek narezaných z malého priemeru, guľatej guľatiny a spájanej vonkajším spojivom pod tlakom a teplom. Dosky OSB sa zatrieďujú do kódu podpoložky 4410 12.

Trieskové dosky sú konštrukčná doska vyrobená z veľkých tenkých doštičiek z dreva alebo iného drevitého materiálu. Doštičky vyzerajú ako kusy dyhy a sú poťahované vodotesným lepidlom a spojené pod teplom a tlakom. Trieskové dosky sa zatrieďujú do podpoložky 4410 90.

Kód položky 4410 zahŕňa aj:

 • drevotrieskové dosky a podobné drevené dosky pokryté plastmi, farbou, papierom, textilnými materiálmi alebo kovom
 • drevotrieskové dosky a laminované dosky vyrobené z niekoľkých drevotrieskových dosiek pokrytých na jednej alebo oboch stranách drevovláknitými doskami
 • laminované dosky pozostávajúce z niekoľkých drevotrieskových dosiek a niekoľkých drevovláknitých dosiek zostavených v akomkoľvek poradí

Pórovité drevené dosky, ktoré majú drevotrieskové dosky na oboch stranách, nie sú zatriedené do položky 4410. Namiesto toho sa zatrieďujú do položky 4418.

Drevovláknité dosky sú vyrobené z dreva a iných drevitých materiálov a môžu, ale nemusia byť spájané živicou alebo inou organickou látkou. Drevovláknité dosky môžu byť tvarované – napríklad zakrivené, zvlnené alebo perforované – a rezané alebo tvarované do iných ako štvorcových alebo obdĺžnikových tvarov. Môže to byť aj

 • na povrchu
 • opracované hrany
 • potiahnuté alebo pokryté textíliou, plastmi, náterom, papierom alebo kovom

Na účely klasifikácie sa pieskovanie nepovažuje za mechanické opracovanie.

Drevovláknité dosky sa zatrieďujú do položky 4411 a môžu mať vysokú, strednú alebo nízku hustotu.

Drevovláknité dosky získané z „suchého výrobného procesu“ inlukujú najmä drevovláknité dosky strednej hustoty (MDF), ktoré sa vyrábajú v procese, v ktorom sa do sušených drevných vlákien pridávajú ďalšie termosetické živice s cieľom podporiť proces viazania v lise. Hustota sa vo všeobecnosti pohybuje od 0,45 g/cm³ do 1 g/cm³. V nespracovanom stave má dva hladké povrchy. Stredne tvrdé drevovláknité dosky s hustotou presahujúcou 0,8 g/cm³sa niekedy nazývajú aj "vysokohuste vláknitédosky (HDF)“.

MDF sa v závislosti od hrúbky zatrieďuje do podpoložiek 441112 až 4411 14.

Do tejto položky patria aj drevovláknité dosky získané „vlhkou výrobnou metódou“ (tvrdá doska, stredne hrubá doska alebo mäkká doska) (podpoložka 4411 92 až 4411 94 v závislosti od hustoty).

Neopracované tvrdé dosky majú jeden hladký a jeden drsný povrch. Môže však mať dva hladké povrchy vytvorené špeciálnou povrchovou úpravou.

Kód položky 4411 zahŕňa aj obrátky dverí vyrobených z drevovláknitých dosiek s hustotou presahujúcou 0,8 g/cm³, ktoré sú ráfikované a tvarované do tvaru a štýlu tradičných dverí do panelov.

Preglejky, dyhované dosky a zhutnené drevo

Preglejky, dyhované dosky a podobné laminované drevené výrobky sú zatriedené do položky 4412. Tieto výrobky sa môžu opracovať tak, aby tvorili tvary – napríklad zakrivené, zvlnené alebo perforované – a rezané alebo tvarované do iných ako štvorcových alebo obdĺžnikových tvarov. Môžu to byť aj:

 • na povrchu
 • opracované hrany
 • potiahnuté alebo pokryté textíliou, plastmi, náterom, papierom alebo kovom

Preglejka vyrobená z ihličnatých druhov má často chyby – alebo duté – na vonkajšej vrstve, ktoré boli počas výrobného procesu opravené drevenými vrstvami alebo plastovými výplňovými zlúčeninami. Tieto materiály sa nepovažujú za doplnkové látky a nemajú vplyv na zatriedenie preglejky do položky 4412.

Preglejky môžu byť brúsené pieskom alebo ďalej upravené pieskovaním. Pojem „nebrúsené pieskom“ zahŕňa „tyčom piesku“, čo je proces vyrovnávania nepravidelností na vonkajšej vrstve spôsobených škvrnami, upevnením alebo plnením.

Medzi druhy výrobkov, ktoré sú zatriedené do číselného znaku 4412 patria:

 • latovky
 • latovky
 • spárovky

Patria sem aj:

 • preglejky alebo dyhované dosky, používané ako podlahové dosky a niekedy označované ako "parquet floor floor floor floor – tieto dosky majú tenké dyhy z dreva pripevnené na povrch, aby vyzerali ako podlahové dosky vyrobené z parketových pásov
 • vrstvené drevené dosky na dvere – známe ako „dverely“ – s jadrom typu latovky. Exponované okraje jadra môžu byť zhotovené z kúskov dreva známych ako „povržky“ a hrany môžu byť tiež dyhované. Tieto panely mohli byť ďalej spracované, napríklad pridaním závesov alebo iného nábytku dverí.

Zhutnené drevo sa zatrieďuje do číselného znaku položky 4413. Môže byť vo forme blokov, dosiek, pásov a profilov a najčastejšie je to bukové, rohové svetlo, robinia a topoľ.

Zahusťovanie možno vykonať súčasne s impregnáciou lepením veľmi tenkých drevených plechov – zvyčajne bukového – s termotesnými plastmi pod vysokým tlakom pri vysokej teplote tak, aby bolo drevo hlboko impregnované a lisované, ako aj spájané.

Rámy, nástroje a kuchynský riad

Drevené rámy na obrazy, fotografie, zrkadlá a podobné predmety sa zatrieďujú do položky 4414. Môžu mať akýkoľvek tvar alebo veľkosť a môžu byť buď narezané v jednom kusu z pevného dreveného bloku alebo vyrobené z guľôčok alebo tvaroviek. Rámy môžu byť tiež vyrobené z inkrustovaného dreva alebo marquetry a môžu byť vybavené chrbtami, podložkami a obyčajným sklom.

Drevené nástroje, telá nástrojov, násady nástrojov, násady a rukoväte na zmetáky alebo štetce, kopytá a topánky sa zatrieďujú do číselného znaku položky 4417. Do tohto číselného znaku patria aj rukoväte na maľovacie kefy, rukoväte na holenie k štetcom atď.

Nasledujúce predmety z dreva nie sú zatriedené do položky 4417

 • drevo, ktoré je len nahrubo opracované alebo zaoblené na tvárnenie nástrojov – sú zatriedené pod číselný znak položky 4404
 • drevo, ktoré bolo rezané len na bloky alebo iné formy pripravené na výrobu výrobkov zatriedených do kódu položky 4417, ale ešte v tvare polotovarov – sú zatriedené do položky 4407
 • drevené rukoväte na stolové nože, lyžice a vidličky – sú zatriedené do číselného znaku položky 4421

Kuchynský a stolový riad vyrobený z dreva sa zatrieďuje do číselného znaku položky 4419 a zahŕňa len funkčné položky, ako napríklad

 • lyžice
 • vidly
 • servery šalátov
 • platničky, misky a jedálne
 • valcovacie kolíky
 • paštole na maslo
 • morky
 • tácne
 • chlebové dosky
 • Police na taniere

Okrasné predmety a nábytok nie sú pokryté. Takisto drevené časti stolového a kuchynského riadu, ktoré nie sú vyrobené výlučne z dreva, nie sú zatriedené do položky 4412. Namiesto toho sú zatriedené do položky 4421.

Puzdrá, sudy, skrinky a drevené ozdobné predmety

Drevené debny, debničky, prepravky, bubny a podobné kontajnery sa zatrieďujú do číselného znaku položky 4415. Tieto predmety môžu byť jednoducho nalepené, prepletené alebo spojené nejakým iným spôsobom. Môžu byť vybavené závesmi, rukoväťami, upínadlami, nôžkami alebo rohovými časťami a podšívané materiálom ako kov alebo papier. Predtým používané nádoby, ktoré sa môžu opäť použiť, sa tiež zatrieďujú do položky 4415.

Do číselného znaku položky 4415 sa tiež zatrieďujú tieto položky:

 • Káblové bubny — ide o veľké prázdne bubny, ktoré sa používajú na upevnenie a prepravu elektrických, telefónnych a podobných káblov a často majú priemer väčší ako 1 meter
 • Nakladacie dosky — sú prenosné plošiny, na ktoré sa môže naložiť určitý počet tovarov, ako sú nástupištia, poštové plošiny, prstencové skriňové plošiny, bočné železničné plošiny a koncové železničné plošiny
 • Palety — sú buď nakladacie plošiny s dvoma palubami oddelenými držiakmi, alebo s jednou palubou, ktorá je určená na manipuláciu vysokozdvižným vozíkom alebo paletovým vozíkom.
 • Skriňové palety — majú aspoň tri vertikálne strany, ktoré sú pripevnené, odnímateľné alebo stlačiteľné a sú určené na uloženie dvojpodlažnej palety alebo inej skriňovej palety

Kompletné súpravy drevených dosiek, ktoré sú nezmontované a určené na balenie do debien, prepraviek a iných kontajnerov, sú zatriedené do kódu podpoložky 4415 10. Tieto dosky môžu byť rezané, krájané alebo ošúpané a môžu byť predkladané v jednej zásielke. Dná, bočné strany, veká a upevňovacie prvky môžu, ale nemusia byť usporiadané do série.

Neúplné súpravy drevených dosiek, ktoré sú určené na výrobu do obalových debien, prepraviek a iných nádob, nie sú zatriedené do položky 4415. Namiesto toho sú zatriedené do položky 4421.

Drevené sudy, sudy, škopky, korytá a ostatné debnárske výrobky a ich časti vrátane dúh sa zatrieďujú do položky 4416. Patria sem sudy a sudy, ktoré majú telo, ktoré sa nachádza v strede a dva uzavreté konce. Kade a korytá majú zvyčajne jeden uzavretý koniec a môžu mať odnímateľné veko.

Dúhy sú hobľované, ohýbané guľôčky, ktoré sú na jednom alebo oboch koncoch parované alebo skrutkované. Majú drážku, ktorá sa nazýva „kroky“ určené na pomoc pri montáži. Dúhy môžu byť

 • rezané len na jednom z hlavných povrchov a ďalej neupravené
 • cylindricky rozrezané aspoň na jednom z jeho hlavných povrchov a ďalej neupravené

Nové sudy alebo sudy, ktoré sa dovážajú na použitie pri obchodovaní s whisky, sa niekedy pripravujú na použitie pridaním niekoľkých galónov sladkej sherry zmesi do každého suda. Sudy sa potom nechajú niekoľko mesiacov a pravidelne sa opakujú. Zvyšok sherry zmesi sa pred odoslaním odstráni.

Okrasné drevo a ozdobné predmety sa zatrieďujú do položky 4420. Tieto údaje zahŕňajú

 • intarzované a inkrustované drevo
 • skrinky a puzdrá na šperky, príbory a podobné predmety
 • škatule na šnurovanie, malé škatule, ktoré sa môžu prevážať vo vrecku, kabelke alebo na osobe, puzdrá na kancelárske potreby, ihličkové škatule, tabakové poháre a škatuľky na sladké mäso
 • sošky a podobné dekoračné predmety
 • drevený nábytok, ktorý nie je zahrnutý v 94. kapitole, ako napríklad vešiaky na kabáty alebo klobúky, kefy na odevy, popolníky, listové zásobníky na použitie v kanceláriách, stojany na perá a atramentové stojany

Dosky z intarzovaného a inkrustovaného dreva sú zatriedené do podpoložky 4420 90. Marquetria vo všeobecnosti pozostáva z tenkých kusov dreva – a prípadne z iných materiálov, ako je základný kov, škrupina a slonovina – ktoré sú lepené na drevenú podložku ako dekorácia.

Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva a rôzne predmety z dreva

Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva sa zatrieďujú do položky 4418. Patria sem pórovité drevené dosky, zostavené podlahové dosky, šindle a šindle.

Stolárske výrobky znamenajú stavebné príslušenstvo ako dvere, okná, schody a dvere a okenné rámy. Tesárstvo znamená drevené práce ako nosníky, člnky a strešné konštrukcie, ktoré sa používajú na stavebné účely alebo lešenia, podpery podbehu atď. Zahŕňa tiež zmontované debnenie na betónové stavebné práce a lepené laminované drevo – alebo „glulam“.

Štrkopiesok je drevo rezané pozdĺžne, ktoré je hrubšie na jednom konci – tupom – a tenšie na druhom konci – na hrote. Pretrepávaním je drevo, ktoré odhaľuje prirodzenú štruktúru dreva.

Tuhé vrstvené drevené dosky s hrubými jadrami sa zatrieďujú do podpoložky 4418 20 za predpokladu, že boli ďalej opracované, takže sú jasne určené len na použitie ako dvere a ich rámy a prahy. Mohli by mať napríklad výklenky pre rukoväte, zámky a závesy, ktoré sú do nich narezané. Neopracované panely – niekedy známe ako polotovary s pevnou dutinou — nie sú zatriedené do tohto kódu podpoložky, aj keď ich hrany sú dyhované. Namiesto toho sú zatriedené do položky 4412.

Zostavené podlahové dosky sú zatriedené do podpoložiek 4418 73 alebo 4418 79. Tieto dosky pozostávajú z „oceľovej vrstvy“ zhotovenej z blokov, doštičiek, vlysov atď., ktoré sú zostavené na podložke z vhodného materiálu, ako je drevo, drevotrieskové dosky, papier, plasty a korok. Panely pre mozaikové podlahy sú prefabrikované panely vyrobené z niekoľkých samostatných štvorcových alebo pravouhlých prvkov. Môžu zahŕňať kabeóny, ktoré nie sú tvárnené, vysoko leštené drahokamy. Pásy sú usporiadané podľa určitého vzoru, ako sú šekané, vlhké koše a slede.

Debnenie je zatriedené do podpoložky 4418 40. Používa sa na všetky druhy betónových stavebných prác, napríklad na podložky, steny, podlahy, stĺpiky, stĺpiky, podpery a tunelové úseky. Vo všeobecnosti sa debnenie vyrába zo živicových dosiek a lúčov. Preglejkové panely, ktoré sa používajú na debnenie, nie sú zatriedené do tohto kódu podpoložky, aj keď sú potiahnuté na jednej alebo oboch stranách a sú jasne určené na použitie ako debnenie betónu. Namiesto toho sú zatriedené do položky 4412.

Pórovité dosky sú tiež zatriedené do podpoložky 4418 90.

Rôzne predmety z dreva sa zatrieďujú do položky 4421 a zahŕňajú

 • drevené výrobky zhotovené sústružením alebo akýmkoľvek iným spôsobom
 • ustajnenie zvierat, ako sú králičie šálky, sliepky, včelie úle a nohavice
 • žľaby, divadelná scéna, stolárske lavice, rebríky, schodíky, podložky, etikety pre záhradníctvo, zubné pekárske výrobky, tabule, valčekové rolety, valčekové závesy, kabáty, rakvy atď.
 • neúplné súpravy dosiek, ktoré sú len časťami drevených obalových skriniek, napríklad viečka
 • drevené police a police, ktoré môžu alebo nemusia byť zostavené za predpokladu, že ich nemožno identifikovať ako nábytok
 • záhradné ploty vyrobené z kryštálov klincovaných klinčekov a potom natiahnuté – známe ako oplotenie „vzdorného systému“
 • špirálky a špicaté tyčinky používané na prezentáciu určitých potravín
 • drevené rukoväte na stolové nože, lyžice a vidličky
 • pásiky z dreva, ktoré sú ozubené alebo zaskrutkované na jednom okraji, aby sa zhotovili knižné zápasy
 • valčekové rolety dovážané v súpravách, zvyčajne pozostávajúce z dreveného valca vybaveného na jednom konci kovovým uzáverom a pružinou, kovovým uzáverom na druhý koniec, dvoma konzolami, drevenou šnúrou, koľajnicou a koľajnicou
 • toaletné sedadlá z vláknitých dosiek, ktoré nemajú viditeľné zrno a ktoré sú bežne potiahnuté akrylovou farbou

Drevené podlahoviny

Neexistuje jediný kód tovaru, ktorý by pokrýval všetky druhy drevených podlahovín. Namiesto toho klasifikácia závisí od toho, z čoho je vyrobený, v niektorých prípadoch od druhu používaného dreva – pevného dreva, dreva z drevných vlákien, tropického, plastového alebo dreveného laminátu atď.

Listy krájané alebo olúpané – rotačne rezané – drevo a pásy a vlysy na parketové podlahy sa zatrieďujú do položky 4407. Tento druh dreva nie je úplne pripravený a neposkytuje konečný vzhľad parketových podláh. Okrem hobľovania, brúsenia pieskom alebo spájania na koncoch sa nepestovalo.

Drevo, ktoré je trvalo tvarované – napríklad drážkované alebo drážkované – pozdĺž ktorejkoľvek z jeho hrana alebo plôch, sa zatrieďuje do položky 4409.

Podlaha s jadierkou MDF (strednohusťová drevovláknitá doska), ktorá je drážkovaná a drážkovaná („blokovací systém“) a povrch fotografického obrazu z dreva na papieri simulujúci parketový panel, ktorý má kryciu vrstvu melamínovej živice (lakov) na ochranu a ktorého základ je vyrobený z impregnovaného papiera, sa zatrieďuje do položky 4411.

Pásy preglejky alebo dyhovaného dreva na parketové podlahy, ktoré môžu alebo nemusia byť súvisle tvarované pozdĺž ktorejkoľvek z ich okrajov alebo plôch, sa zatrieďujú do položky 4412. Tento kód položky zahŕňa aj preglejkové dosky alebo dyhované dosky, ktoré sa používajú ako podlahové dosky a ktoré majú na povrch pripevnené tenké dyhy, aby vyzerali ako podlahové dosky vyrobené z parketových pásov. Tieto môžu, ale nemusia byť súvisle tvarované pozdĺž ktorejkoľvek z ich okrajov alebo plôch.

Parketové pásy zostavené do panelov alebo dlaždíc sa zatrieďujú do položky 4418.

Nezmontované pásy a vlysy na parketové podlahy – pozostávajúce z úzkych kusov tabule, ktoré sú súvisle tvarované pozdĺž ktorejkoľvek z ich okrajov alebo plôch – sa zatrieďujú do číselného znaku položky 4409.

Pórovité (voštinové) dosky a zostavené parketové dosky alebo dlaždice – vrátane tých, ktoré pozostávajú z parketových doštičiek zostavených na podložke z jednej alebo viacerých vrstiev dreva – sa zatrieďujú do položky 4418.

Charakteristiky drevených podlahovín

Pevné a dyhované drevo možno brúsiť pieskom a dozrievať s vekom. Trieda sa určuje počtom viditeľných uzlov, farebných odchýlok a iných označení, ktoré sa nachádzajú v dreve. „Hlavné“ triedy, ktoré majú málo alebo menšie uzly a variácie, sú drahšie a menej ruštivé ako tie, ktoré nemajú jednotný vzhľad.

Mnohé podlahy z pevného dreva sa dodávajú do závodu, čo znamená, že pred dodaním boli pieskované a zaplombované.

Dyhované podlahy sú dokončené vo všetkých závodoch a – keďže ide o kombináciu tvrdého dreva a mäkkého dreva – sú vo všeobecnosti stabilnejšie ako tuhé drevo a je menej pravdepodobné, že budú vytvárať medzery medzi doskami.

Dosky a pásy drevených podláh majú tvar jazyka a drážok, aby sa zabránilo ponoru. Vďaka tomu sú silnejšie a ľahšie prispôsobené, na rozdiel od staršieho štýlu, zošikmenia alebo bloku.

Pôvodné tvrdé drevo, ako je dub a koleno, dáva prednosť lacnejším alternatívam mäkkého dreva, ako je borovica.

Glosár pojmov dna dreva

Niektoré pojmy drevenej podlahoviny použité v tejto príručke a v sadzobníku sú uvedené a vysvetlené ďalej.

 • Vzor koša — zostava prstov, blokov alebo pásov umiestnených na okraji, aby sa vytvoril štvorec, ktorého strana je rovnaká ako prst, blok alebo pásik
 • Vzor tehly — parkety pozostávajúce z kusov rovnakej dĺžky a šírky, kde je koncový kĺb v strede vedľa seba uloženého prvku
 • Inžinierske drevo — vrstvy tvrdého dreva stlačené spolu, ako je tuhé drevo. Po znáške sa môže pieskovať a zrenovovať
 • Francúzske podlahy — podlahy zložené z kusov, ktoré majú náhodnú dĺžku a sériu šírok usporiadaných rovnobežným smerom
 • Sleď obyčajný – parkety pozostávajúce z kusov rovnakej veľkosti, s koncami vyrezanými kolmo kolmo na seba, v uhle 45° vo vzťahu k smeru stien alebo stení
 • Maďarský vzor — parquet zložený z kusov rovnakej veľkosti, s koncami rezanými pod uhlom 45 a 60 stupňov, ktoré sa koncovia končia v pravom uhle alebo pod uhlom 120 stupňov, vytvárajúc paralelné vzory
 • Laminované laminované drevo by sa nemalo zamieňať s laminovaným plastom alebo papierom. V niektorých moderných laminovaných podlahových krytinách sa používa fotografické znázornenie dreva na plastoch alebo papieri, ktoré sa používajú na vláknité dosky s vysokou hustotou alebo na podobný výrobok. Tento druh laminátu nestarne a zvyčajne ho nemožno pieskom ani renovovať ako tuhé drevo.
 • Viacvrstvová podlaha — drevená podlaha s hrúbkou vrchnej vrstvy najmenej 2,5 milimetra pred inštaláciou
 • Parkety — drevená podlaha s hrúbkou vrchnej vrstvy najmenej 2,5 milimetra pred inštaláciou
 • Parketový panel — predmontovaná kladiaca jednotka vyrobená z parquetových kusov
 • Hobľovanie — je k dispozícii v rôznych šírkach, buď s jazykom a drážkami v dĺžke, alebo ako ploché štvorhranné planiny, ktoré sa jednoducho navzájom dopĺňajú.
 • Parkety z prírodného dreva — rovnomerné tehálové kvádre – zvyčajne dubové – uložené v tvare sleďovej kosti, tehly, rebríka alebo koša
 • Parkety z pevného dreva — Vytvoriť rôzne rezy z tvrdého dreva v pevnom stave s cieľom vytvoriť dekoratívne vzorce. Tento typ podlahy sa zvyčajne môže aklimatizovať do budovy, kde má byť položený, keďže obsah vlhkosti dreva sa môže líšiť. To spôsobuje expanziu a zmenšovanie, takže je potrebné, aby sa drevo stabilizovalo.
 • Vzor pásika — parkety zostavené zo súpravy rovnakej šírky, ale nepravidelných dĺžkových pásikov
 • Dyha — jednoduchá tenká alebo jemná vrstva dreva, ktorá bola prilepená na vyrobenú základňu. Dyhové podlahy sú vo všeobecnosti vybavené „plávajúcimi“ – to znamená, že nie sú pripevnené k podlahe. Ležia na penovej alebo korkovej podložke a musia mať plochý, dokonca aj povrch pod nimi.
 • Drevený blok — podlahy vyrobené z malých drevených doštičiek alebo blokov, približne tri palce široké a deväť palcov dlhé, usporiadané do sleďov, vlhkých košov a iných geometrických vzorov
 • Fólia z dreva — má tenké vrstvy dreva, ktoré sú prilepené na vyrobenú základňu
 • Drevené dosky — majú dlhé dĺžky so šírkou 10 centimetrov alebo viac
 • Drevený pás — dosky sú užšie a kratšie ako dosky a majú až tri pásy dreva na dosku
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy