Nariadenie o prístupe na trh (MAR)

Dováža vaša spoločnosť výrobky zo Západoafrického spoločenstva, Východoafrického spoločenstva alebo Kamerunu? Ak áno, tento oddiel vám pomôže pochopiť nariadenie EÚ o prístupe na trh.

Stručný prehľad

Nariadenie o prístupe na trh (MAR) poskytuje bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ pre výrobky s pôvodom v afrických, karibských a tichomorských krajinách, ktoré

 • nevyužívajte výhody systému EÚ Všetko okrem zbraní (EBA) 
 • uzavreli, ale ešte neratifikovali dohodu o hospodárskom partnerstve (DHP) s EÚ 

Medzi tieto krajiny patria západoafrické spoločenstvo, Východoafrické spoločenstvo a Kamerun. V tomto prípade sa označujú ako krajiny MAR.

Sadzby

Podľa nariadenia o zneužívaní trhu majú tieto krajiny prospech z

 • bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ pre výrobky s pôvodom v oprávnených krajinách AKT

Pravidlá o pôvode

Na to, aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, musí spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Skontrolujtenástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent, aby ste posúdili, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty.

Všeobecné informácie o pravidlách pôvodu sú k dispozícii nižšie.

Podrobné ustanovenia nájdete v prílohe 1 k nariadeniu o prístupe na trh (MAR) (2016/1076).

Pôvod je „ekonomická štátna príslušnosť“ obchodovaného tovaru.  Ak ste noví v danej téme, v časti o tovare nájdete úvod k hlavným pojmom.

Tolerancia

Tolerancie zahrnuté v nariadení o zneužívaní trhu sú miernejšie ako štandardné tolerancie. Predstavujú 15 % ceny výrobku zo závodu namiesto 10 %. Na textil a odevy sa vzťahujú osobitné tolerancie.

Kumulácia

V nariadení o zneužívaní trhu sa stanovujú tieto spôsoby kumulácie pôvodu

 • dvojstranná kumulácia s EÚ
 • diagonálna a úplná kumulácia so ZKÚ a štátmi AKT, ktoré sú súčasťou MAR. V tomto prípade by sa pôvod vstupov dovezených z jednej ZKÚ alebo z jednej krajiny MAR do inej krajiny MAR mal stanoviť na základe pravidiel pôvodu zahrnutých v nariadení o zneužívaní trhu.
 • iné druhy kumulácie vrátane kumulácie s Južnou Afrikou a so susednými rozvojovými krajinami

Priama doprava

Colným orgánom dovážajúcej krajiny sa musí predložiť dôkaz o priamej preprave.

Vrátenie cla

Umožňuje vrátenie ciel zaplatených za materiály, ktoré boli pôvodne dovezené do krajiny MAR na spracovanie a potom vyvezené do EÚ.

Podmienky na plavidlách

Ryby ulovené mimo teritoriálnych vôd krajiny MAR sa môžu považovať za ryby s pôvodom v krajine MAR len vtedy, ak boli ulovené plavidlami, ktoré spĺňajú určité kritériá vzhľadom na:

 1. kde je plavidlo registrované
 2. vlajka, pod ktorou sa plaví
 3. jej vlastníctvo

Neexistuje žiadna osobitná požiadavka týkajúca sa štátnej príslušnosti posádky alebo dôstojníkov.

Špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky

 • špecifické pravidlá pre výrobky 
 • osobitné jednoduchšie pravidlá pre určité poľnohospodárske výrobky

Výnimky

Na žiadosť krajiny MAR možno za osobitných podmienok udeliť výnimku s cieľom umožniť uplatňovanie zjednodušených pravidiel pôvodu na špecifické výrobky s pôvodom v konkrétnych krajinách. Zoznam výnimky, ktorá sa v súčasnosti udeľuje v súlade s týmito ustanoveniami, je takýto:

Požiadaviek na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

Využite svojho obchodného asistenta na

 • informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí spĺňať tovar dovážaný do Európskej únie
 • vyhľadávanie osobitných pravidiel a predpisov uplatniteľných na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu

Ak chcete zobraziť požiadavky na váš výrobok, najprv uveďte jeho colný kód. Ak colný kód nepoznáte, môžete ho vyhľadať s názvom vášho výrobku v zabudovanom vyhľadávači.

Požiadavky na zdravie a bezpečnosť, zdravie zvierat a rastlín a hygiena

Využite svojho obchodného asistenta na

 • informácie o zdravotných a fytosanitárnych normách a normách v oblasti zdravia zvierat a rastlín (sanitárne a fytosanitárne – sanitárne a fytosanitárne – sanitárne a fytosanitárne), ktoré musí tovar dovážaný do Európskej únie spĺňať 
 • vyhľadávanie pravidiel týkajúcich sa zdravia, bezpečnosti a sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu 

Ak chcete zobraziť požiadavky na váš výrobok, najprv uveďte jeho colný kód. Ak colný kód nepoznáte, môžete ho vyhľadať s názvom vášho výrobku v zabudovanom vyhľadávači.

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Dôkaz o pôvode

Na to, aby boli výrobky s pôvodom v krajinách MAR oprávnené na preferenčné colné sadzby, musí byť k nim priložený dôkaz o pôvode.
Môže ísť o jednu z týchto možností:

 • Sprievodné osvedčenie EUR 1 – vydané colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny. Vývozca (alebo splnomocnený zástupca), ktorý žiada o osvedčenie, musí byť pripravený na požiadanie predložiť doklady preukazujúce štatút pôvodu príslušných výrobkov a musí spĺňať ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu.

  alebo

 • Fakturačné vyhlásenie vydané
  • každý vývozca v prípade zásielok do 6 000 EUR
  • schválení vývozcovia zásielok akejkoľvek hodnoty

V prípade kumulácie dôkaz o pôvode v prípade dovezených materiálov z

 • ostatné krajiny MAR
 • Zámorské colné územia 

poskytuje

 • sprievodné osvedčenie EUR 1 (diagonálna kumulácia)

  alebo

 • vyhlásenie dodávateľa (diagonálna a úplná kumulácia)

Postupy kumulácie

 • dôkaz o pôvode je platný 10 mesiacov

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

 • konkrétne informácie o právnych predpisoch EÚ o
  • Práva duševného vlastníctva
  • Označenia geografického pôvodu

pokiaľ ide o najmenej rozvinuté a rozvojové krajiny

Obchod so službami

 • nariadenie o zneužívaní trhu sa vzťahuje len na tovar, ktorý nie je službami
 • konkrétne informácie o trhu so službami EÚ
 • všeobecné informácie o pravidlách, predpisoch a zariadeniach týkajúcich sa obchodu so službami

Verejné obstarávanie

Kolektívneho

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy