Obchodné prekážky

Obchodné prekážky môžu mať mnoho podôb. Môžu sa týkať

 • Cláantidumpingové clá, ochranné clá
 • colné postupy
 • administratívne zaťaženie
 • dovozné licencie
 • normy
 • požiadavkyna označovanie alebo balenie
 • ochrana obchodu
 • dotácie: Vyrovnávacie clá na subvencovaný tovar
 • nedostatočná ochrana práv duševného vlastníctva
 • Diskriminačné zaobchádzanie vo vzťahu k národnému zaobchádzaniu

Vyhľadávanie v našej databáze registrovaných prekážok obchodu

Prečo oznámiť obchodnú prekážku?

Európska komisia vám môže pomôcť, ak čelíte obchodnej bariére. Informujte nás a preskúmame možnosti riešenia tejto prekážky, aby váš vývoz do krajín mimo EÚ mohol rásť. Táto pomoc sa poskytuje všetkým malým a veľkým podnikom v Európe vo všetkých fázach vývozu.

Ako oznámiť obchodnú prekážku

Povedzte nám o vašom podniku:

 • V ktorom sektore pracujete?
 • Ako sa k vám môžeme dostať?

Povedzte nám o vašom probléme:

 • V ktorej krajine čelíte prekážkam?
 • S ktorým problémom sa presne stretávate?

Kontaktujte nás

Svoju prekážku môžete oznámiť aj svojmu členskému štátu a/alebo svojmu priemyselnému združeniu.

Ako reagujeme?

Keď ste oznámili obchodnú prekážku, sme:

 • Analyzovať hlásenú prekážku

Hneď ako nám bude oznámená prekážka, skontrolujeme, či je táto prekážka už v našej databáze. Ak nie, príslušní geografickí a odvetvoví kolegovia, ako aj delegácia EÚ analyzujú prekážku. To zahŕňa napríklad právnu situáciu, hospodársky vplyv a geografický rozsah pôsobnosti.

 • Klasifikovať ju

Bariéra sa klasifikuje nielen podľa svojho kódu HS, ale aj podľa sektora (napr. lietadlá), ako aj podľa opatrenia (napr. označovanie).

 • Odstraňovať bariéru

EÚ má tri hlavné nástroje na riešenie prekážok obchodu

 • diplomatické činnosti
 • riešenie sporov
 • Dohody EÚ o voľnom obchode

S cieľom rozhodnúť, ktorý z nich je správny spôsob napredovania, EÚ spolupracuje s členskými štátmi a priemyselnými združeniami v Bruseli, ako aj v tretích krajinách na celom svete v štruktúre, ktorú nazývame partnerstvo pre prístup na trh.

Chcete sa dozvedieť viac o tomto partnerstve pre prístup na trh? Ďalšie informácie.

Vyhľadávanie obchodnej prekážky

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy