Obchodné prekážky

Prekážky obchodu môžu mať mnoho podôb. Môžu sa týkať

 • sadzby
 • colné konanie
 • administratívne zaťaženie
 • dovozné licencie
 • štandardy a posudzovanie zhody
 • požiadavkyna označovanie alebo balenie
 • Neodôvodnené opatrenia na ochranu obchodu zavedené tretími krajinami
 • nedostatočná ochrana práv duševného vlastníctva
 • diskriminačné zaobchádzanie vo vzťahu k národnému zaobchádzaniu

Stretli ste sa s problémom na treťom trhu pre váš obchod? Myslíte si, že by to mohlo byť prekážkou obchodu?

1. Skontrolujte naše registrované obchodné prekážky v tretích krajinách. Ak je problém už zaregistrovaný, pracujeme na jeho vyriešení. V kontaktnom formulári však vždy môžete poskytnúť informácie o existujúcich otázkach.

Ak váš problém ešte nie je zaregistrovaný v našej databáze:

2. Sťažnosť môžete podať priamo prostredníctvom jednotného kontaktného miesta prostredníctvom formulára sťažnosti. V prípade akýchkoľvek otázok alebo potreby podpory pri podávaní sťažnosti nás môžete kontaktovať priamo na portáli Trade-single-entry-point@ec.europa.eu.

3. Vašu sťažnosť posúdime spolu s našimi odborníkmi. Po dokončení Vás budeme informovať o výsledku posúdenia. Ak dospejeme k záveru, že váš problém predstavuje obchodnú prekážku, zaregistrujeme ju na stránke Access2Markets pre obchodné prekážky a budeme pracovať na ich vyriešení.

EÚ má dva hlavné nástroje na riešenie prekážok obchodu:

 • diplomatické kroky
 • urovnávanie sporov

V záujme lepšieho riešenia a riešenia všetkých prekážok Komisia spolupracuje s členskými štátmi a podnikateľskými združeniami, a to aj v tretích krajinách na celom svete, v štruktúre, ktorú nazývame partnerstvo pre prístup na trh.

Môžu vám pomôcť ajčlenské štáty, obchodné a priemyselné komory, ako aj vaše národné alebo európske združenie. Niektoré odkazy sú uvedené v užitočných odkazoch.

Kontaktujte nás

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy