Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Tovar – hlavné pojmy

V tejto časti nájdete obchodné koncepcie a postupy, ktoré by ste mali poznať pri zvažovaní obchodovania s tovarom. Koncepcie týkajúce sa obchodu so službami sú vypracované v samostatnej osobitnej časti.

Pojmy vysvetlené v tomto oddiele sú zoskupené do týchto hlavných položiek:

Share this page:

Rýchle odkazy