Access2Markets

Vývoz z EÚ, dovoz do EÚ
– všetko, čo potrebujete vedieť

Access2Markets vám umožňuje získať informácie, ktoré potrebujete pri obchodovaní s tretími krajinami, napríklad o colných sadzbách, daniach, postupoch, formalitách a požiadavkách, pravidlách pôvodu, vývozných opatreniach, štatistikách, obchodných prekážkach a mnohom ďalšom. Umožňuje vám takisto prístup ku kľúčovým informáciám potrebným na obchodovanie so službami, ako aj na investovanie a obstarávanie v tretích krajinách. Môžete sa dozvedieť aj o obchodných dohodách EÚ, ako z nich mať úžitok, a prečítať si príbehy o úspešných spoločnostiach, ktoré ich využívajú. Access2Markets je tu, aby vám a vašej spoločnosti pomáhal pri dovoze a vývoze.

Pomoc v otázkach obchodu

Vrátane Rules of Origin Self-Assessment

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti:
Správy získané z tejto databázy nie sú úradnými dokumentmi. Na zabezpečenie presnosti informácií a údajov obsiahnutých v databáze bola venovaná dostatočná pozornosť, ale Európska komisia ani poskytovatelia údajov nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné neúmyselné chyby alebo opomenutia. Na informácie a údaje v určitých oddieloch sa vzťahujú osobitné licenčné podmienky. Podrobné informácie sú uvedené v časti Zdroje a autorské práva. Pristúpením k prezeraniu údajov vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami.

Vybrať krajinu pôvodu
Vybrať krajinu určenia

Jednotné kontaktné miesto

Do you have trade barriers? contact us we can help you

Jednotné kontaktné miesto je prvým kontaktným miestom v rámci obchodného oddelenia Európskej komisie pre všetky zainteresované strany EÚ, ktoré čelia problémom s prístupom na trh v tretích krajinách alebo ktoré zistia nedodržiavanie záväzkov v oblasti udržateľnosti.

Zvýrazniť oddiel

Aktuality

 • Aktuality 04 sep 2023

  Nové informácie sú k dispozícii v databáze ROSA

  Od dnešného dňa sú informácie o dohode PEM dostupné vo viacerých jazykoch v ROSA. Nové informácie zahŕňajú prechodné opatrenia PEM aj PEM v týchto oblastiach: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzínsko, Jordánsko, Kosovo, Moldavsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Palestína, Srbsko, Švajčiarsko a Ukrajina.

 • Aktuality 18 aug 2023

  Nové dostupné informácie o službách a investíciách

  Obchodný asistent pre služby a investície obsahuje nové informácie! Teraz sa dozviete o požiadavkách, ktoré musíte splniť, ak chcete do Kanady vyvážať environmentálne služby, služby výskumu a vývoja, výrobné služby alebo kuriérske služby.

 • Aktuality 02 aug 2023

  Preferenčný dovoz EÚ z Ghany, na ktorý sa vzťahujú potvrdenia o pôvode od registrovaných vývozcov

  Od 20. augusta 2023 musia hospodárske subjekty z EÚ, ktoré chcú využívať preferenčné sadzobné zaobchádzanie podľa Dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Ghanou pri dovoze výrobkov s pôvodom v Ghane do EÚ, predložiť vyhlásenie na faktúre.

Posledná aktualizácia

Clá

Formálne náležitosti

Dane

Zdieľať túto stránku: