Access2Markets

Vývoz z EÚ, dovoz do EÚ
– všetko, čo potrebujete vedieť

Access2Markets vám umožňuje získať informácie, ktoré potrebujete pri obchodovaní s tretími krajinami, napríklad o colných sadzbách, daniach, postupoch, formalitách a požiadavkách, pravidlách pôvodu, vývozných opatreniach, štatistikách, obchodných prekážkach a mnohom ďalšom. Umožňuje vám takisto prístup ku kľúčovým informáciám potrebným na obchodovanie so službami, ako aj na investovanie a obstarávanie v tretích krajinách. Môžete sa dozvedieť aj o obchodných dohodách EÚ, ako z nich mať úžitok, a prečítať si príbehy o úspešných spoločnostiach, ktoré ich využívajú. Access2Markets je tu, aby vám a vašej spoločnosti pomáhal pri dovoze a vývoze.

Jednotné kontaktné miesto

Čelíte prekážkam obchodu? obráťte sa na nás, môžeme vám pomôcť

Jednotné kontaktné miesto je prvým kontaktným miestom v rámci obchodného oddelenia Európskej komisie pre všetky zainteresované strany EÚ, ktoré čelia problémom s prístupom na trh v tretích krajinách alebo ktoré zistia nedodržiavanie záväzkov v oblasti udržateľnosti.

Zvýrazniť oddiel

Podujatia

Aktuality

Zdieľať túto stránku: