Pomoc v otázkach obchodu

Vrátane Rules of Origin Self-Assessment

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti:
Správy získané z tejto databázy nie sú úradnými dokumentmi. Na zabezpečenie presnosti informácií a údajov obsiahnutých v databáze bola venovaná dostatočná pozornosť, ale Európska komisia ani poskytovatelia údajov nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné neúmyselné chyby alebo opomenutia. Na informácie a údaje v určitých oddieloch sa vzťahujú osobitné licenčné podmienky. Podrobné informácie sú uvedené v časti Zdroje a autorské práva. Pristúpením k prezeraniu údajov vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami.

Vybrať krajinu pôvodu
Vybrať krajinu určenia

Access2Markets

Vývoz z EÚ, dovoz do EÚ... všetko, čo potrebujete vedieť

Informácie o colných sadzbách podľa

 • jednotlivých výrobkov & ako aj o daniach
 • colných režimoch
 • pravidlách pôvodu
 • obchodných prekážkach
 • požiadavkách na výrobky
 • štatistických údajoch

týkajúcich sa všetkých krajín EÚ a viac než 120 vývozných trhov po celom svete.

Čelíte prekážkam pri pokuse o vývoz? Pomôžeme vám

 • Vyjadrite sa

  Kontaktujte nás

 • Spolupráca

  Európska komisia vyvíja spolu s členskými štátmi EÚ a obchodnými organizáciami individuálne prispôsobenú stratégiu

 • Vyhľadať prekážky

  Riešenie vašej prekážky najúčinnejším spôsobom

Posledná aktualizácia

Clá

Formálne náležitosti

Dane

Go to the latest updates page
Zdieľať túto stránku: