Access2Markets

Exporting from the EU, importing into the EU
- all you need to know

Access2Markets allows you to obtain information you need when you trade with third countries, such as on tariffs, taxes, procedures, formalities and requirements, rules of origin, export measures, statistics, trade barriers and much more. It also allow you to access key information needed for trade in services as well as for investment and procurement in 3rd countries. You may also learn about EU trade agreements, how to benefit from them and read stories on successful companies using them. Access2Markets is here to help you and your business for import and export.

Pomoc v otázkach obchodu

Vrátane Rules of Origin Self-Assessment

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti:
Správy získané z tejto databázy nie sú úradnými dokumentmi. Na zabezpečenie presnosti informácií a údajov obsiahnutých v databáze bola venovaná dostatočná pozornosť, ale Európska komisia ani poskytovatelia údajov nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné neúmyselné chyby alebo opomenutia. Na informácie a údaje v určitých oddieloch sa vzťahujú osobitné licenčné podmienky. Podrobné informácie sú uvedené v časti Zdroje a autorské práva. Pristúpením k prezeraniu údajov vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami.

Vybrať krajinu pôvodu
Vybrať krajinu určenia

Single Entry Point

The Single Entry Point is the first point of contact within the European Commission’s trade department for all EU stakeholders who are facing market access issues in third countries or who find non-compliance with sustainability commitments.

Highlight section

Posledná aktualizácia

Clá

Formálne náležitosti

Dane

Go to the latest updates page
Zdieľať túto stránku: