Zdroje a autorské práva

Stránka s výsledkami obsahuje informácie z viacerých zdrojov. Nižšie nájdete zoznam sekcií stránky s výsledkami a ich príslušný zdroj.

Sekcia Popis Zdroj Frekvencia aktualizácie
Tarify Uplatňované tarify (pre krajiny mimo EÚ) Mendel* Minimálne každé tri mesiace sa aktualizuje každá krajina
Tarify Clá EÚ GR TAXUD, databáza TARIC Aktualizované každý deň
Tarify Demontáž taríf GR pre obchod Keď nové dohody nadobudnú platnosť
Tarify Zemepisné označenia GR pre obchod Keď nové dohody nadobudnú platnosť
Tarify Opatrenia na ochranu obchodu GR pre obchod Keď sa uplatňuje nové opatrenie
Pravidlá pôvodu Pravidlá pôvodu pre jednotlivé výrobky GR pre obchod Keď nové dohody nadobudnú platnosť
Dane Dane a dodatočné clá (pre krajiny mimo EÚ) Mendel* Minimálne každé tri mesiace sa aktualizuje každá krajina
Dane Vnútroštátne dane (pre členské štáty EÚ) TARIC SA Každé tri mesiace sa aktualizuje každá krajina
Postupy a formálne náležitosti Dovozné formality (pre krajiny mimo EÚ) Mendel* Minimálne každé tri mesiace sa aktualizuje každá krajina
Požiadavky na dovoz Dovozné požiadavky (pre členské štáty EÚ) TARIC SA Každé tri mesiace sa aktualizuje každá krajina
Sprievodcovia Návody na vývoz GR pre obchod, GR Sante Neustále monitorované, aby ste skontrolovali informácie sú aktuálne
Obchodné prekážky Obchodné prekážky v krajinách mimo EÚ GR pre obchod Keď je bariéra aktualizovaná alebo vytvorená
Štatistika obchodných tokov Štatistika týkajúca sa produktov Eurostat (databáza Comext) Každý mesiac

*Informácie v sekcii tarify, sekcia dane alebo sekcia Postupy a formality sa nesmú použiť na ďalší predaj (alebo na poskytovanie poradenských služieb), prerozdeľovanie, budovanie databáz, uchovávanie alebo na akýkoľvek iný účel ako referenčné použitie používateľom Európskej únie, ktorý sa osobne nachádza v jednom z členských štátov Európskej únie, Albánsku, Bosne a Hercegovine, Gruzínsku, Moldavsku, Čiernej Hore, Severnom Macedónsku, Srbsku, Türkiye a Ukrajine na podporu vlastných medzinárodných obchodných procesov používateľa. Akékoľvek iné použitie je zakázané, pokiaľ ich vlastník údajov výslovne písomne neschváli: Autorské práva: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Nemecko, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Ak počítač, na ktorom je váš prehliadač spustený, nie je priamo pripojený k internetu v Európskej únii, prostredníctvom poskytovateľa internetových služieb, ktorý sa nachádza a je súčasťou členského štátu Európskej únie (alebo Albánska, Bosny a Hercegoviny, Gruzínska, Moldavska, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Srbska, Türkiye a Ukrajiny), máte zakázané prezerať si tu uvedené údaje na akýkoľvek účel.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy