Zdroje a autorské práva

Stránka s výsledkami obsahuje informácie z viacerých zdrojov. Pozri zoznam oddielov stránky s výsledkami a ich príslušný zdroj.

Oddiel Opis Zdroj Frekvencia aktualizácie
Tarify Uplatňované clá (pre krajiny mimo EÚ) Mendel* Informácie o každej krajine sa aktualizujú aspoň každé tri mesiace.
Tarify Clá EÚ GR TAXUD, databáza TARIC Aktualizované každý deň
Tarify Odstránenie ciel GR pre obchod Keď nadobudnú platnosť nové dohody
Tarify Zemepisné označenia GR pre obchod Keď nadobudnú platnosť nové dohody
Tarify Opatrenia na ochranu obchodu GR pre obchod Keď sa uplatňuje nové opatrenie
Pravidlá pôvodu Špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky GR pre obchod Keď nadobudnú platnosť nové dohody
Dane Dane a dodatočné clá (pre krajiny mimo EÚ) Mendel* Informácie o každej krajine sa aktualizujú aspoň každé tri mesiace.
Dane Vnútroštátne dane (pre členské štáty EÚ) TARIC SA Každé tri mesiace sa aktualizujú informácie o každej krajine.
Postupy a formality Dovozné formality (pre krajiny mimo EÚ) Mendel* Informácie o každej krajine sa aktualizujú aspoň každé tri mesiace.
Dovozné požiadavky Dovozné požiadavky (pre členské štáty EÚ) TARIC SA Každé tri mesiace sa aktualizujú informácie o každej krajine.
Príručky Príručky pre vývoz GR pre obchod, GR Sante Neustále monitorované s cieľom kontrolovať aktuálnosť informácií
Obchodné prekážky Prekážky obchodu v krajinách mimo EÚ GR pre obchod Pri aktualizácii alebo vytvorení bariéry
Štatistika obchodných tokov Štatistiky týkajúce sa výrobkov Eurostat (databáza Comext) Každý mesiac

*Informácie v oddiele „Clá“ v oddiele „Daňové postupy alebo postupy a formality“ sa nesmú použiť na ďalší predaj (alebo pri poskytovaní poradenských služieb), prerozdeľovanie, budovanie databáz, uchovávanie ani na žiadny iný ako referenčné použitie používateľom z Európskej únie, ktorý sa osobne nachádza v jednom z členských štátov Európskej únie, v Turecku, Severnom Macedónsku, Albánsku, Čiernej Hore a Srbsku na podporu vlastných medzinárodných obchodných postupov používateľa. Akékoľvek iné použitie je zakázané, pokiaľ to nie je výslovne písomne schválené vlastníkom údajov: Autorské práva: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Nemecko, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Ak počítač, na ktorom funguje váš prehliadač, nie je priamo pripojený na internet v Európskej únii prostredníctvom poskytovateľa internetových služieb, ktorý sa nachádza v členskom štáte Európskej únie (alebo v Turecku, Severnom Macedónsku, Albánsku, Čiernej Hore a Srbsku) a je v ňom zaregistrovaný, potom sa vám zakazuje prezerať si údaje v tomto dokumente na akýkoľvek účel.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy