Zdroje a autorské práva

Stránka s výsledkami obsahuje informácie z viacerých zdrojov. Pozri zoznam oddielov stránky s výsledkami a ich príslušný zdroj.

Časť Opíšte Zdroj Aktualizácie záznamov
Sadzby Uplatňované clá (pre krajiny mimo EÚ) Mendel* Každá krajina sa aktualizuje aspoň každé tri mesiace.
Sadzby Clá EÚ GR TAXUD, databáza TARIC Aktualizované každý deň
Sadzby Zrušenie ciel GR pre obchod Keď nadobudnú platnosť nové dohody
Sadzby Zemepisné označenia GR pre obchod Keď nadobudnú platnosť nové dohody
Sadzby Opatrenia na ochranu obchodu GR pre obchod Keď sa uplatňuje nové opatrenie
Pravidlá o pôvode Špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky GR pre obchod Keď nadobudnú platnosť nové dohody
Dane Dane a dodatočné clá (pre krajiny mimo EÚ) Mendel* Každá krajina sa aktualizuje aspoň každé tri mesiace.
Dane Vnútroštátne dane (pre členské štáty EÚ) TARIC SA Každé 3 mesiace sa aktualizuje každá krajina.
Postupy a formálne náležitosti Dovozné formality (pre krajiny mimo EÚ) Mendel* Každá krajina sa aktualizuje aspoň každé tri mesiace.
Požiadavky na dovoz Dovozné požiadavky (pre členské štáty EÚ) TARIC SA Každé 3 mesiace sa aktualizuje každá krajina.
Príručky Exportovať sprievodcov GR pre obchod, GR Sante Neustále monitorované s cieľom overiť, či sú informácie aktuálne
Obchodné prekážky Prekážky obchodu v krajinách mimo EÚ GR pre obchod Keď je prekážka aktualizovaná alebo vytvorená
Štatistika obchodných tokov Štatistika týkajúca sa produktov Eurostat (databáza Comext) Každý mesiac

*Informácie v oddiele o clách, sekcii dane alebo v oddiele Postupy a formality sa nesmú použiť na ďalší predaj (alebo na poskytovanie poradenských služieb), redistribúciu, budovanie databáz, uchovávanie alebo na žiadny iný účel ako referenčné použitie používateľom z Európskej únie, ktorý sa osobne nachádza v jednom z členských štátov Európskej únie, Albánska, Bosny a Hercegoviny, Moldavska, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Srbska, Türkiye a Ukrajiny na podporu vlastných medzinárodných obchodných postupov používateľa. Akékoľvek iné použitie je zakázané, pokiaľ to vlastník údajov výslovne písomne neschváli: Autorské práva: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Nemecko, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Ak počítač, na ktorom pracuje váš prehliadač, nie je priamo pripojený na internet v Európskej únii prostredníctvom poskytovateľa internetových služieb, ktorý sa nachádza v členskom štáte Európskej únie (alebo v Albánsku, Bosne a Hercegovine, Moldavsku, Čiernej Hore, Severnom Macedónsku, Srbsku, Türkiye a na Ukrajine) a ktorý je v ňom zaregistrovaný, potom máte zakázané prezerať si údaje na akýkoľvek účel.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy