Zdroje a autorské práva

Stránka s výsledkami obsahuje informácie z viacerých zdrojov. Pozri zoznam oddielov stránky s výsledkami a ich príslušné zdroje.

Oddiel Opis Zdroj Aktualizácie záznamov
Sadzby Uplatňované clá (pre krajiny mimo EÚ) Mendel* Každá krajina sa aktualizuje aspoň raz za 3 mesiace.
Sadzby Clá EÚ GR TAXUD, databáza TARIC Aktualizované každý deň
Sadzby Odstránenie ciel GR obchodu Keď nadobudnú platnosť nové dohody
Sadzby Zemepisné označenia GR obchodu Keď nadobudnú platnosť nové dohody
Sadzby Opatrenia na ochranu obchodu GR obchodu Keď sa uplatňuje nové opatrenie
Pravidlá pôvodu Pravidlá pôvodu špecifické pre výrobok GR obchodu Keď nadobudnú platnosť nové dohody
Dane Dane a dodatočné poplatky (pre nečlenské krajiny EÚ) Mendel* Každá krajina sa aktualizuje aspoň raz za 3 mesiace.
Dane Vnútroštátne dane (pre členské štáty EÚ) TARIC SA Každá krajina sa aktualizuje každé 3 mesiace.
Postupy a formálne náležitosti Dovozné formality (pre krajiny mimo EÚ) Mendel* Každá krajina sa aktualizuje aspoň raz za 3 mesiace.
Podmienky dovozu Dovozné požiadavky (pre členské štáty EÚ) TARIC SA Každá krajina sa aktualizuje každé 3 mesiace.
Príručky Sprievodcovia exportu GR pre obchod, GR Sante Neustále monitorovanie s cieľom overiť aktuálnosť informácií
Obchodné prekážky Obchodné prekážky v krajinách mimo EÚ GR obchodu Keď je prekážka aktualizovaná alebo vytvorená
Štatistika obchodných tokov Štatistika týkajúca sa výrobkov Eurostat (databáza Comext) Každý mesiac

*Informácie v sekcii taríf, daňovej sekcii alebo oddiele Postupy a formality sa nesmú použiť na ďalší predaj (alebo na poskytovanie poradenských služieb), prerozdelenie, vytváranie databáz, ukladanie alebo na iné účely ako referenčné použitie používateľom z Európskej únie, ktorý sa osobne nachádza v jednom z členských štátov Európskej únie, Turecka, Severného Macedónska, Albánska, Čiernej Hory a Srbska na podporu vlastných medzinárodných obchodných postupov používateľa. Akékoľvek iné použitie je zakázané, pokiaľ to vlastník údajov výslovne písomne neschváli: Autorské práva: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Nemecko, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Ak počítač, na ktorom sa váš prehliadač prevádzkuje, nie je priamo pripojený k internetu v Európskej únii prostredníctvom poskytovateľa internetových služieb, ktorý sa nachádza v členskom štáte Európskej únie (alebo v Turecku, Severnom Macedónsku, Albánsku, Čiernej Hore a Srbsku) a je v ňom zaregistrovaný, potom máte zakázané prezerať údaje uvedené v tomto dokumente na akýkoľvek účel.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy