Zdroje a autorské práva

Stránka s výsledkami obsahuje informácie z viacerých zdrojov. Pozri zoznam častí stránky s výsledkami a ich príslušný zdroj.

Sekcia Popis Zdroj Aktualizácie záznamov
Tarify Uplatňované clá (pre krajiny mimo EÚ) Mendel* Aspoň raz za tri mesiace sa každá krajina aktualizuje
Tarify Clá EÚ GR TAXUD, databáza TARIC Aktualizované každý deň
Tarify Odstránenie ciel GR pre obchod Keď nové dohody nadobudnú platnosť
Tarify Zemepisné Označenia GR pre obchod Keď nové dohody nadobudnú platnosť
Tarify Opatrenia na ochranu obchodu GR pre obchod Keď sa uplatňuje nové opatrenie
Pravidlá o pôvode Špecifické pravidlá pôvodu pre výrobky GR pre obchod Keď nové dohody nadobudnú platnosť
Dane Dane a dodatočné clá (pre krajiny mimo EÚ) Mendel* Aspoň raz za tri mesiace sa každá krajina aktualizuje
Dane Vnútroštátne dane (pre členské štáty EÚ) TARIC SA Každé 3 mesiace sa aktualizuje každá krajina.
Postupy a formálne náležitosti Formality týkajúce sa dovozu (pre krajiny mimo EÚ) Mendel* Aspoň raz za tri mesiace sa každá krajina aktualizuje
Požiadavky na dovoz Dovozné požiadavky (pre členské štáty EÚ) TARIC SA Každé 3 mesiace sa aktualizuje každá krajina.
Sprievodcovia Sprievodcovia pre vývoz GR pre obchod, GR Sante Neustále monitorované s cieľom skontrolovať aktuálnosť informácií
Obchodné prekážky Obchodné prekážky v krajinách mimo EÚ GR pre obchod Keď je prekážka aktualizovaná alebo vytvorená
Štatistika obchodných tokov Štatistika týkajúca sa výrobkov Eurostat (databáza Comext) Každý mesiac

*Informácie v oddiele tarifách, daňovej sekcii alebo oddiele Postupy a formálne náležitosti sa nesmú použiť na ďalší predaj (alebo na poskytovanie konzultačných služieb), prerozdelenie, budovanie databáz, uchovávanie ani na iné ako referenčné použitie používateľom Európskej únie, ktorý sa osobne nachádza v jednom z členských štátov Európskej únie, Albánska, Bosny a Hercegoviny, Moldavska, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Srbska, Turecka a Ukrajiny na podporu vlastných medzinárodných obchodných procesov používateľa. Akékoľvek iné použitie je zakázané, pokiaľ nie je výslovne písomne schválené vlastníkom údajov: Autorské práva: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Nemecko, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Ak počítač, na ktorom pracuje váš prehliadač, nie je priamo pripojený k internetu v Európskej únii prostredníctvom poskytovateľa internetových služieb, ktorý sa nachádza v členskom štáte Európskej únie (alebo v Albánsku, Bosne a Hercegovine, Moldavsku, Čiernej Hore, Severnom Macedónsku, Srbsku, Turecku a na Ukrajine) a je vám zakázané prezerať si tieto údaje na akýkoľvek účel.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy