Najčastejšie otázky:

Ako môžem nájsť dovozné clo, ktoré sa vzťahuje na môj výrobok?

Použite môjho obchodného asistenta na Access2Markets. Vyplňte „krajina z“, „krajina do“ a kód výrobku a spustíte vyhľadávanie. Výsledky znázornia informácie o uplatniteľných povinnostiach.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy