Vyrovnávacie clá na subvencovaný tovar

Ak vaša spoločnosť uvažuje o vývoze, tento oddiel vám pomôže zistiť, aké dovozné clá a iné náklady by ste mohli znášať. Neposkytuje informácie týkajúce sa konkrétneho výrobku. Na tento účel by ste mali používať funkciu vyhľadávania výrobkov.

Okrem antidumpingových ciel sa na váš výrobok môžu uplatňovať antisubvenčné opatrenia. Tieto sa nazývajú aj vyrovnávacie opatrenia. Kompenzujú účinky nespravodlivej dotácie zo strany obchodného partnera.

Vyrovnávacie opatrenia môžu pozostávať z rôznych nástrojov, zvyčajne však zahŕňajú zvýšené clá. Vyrovnávacie opatrenie môže pozostávať z dodatočného valorického alebo špecifického cla. Môže sa uplatňovať vo forme minimálnej dovoznej ceny alebo môže pozostávať z „cenového záväzku“, ak sa vývozca zaviaže predávať výrobok za cenu vyššiu, ako je minimálna cena.

Informácie o antisubvenčných pravidlách a opatreniach EÚ

Informácie o všetkých ukončených a prebiehajúcich antisubvenčných prešetrovaniach v EÚ

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy