Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Najčastejšie otázky:

Môžem získať zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje dovozné clo vo výške 0 %?

Nie, portál pre trhy Acces2 vytvára colné sadzby pre konkrétny výrobok a osobitný trh.

Share this page:

Rýchle odkazy