Služby – hlavné koncepcie

Služby

EÚ je najväčším obchodníkom so službami na svete. Pojem služby zahŕňa širokú škálu odvetví, ako napríklad

 • doprava
 • telekomunikácie
 • odborné služby
 • finančné služby
 • poštové a kuriérske služby
 • maloobchod a distribúcia
 • environmentálne služby
 • cestovný ruch

Otvorenie obchodu so službami neznamená odstránenie prekážok na hraniciach, keďže neexistujú žiadne clá na služby.

Ide najmä o riešenie diskriminačných a kvantitatívnych obmedzení, ktoré môžu spoločnostiam EÚ brániť v poskytovaní služieb mimo EÚ.

Spôsoby poskytovania

So službami sa môže obchodovať v štyroch rôznych druhoch dopravy

 • režim 1 – cezhraničný obchod: z územia jednej krajiny na územie inej krajiny
 • režim 2 – spotreba v zahraničí: na území jednej krajiny spotrebiteľovi z inej krajiny
 • režim 3 – komerčná prítomnosť: poskytovateľom služieb z jednej krajiny prostredníctvom obchodnej prítomnosti na území inej krajiny
 • režim 4 – prítomnosť fyzických osôb: poskytovateľom služieb z jednej krajiny prostredníctvom prítomnosti fyzických osôb z krajiny na území inej krajiny
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy