Услуги — основни понятия

Услуги

ЕС е най-големият търговец на услуги в света. Терминът „услуги“ обхваща голямо разнообразие от сектори, като например:

 • транспорт
 • телекомуникации
 • професионални услуги
 • финансови услуги
 • пощенски и куриерски услуги
 • Environment and Cleantech Околна среда и чисти технологии
 • екологични услуги
 • туризъм

Отварянето на търговията с услуги не означава премахване на пречките на границата, тъй като няма мита върху услугите.

Става въпрос главно за справяне с дискриминационните и количествените ограничения, които могат да попречат на дружествата от ЕС да предоставят услуги извън ЕС.

Начини на доставка

Услугите могат да се търгуват по четири различни начина

 • начин 1 — трансгранична търговия: от територията на една страна към територията на друга страна
 • начин 2 — потребление в чужбина: на територията на една страна до потребителя от друга страна
 • начин 3 — търговско присъствие: от доставчик на услуги от една държава чрез търговско присъствие на територията на друга държава
 • начин 4 — присъствие на физически лица: от доставчик на услуги от една държава чрез присъствие на физически лица от една страна на територията на друга държава
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки

Често задавани въпроси

 1. Какво мито се дължи, ако софтуер, разработен в ЕС, се изнася в трета държава и е вграден в друг продукт, например автомобил, когато този продукт се внася в ЕС?
 2. Какво е задължението за заплащане на стойността на услуги като инженеринг, развойна дейност, художествени произведения или дизайн, разработени в ЕС, изнесени в трета държава и след това внесени например в дрехи, велосипеди обратно в ЕС?
 3. Има ли дължими мита върху внесения софтуер от трети държави?
 4. Какво представлява моят търговски асистент в областта на услугите и инвестициите?
 5. Какво означава „условие за достъп до пазара“ за услуги?
 6. За кои условия за достъп до пазара мога да намеря информация за моя търговски асистент в областта на услугите и инвестициите?
 7. Къде мога да намеря информация за държавите, които не са обхванати от моя търговски сътрудник в областта на услугите и инвестициите?
 8. За кои сектори на услугите мога да намеря информация за моя търговски асистент в областта на услугите и инвестициите?
 9. За кои държави мога да намеря информация за моя търговски асистент в областта на услугите и инвестициите?
 10. Какво означава „начин на предоставяне“ на услугите?