Обществени поръчки

Иска ли Вашето дружество да продава услуги на пазара на обществени поръчки?

Научете как да оферирате за държавни поръчки, заедно със съответните правила и процедури.

Оценете допустимостта си за участие в чуждестранна тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка

За да разберете дали имате право да участвате в дадена обществена поръчка извън ЕС, използвайте инструмента „Моят търговски асистент в областта на обществените поръчки“.

Моят търговски асистент в областта на обществените поръчки има за цел да помогне на европейските дружества да преценят дали имат право да участват в публичен търг извън ЕС. За оценката е необходимо потребителят да въведе информация, която обикновено се съдържа в обявлението за обществена поръчка: възложителят, предметът и прогнозната стойност на поръчката.

Като пилотен проект инструментът понастоящем позволява оценка на обществените поръчки от Канада (въз основа както на СДП, така и на двустранното ВИТС). Следващата държава, която ще бъде обхваната, ще бъде Япония. В инструмента своевременно ще бъдат включени и други държави.

Проверете моя търговски асистент в областта на обществените поръчки

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки