Обществени поръчки

Вашето дружество желае ли да продава услуги на пазара на обществени поръчки?

Научете как да кандидатствате за държавни поръчки, както и съответните правила и процедури.

Оценете дали отговаряте на условията за участие в чуждестранен търг за обществени поръчки

За да разберете дали имате право да участвате в даден търг за държавни поръчки извън ЕС, използвайте инструмента „Моят търговски асистент за обществени поръчки“.

Моят търговски асистент в областта на обществените поръчки има за цел да помогне на европейските дружества да преценят дали имат право да участват в публичен търг извън ЕС. Оценката изисква потребителят да въведе информация, която обикновено се съдържа в обявлението за обществена поръчка: възложителя, предмета и прогнозната стойност на поръчката.

Като пилотен проект инструментът понастоящем дава възможност за оценка на обществените поръчки от Канада (въз основа както на СДП, така и на двустранното ВИТС). Следващата държава, която ще бъде обхваната, ще бъде Япония. Други държави ще бъдат своевременно интегрирани в инструмента.

Проверете „ Моят търговски асистент в областта на обществените поръчки

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки