Обществени поръчки

Вашето дружество желае ли да продава услуги на пазара на обществени поръчки?

Научете как да кандидатствате за държавни поръчки заедно със съответните правила и процедури.

Оценка на допустимостта Ви за участие в чуждестранна тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка

За да разберете дали имате право да участвате в дадена държавна поръчка извън ЕС, използвайте инструмента Access2Procurement.

Access2Procurement има за цел да помогне на европейските дружества да преценят дали имат право да участват в публичен търг извън ЕС. Оценката изисква потребителят да въведе информация, която обикновено се съдържа в обявлението за обществена поръчка: Възложителя, предмета и прогнозната стойност на поръчката.

Като пилотен проект инструментът понастоящем позволява оценка на търговете за държавни поръчки от Канада (както въз основа на СДП, така и на двустранното ВИТС). Следващата държава, която ще бъде обхваната, ще бъде Япония. Други държави ще бъдат своевременно интегрирани в инструмента.

Access2Procurement

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки