Държавни поръчки в ЕС

Пазарът на обществени поръчки в ЕС е една от най-развитите и отворени системи в света. Правото на ЕС определя минимални хармонизирани правила за обществените поръчки, които уреждат начина, по който европейските публични органи закупуват стоки, строителни работи и услуги.

Информация за обществените поръчки в ЕС

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки