Към страницата с често задавани въпроси
Раздел:
Изисквания към продуктите
Често задавани въпроси:

Трябва ли храните, изнасяни за ЕС, да идват от одобрено от ЕС предприятие?

За храни от животински произход — да, в повечето случаи. Вж. списъка на одобрените предприятия.

За храни от неживотински произход — не непременно. В много случаи предприятието износител трябва просто да бъде известно на вносителя и да бъде прието като доставчик на храни в ЕС.

За храни, съдържащи растения или растителни продукти, обхванати от фитосанитарните правила на ЕС — не, но износителите трябва да получат фитосанитарен сертификат, издаден от националните органи в тяхната държава.

 

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки