Отлагателна клауза

В „клауза за запазване на статуквото“ страните по дадено търговско споразумение се ангажират да поддържат пазара най-малкото толкова отворен, колкото в момента на сключване на споразумението.

На практика това означава, че след сключването на търговско споразумение, ако някоя от страните реши допълнително да отвори своя пазар и впоследствие да реши да се върне към по-рестриктивна рамка, тази рамка никога не може да бъде под равнището на откритост, за което се ангажира в споразумението.

Пример: ако в търговско споразумение някоя от страните се ангажира да позволи 30 % чуждестранна собственост в местни дружества и по-късно да вземе едностранно решение едностранно да разреши 40 %, страната може отново да възстанови първоначалното ниво от 30 %, когато пожелае (но тя не може да ограничи допълнително под 30 %).

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки