Standstill-klausul

I en "standstill" -klausul forpligter parterne i en handelsaftale sig til at holde markedet mindst lige så åbent i fremtiden, som det var tilfældet på tidspunktet for aftalens indgåelse.

I praksis betyder det, at hvis en part efter indgåelsen af en handelsaftale beslutter yderligere at åbne sit marked og derefter beslutter at gå tilbage til en mere restriktiv ramme, kan denne ramme aldrig falde til under den åbenhed, der er givet i aftalen.

Eksempel: hvis en part i en handelsaftale forpligter sig til ensidigt at tillade 30 % udenlandsk ejerskab i indenlandske selskaber og senere beslutter ensidigt at tillade 40 %, kan parten genindføre det oprindelige niveau på 30 %, når det ønsker det (men det kan ikke begrænse sig yderligere under 30 %).

Del denne side: