Spørgsmål og svar:

Hvad betyder "leveringsmåde" for tjenesteydelser?

International handel med tjenesteydelser finder typisk sted inden for en af disse fire leveringsmåder

  • Grænseoverskridende levering af tjenesteydelser: det drejer sig om levering af en tjenesteydelse fra et lands område til et andet lands område.
  • Forbrug i udlandet: det drejer sig om levering af en tjenesteydelse i et land til en forbruger i et andet land.
  • Handelsmæssig tilstedeværelse: det drejer sig om levering af en tjenesteydelse fra en tjenesteyder fra et land gennem handelsmæssig tilstedeværelse på et andet lands område.
  • Fysiske personers/erhvervsudøveres tilstedeværelse/ bevægelse: det drejer sig om levering af en tjenesteydelse fra en tjenesteyder fra et land gennem fysiske personers tilstedeværelse på et andet lands område.

Min handelsassistent for tjenesteydelser og investeringer dækker ikke den anden leveringsmåde, "forbrug i udlandet", der er nævnt ovenfor, da denne leveringsform fokuserer på forbrugerens bevægelighed til tredjelande.

Yderligere oplysninger findes her.

Del denne side: