Często zadawane pytania:

Co oznacza „sposób świadczenia usług” w odniesieniu do usług?

Międzynarodowy handel usługami ma zwykle miejsce w ramach któregokolwiek z tych czterech sposobów świadczenia usług.

  • Transgraniczne świadczenie usług: jest to świadczenie usługi z terytorium jednego kraju na terytorium innego państwa.
  • Konsumpcja za granicą: jest to świadczenie usług na terytorium jednego kraju na rzecz konsumenta z innego państwa.
  • Obecność handlowa: jest to świadczenie usługi przez usługodawcę z jednego państwa poprzez obecność handlową na terytorium innego państwa.
  • Obecność/przemieszczanie się osób fizycznych/profesjonalnych: jest to świadczenie usługi przez usługodawcę z jednego państwa poprzez obecność osób fizycznych danego państwa na terytorium innego państwa.

Mój asystent handlowy ds. usług i inwestycji nie obejmuje drugiego sposobu świadczenia usług, o którym mowa powyżej, „konsumpcji za granicą”, ponieważ ten sposób świadczenia koncentruje się na przemieszczaniu się konsumentów do państw trzecich.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Udostępnij tę stronę: