Întrebări și răspunsuri:

Ce înseamnă „mod de furnizare” pentru servicii?

Comerțul internațional cu servicii are loc, de regulă, în oricare dintre aceste patru moduri de furnizare

  • Prestarea transfrontalieră de servicii: este vorba despre prestarea unui serviciu de pe teritoriul unei țări către teritoriul unei alte țări.
  • Consumul în străinătate: este vorba despre prestarea unui serviciu pe teritoriul unei țări către consumatorul dintr-o altă țară.
  • Prezență comercială: este vorba despre prestarea unui serviciu de către un prestator de servicii dintr-o țară, prin prezența comercială, pe teritoriul unei alte țări.
  • Prezența/circulația persoanelor fizice/profesioniștilor: este vorba despre prestarea unui serviciu de către un prestator de servicii dintr-o țară, prin prezența unor persoane fizice dintr-o țară pe teritoriul unei alte țări.

Asistentul meu comercial pentru servicii și investiții nu acoperă al doilea mod de furnizare menționat mai sus, „consumul în străinătate”, deoarece acest mod de furnizare se axează pe deplasarea consumatorului în țări terțe.

Mai multe informații se găsesc aici.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante