Zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare UE-Moldova

UE și Republica Moldova au semnat un acord de asociere în iunie 2014, iar acordul a intrat pe deplin în vigoare din iulie 2016. Zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (DCFTA) face parte integrantă din acord. Aceasta reduce tarifele cu care se confruntă întreprinderile europene atunci când exportă în Moldova și eficientizează procedurile vamale. În plus, acordul facilitează și mai mult comerțul prin apropierea progresivă a legislației, normelor și procedurilor Republicii Moldova, inclusiv a standardelor, de cele ale UE.

Acordul pe scurt

Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova a fost semnat în iunie 2014 și a intrat pe deplin în vigoare din iulie 2016.

A se vedea textul integral și anexele la acord.

Care sunt avantajele pentru întreprinderea dumneavoastră?

Acordul de asociere

 • facilitează exportul și importul din Republica Moldova (denumită în continuare „Moldova”)
 • reduce tarifele și permite o aplicare eficientă și rapidă a procedurilor vamale

În plus, acordul stabilește un proces treptat de apropiere a legislației, normelor și procedurilor Republicii Moldova de cele ale UE, de exemplu în domeniul standardelor, facilitând astfel și mai mult comercianții.

Cine poate exporta din UE în Moldova în temeiul Acordului de asociere UE-Moldova?

Dacă sunteți o societate înregistrată într-un stat membru al UE și ați obținut o declarație vamală valabilă și, dacă este necesar, o licență de export, puteți exporta în temeiul Acordului de asociere UE-Moldova.

Cine poate exporta în UE din Moldova în temeiul Acordului de asociere UE-Moldova?

Pentru a exporta în UE în temeiul acordului UE-Moldova, trebuie să fiți o societate înregistrată în Republica Moldova.

UE este unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai Moldovei. Printre principalele bunuri comerciale dintre UE și Moldova se numără mașinile și aparatele, produsele vegetale, textilele și articolele textile, precum și metalele de bază.

Tarife

Bunuri industriale

La data intrării în vigoare provizorii a acordului, UE a eliminat toate tarifele pentru produsele industriale din Moldova, în timp ce Moldova a început eliminarea treptată a tarifelor pentru anumite produse pe parcursul unei perioade de tranziție de 3-5 ani, cum ar fi:

 • anumite tipuri de materiale plastice și produse similare
 • mobilier
 • diverse produse textile (de exemplu, covoare și îmbrăcăminte)

Moldova și-a eliminat complet tarifele pentru aceste produse până la 1 septembrie 2019.

Produse agricole

Acordul reduce, de asemenea, tarifele pentru produsele agricole.

Moldova a convenit să elimine tarifele pentru majoritatea produselor sale agricole după o perioadă de tranziție de până la zece ani. Acest lucru este relevant, de exemplu, pentru:

 • vinurile
 • unele preparate alimentare

În plus, Moldova s-a angajat să elimine tarifele din cadrul contingentelor tarifare specifice (CT) pentru o serie de produse sensibile, cum ar fi:

 • carne de porc
 • păsări de curte
 • produse lactate
 • produse prelucrate din carne
 • zaharuri

Contingentele tarifare acordate exporturilor UE de astfel de produse în Moldova sunt definite în lista concesiunilor din anexa XV-D după cum urmează:

Moldova – contingent tarifar (în tone)

 

2020

2021

2022

1. Carne de porc *

4,500

5,000

5,500

2. Păsări de curte *

5,000

5,500

6,000

3. Produse lactate *

1,500

2,000

 

4. Carne prelucrată

1,700

   

5. Zaharuri *

7,000

8,000

9,000

6. Îndulcitori

640

   

* cotele pentru carne de porc, pasăre, lapte și zaharuri au fost revizuite în 2020.

La rândul său, UE a eliminat tarifele pentru produsele agricole din prima zi, cu excepția anumitor produse sensibile, pentru care a instituit, de asemenea, contingente tarifare. Aceasta înseamnă că, în fiecare an, numai o cantitate limitată de produse sensibile poate fi comercializată fără taxe vamale. Sumele exacte sunt definite în anexa 15A la acordul de asociere.

Contingentele tarifare acordate exporturilor moldovene de astfel de produse în UE sunt definite în anexa XV-A Produse care fac obiectul contingentelor tarifare anuale scutite de taxe vamale (Uniune), după cum urmează:

UE – Contingent tarifar (în tone) *

Roșii 2,000
Usturoi 220
Struguri de masă 20,000
Mere 40,000
Cireșe proaspete 1,500,000
Prune 15,000
Suc de struguri 500

* Aceste contingente sunt gestionate pe baza principiului „primul venit, primul servit”. Perioada de depunere a candidaturilor este cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie. Înainte de a exporta, verificați soldul fiecărui contingent aplicabil.

În cazul în care importurile care sosesc în UE depășesc aceste contingente tarifare, se va aplica o taxă vamală MFN. În plus, vă atragem atenția asupra faptului că anumite fructe și legume necesită plata prețurilor de intrare în UE. Acest lucru este valabil, de exemplu, pentru tomate. Aceasta înseamnă că pot fi adăugate suprataxe la taxele la import pentru bunul dumneavoastră dacă prețul său de import este mai mic decât prețul de intrare stipulat.

În plus, anexa XV-C include o listă de produse agricole pentru care UE poate aplica un „mecanism de prevenire a eludării”. Aceasta înseamnă că, în cazul în care importurile din Moldova depășesc un anumit nivel, UE este autorizată să suspende tarifele mai mici pentru aceste produse pentru o perioadă de șase luni.

Acordul nu permite taxe vamale la export. Aceasta include, de asemenea, o așa-numită clauză de „standstill”. Această clauză înseamnă că nici UE, nici Moldova nu pot majora taxele vamale și nici nu pot introduce noi taxe care vizează mărfurile provenite de la cealaltă parte. Acordul interzice, de asemenea, restricțiile cantitative la importuri și exporturi (cu excepția restricțiilor permise în conformitate cu normele OMC, cum ar fi articolul XI din GATT).

Găsiți tariful aplicabil produsului dumneavoastră în Asistentul meu pentru comerț.

Reguli de origine

 

Pentru a putea beneficia de tratament preferențial, produsul dumneavoastră va trebui să respecte regulile de origine prevăzute în acord. Vă rugăm să consultați instrumentulinteractiv de autoevaluare a regulilor de origine (ROSA) din Asistentul meu pentru a evalua dacă produsul dumneavoastră respectă regulile de origine și pentru a afla cum să pregătiți documentele corecte.

Informații generale privind regulile de origine și procedurile de determinare a originii sunt disponibile în această secțiune.

Originea este „naționalitatea economică” a mărfurilor comercializate. Dacă sunteți nou la subiect, puteți găsi o introducere la principalele concepte din secțiunea „Produse”.

Reguli de origine

Unde pot găsi regulile de origine?

Regulile de origine aplicabile în temeiul Acordului de asociere cu Moldova sunt definite în apendicele I la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (Convenția PEM). Aceste norme sunt în curs de revizuire și un nou set de reguli de origine alternative ar trebui să se aplice la jumătatea anului 2021, inclusiv dispoziții privind cumulul, rambursarea taxelor, toleranța și regula de nemodificare (a se vedea mai jos), care vor fi relaxate.

Convenția PEM privind regulile de origine vizează stabilirea unor reguli de origine comune și cumulul între 25 de părți contractante (UE, AELS, țările balcanice și partenerii ALS din regiunea vecinătății sudice și estice a UE) și UE pentru a facilita comerțul și a integra lanțurile de aprovizionare în interiorul zonei.

Lista părților contractante la PEM

Informații detaliate despre sistemul pan-Euro-Med sunt disponibile în Manualul utilizatorului.

Produsul meu este originar din UE sau din Moldova în conformitate cu Convenția PEM?

Pentru ca produsul dumneavoastră să poată beneficia de tariful preferențial mai mic sau egal cu zero în temeiul Convenției PEM, acesta trebuie să fie originar din UE sau din Moldova.

Un produs „este originar” dacă fie

 • obținute integral în UE sau în Moldova sau
 • fabricate în UE sau în Moldova utilizând materiale neoriginare, dacă aceste materiale au fost prelucrate sau transformate suficient în conformitate cu regulile specifice produsului (PSR) prevăzute în anexa II la apendicele I la Convenția PEM, ase vedea, de
  asemenea, anexa I „Note introductive” la regulile de origine specifice produsului. Pentru anumite produse, există câteva reguli alternative specifice produsului – a se vedea apendicele II.

De asemenea, produsul trebuie să îndeplinească toate celelalte cerințe aplicabile specificate în capitol, cum ar fi prelucrarea sau transformarea insuficientă și regula privind transportul direct. Există, de asemenea, câteva flexibilități suplimentare pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului, cum ar fi toleranța sau cumulul.

Exemple ale principalelor tipuri de norme specifice produselor din acordurile comerciale ale UE

 • regula valorii adăugate – valoarea tuturor materialelor neoriginare dintr-un produs nu poate depăși un anumit procent din prețul său franco fabrică
 • modificarea clasificării tarifare – procesul de producție duce la o modificare a clasificării tarifare între materialele neoriginare și produsul final – de exemplu, producția de hârtie (capitolul 48 din Sistemul armonizat) din pastă de hârtie neoriginară (capitolul 47 din Sistemul armonizat)
 • operațiuni specifice – este necesar un proces de producție specific, de exemplu filarea fibrelor în fire – astfel de reguli sunt utilizate în principal în industria textilă și în sectorul chimic.

Sfaturi pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului

Acordul oferă o flexibilitate suplimentară pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului, cum ar fi toleranțele sau cumulul.

Toleranță
 • regula de toleranță permite producătorului să utilizeze materiale neoriginare care sunt în mod normal interzise de regula specifică produsului până la 10 % din prețul franco fabrică al produsului.
 • această toleranță nu poate fi utilizată pentru a depăși niciun prag al valorii maxime a materialelor neoriginare enumerate în regulile specifice produsului
 • toleranțele specifice se aplică textilelor și îmbrăcămintei clasificate la capitolele 50-63 din SA, care sunt incluse în notele 5-6 din anexa I Note introductive la lista din anexa II
Cumul

Convenția PEM prevede trei modalități de cumulare a originii

 • cumul bilateral – materialele originare din Moldova pot fi considerate ca fiind originare din UE (și viceversa) atunci când sunt utilizate la fabricarea produsului în UE
 • cumul diagonal – materialele originare dintr-o parte contractantă la convenția PEM pot fi considerate ca fiind originare dintr-o altă parte contractantă atunci când se evaluează dacă produsul final este originar pentru a beneficia de acces preferențial atunci când este exportat către o parte contractantă terță în zona paneuromediteraneeană.
  Cu toate acestea, cumulul diagonal se aplică numai dacă există un acord comercial între toate părțile contractante în cauză, iar țările respective aplică aceleași reguli de origine. Vă rugăm să verificați „matricea” (tabel conținând toate acordurile în vigoare care utilizează Convenția PEM) care specifică părțile contractante cu care Moldova poate aplica cumulul diagonal. În aprilie 2020, partenerii comuni ai UE și ai Republicii Moldova eligibili pentru cumulul diagonal au fost Türkiye și Balcanii de Vest (parteneri în cadrul Acordului central european de comerț liber – CEFTA).
 • cumulul integral – prelucrarea sau transformarea efectuată într-o parte contractantă PEM poate fi considerată ca fiind o operațiune efectuată pe teritoriul unei alte părți contractante PEM, indiferent dacă transformarea este suficientă pentru a conferi caracterul de produs originar,
  Moldova poate utiliza cumulul integral în schimburile comerciale în interiorul țărilor CEFTA.

 

Cum funcționează cumulul diagonal?

Cumulul diagonal are loc între mai multe țări diferite care au aceleași reguli de origine și care au acorduri comerciale între ele. Acest lucru se întâmplă atunci când un producător de bunuri din oricare dintre țări poate importa materiale și le poate utiliza ca și cum ar proveni din propria țară. De exemplu, în temeiul Convenției PEM, un comerciant din Republica Moldova care confecționează haine pentru export în UE poate utiliza țesături originare din Türkiye pentru a produce haine și le poate considera ca fiind originare din Moldova. Cerința dublei transformări, și anume fabricarea țesăturilor din fire (neoriginare) și producția de îmbrăcăminte, a fost îndeplinită, iar îmbrăcămintea este considerată ca fiind originară din Moldova atunci când este exportată în UE și, prin urmare, va beneficia de acces liber pe piața UE.

Explicații suplimentare privind cumulul PEM pot fi găsite aici.

Alte cerințe

De asemenea, produsul trebuie să îndeplinească toate celelalte cerințe aplicabile specificate în convenție, cum ar fi prelucrarea sau transformarea insuficientă sau regula privind transportul direct.

Transportul printr-o țară terță: regula transportului direct

Produsele originare trebuie transportate din UE către Moldova (și viceversa) sau pe teritoriile părților contractante cu care se aplică cumulul, fără a fi prelucrate ulterior într-o țară terță.

Unele operațiuni pot fi efectuate într-o țară terță dacă produsele rămân sub supraveghere vamală, cum ar fi:

 • descărcare
 • reîncărcarea
 • orice altă operațiune destinată conservării produselor în stare bună

Dovada îndeplinirii acestor condiții este furnizată autorităților vamale ale țării importatoare prin prezentarea

 • un document de transport unic (de exemplu, un conosament) care acoperă trecerea din țara exportatoare prin țara terță prin care au tranzitat mărfurile
 • un certificat eliberat de autoritățile vamale din țara terță prin care vă transportați mărfurile
 • în lipsa acestora, orice documente justificative

Rambursarea drepturilor

În temeiul Convenției PEM în schimburile comerciale dintre UE și Moldova, nu este posibil să se obțină o rambursare a taxelor plătite anterior pentru materialele neoriginare utilizate pentru fabricarea unui produs care este exportat în temeiul unui tarif preferențial.

Proceduri de determinare a originii

Exportatorii și importatorii trebuie să urmeze procedurile de origine. Procedurile sunt prevăzute în titlul V privind dovada de origine și în titlul VI privind acordurile de cooperare administrativă. Acestea clarifică, de exemplu, modul de declarare a originii unui produs, modul de solicitare a preferințelor sau modul în care autoritățile vamale pot verifica originea unui produs.

Cum să solicitați un tarif preferențial

Pentru a beneficia de un tarif preferențial, importatorii trebuie să prezinte dovada originii.

Dovada originii poate fi fie

Dovada de origine este valabilă timp de 4 luni de la data eliberării.

Certificate de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED

 • certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED sunt eliberate de autoritățile vamale ale țării exportatoare
 • Anexele III a și III b includ modelele de certificate EUR.1 și EUR-MED și oferă instrucțiuni pentru completarea acestora.
 • exportatorul care solicită certificatul ar trebui să fie pregătit să prezinte documente care să dovedească caracterul originar al produselor în cauză.

Explicații suplimentare privind momentul utilizării certificatului EUR.1 sau EUR-MED sunt furnizate la pagina 72 din manual.

Declarația de origine sau declarația de origine EUR-MED

Exportatorii pot declara pe propria răspundere că produsul lor este originar din UE sau din partea contractantă la convenția PEM, furnizând o declarație de origine. Declarația de origine poate fi întocmită de către:

 • un exportator autorizat
 • orice exportator, în cazul în care valoarea totală a transportului nu depășește 6,000 EUR
Cum se întocmește o declarație de origine

Exportatorul ar trebui să tipărească, să ștampileze sau să imprime următoarea declarație pe factură, pe bonul de livrare sau pe alt document comercial de identificare a produsului [anexa IV litera (a)]:

„Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr.... ) declară că, cu excepția cazului în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de... origine preferențială.”

Cum se întocmește o declarație de origine EUR-MED

În acest caz, declarația este următoarea (anexa IVb):

„Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr....) declară că, cu excepția cazului în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de... origine preferențială.

— cumul aplicat cu... (numele țării/țărilor).

— nu se aplică cumul

Declarația de origine poate fi întocmită în oricare dintre limbile oficiale ale UE sau în limbile oficiale din zona PEM, astfel cum se menționează în anexa IV literele (a) și (b) (declarația privind cumulul trebuie să fie întotdeauna în limba engleză).

Trebuie să semnați de mână declarația de origine. Dacă sunteți exportator autorizat, sunteți scutit de această cerință cu condiția să prezentați autorităților vamale din țara dumneavoastră un angajament scris că acceptați întreaga responsabilitate pentru orice declarație care vă identifică.

Verificarea originii

Autoritățile vamale pot verifica dacă un produs importat este într-adevăr originar sau îndeplinește alte cerințe privind originea. Verificarea se bazează pe

 • cooperarea administrativă între autoritățile vamale din părțile importatoare și exportatoare
 • controale efectuate de autoritățile vamale locale. Nu sunt permise vizitele efectuate de partea importatoare la exportator

Autoritățile părții exportatoare stabilesc definitiv originea și informează autoritățile părții importatoare cu privire la rezultate.

Cerințe privind produsele

Norme și cerințe tehnice

Moldova a luat măsuri pentru a-și apropia legislația, standardele și procedurile privind barierele tehnice în calea comerțului de cele ale UE. Acest lucru vă facilitează schimburile comerciale dintre Moldova și UE.

Moldova a armonizat reglementările, inclusiv

 • acreditarea și comercializarea produselor. Acesta stabilește modulele procedurilor de evaluare a conformității.
 • siguranța generală a produsului, stabilind criterii cu privire la ceea ce trebuie luat în considerare atunci când un produs este considerat sigur și când se interzice un produs deoarece acesta prezintă un risc grav pentru sănătate și siguranță

Pentru o listă a acestor regulamente și a altor acte legislative pe care Moldova le-a pus în aplicare, a se vedea anexa XVI la Acordul de asociere UE-Moldova.

Moldova a fost, de asemenea, de acord să aproximeze

 • cerințe de siguranță pentru o gamă largă de produse, inclusiv utilaje, ascensoare, jucării, dispozitive medicale și recipiente simple sub presiune
 • produse care nu necesită o etichetă Conformité Européenne (CE), de exemplu produse cosmetice, autovehicule, produse chimice și farmaceutice

În ceea ce privește standardele, Moldova

 • a adoptat standarde internaționale și europene în conformitate cu cele mai bune practici
 • hotărâte să abroge orice standarde naționale contradictorii. Aceasta include orice standarde GOST contradictorii (GosudarstvennyStandart)utilizate în statele post-sovietice – organismul național de standardizare din Republica Moldova a înființat șapte comitete tehnice pentru a identifica standardele contradictorii care trebuie abrogate.

 

Dacă doriți să importați mărfuri din Moldova în UE de la un producător care a optat să utilizeze propriile specificații din Moldova, trebuie să obțineți o declarație de conformitate UE semnată de producător.

Declarația de conformitate UE certifică și declară că produsele în cauză îndeplinesc cerințele și standardele relevante. După completarea acesteia, producătorul poate atașa eticheta Conformité Européenne (CE) la mărfurile sale, ceea ce indică faptul că a respectat standardele UE.

În cazul în care producătorul alege să dovedească conformitatea printr-o declarație de conformitate UE, aceasta poate costa mai mult în termeni de bani și timp decât lucrul cu standardele armonizate ale UE care conferă echivalență.

Vizualizați standardele armonizate grupate în directivele sectoriale existente privind produsele.

Contacte pentru cerințe tehnice

Cum voi ști că mărfurile pe care le importă în UE sunt conforme cu reglementările și standardele UE?

Dacă importați în UE bunuri care prezintă un risc ridicat pentru interesul public (de exemplu, recipiente sub presiune, ascensoare și anumite utilaje), trebuie efectuată o evaluare a conformității de către un organism notificat (care este de obicei o organizație specifică, cum ar fi laboratoarele sau organismele de inspecție și certificare acreditate de guvernul Republicii Moldova).

Ministerul Economiei și Infrastructurii monitorizează instituțiile subordonate responsabile cu sarcini precum procedurile de evaluare a conformității, verificările metrologice și acreditarea întreprinderilor. Printre aceste instituții se numără:

Vă atragem atenția asupra faptului că, pentru un număr mare de bunuri, va trebui să obțineți certificarea obligatorie, care poate fi acordată de una dintre instituțiile acreditate de evaluare a conformității.

UE și Moldova lucrează în prezent la un tip de acord de recunoaștere reciprocă care va permite ca anumite produse industriale care îndeplinesc cerințele de conformitate să fie introduse pe piață fără alte testări sau proceduri de conformitate.

Cerințe în materie de sănătate și siguranță – SPU

Siguranța alimentară, sănătatea animalelor și a plantelor

În ceea ce privește comerțul cu produse vegetale, agricole și alimentare care sunt compatibile cu sănătatea și siguranța oamenilor și a animalelor, Moldova a convenit să apropie legislația UE, inclusiv

 • norme privind siguranța produselor agroalimentare
 • norme specifice pentru hrana animalelor
 • norme privind organismele modificate genetic
 • norme privind produsele medicale de uz veterinar

Pentru o listă a tuturor produselor vizate, a se vedea anexa XVII-A la Acordul de asociere UE-Moldova.

Intenționați să importați mărfuri din Moldova în UE?

 • mărfurile dumneavoastră trebuie să fie înregistrate la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)
 • trebuie să depuneți o declarație prin care să notificați ANSA cu privire la mărfurile specifice pe care le importați
 • trebuie să obțineți un certificat fitosanitar eliberat în Moldova, care să permită intrarea mărfurilor dumneavoastră în UE

Rețineți

 • dacă importați în UE mărfuri enumerate ca specii în temeiul Convenției privind comerțul internațional cu specii pe cale de dispariție (CITES), vi se va permite să faceți acest lucru numai cu un permis din partea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din Moldova. Este lista dumneavoastră bună? Află aici!
 • dacă importați în UE substanțe și materiale chimice toxice, trebuie să obțineți un permis de import de la Ministerul Agriculturii din Moldova
 • în cazul în care importați produse chimice toxice, trebuie să contactați punctul de contact oficial (POP) din țara dumneavoastră

Departamentul de Sănătate Animală din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor este responsabil de controalele veterinare ale animalelor vii din Moldova. Pentru o listă de dispoziții detaliate privind modul de gestionare a bolilor animalelor, plantelor și peștilor, a se vedea anexa XVIII-A la Acordul de asociere UE-Moldova.

Date de contact pentru cerințele sanitare/fitosanitare (SPS)

Barierele tehnice în calea comerțului

Deși normele tehnice sunt importante, ele pot acționa uneori ca bariere în calea comerțului internațional și, prin urmare, pot reprezenta o povară considerabilă pentru dumneavoastră în calitate de exportator.

 • dacă credeți că vă confruntați cu o barieră comercială care vă încetinește activitatea sau vă împiedică să exportați, ne puteți spune
 • informați-vă cu privire la încetarea exporturilor dumneavoastră către Moldova utilizând formularul online – UE va analiza situația dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare

Contactați-ne

Documente și proceduri de vămuire

Acordul asigură proceduri vamale mai transparente și simplificate pentru a facilita comerțul și a reduce costurile pentru întreprinderi.

De referință

Ghidurile pas cu pas descriu diferitele tipuri de documente pe care trebuie să le pregătiți pentru vămuirea produselor dumneavoastră.

În funcție de produsul dumneavoastră, autoritățile vamale pot solicita toate elementele de mai jos sau unele dintre acestea.

 • factura comercială (găsiți cerințele specifice privind forma și conținutul acesteia în Asistentul meu comercial)
 • listă de colisaj
 • licențe de import pentru anumite mărfuri
 • certificatele care atestă că produsul dumneavoastră respectă reglementările obligatorii privind produsele, cum ar fi cerințele de sănătate și siguranță, etichetarea și ambalarea.
 • dovada de origine – declarația de origine

Pentru mai multă certitudine, puteți solicita în prealabil informații tarifare obligatorii și/ sau informații obligatorii privind originea.

Pentru informații detaliate cu privire la documentele pe care trebuie să le prezentați pentru vămuire pentru produsul dumneavoastră, consultați Asistentul meu pentru comerț.

Proceduri pentru dovedirea și verificarea originii

Pentru descrierea modului în care se poate dovedi originea produselor dumneavoastră pentru a solicita tarife preferențiale și a regulilor referitoare la verificarea originii de către autoritățile vamale, vă rugăm să consultați secțiunea de mai sus privind regulile de origine.

Pentru informații privind procedurile vamale de import și export în general, vizitați site-ul web al DG Impozitare și Uniune Vamală.

Proprietate intelectuală și indicații geografice

Acordul vă protejează drepturile de proprietate intelectuală atunci când importați și/sau exportați mărfurile dumneavoastră în Moldova.

Mărci comerciale și drepturi de autor

Acordul UE-Moldova prevede un sistem echitabil și transparent de înregistrare a mărcilor comerciale. În cazul în care cererea dumneavoastră este respinsă de administrația mărcilor, decizia trebuie să vă fie comunicată în scris, indicând motivele refuzului.

Desene și modele industriale și brevete

Desenele sau modelele industriale create în mod independent care au caracter individual sunt protejate în cadrul înregistrării pentru o perioadă de până la 25 ani. Acest lucru vă va oferi dreptul exclusiv de a utiliza desenul sau modelul industrial și vă va împiedica părțile terțe care nu au consimțământul dumneavoastră să îl utilizeze, să îl recreeze, să îl vândă sau să îl importe și/sau să îl exporte.

Indicații geografice

Un comitet specific pentru indicațiile geografice instituit în temeiul Acordului UE-Moldova monitorizează punerea în aplicare a acordului în ceea ce privește indicațiile geografice și raportează Comitetului pentru comerț. Pentru mai multe informații privind indicațiile geografice ale produselor agricole, ale produselor alimentare, ale tipurilor de vin și de băuturi spirtoase, a se vedea anexa XXX la Acordul UE-Moldova.

Cum se poate obține protecție?

Agenția Moldovei pentru protecția drepturilor de autor este Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI). Această agenție lucrează la îmbunătățirea cadrului juridic și la adaptarea acestuia la normele UE, precum și la creșterea gradului de sensibilizare a publicului și la consolidarea capacităților în materie de aplicare a legii.

Puteți depune o cerere de înregistrare a proprietății intelectuale pe site-ul AGEPI online. Timpul necesar pentru a obține protecția DPI în Moldova variază în funcție de tipul de protecție pe care o solicitați

 • drepturile de autor: Între 15 și 30 zile
 • mărci comerciale: 10-12 luni
 • brevet pentru plante: 1.5-3 ani
 • brevet pe termen scurt pentru invenție: 7-8 luni
 • brevet pe termen lung pentru invenție: 17-18 luni
 • proiectare industrială: 10-12 luni
 • indicații geografice, denumiri de origine sau specialități tradiționale: 10-12 luni

Comerțul cu servicii

Atât guvernul Republicii Moldova, cât și UE și-au exprimat limitările sau rezervele existente în ceea ce privește furnizarea de servicii, cu un nivel ridicat de transparență. Pentru o listă a rezervelor specifice ale Moldovei, a se vedea anexa XXVII-E la Acordul de asociere UE-Moldova.

Cum navigați prin anexe?

Acordul de asociere UE-Moldova conține trei anexe cu rezerve din partea Moldovei care ar putea avea un impact asupra activității dumneavoastră

 • doriți să creați o afacere în Moldova? Anexa XXVII-E conține o listă negativă a tuturor sectoarelor de servicii la care nu aveți acces. Aceasta înseamnă că puteți profita de oportunitățile din toate celelalte sectoare care nu sunt enumerate.
 • sunteți interesat de comerțul transfrontalier cu serviciile dumneavoastră? Anexa XXVIII-F conține o listă pozitivă a sectoarelor de servicii la care aveți acces. Această listă menționează toate sectoarele în care aveți permisiunea de a desfășura activități comerciale.
 • căutați stagiari cu studii superioare sau oportunități de personal-cheie? Anexa XXVII-G enumeră sectoarele sau subsectoarele în care se aplică limitări.
 • sunteți un profesionist independent sau un prestator de servicii pe bază de contract? Anexa XXVII-H enumeră rezervele aplicate.
Cine poate înființa o afacere în Moldova?

În cazul în care

 • o întreprindere, acordul UE-Moldova, vă permite să înființați sau să dobândiți sucursale ale întreprinderii sau reprezentanțe în Moldova sau în UE
 • o persoană fizică, acordul UE-Moldova, vă oferă oportunități de a vă crea și de a vă înființa o afacere prin activități independente sau întreprinderi care se află sub controlul dumneavoastră

Aceste alocații vă permit să beneficiați de același tratament ca și cetățenii moldoveni.

Prestări de servicii transfrontaliere

În sectoarele cărora li s-a acordat acces în Moldova, acordul elimină următoarele limite:

 • asupra valorii totale a operațiunilor de servicii sau a activelor
 • privind numărul total de operațiuni de servicii sau cantitatea totală de rezultate ale serviciului

De asemenea, vi se va permite să prestați servicii Republicii Moldova în aceleași condiții ca și cetățenii moldoveni.

Ședere temporară

Acordul UE-Moldova vă permite să vă mutați temporar în Moldova (sau în UE) pentru a lucra ca stagiar cu studii superioare, ca vânzător de afaceri sau ca personal-cheie al unei societăți din țara respectivă.

Perioadele de ședere temporară sunt următoarele:

 • persoană transferată în cadrul aceleiași companii [personalul-cheie al unei societăți din Moldova (sau din UE) sau stagiari absolvenți de studii superioare] – până la 3 ani
 • persoană aflată în vizită de afaceri [de exemplu, călătorind pentru a stabili o afacere în Moldova (sau în UE) sau un vânzător pentru întreprinderi] – până la 90 zile în orice perioadă de 12 luni
 • stagiar cu studii superioare care nu este persoană transferată în cadrul aceleiași companii – până la 1 an

Acordul UE-Moldova creează, de asemenea, oportunități pentru prestatorii de servicii contractuale din anumite sectoare din oricare dintre aceste țări. Cu toate acestea, în această privință, furnizorul trebuie:

 • să presteze temporar serviciul în cauză în calitate de angajat al unei entități care a obținut un contract de servicii care nu depășește 1 an
 • să aibă cel puțin 3 ani de experiență profesională în sector
 • să dețină o diplomă universitară sau o calificare care demonstrează cunoștințe de un nivel echivalent și calificări profesionale relevante

Pentru mai multe informații privind limitele impuse personalului, stagiarilor absolvenți de studii superioare, vânzătorilor pentru întreprinderi și furnizorilor de servicii pe bază de contract, a se vedea anexa XXVII-G și anexa XXVII-H la Acordul de asociere UE-Moldova.

Achiziții publice

UE și Moldova au în vedere accesul reciproc la piețele de achiziții publice din fiecare țară la nivel național, regional și local. Acest lucru este valabil în ceea ce privește contractele de achiziții publice și concesiunile din sectoarele tradiționale, precum și din sectorul utilităților.

Acordul UE-Moldova garantează, de asemenea, că examinarea cererilor de oferte în ambele țări se face în mod echitabil, aplicându-se același tratament solicitanților locali și străini.

Acordul obligă atât UE, cât și Moldova să se asigure că

 • toate achizițiile preconizate sunt făcute publice – acest lucru se realizează pentru a deschide piața către concurență și pentru a vă oferi acces la informații privind achiziția preconizată înainte de atribuirea contractului.
 • există o descriere nediscriminatorie a obiectului contractului, cu termene adecvate, accesibilă tuturor operatorilor economici
 • nu există nicio discriminare împotriva dumneavoastră în calitate de operator economic, care v-ar putea împiedica să vă calificați pentru licitație
 • există transparență în procesul de atribuire a ofertei până la anunțarea ofertei câștigătoare
 • decizia finală va fi comunicată tuturor solicitanților – la cerere, solicitanții respinși vor primi o explicație care să vă permită să analizați decizia.

Platforma electronică de achiziții publice în rețea a MTender oferă informații mai ușor accesibile privind achizițiile publice, inclusiv anunțarea activităților de achiziții publice preconizate, disponibilitatea documentelor electronice de licitație, buletinul automat privind achizițiile publice și generarea unui model electronic de ofertă pentru operatorii electronici.

Linkuri, contacte, documente

Instituții naționale

Reprezentanțe, camere de comerț și asociații de întreprinderi

Contacte pentru cerințe tehnice

Date de contact pentru cerințele sanitare/fitosanitare (SPS)

Instituții naționale

Consiliul economic al prim-ministrului Moldovei

Site-ul web: https://consecon.gov.md/en/misiune/

Divizia pentru controlul comerțului cu produse cu dublă utilizare din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii

Moldova este parte la Convenția internațională privind armele chimice (CWC) și monitorizează importul de substanțe care pot fi utilizate pentru producerea unor astfel de arme. Prin urmare, importurile pot necesita o autorizație specială.

Secîn ia control al circula iei mărfurilor cu dubla destina ie al Ministerului Economiei și Infrastructurii

BD. Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 250669

Fax: + 373 22 234064

Banca Națională a Moldovei (BNM)

Organul responsabil pentru controlul și stabilitatea valutară este Banca Națională a Moldovei (BNM). Comitetul național pentru stabilitate financiară este subordonat BNM.

Banca Na ională a Moldovei (BNM)

BD. Grigore Vieru nr. 1, MD-2005 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 822348, 822502, 822606

Autoritatea vamală a Moldovei

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Str. N. Starostenco 30, MD-2065 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 574201, 574206

Centrul de apel: + 373 22 574111

Fax: + 373 22 273061

E-mail: vama@customs.gov.md

Site-ul web: http://www.customs.gov.md/

Direcția pentru prevenirea poluării și gestionarea deșeurilor din cadrul Ministerului Agriculturii

Direcția de prevenire a poluării în ceea ce privește gestionarea activității economice a Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale [Regiunea Mediului]

Str. Tanaza Constantin 9, MD-2005 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 204512, 204525, 204526

Fax: + 373 22 226858

Reprezentanțe, camere de comerț și asociații de întreprinderi

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova

Delegația ia Uniunii Europenei din Republica Moldova

Str. M. Kogalniceanu 12, MD-2001 Chișinău, Moldova

Tel: + 373 22505210

Fax: + 373 22272622

E-mail: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Misiunea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană

Avenue Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Bruxelles, Belgia

Tel.: + 32 27400660

Fax: + 32 27400669

E-mail: mission.bru@mfa.gov.md

Site-ul web: mrmue.mfa.gov.md

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

Cameră de Comert si Industrie a Republicii Moldova

151, Stefan cel Mare blv., Chișinău, MD2004, Moldova

Tel.: + 373 22 22 15 52

Fax: + 373 22 2 44 25

E-mail: camera@chamber.md

Asociația Europeană a Întreprinderilor din Moldova

Asociația întreprinderilor europene (ABE)

30, Vlaicu pârcălab str., din. 7, Chișinău, MD2012, Moldova

Tel.: + 373 22 90 70 25

Dispozitive mobile: + 373 79 025 999

E-mail: info@eba.md

EU4Business

Secretariatul EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgia

Tel.: + 32 27491851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Contacte pentru cerințe tehnice

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Str. Eugen Coca 28, MD-2064 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 905300

Fax: + 373 22 905310

Fiind o altă organizație controlată de ministerul menționat, Centrul Național de Acreditare al Republicii Moldova (MOLDAC) este desemnat drept organism național unic de acreditare în Moldova.

Catalogul standardelor și reglementărilor tehnice din Republica Moldova: www.estandard.md

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Ministerul Afacerilor Sociale, Muncii si Protecției Sociale

Str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 729907, 268818

Fax: + 373 22 738781

Agenția pentru Servicii Publice

Autovehiculele nou importate trebuie să fie înscrise în registrul mijloacelor de transport al Agenției de Servicii Publice. În plus, condițiile tehnice pentru autovehicule trebuie declarate și identificate de importator.

Agende ia Servicii Publice

Str. Pushkin 42, MD-2012 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 257070

Fax: + 373 22 212259

Agenția Națională de Transport Rutier

Autoritatea responsabilă cu controlul și monitorizarea măsurilor juridice privind transportul rutier este Agenția Națională de Transport Rutier.

Agenția Națională de Transport Auto (ANTA) subordonat al Ministerului Transporturilor (i Infrastructurii Drumurilor)

Str. Alecu Russo 1, MD-2068 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 498810

Fax: + 373 22 220657

Date de contact pentru cerințele sanitare/fitosanitare (SPS)

Organizația Națională pentru Protecția Plantelor (NPPO)/Direcția pentru protecția sănătății plantelor

Direcția de Protecție a Mediului pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 264674, 294730

Fax: + 373 22294730

Departamentul de Sănătate Animală din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

Departamentul pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 210178, 294730

Fax: + 373 22 294730

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale i Mediului

Str. Tanaza Constantin 9, MD-2005 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 204579

Fax: + 373 22 220748

Punctul de contact oficial (POC) pentru substanțele chimice toxice

Direcția de prevenire a poluării în ceea ce privește gestionarea activității economice a Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale [Regiunea Mediului]

Str. Tanaza Constantin 9, MD-2005 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 204512, 204525, 204526

Fax: + 373 22 226858

Comisia națională pentru securitate biologică

Comisia Națională pentru Securitate Biologică

Str. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Chișinău, Moldova

Tel. și Fax: + 373 22 226874

Linkuri suplimentare

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante