Zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare UE-Moldova

UE și Republica Moldova au semnat un acord de asociere în iunie 2014, iar acordul a intrat în vigoare pe deplin din iulie 2016. Zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (DCFTA) este parte integrantă a acordului. Aceasta reduce tarifele cu care se confruntă întreprinderile europene atunci când exportă în Moldova și eficientizează procedurile vamale. În plus, acordul facilitează și mai mult comerțul prin apropierea treptată a legislației, a normelor și a procedurilor Republicii Moldova, inclusiv a standardelor, de cele ale UE.

Acordul pe scurt

Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova a fost semnat în iunie 2014 și este pe deplin în vigoare din iulie 2016.

A se vedea textul integral și anexele la acord.

Care sunt beneficiile pentru întreprinderea dumneavoastră?

Acordul de asociere

 • vă ajută să exportați și să importați mai ușor din Republica Moldova (denumită în continuare „Moldova”)
 • reduce tarifele și permite o desfășurare eficientă și rapidă a procedurilor vamale

În plus, acordul stabilește un proces treptat de apropiere a legislației, a normelor și a procedurilor Republicii Moldova de cele ale UE, de exemplu în domeniul standardelor, facilitând astfel și mai mult comercianții.

Cine poate exporta din UE către Moldova în temeiul Acordului de asociere UE-Moldova?

Dacă sunteți o societate înregistrată într-un stat membru al UE și ați obținut o declarație vamală valabilă – și, dacă este necesar, o licență de export – puteți exporta în temeiul Acordului de asociere UE-Moldova.

Cine poate exporta în UE din Moldova în temeiul Acordului de asociere UE-Moldova?

Pentru a exporta în UE în temeiul acordului UE-Moldova, trebuie să fiți o societate înregistrată în Republica Moldova.

 

UE este unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai Moldovei. Principalele mărfuri comerciale dintre UE și Moldova includ mașini și aparate, produse vegetale, textile și articole textile, precum și metale de bază.

Tarife

Produse industriale

La data intrării în vigoare provizorii a acordului, UE a eliminat toate tarifele pentru produsele industriale din Moldova, în timp ce Moldova a început să elimine treptat tarifele pentru anumite produse pe parcursul unei perioade de tranziție de 3-5 ani, cum ar fi

 • anumite tipuri de plastic și produse similare
 • mobilier
 • diverse produse textile (de exemplu covoare și îmbrăcăminte)

Moldova și-a desființat complet tarifele pentru aceste produse până la 1 septembrie 2019.

Produse agricole

Acordul reduce, de asemenea, tarifele pentru produsele agricole.

Moldova a convenit să elimine tarifele pentru majoritatea produselor sale agricole după o perioadă de tranziție de până la zece ani. Acest lucru este relevant, de exemplu, pentru

 • vinuri
 • unele preparate alimentare

În plus, Moldova s-a angajat să elimine tarifele din cadrul contingentelor tarifare specifice pentru o serie de produse sensibile, cum ar fi:

 • carne de porc
 • păsări de curte
 • produse lactate
 • produse din carne prelucrate
 • zaharuri

Contingentele tarifare acordate exporturilor UE de astfel de produse în Moldova sunt definite în anexa XV-D Lista concesiilor după cum urmează:

Moldova – contingent tarifar (în tone)

 

2020

2021

2022

1. Carne de porc *

4,500

5,000

5,500

2. Păsări de curte *

5,000

5,500

6,000

3. Produse lactate *

1,500

2,000

 

4. Carne prelucrată

1,700

   

5. Zaharuri *

7,000

8,000

9,000

6. Îndulcitori

640

   

* Cotele pentru carne de porc, păsări de curte, produse lactate și zaharuri au fost revizuite în 2020

La rândul său, UE a eliminat tarifele pentru produsele agricole încă din prima zi, cu excepția produselor sensibile specifice, pentru care a instituit, de asemenea, contingente tarifare. Aceasta înseamnă că, în fiecare an, numai o cantitate limitată de produse sensibile poate fi comercializată fără taxe vamale. Sumele exacte sunt definite în anexa 15A la acordul de asociere.

Contingentele tarifare acordate exporturilor Republicii Moldova de astfel de produse în UE sunt definite în anexa XV-A Produse care fac obiectul contingentelor tarifare anuale scutite de taxe vamale (Uniune), după cum urmează:

UE – contingent tarifar (în tone) *

Tomate 2,000
Usturoi 220
Struguri de masă 20,000
Mere 40,000
Cireșe proaspete 1,500,000
Prune 15,000 
Suc de struguri 500

* Aceste contingente sunt gestionate pe baza principiului „primul venit, primul servit”. Perioada de depunere a candidaturilor este cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie. Înainte de a exporta, verificați soldul fiecărui contingent aplicabil.

În cazul în care importurile care sosesc în UE depășesc aceste contingente tarifare, se va aplica o taxă vamală MFN. În plus, vă atragem atenția asupra faptului că anumite fructe și legume necesită plata prețurilor de intrare în UE. Acesta este, de exemplu, cazul tomatelor. Aceasta înseamnă că se pot adăuga suprataxe la taxele de import ale mărfii dumneavoastră în cazul în care prețul său de import este mai mic decât prețul de intrare stipulat.

În plus, anexa XV-C include o listă de produse agricole pentru care UE poate aplica un „mecanism de prevenire a eludării”. Aceasta înseamnă că, în cazul în care importurile din Moldova depășesc un anumit nivel, UE poate suspenda tarifele mai mici pentru aceste produse pentru o perioadă de șase luni.

Acordul nu permite taxe vamale la export. Aceasta include, de asemenea, o așa-numită clauză de „standstill”. Această clauză înseamnă că nici UE, nici Moldova nu pot majora taxele vamale sau introduce noi taxe care vizează mărfurile celeilalte părți. Acordul interzice, de asemenea, restricțiile cantitative la import și la export (cu excepția restricțiilor permise în conformitate cu normele OMC, cum ar fi articolul XI din GATT).

 

Găsiți tariful aplicabil produsului dumneavoastră în asistentul meu comercial.

Reguli de origine

 

Pentru a putea beneficia de tratament preferențial, produsul dumneavoastră va trebui să respecte regulile de origine prevăzute în acord. Vă rugăm să consultați instrumentulinteractiv de autoevaluare a regulilor de origine (ROSA) din Asistentul meu comercial pentru a evalua dacă produsul dumneavoastră respectă regulile de origine și pentru a afla cum să pregătiți documentele corecte.

Informații generale despreregulile de origineși procedurile de determinare a originii pot fi găsite în această secțiune.

Originea este „naționalitatea economică” a mărfurilor comercializate. Dacă sunteți nou pe această temă, puteți găsi o introducere a principalelor concepte din secțiunea „Bunuri”.

Reguli de origine

Unde pot găsi regulile de origine?

Regulile de origine aplicabile în temeiul Acordului de asociere cu Moldova sunt definite în apendicele I la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (Convenția PEM). Aceste norme sunt în curs de revizuire și ar trebui să se aplice un nou set de reguli de origine alternative la jumătatea anului 2021, inclusiv dispoziții privind cumulul, drawback al taxelor, toleranță și regula de nemodificare (a se vedea mai jos) care vor fi relaxate.

Convenția PEM privind regulile de origine vizează stabilirea unor reguli de origine comune și a cumulului între 25 de părți contractante (UE, AELS, țările balcanice și partenerii ALS din regiunea vecinătății sudice și estice a UE) și UE pentru a facilita comerțul și a integra lanțurile de aprovizionare în zonă.

Lista părților contractante la PEM

Informații detaliate despre sistemul pan-Euro-Med sunt disponibile în Manualul utilizatorului.

Produsul meu este originar din UE sau Moldova în conformitate cu Convenția PEM?

Pentru ca produsul dumneavoastră să poată beneficia de tariful preferențial mai mic sau egal cu zero în temeiul Convenției PEM, acesta trebuie să fie originar din UE sau din Moldova.

Un produs „originar” dacă este

De asemenea, produsul trebuie să îndeplinească toate celelalte cerințe aplicabile specificate în capitol, cum ar fi prelucrarea sau transformarea insuficientă, precum și regula transportului direct. Există, de asemenea, câteva flexibilități suplimentare pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produselor, cum ar fi toleranța sau cumulul.

 

Exemple ale principalelor tipuri de norme specifice produselor din acordurile comerciale ale UE

 • regula valorii adăugate – valoarea tuturor materialelor neoriginare dintr-un produs nu poate depăși un anumit procent din prețul franco fabrică al acestuia
 • modificarea clasificării tarifare – procesul de producție are ca rezultat o modificare a clasificării tarifare între materialele neoriginare și produsul final – de exemplu, producția de hârtie (capitolul 48 din Sistemul armonizat) din celuloză neoriginară (capitolul 47 din Sistemul armonizat)
 • operațiuni specifice – este necesar un proces de producție specific, de exemplu filarea fibrelor în fire – astfel de reguli sunt utilizate în principal în sectorul confecțiilor textile și în sectorul chimic

Sfaturi pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului

Acordul oferă mai multă flexibilitate pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului, cum ar fi toleranțele sau cumulul.

Toleranță
 • regula de toleranță permite producătorului să utilizeze materiale neoriginare care sunt în mod normal interzise de regula specifică produsului până la 10 % din prețul franco fabrică al produsului
 • această toleranță nu poate fi utilizată pentru a depăși orice prag valoric maxim pentru materialele neoriginare enumerate în regulile specifice produsului
 • toleranțele specifice se aplică textilelor și îmbrăcămintei clasificate la capitolele 50-63 din SA, care sunt incluse în notele 5-6 din anexa I Note introductive la lista din anexa II.
Cumulul

Convenția PEM prevede trei modalități de cumulare a originii

 • cumulul bilateral – materialele originare din Moldova pot fi considerate originare din UE (și viceversa) atunci când sunt utilizate la fabricarea produsului în UE
 • cumulul diagonal – materialele originare dintr-o parte contractantă la Convenția PEM pot fi considerate ca fiind originare dintr-o altă parte contractantă atunci când se evaluează dacă produsul final este originar pentru a beneficia de acces preferențial atunci când este exportat către o terță parte contractantă în zona paneuromediteraneeană.
  Cu toate acestea, cumulul diagonal se aplică numai dacă există un acord comercial între toate părțile contractante în cauză, iar țările respective aplică aceleași reguli de origine. Vă rugăm să verificați „matricea” (tabelul conținând toate acordurile în vigoare care utilizează Convenția PEM) care precizează părțile contractante cu care Moldova poate aplica cumulul diagonal. În aprilie 2020, partenerii comuni ai UE și ai Republicii Moldova eligibili pentru cumulul diagonal au fost Turcia și Balcanii de Vest (parteneri în cadrul Acordului central european de comerț liber – CEFTA).
 • cumulul integral – prelucrările sau transformările efectuate într-o parte contractantă la PEM pot fi considerate operațiuni efectuate într-o altă parte contractantă la PEM, indiferent dacă transformarea este suficientă pentru a conferi caracter originar,
  Moldova poate utiliza cumulul integral în comerțul intern din țările CEFTA.

 

Cum funcționează cumulul diagonal?

Cumulul diagonal are loc între mai multe țări diferite care au aceleași reguli de origine și au acorduri comerciale între ele. Acest lucru se întâmplă atunci când un producător de bunuri din oricare dintre țări poate importa materiale și le poate utiliza ca și cum ar proveni din propria țară. De exemplu, în temeiul Convenției PEM, un comerciant moldovenesc care fabrică îmbrăcăminte pentru export în UE poate utiliza țesături originare din Turcia pentru a produce hainele și le poate considera ca fiind originare din Moldova. Cerința dublei transformări, și anume fabricarea țesăturilor din fire (neoriginare) și fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, a fost îndeplinită, iar articolele de îmbrăcăminte sunt considerate ca fiind originare din Moldova atunci când sunt exportate în UE și, prin urmare, vor beneficia de acces liber pe piața UE.

Explicații suplimentare privind cumulul PEM pot fi găsite aici

Alte cerințe

De asemenea, produsul trebuie să îndeplinească toate celelalte cerințe aplicabile specificate în convenție, cum ar fi prelucrarea sau transformarea insuficientă sau regula transportului direct.

Transportul printr-o țară terță: norma privind transportul direct

Produsele originare trebuie să fie transportate din UE în Moldova (și viceversa) sau pe teritoriile părților contractante cu care se aplică cumulul, fără a face obiectul unei transformări ulterioare într-o țară terță.

Unele operațiuni pot fi efectuate într-o țară terță dacă produsele rămân sub supraveghere vamală, cum ar fi:

 • descărcare
 • reîncărcare
 • orice altă operațiune destinată conservării produselor în stare bună

Dovada îndeplinirii acestor condiții se furnizează autorităților vamale ale țării importatoare prin prezentarea:

 • un document de transport unic (de exemplu, un conosament) care acoperă trecerea din țara exportatoare prin țara terță prin care au tranzitat mărfurile
 • un certificat eliberat de autoritățile vamale din țara terță prin care vă transportați mărfurile
 • în lipsa acestora, orice documente justificative

Drawback al taxelor vamale

În temeiul Convenției PEM în cadrul schimburilor comerciale dintre UE și Moldova, nu este posibil să se obțină o rambursare a taxelor plătite anterior pentru materialele neoriginare utilizate pentru fabricarea unui produs care este exportat în conformitate cu un tarif preferențial.

Procedurile privind originea

Exportatorii și importatorii trebuie să urmeze procedurile privind originea. Procedurile sunt stabilite în titlul V privind dovada de origine și în titlul VI privind modalitățile de cooperare administrativă. Acestea clarifică, de exemplu, modul de declarare a originii unui produs, modul de solicitare a preferințelor sau modul în care autoritățile vamale pot verifica originea unui produs.

Cum puteți solicita un tarif preferențial

Pentru a beneficia de un tarif preferențial, importatorii trebuie să prezinte dovada originii.

Dovada originii poate fi:

Dovada de origine este valabilă pentru o perioadă de 4 luni de la data eliberării.

Certificate de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED

 • certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED sunt eliberate de autoritățile vamale ale țării exportatoare
 • Anexa III a și anexa III b includ modelele de certificate EUR.1 și EUR-MED și oferă instrucțiuni pentru completarea acestora
 • exportatorul care solicită certificatul trebuie să fie pregătit să prezinte documente care dovedesc caracterul originar al produselor în cauză

Explicații suplimentare cu privire la momentul utilizării certificatului EUR.1 sau EUR-MED sunt furnizate la pagina 72 din manual.

Declarația de origine sau declarația de origine EUR-MED

Exportatorii pot declara pe propria răspundere că produsul lor este originar din UE sau din partea contractantă la Convenția PEM prin prezentarea unei declarații de origine. Declarația de origine poate fi întocmită de către:

 • un exportator autorizat
 • orice exportator, în cazul în care valoarea totală a transportului nu depășește 6,000 EUR
Cum se întocmește o declarație de origine

Exportatorul trebuie să tipărească, să ștampileze sau să imprime următoarea declarație pe factură, pe bonul de livrare sau pe orice alt document comercial de identificare a produsului (anexa IVa):

„Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr.... ) declară că, cu excepția cazului în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială.”

Cum se întocmește o declarație de origine EUR-MED

În acest caz, declarația este următoarea (anexa IVb):

„Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr....) declară că, cu excepția cazului în care se indică în mod clar altfel, aceste produse sunt de origine preferențială...

se aplică cumul cu... (numele țării/țărilor).

— nu se aplică cumulul

Declarația de origine poate fi întocmită în orice limbă oficială a UE sau în orice limbă oficială din zona PEM, astfel cum se menționează în anexa IVa și b (declarația referitoare la cumul ar trebui să fie întotdeauna în limba engleză).

Trebuie să semnați de mână declarația de origine. Dacă sunteți exportator autorizat, sunteți scutit de această obligație, cu condiția să prezentați autorităților vamale din țara dumneavoastră un angajament scris prin care acceptați întreaga responsabilitate pentru orice declarație care vă identifică.

Verificarea originii

Autoritățile vamale pot verifica dacă un produs importat este într-adevăr originar sau îndeplinește alte cerințe privind originea. Verificarea se bazează pe

 • cooperarea administrativă între autoritățile vamale ale părților importatoare și exportatoare
 • controale efectuate de autoritățile vamale locale. Nu sunt permise vizitele efectuate de partea importatoare la exportator

Autoritățile părții exportatoare efectuează determinarea finală a originii și informează autoritățile părții importatoare cu privire la rezultate.

Cerințe privind produsele 

Norme și cerințe tehnice

Moldova a luat măsuri pentru a-și apropia legislația, standardele și procedurile privind barierele tehnice în calea comerțului de cele ale UE. Acest lucru vă facilitează schimburile comerciale între Moldova și UE.

Moldova a armonizat reglementările, inclusiv

 • acreditarea și comercializarea produselor. Acesta stabilește modulele procedurilor de evaluare a conformității.
 • siguranța generală a produsului, stabilind criterii privind ceea ce trebuie considerat ca fiind sigur atunci când un produs este considerat sigur și determinând momentul interzicerii unui produs deoarece acesta prezintă un risc grav pentru sănătate și siguranță

Pentru o listă a acestor regulamente și a altor acte legislative pe care Moldova le-a pus în aplicare, a se vedea anexa XVI la Acordul de asociere UE-Moldova.

Moldova a convenit, de asemenea, să se apropie

 • cerințe de siguranță pentru o gamă largă de produse, inclusiv utilaje, ascensoare, jucării, dispozitive medicale și recipiente simple sub presiune
 • produse care nu necesită o etichetă Conformité Européenne (CE), de exemplu produse cosmetice, autovehicule, produse chimice și farmaceutice

În ceea ce privește standardele, Moldova:

 • a adoptat standarde internaționale și europene în conformitate cu cele mai bune practici
 • hotărâte să abroge orice standarde naționale contradictorii. Aceasta include orice standarde GOST contradictorii (GosudarstvennyStandart) utilizate în statele post-sovietice – organismul național de standardizare din Republica Moldova a înființat șapte comitete tehnice pentru a identifica standardele contradictorii care trebuie abrogate.

 

Dacă doriți să importați mărfuri în UE din Moldova de la un producător care a ales să utilizeze propriile specificații din Moldova, trebuie să obțineți o declarație de conformitate UE semnată de producător.

Declarația de conformitate UE certifică și declară că produsele în cauză îndeplinesc cerințele și standardele relevante. După completarea acesteia, producătorul poate aplica pe produsele sale eticheta Conformité Européenne (CE), ceea ce indică faptul că acesta a respectat standardele UE.

În cazul în care producătorul dumneavoastră optează să dovedească conformitatea printr-o declarație de conformitate UE, aceasta poate costa mai mult în termeni de bani și timp decât lucrul cu standardele armonizate ale UE care oferă echivalența.

Vizualizarea standardelor armonizate grupate de directivele sectoriale existente privind produsele.

Contacte pentru cerințe tehnice

Cum voi ști că bunurile pe care le importă în UE sunt conforme cu reglementările și standardele UE?

Dacă importați în UE bunuri care prezintă un risc ridicat pentru interesul public (de exemplu, vase sub presiune, ascensoare și anumite utilaje), evaluarea conformității trebuie efectuată de către un organism notificat (care este, de obicei, o organizație specifică, cum ar fi laboratoarele sau organismele de inspecție și certificare acreditate de guvernul Republicii Moldova).

Ministerul Economiei și Infrastructurii monitorizează instituțiile subordonate responsabile cu sarcini precum procedurile de evaluare a conformității, verificările metrologice și acreditarea societăților. Printre aceste instituții se numără:

 • Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), care este responsabil cu dezvoltarea politicii naționale în domeniul standardizării și cu menținerea unui catalog de reglementări și standarde tehnice din Republica Moldova.
 • Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova, care este responsabil de standardele și normele privind produsele alimentare și produsele din tutun. În acest sens, Comisia are sarcina de a adapta cadrul juridic național la reglementările internaționale sau regionale.

Vă rugăm să rețineți că, pentru un număr mare de bunuri, vi se va cere să obțineți o certificare obligatorie, care poate fi acordată de una dintre instituțiile acreditate de evaluare a conformității.

UE și Moldova lucrează în prezent la un tip de acord de recunoaștere reciprocă care va permite anumitor produse industriale care îndeplinesc cerințele de conformitate să fie introduse pe piață fără alte proceduri de testare sau de conformitate.

Cerințe în materie de sănătate și siguranță – SPS

Siguranța alimentară, sănătatea animalelor și a plantelor

În ceea ce privește comerțul cu plante, produse agricole și alimentare care ține seama de sănătatea și siguranța oamenilor și a animalelor, Moldova a convenit să apropie legislația UE, inclusiv

 • norme privind siguranța produselor agroalimentare
 • norme specifice privind hrana pentru animale
 • norme privind organismele modificate genetic
 • norme privind produsele medicale de uz veterinar

Pentru o listă a tuturor produselor vizate, a se vedea anexa XVII-A la Acordul de asociere UE-Moldova.

Intenționați să importați bunuri în UE din Moldova?

 • mărfurile dumneavoastră trebuie să fie înregistrate la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentară (ANSA)
 • trebuie să depuneți o declarație prin care să informați ANSA cu privire la mărfurile specifice pe care le importați
 • trebuie să obțineți un certificat fitosanitar eliberat în Moldova, care permite intrarea mărfurilor dumneavoastră în UE

Vă rugăm să rețineți

 • dacă importați în UE oricare dintre mărfurile enumerate ca specii în temeiul Convenției privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES), vi se va permite să faceți acest lucru numai cu un permis eliberat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din Moldova. Bunul dumneavoastră este inclus pe listă? Aflați aici
 • dacă importați în UE substanțe și materiale chimice toxice, trebuie să obțineți un permis de import de la Ministerul Agriculturii din Moldova.
 • dacă importați substanțe chimice toxice, trebuie să contactați punctul național de contact oficial (OCP)

Departamentul pentru sănătate animală din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentară este responsabil de controalele veterinare ale animalelor vii din Moldova. Pentru o listă de dispoziții detaliate privind modul de gestionare a bolilor animalelor, plantelor și peștilor, a se vedea anexa XVIII-A la Acordul de asociere UE-Moldova.

Contacte pentru cerințe sanitare/fitosanitare (SPS)

Barierele tehnice în calea comerțului

Deși normele tehnice sunt importante, acestea pot acționa uneori ca bariere în calea comerțului internațional și, prin urmare, pot reprezenta o povară considerabilă pentru dumneavoastră în calitate de exportator.

 • dacă credeți că vă confruntați cu o barieră comercială care vă încetinește activitatea sau vă împiedică să exportați, ne puteți spune
 • raportați ce anume vă oprește exporturile către Moldova utilizând formularul online – UE vă va analiza situația și va lua măsurile adecvate

Contactați-ne

Documente și proceduri de vămuire

Acordul asigură proceduri vamale mai transparente și simplificate pentru a facilita comerțul și a reduce costurile pentru întreprinderi.

Documente

Ghidurile pas cu pas descriu diferitele tipuri de documente pe care trebuie să le pregătiți pentru vămuirea produselor dumneavoastră.

În funcție de produsul dumneavoastră, autoritățile vamale pot solicita toate sau unele dintre elementele de mai jos.

 • factura comercială (găsiți cerințele specifice privind forma și conținutul său în Asistentul meu comercial)
 • lista de colisaj
 • licențe de import pentru anumite mărfuri
 • certificate care atestă că produsul dumneavoastră respectă reglementările obligatorii privind produsele, cum ar fi cerințele privind sănătatea și siguranța, etichetarea și ambalarea.
 • dovada de origine – declarația de origine

Pentru mai multă certitudine, puteți solicita în prealabil informații tarifare obligatorii și/ sau informații obligatorii privind originea.

Pentru informații detaliate cu privire la documentele pe care trebuie să le prezentați pentru vămuirea produsului dumneavoastră, adresați-vă asistentului meu comercial.

Proceduri pentru dovedirea și verificarea originii

Pentru descrieri ale modului în care se poate dovedi originea produselor dumneavoastră pentru a solicita tarife preferențiale și a regulilor referitoare la verificarea originii de către autoritățile vamale, vă rugăm să consultați secțiunea privind regulile de origine de mai sus.

Pentru informații privind procedurile vamale pentru import și export în general, vizitați site-ul internet al DG Impozitare și Uniune Vamală.

Proprietatea intelectuală și indicațiile geografice

Acordul vă protejează drepturile de proprietate intelectuală atunci când importați și/sau exportați mărfurile în Moldova.

Mărcile comerciale și drepturile de autor

Acordul UE-Moldova prevede un sistem echitabil și transparent de înregistrare a mărcilor. În cazul în care cererea dumneavoastră este respinsă de administrația mărcilor, decizia trebuie să vă fie comunicată în scris, indicând motivele refuzului.

Desene și modele industriale și brevete

Desenele sau modelele dumneavoastră create în mod independent care au caracter individual sunt protejate prin înregistrare pentru o perioadă de până la 25 ani. Acest lucru vă va oferi dreptul exclusiv de a utiliza desenul sau modelul industrial și va împiedica părțile terțe care nu au consimțământul dumneavoastră să îl utilizeze, să îl recreeze, să îl vândă sau să îl importe și/sau să îl exporte.

Indicații geografice

Un comitet specific privind indicațiile geografice instituit în temeiul Acordului UE-Moldova monitorizează punerea în aplicare a acordului în ceea ce privește indicațiile geografice și raportează Comitetului pentru comerț. Pentru mai multe informații privind indicațiile geografice ale produselor agricole, ale produselor alimentare, ale tipurilor de vin și ale băuturilor spirtoase, a se vedea anexa XXX la Acordul UE-Moldova.

Cum se poate obține protecție?

Agenția Moldovei pentru protecția drepturilor de autor este Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI). Această agenție lucrează la îmbunătățirea cadrului juridic și la adaptarea acestuia la normele UE, precum și la creșterea gradului de sensibilizare a publicului și la consolidarea capacităților în materie de aplicare a legii.

Vă puteți depune candidatura pentru a înregistra drepturile de proprietate intelectuală la AGEPI online. Timpul necesar pentru a obține protecția DPI în Moldova variază în funcție de tipul de protecție pe care o solicitați

 • drepturi de autor: Între 15 și 30 de zile
 • mărci comerciale: 10-12 luni
 • brevetul pentru plante: 1.5-3 ani
 • brevet de invenție pe termen scurt: 7-8 luni
 • brevet de invenție pe termen lung: 17-18 luni
 • desenul sau modelul industrial: 10-12 luni
 • indicații geografice, denumiri de origine sau specialități tradiționale: 10-12 luni

Comerțul cu servicii

Atât guvernul Republicii Moldova, cât și UE și-au prezentat limitările sau rezervele existente în ceea ce privește furnizarea de servicii, cu un nivel ridicat de transparență. Pentru o listă a rezervelor specifice ale Moldovei, a se vedea anexa XXVII-E – G la Acordul de asociere UE-Moldova.

Cum parcurgeți anexele?

Acordul de asociere UE-Moldova conține trei anexe cu rezerve din partea Moldovei care ar putea avea un impact asupra întreprinderii dumneavoastră

 • doriți să creați o afacere în Moldova? Anexa XXVII-E conține o listă negativă a tuturor sectoarelor de servicii la care nu aveți acces. Aceasta înseamnă că puteți profita de oportunitățile din toate celelalte sectoare care nu sunt enumerate.
 • vă interesează comerțul transfrontalier cu serviciile dumneavoastră? Anexa XXVIII-F conține o listă pozitivă a sectoarelor de servicii la care aveți acces. Această listă enumeră toate sectoarele în care aveți permisiunea de a desfășura activități comerciale.
 • căutați oportunități pentru stagiari cu studii superioare sau pentru personalul-cheie? Anexa XXVII-G enumeră sectoarele sau subsectoarele în care se aplică limitări.
 • sunteți un furnizor independent de servicii profesionale sau contractuale? Anexa XXVII-H enumeră rezervele aplicate.
Cine poate înființa o întreprindere în Moldova?

Dacă sunteți

 • o întreprindere, acordul UE-Moldova vă permite să stabiliți sau să dobândiți sucursale ale întreprinderii sau reprezentanțe în Moldova sau în UE
 • o persoană fizică, acordul UE-Moldova vă oferă posibilitatea de a vă crea și de a vă înființa o afacere prin intermediul unei activități independente sau al unor întreprinderi care se află sub controlul dumneavoastră

Aceste indemnizații vă garantează că beneficiați de același tratament ca și cetățenii moldoveni.

Furnizarea transfrontalieră de servicii

În sectoarele în care s-a acordat acces Moldovei, acordul elimină următoarele limite:

 • pe valoarea totală a operațiunilor de servicii sau a activelor
 • privind numărul total de operațiuni de servicii sau cantitatea totală de servicii furnizate

De asemenea, vi se va permite să prestați servicii în Moldova în aceleași condiții ca și cetățenii moldoveni.

Șederi temporare

Acordul UE-Moldova vă permite să vă mutați temporar în Moldova (sau în UE) pentru a lucra ca stagiar cu studii superioare, ca vânzător de afaceri sau ca personal-cheie al unei companii din țara respectivă.

Perioadele de ședere temporară sunt următoarele:

 • persoană transferată în cadrul aceleiași companii [personalul-cheie al unei societăți din Moldova (sau din UE) sau stagiari absolvenți de studii superioare] – până la 3 ani
 • persoane aflate în vizită de afaceri [de exemplu, călătorii pentru a se stabili în Moldova (sau în UE) sau un vânzător de afaceri] – până la 90 zile în orice perioadă de 12 luni
 • stagiar cu studii superioare care nu este persoană transferată în cadrul aceleiași companii – până la 1 an

Acordul UE-Moldova creează, de asemenea, oportunități pentru prestatorii de servicii pe bază de contract în sectoare specifice din fiecare țară. Cu toate acestea, în această privință, prestatorul trebuie:

 • furnizarea temporară a serviciului în cauză în calitate de angajat al unei entități care a obținut un contract de servicii care nu depășește 1 an
 • să aibă cel puțin 3 ani de experiență profesională în acest sector
 • să dețină o diplomă universitară sau o calificare care să demonstreze cunoștințe de un nivel echivalent și calificări profesionale relevante

Pentru mai multe informații cu privire la limitele impuse personalului, stagiarilor absolvenți de studii superioare, vânzătorilor comerciali și prestatorilor de servicii pe bază de contract, a se vedea anexa XXVII-G și anexa XXVII-H la Acordul de asociere UE-Moldova.

Achiziții publice

UE și Moldova au în vedere accesul reciproc la piețele de achiziții publice din fiecare țară, la nivel național, regional și local. Acest lucru este valabil în ceea ce privește contractele de achiziții publice și concesiunile din sectoarele tradiționale, precum și din sectorul utilităților publice.

Acordul UE-Moldova garantează, de asemenea, că cererile de oferte din ambele țări sunt luate în considerare în mod echitabil, aplicându-se același tratament solicitanților locali și celor străini.

Acordul obligă atât UE, cât și Moldova să se asigure că

 • toate achizițiile preconizate sunt făcute publice – acest lucru se realizează pentru a deschide piața concurenței și pentru a vă oferi acces la informații privind achiziția preconizată înainte de atribuirea contractului.
 • există o descriere nediscriminatorie a obiectului contractului, indicând termenele adecvate, accesibile tuturor operatorilor economici
 • nu există nicio discriminare împotriva dumneavoastră în calitate de operator economic, care v-ar putea împiedica să participați la procedura de ofertare.
 • există transparență în procesul de atribuire a ofertei până la anunțarea ofertei câștigătoare.
 • decizia finală va fi comunicată tuturor solicitanților – la cerere, solicitanții respinși vor primi o explicație care vă va permite să analizați decizia.

Platforma electronică de achiziții publice MTender oferă informații mai ușor accesibile privind achizițiile publice, inclusiv anunțarea activităților de achiziție preconizate, disponibilitatea documentelor de licitație electronice, buletinul electronic privind achizițiile publice și generarea unui model electronic de ofertă pentru operatorii electronici.

Linkuri, contacte, documente

Instituții naționale

Reprezentanțe, camere de comerț și asociații profesionale

Contacte pentru cerințe tehnice

Contacte pentru cerințe sanitare/fitosanitare (SPS)

Instituții naționale

Consiliul economic al prim-ministrului Republicii Moldova

Web: https://consecon.gov.md/en/misiune/

Divizia pentru controlul comerțului cu produse cu dublă utilizare din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii

Moldova este parte la Convenția internațională privind armele chimice (CWC) și monitorizează importul de substanțe care pot fi utilizate pentru producerea unor astfel de arme. Prin urmare, importurile pot necesita o autorizație specială.

Secenia control al circulatiei iei mărfurilor cu dubla destina ie al Ministerului Economiei si Infrastructurii

Bd. Piata Marii Adunari Nationale 1, Chișinău MD-2033, Moldova

Tel.: + 373 22 250669

Fax: + 373 22 234064

Banca Națională a Moldovei (BNM)

Organul responsabil pentru controlul și stabilitatea monedei este Banca Națională a Moldovei (BNM). Comitetul național pentru stabilitate financiară este subordonat BNM.

Banca Naională a Moldovei (BNM)

Bd. Grigore Vieru No. 1, MD-2005 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 822348, 822502, 822606

Autoritățile vamale din Moldova

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Str. N. Starostenco 30, MD-2065 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 574201, 574206

Centru de apel: + 373 22 574111

Fax: + 373 22 273061

E-mail: vama@customs.gov.md

Web: http://www.customs.gov.md/

Direcția pentru prevenirea poluării și gestionarea deșeurilor din cadrul Ministerului Agriculturii

Directorul executiv al Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 204512, 204525, 204526

Fax: + 373 22 226858

Reprezentanțe, camere de comerț și asociații profesionale

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova

Delegația Uniunii Europeni în Republica Moldova

Str. M. Kogalniceanu 12, MD-2001 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22505210

Fax: + 373 22272622

E-mail: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Misiunea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană

Avenue Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Bruxelles, Belgia

Tel.: + 32 27400660 

Fax: + 32 27400669 

E-mail: mission.bru@mfa.gov.md

Web: mrmue.mfa.gov.md

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova

151, Stefan cel Mare blv., Chișinău, MD2004, Moldova

Tel.: + 373 22 22 15 52

Fax: + 373 22 2 44 25

E-mail: camera@chamber.md

Asociația Europeană a Întreprinderilor din Moldova

Asociația europeană a întreprinderilor europene (ABE)

30, Vlaicu pârcălab str., de. 7, Chișinău, MD2012, Moldova

Tel.: + 373 22 90 70 25

Mobil: + 373 79 025 999

E-mail: info@eba.md

EU4Business

Secretariatul EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgia

Tel.: + 32 27491851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Contacte pentru cerințe tehnice

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Str. Eugen Coca 28, MD-2064 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 905300

Fax: + 373 22 905310

Ca o altă organizație controlată de ministerul declarat, Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) este desemnat ca organism național unic de acreditare în Moldova.

Catalogul standardelor și reglementărilor tehnice din Republica Moldova: www.estandard.md

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Muncii si Protectiei Sociale, Muncii si Protecției Sociale

Str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 729907, 268818

Fax: + 373 22 738781

Agenția pentru Servicii Publice

Autovehiculele nou importate trebuie să înscrie în registrul mijloacelor de transport al Agenției Serviciilor Publice. În plus, condițiile tehnice pentru autovehicule trebuie să fie declarate și identificate de importator.

Agenția Servicii Publice

Str. Pushkin 42, MD-2012 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 257070

Fax: + 373 22 212259

Agenția Națională de Transport Rutier

Autoritatea responsabilă cu controlul și monitorizarea măsurilor juridice privind transportul rutier este Agenția Națională de Transport Rutier.

Subordonat Ministerului Transporturilor Transportatorii i Infrastructurii Drumurilor (ANTA)

Str. Alecu Russo 1, MD-2068 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 498810

Fax: + 373 22 220657

Contacte pentru cerințe sanitare/fitosanitare (SPS)

Organizația Națională pentru Protecția Plantelor (NPPO)/Direcția pentru protecția sănătății plantelor

Direcăþia Protecþională ia ºedinþă i sănătura plantelor atribuite Agenþia Naþionale pentru Siguranþia a Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 264674, 294730

Fax: + 373 22294730

Departamentul de Sănătate Animală atribuit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentară

Departamentul de administrare a alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 210178, 294730

Fax: + 373 22 294730

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale iMediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 204579

Fax: + 373 22 220748

Punct de contact oficial (OCP) pentru substanțele chimice toxice

Directorul executiv al Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 204512, 204525, 204526

Fax: + 373 22 226858

Comisia Națională pentru Securitate Biologică

Comisia Naională pentru Securitate Biologică

Str. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Chișinău, Moldova

Tel. și Fax: + 373 22 226874

Linkuri suplimentare

 • puteți găsi mai multe informații despre Acordul de asociere și relațiile comerciale dintre UE și Moldova pe site-ul internet al DG Comerț. Puteți căuta și alte informații privind relațiile comerciale dintre UE și Moldova la acest link.
 • dacă sunteți interesat (ă) de informații privind punerea în aplicare a acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător în Moldova, a se vedea aici. Monitorul UE oferă, de asemenea, informații cu privire la lucrările în curs din cadrul Comitetului de asociere reunit în configurația comerț.
 • serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) oferă, de asemenea, informații detaliate privind relațiile UE-Moldova. Pentru o prezentare generală, puteți consulta și o fișă informativă.
Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante