Zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare UE-Moldova

UE și Republica Moldova au semnat un acord de asociere în iunie 2014, iar acordul a intrat pe deplin în vigoare din iulie 2016. Zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (DCFTA) face parte integrantă din acord. Aceasta reduce tarifele cu care se confruntă întreprinderile europene atunci când exportă în Moldova și sporește eficiența procedurilor vamale. În plus, acordul facilitează în continuare comerțul prin apropierea treptată a legislației, normelor și procedurilor Republicii Moldova, inclusiv a standardelor, de cele ale UE.

Acordul pe scurt

Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova a fost semnat în iunie 2014 și a intrat pe deplin în vigoare din iulie 2016.

A se vedea textul integral și anexele la acord.

Care sunt avantajele pentru întreprinderea dumneavoastră?

Acordul de asociere

 • facilitează exportul și importul din Republica Moldova (denumită în continuare „Moldova”)
 • reduce tarifele și permite o derulare eficientă și rapidă a procedurilor vamale

În plus, acordul stabilește un proces treptat de apropiere a legislației, normelor și procedurilor Republicii Moldova de cele ale UE, de exemplu în domeniul standardelor, facilitând astfel și mai mult comercianții.

Cine poate exporta din UE în Moldova în temeiul Acordului de asociere UE-Moldova?

Dacă sunteți o societate înregistrată într-un stat membru al UE și ați obținut o declarație vamală valabilă – și, dacă este necesar, o licență de export – puteți exporta în temeiul Acordului de asociere UE-Moldova.

Cine poate exporta în UE din Moldova în temeiul Acordului de asociere UE-Moldova?

Pentru a exporta în UE în temeiul acordului UE-Moldova, trebuie să fiți o societate înregistrată în Republica Moldova.

 

UE este unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai Moldovei. Printre principalele mărfuri comerciale dintre UE și Moldova se numără mașinile și aparatele, produsele vegetale, textilele și articolele textile, precum și metalele de bază.

Tarife

Produse industriale

La data intrării în vigoare provizorii a acordului, UE a eliminat toate tarifele pentru produsele industriale din Moldova, în timp ce Moldova a început să elimine treptat tarifele pentru anumite produse pe parcursul unei perioade de tranziție de 3-5 ani, cum ar fi:

 • anumite tipuri de materiale plastice și produse similare
 • mobilier
 • diverse produse textile (de exemplu covoare și îmbrăcăminte)

Republica Moldova și-a eliminat complet tarifele pentru aceste produse până la 1 septembrie 2019.

Produsele agricole

Acordul reduce, de asemenea, taxele vamale pentru produsele agricole.

Moldova a convenit să elimine tarifele pentru majoritatea produselor sale agricole după o perioadă de tranziție de până la zece ani. Acest lucru este relevant, de exemplu, pentru

 • vinuri
 • unele preparate alimentare

În plus, Moldova s-a angajat să elimine tarifele din cadrul contingentelor tarifare specifice pentru o serie de produse sensibile, cum ar fi:

 • carne de porc
 • păsări
 • produse lactate
 • produse prelucrate din carne
 • zaharuri

Contingentele tarifare acordate exporturilor UE de astfel de produse în Moldova sunt definite în anexa XV-D Lista concesiunilor după cum urmează:

Moldova – contingent tarifar (în tone)

 

2020

2021

2022

1. Carne de porc *

4,500

5,000

5,500

2. Păsări de curte *

5,000

5,500

6,000

3. Produse lactate *

1,500

2,000

 

4. Carne prelucrată

1,700

   

5. Zaharuri *

7,000

8,000

9,000

6. Îndulcitori

640

   

* Cotele pentru carne de porc, carne de pasăre, produse lactate și zahăr au fost revizuite în 2020

La rândul său, UE și-a eliminat tarifele pentru produsele agricole încă din prima zi, cu excepția produselor sensibile specifice, pentru care a instituit, de asemenea, contingente tarifare. Aceasta înseamnă că, în fiecare an, numai un număr limitat de produse sensibile pot fi comercializate fără taxe vamale. Sumele exacte sunt definite în anexa 15A la acordul de asociere.

Contingentele tarifare acordate exporturilor Republicii Moldova de aceste produse în UE sunt definite în anexa XV-A Produse care fac obiectul contingentelor tarifare anuale fără taxe vamale (Uniune), după cum urmează:

UE – contingent tarifar (în tone) *

Roșii 2,000
Usturoi 220
Struguri de masă 20,000
Mere 40,000
Cireșe proaspete 1,500,000
Prune 15,000 
Suc de struguri 500

* Aceste contingente sunt gestionate pe baza principiului „primul venit, primul servit”. Perioada de depunere a cererilor este cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie. Înainte de a exporta, verificați soldul fiecărui contingent aplicabil.

În cazul în care importurile care sosesc în UE depășesc aceste contingente tarifare, se va aplica o taxă vamală CNF. În plus, vă atragem atenția asupra faptului că anumite fructe și legume necesită plata prețurilor de intrare în UE. Acesta este, de exemplu, cazul tomatelor. Aceasta înseamnă că se pot adăuga suprataxe la taxele de import pentru bunul dumneavoastră dacă prețul său de import este mai mic decât prețul de intrare stipulat.

În plus, anexa XV-C include o listă de produse agricole pentru care UE poate aplica un „mecanism de prevenire a eludării”. Aceasta înseamnă că, în cazul în care importurile din Moldova depășesc un anumit nivel, UE este autorizată să suspende tarifele mai mici pentru aceste produse pentru o perioadă de șase luni.

Acordul nu permite aplicarea de taxe vamale la export. Acesta include, de asemenea, o așa-numită clauză de „standstill”. Această clauză înseamnă că nici UE, nici Moldova nu pot majora taxele vamale și nici nu pot introduce taxe noi care să vizeze mărfurile de la cealaltă parte. Acordul interzice, de asemenea, restricțiile cantitative la import și la export (cu excepția restricțiilor permise în conformitate cu normele OMC, cum ar fi articolul XI din GATT).

 

Găsiți nivelul tarifar aplicabil produsului dumneavoastră în cadrul Asistentului meu pentru comerț.

Reguli de origine

Această secțiune introduce principalele reguli de origine și procedurile privind originea din acordul comercial.

Originea este „naționalitatea economică” a mărfurilor comercializate. Dacă sunteți nou pe această temă, puteți găsi o introducere la principalele concepte din secțiunea bunuri.

Reguli de origine

Produsul dumneavoastră trebuie să respecte anumite norme care dovedesc originea sa pentru a putea beneficia de tariful preferențial.

Unde pot găsi regulile de origine?

Regulile de origine aplicabile în temeiul Acordului de asociere cu Moldova sunt definite în apendicele I la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene (Convenția PEM). Aceste norme sunt în curs de revizuire și un nou set de reguli de origine alternative ar trebui să se aplice la jumătatea anului 2021, inclusiv dispoziții privind cumulul, rambursarea taxelor vamale, toleranța și regula de nemodificare (a se vedea mai jos) care vor fi relaxate.

Convenția PEM privind regulile de origine vizează stabilirea unor reguli comune de origine și cumulare între 25 de părți contractante (UE, AELS, țările din Balcani și partenerii ALS din regiunea vecinătății sudice și estice a UE) și UE pentru a facilita comerțul și a integra lanțurile de aprovizionare în zonă.

Lista părților contractante la PEM

Informații detaliate despre sistemul paneuromediteraneean sunt disponibile în Manualul utilizatorului.

Produsul meu este originar din UE sau Moldova în conformitate cu Convenția PEM?

Pentru ca produsul dumneavoastră să poată beneficia de tariful preferențial mai mic sau egal cu zero în temeiul Convenției PEM, acesta trebuie să provină din UE sau din Moldova.

Un produs „originar” dacă este fie

 • obținute integral în UE sau în Moldova sau
 • Fabricate în UE sau în Moldova utilizând materiale neoriginare, în cazul în care aceste materiale au fost prelucrate sau transformate suficient în conformitate cu regulile specifice produsului (RSP) prevăzute în anexa II la apendicele I la Convenția PEM
  A se vedea, de asemenea, anexa I „Note introductive” la regulile de origine specifice produsului. Pentru anumite produse, există unele reguli alternative specifice produselor – a se vedea apendicele II.

De asemenea, produsul trebuie să îndeplinească toate celelalte cerințe aplicabile specificate în capitol, cum ar fi prelucrarea sau transformarea insuficientă și regula transportului direct. Există, de asemenea, unele flexibilități suplimentare pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului, cum ar fi toleranța sau cumulul.

 

Exemple de tipuri principale de norme specifice produselor în acordurile comerciale ale UE

 • regula valorii adăugate – valoarea tuturor materialelor neoriginare dintr-un produs nu poate depăși un anumit procent din prețul franco fabrică al produsului
 • schimbarea clasificării tarifare – procesul de producție duce la o modificare a clasificării tarifare între materialele neoriginare și produsul final – de exemplu, producția de hârtie (capitolul 48 din Sistemul armonizat) din pastă neoriginară (Sistemul armonizat capitolul 47)
 • operațiuni specifice – este necesar un proces de producție specific, de exemplu filarea fibrelor în fire – astfel de norme sunt utilizate în principal în industria textilă a îmbrăcămintei și în industria chimică

 

Puteți găsi normele aplicabile specifice produselor în cadrul Asistentului meu pentru comerț.

Sfaturi pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului

Acordul oferă mai multă flexibilitate pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului, cum ar fi toleranțele sau cumulul.

Toleranță
 • regula de toleranță permite producătorului să utilizeze materiale neoriginare care sunt în mod normal interzise de regula specifică produsului până la 10 % din prețul franco fabrică al produsului
 • această toleranță nu poate fi utilizată pentru a depăși orice prag valoric maxim al materialelor neoriginare enumerate în regulile specifice produsului.
 • Toleranțe specifice se aplică textilelor și îmbrăcămintei clasificate la capitolele 50-63 din SA, care sunt incluse în notele 5-6 din anexa I Note introductive la lista din anexa II
Cumul

Convenția PEM prevede trei modalități de cumulare a originii

 • cumul bilateral – materialele originare din Moldova pot fi considerate ca fiind originare din UE (și viceversa) atunci când sunt utilizate la fabricarea produsului în UE
 • Cumul diagonal – materialele originare dintr-o parte contractantă la Convenția PEM pot fi considerate ca fiind originare dintr-o altă parte contractantă atunci când se evaluează dacă produsul final este originar pentru a beneficia de acces preferențial atunci când este exportat către o parte contractantă terță în zona paneuromediteraneeană.
  Cu toate acestea, cumulul diagonal se aplică numai în cazul în care există un acord comercial între toate părțile contractante în cauză, iar țările respective aplică aceleași reguli de origine. Vă rugăm să verificați „matricea” (tabel care conține toate acordurile în vigoare care utilizează Convenția PEM) care specifică părțile contractante la care Moldova poate aplica cumulul diagonal. În aprilie 2020, partenerii comuni ai UE și ai Republicii Moldova eligibili pentru cumulul diagonal au fost Turcia și Balcanii de Vest (parteneri în cadrul Acordului central european de comerț liber – CEFTA).
 • Cumulul integral – prelucrările sau transformările efectuate într-o parte contractantă PEM pot fi considerate operațiuni efectuate într-o altă parte contractantă PEM, indiferent dacă transformarea este suficientă pentru a conferi caracterul de produs originar
  Moldova poate utiliza cumulul integral în cadrul schimburilor comerciale din țările CEFTA.

 

Cum funcționează cumulul diagonal?

Cumulul diagonal apare între mai multe țări diferite care împărtășesc aceleași reguli de origine și au acorduri comerciale între ele. Acesta este cazul în care un producător de mărfuri din oricare dintre țări poate importa materiale și le poate utiliza ca și cum ar proveni din propria țară. De exemplu, în temeiul Convenției PEM, un comerciant din Republica Moldova care confecționează haine pentru export către UE poate utiliza țesături originare din Turcia pentru a produce articolele de îmbrăcăminte și le poate considera ca fiind originare din Moldova. Cerința dublei transformări, și anume fabricarea țesăturilor din fire (neoriginare) și producția de îmbrăcăminte, a fost îndeplinită, iar îmbrăcămintea este considerată ca fiind originară din Moldova atunci când este exportată către UE și, prin urmare, va beneficia de acces liber pe piața UE.

Explicații suplimentare privind cumulul PEM pot fi găsite aici

Alte cerințe

De asemenea, produsul trebuie să îndeplinească toate celelalte cerințe aplicabile specificate în convenție, cum ar fi prelucrarea sau transformarea insuficientă sau regula transportului direct.

Transportul printr-o țară terță: Regula transportului direct

Produsele originare trebuie să fie transportate din UE în Moldova (și viceversa) sau pe teritoriile părților contractante cu care cumulul este aplicabil fără a fi prelucrate ulterior într-o țară terță.

Unele operațiuni pot fi efectuate într-o țară terță dacă produsele rămân sub supraveghere vamală, cum ar fi:

 • descărcare
 • reîncărcare
 • orice altă operațiune destinată conservării produselor în stare bună

Dovada că aceste condiții au fost îndeplinite se furnizează autorităților vamale din țara importatoare prin prezentarea

 • un document de transport unic (de exemplu, un conosament) care acoperă trecerea din țara exportatoare prin țara terță prin care mărfurile au tranzitat mărfurile
 • un certificat eliberat de autoritățile vamale din țara terță prin care vă transportați mărfurile
 • în lipsa acestora, orice document justificativ

Restituirea taxelor

În temeiul Convenției PEM în comerțul dintre UE și Moldova, nu este posibil să se obțină o rambursare a taxelor plătite anterior pentru materialele neoriginare utilizate la fabricarea unui produs care este exportat în temeiul unui tarif preferențial.

Proceduri de determinare a originii

Exportatorii și importatorii trebuie să urmeze procedurile privind originea. Procedurile sunt stabilite în titlul V privind dovada de origine și în titlul VI privind modalitățile de cooperare administrativă. Acestea clarifică, de exemplu, modul de declarare a originii unui produs, modul de solicitare a preferințelor sau modul în care autoritățile vamale pot verifica originea unui produs.

Cum se solicită un tarif preferențial

Pentru a beneficia de un tarif preferențial, importatorii trebuie să prezinte dovada originii.

Dovada originii poate fi:

Dovada de origine este valabilă timp de 4 luni de la data eliberării.

Certificate de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED

 • certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED sunt eliberate de autoritățile vamale ale țării exportatoare
 • Anexa IIIa și anexa III b includ modelele de certificate EUR.1 și EUR-MED și oferă instrucțiuni de completare a acestora.
 • exportatorul care solicită certificatul trebuie să fie pregătit să prezinte documente care dovedesc caracterul originar al produselor în cauză.

Explicații suplimentare cu privire la momentul utilizării certificatului EUR.1 sau EUR-MED sunt furnizate la pagina 72 din manual.

Declarație de origine sau declarație de origine EUR-MED

Exportatorii pot declara pe propria răspundere că produsul lor este originar din UE sau din partea contractantă la Convenția PEM prin furnizarea unei declarații de origine. Declarația de origine poate fi întocmită de:

 • un exportator autorizat
 • orice exportator, în cazul în care valoarea totală a transportului nu depășește 6,000 EUR
Cum se întocmește o declarație de origine

Exportatorul trebuie să taie, să ștampileze sau să imprime următoarea declarație pe factură, pe bonul de livrare sau pe orice alt document comercial de identificare a produsului (anexa IVa):

„Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr.... ) Declară că, cu excepția cazului în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de... origine preferențială.”

Cum se întocmește o declarație de origine EUR-MED

În acest caz, declarația este următoarea (anexa IV b):

„Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr....) declară că, cu excepția cazului în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de... origine preferențială.

— cumulation applied with... (numele țării/țărilor).

— Nu se aplică cumulul

Declarația de origine poate fi întocmită în orice limbă oficială a UE sau în orice limbă oficială a zonei PEM, astfel cum se menționează în anexele IVa și b (declarația privind cumulul ar trebui să fie întotdeauna în limba engleză).

Trebuie să semnați de mână declarația de origine. Dacă sunteți exportator autorizat, sunteți scutit de această cerință, cu condiția să prezentați autorităților vamale un angajament scris prin care să acceptați responsabilitatea deplină pentru orice declarație care vă identifică.

Verificarea originii

Autoritățile vamale pot verifica dacă un produs importat este într-adevăr originar sau îndeplinește alte cerințe privind originea. Verificarea se bazează pe:

 • cooperarea administrativă între autoritățile vamale ale părților importatoare și exportatoare
 • controale efectuate de autoritățile vamale locale. Vizitele efectuate de partea importatoare la exportator nu sunt permise

Autoritățile părții exportatoare efectuează determinarea finală a originii și informează autoritățile părții importatoare cu privire la rezultate.

Cerințe privind produsele 

Norme și cerințe tehnice

Moldova a luat măsuri pentru a-și apropia legislația, standardele și procedurile privind barierele tehnice în calea comerțului cu cele ale UE. Acest lucru vă facilitează schimburile comerciale dintre Moldova și UE.

Moldova a armonizat reglementările, inclusiv

 • acreditarea și comercializarea produselor. Acesta stabilește modulele procedurilor de evaluare a conformității.
 • siguranța generală a produselor care stabilește criteriile privind ceea ce trebuie luat în considerare atunci când se stabilește că un produs este sigur și stabilește când trebuie interzis un produs deoarece acesta prezintă un risc grav pentru sănătate și siguranță

Pentru o listă a acestor regulamente și a altor acte legislative pe care Moldova le-a pus în aplicare, a se vedea anexa XVI la Acordul de asociere UE-Moldova.

Moldova a convenit, de asemenea, să se apropie

 • cerințe de siguranță pentru o gamă largă de produse, inclusiv mașini, ascensoare, jucării, dispozitive medicale și recipiente simple sub presiune
 • Produse care nu necesită o etichetă „ Conformité Européenne” (CE), de exemplu produse cosmetice, autovehicule, produse chimice și farmaceutice

În ceea ce privește standardele, Moldova

 • a adoptat standarde internaționale și europene în conformitate cu cele mai bune practici
 • hotărâte să abroge orice standarde naționale contradictorii. Aceasta include orice standarde GOST contradictorii (GosudarstvennyStandart)utilizate în statele post-sovietice – organismul național de standardizare din Republica Moldova a înființat șapte comitete tehnice pentru a identifica standardele contradictorii care trebuie abrogate.

 

Dacă doriți să importați mărfuri din Moldova în UE de la un producător care a optat să utilizeze propriile specificații din Moldova, trebuie să obțineți o declarație de conformitate UE semnată de producător.

Declarația de conformitate UE certifică și declară că produsele în cauză îndeplinesc cerințele și standardele relevante. După completarea acesteia, producătorul poate atașa eticheta „ Conformité Européenne” (CE) pe produsele lor, ceea ce indică faptul că aceasta a respectat standardele UE.

Dacă producătorul dumneavoastră optează pentru a dovedi conformitatea printr-o declarație de conformitate UE, aceasta poate costa mai mult din punct de vedere financiar și temporal decât să lucreze cu standardele armonizate ale UE care asigură echivalența.

Consultați standardele armonizate grupate în directivele sectoriale existente privind produsele.

Date de contact pentru cerințe tehnice

Cum voi ști că mărfurile pe care le importă în UE sunt conforme cu reglementările și standardele UE?

Dacă importați bunuri care prezintă un risc ridicat pentru interesul public (de exemplu, vase sub presiune, ascensoare și anumite utilaje) în UE, o evaluare a conformității trebuie să fie efectuată de un organism notificat (care este, de obicei, o organizație specifică, cum ar fi laboratoarele sau organismele de inspecție și certificare acreditate de guvernul moldovean).

Ministerul Economiei și Infrastructurii monitorizează instituțiile subordonate responsabile de sarcini precum procedurile de evaluare a conformității, verificările metrologice și acreditarea întreprinderilor. Printre aceste instituții se numără:

Vă rugăm să rețineți că, pentru un număr mare de bunuri, va trebui să obțineți certificarea obligatorie, care poate fi acordată de una dintre instituțiile acreditate de evaluare a conformității.

UE și Moldova lucrează în prezent la un tip de acord de recunoaștere reciprocă care va permite introducerea pe piață a anumitor produse industriale care îndeplinesc cerințele de conformitate, fără încercări suplimentare sau proceduri de conformitate.

Cerințe de sănătate și siguranță – SPS

Siguranța alimentară, sănătatea animalelor și a plantelor

În ceea ce privește comerțul cu plante, produse agricole și alimentare care sunt relevante pentru sănătatea și siguranța oamenilor și a animalelor, Moldova a convenit să armonizeze legislația UE, inclusiv

 • norme privind siguranța produselor agroalimentare
 • norme specifice pentru hrana animalelor
 • norme privind organismele modificate genetic
 • norme privind produsele medicale de uz veterinar

Pentru o listă a tuturor produselor vizate, a se vedea anexa XVII-A la Acordul de asociere UE-Moldova.

Intenționați să importați mărfuri din Moldova în UE?

 • Produsele dumneavoastră trebuie să fie înregistrate la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentară (ANSA)
 • trebuie să depuneți o declarație de notificare a ANSA cu privire la mărfurile specifice pe care le importați
 • trebuie să obțineți un certificat fitosanitar eliberat în Moldova, care să permită intrarea mărfurilor dumneavoastră în UE

Notă

 • dacă importați în UE orice mărfuri enumerate ca specii în temeiul Convenției privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES), vi se va permite să faceți acest lucru numai cu o autorizație din partea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din Moldova. Bunul tău este enumerat? Află aici!
 • dacă importați în UE substanțe și materiale chimice toxice, trebuie să obțineți un permis de import din partea Ministerului Agriculturii din Moldova
 • dacă importați substanțe chimice toxice, trebuie să contactați punctul dumneavoastră național de contact oficial (OCP)

Departamentul de sănătate animală atribuit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentară este responsabil de controalele sanitar-veterinare ale animalelor vii din Moldova. Pentru o listă de dispoziții detaliate privind modul de gestionare a bolilor animalelor sau plantelor și ale peștilor, a se vedea anexa XVIII-A la Acordul de asociere UE-Moldova.

Date de contact pentru cerințe sanitare/fitosanitare (SPS)

Barierele tehnice în calea comerțului

Deși normele tehnice sunt importante, ele pot acționa uneori ca bariere în calea comerțului internațional și, prin urmare, pot reprezenta o povară considerabilă pentru dumneavoastră în calitate de exportator.

 • în cazul în care considerați că vă confruntați cu o barieră comercială care îți încetinește afacerea sau vă împiedică să exportați, ne puteți spune
 • raportați ce anume vă oprește exporturile către Moldova utilizând formularul online – UE va analiza situația dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare

Contactați-ne

Documente și proceduri de vămuire

Acordul asigură proceduri vamale mai transparente și simplificate pentru a facilita schimburile comerciale și a reduce costurile pentru întreprinderi.

Documente

Ghidurile pas cu pas descriu diferitele tipuri de documente pe care trebuie să le pregătiți pentru vămuirea produselor dumneavoastră.

În funcție de produsul dumneavoastră, autoritățile vamale pot solicita toate sau o parte din elementele de mai jos.

 • Factura comercială (găsiți cerințele specifice privind forma și conținutul acesteia în My Trade Assistant)
 • lista coletelor
 • Licențe de import pentru anumite mărfuri
 • Certificatele care atestă conformitatea produsului cu reglementările obligatorii privind produsele, cum ar fi cerințele privind sănătatea și siguranța, etichetarea și ambalarea.
 • Dovada de origine — declarația de origine

Pentru mai multă certitudine, puteți solicita în prealabil informații tarifare obligatorii și/ sau informații obligatorii privind originea.

Pentru informații detaliate cu privire la documentele pe care trebuie să le prezentați pentru vămuire pentru produsul dumneavoastră, adresați-vă asistentului meu în domeniul comerțului.

Proceduri de dovedire și de verificare a originii

Pentru descrierea modului în care se poate dovedi originea produselor dumneavoastră pentru a solicita tarife preferențiale și a normelor referitoare la verificarea originii de către autoritățile vamale, vă rugăm să consultați secțiunea privind regulile de origine de mai sus.

Pentru informații privind procedurile vamale de import și export în general, vizitați site-ul web al DG Impozitare și Uniune Vamală.

Proprietate intelectuală și indicații geografice

Acordul vă protejează drepturile de proprietate intelectuală atunci când importați și/sau exportați produsele dumneavoastră în Moldova.

Mărci comerciale și drepturi de autor

Acordul UE-Moldova prevede un sistem echitabil și transparent de înregistrare a mărcilor comerciale. În cazul în care cererea dumneavoastră este respinsă de către administrația competentă în materie de mărci comerciale, decizia trebuie să vă fie comunicată în scris, indicând motivele refuzului.

Desene și brevete

Desenele sau modelele create în mod independent care au caracter individual sunt protejate la înregistrare pentru o perioadă de până la 25 ani. Acest lucru vă va oferi dreptul exclusiv de a utiliza desenul sau modelul industrial și de a împiedica părțile terțe care nu au consimțământul dumneavoastră să îl utilizeze, să îl recreați, să îl vândă sau să îl importe și/sau să-l exporte.

Indicații geografice

Un comitet specific pentru indicații geografice instituit în temeiul Acordului UE-Moldova monitorizează punerea în aplicare a acordului în ceea ce privește indicațiile geografice și raportează Comitetului pentru comerț. Pentru mai multe informații privind indicațiile geografice ale produselor agricole, ale produselor alimentare, ale tipurilor de vin și ale băuturilor spirtoase, a se vedea anexa XXX la acordul UE-Moldova.

Cum se poate obține protecție?

Agenția Moldovei pentru protecția drepturilor de autor este Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI). Această agenție lucrează la îmbunătățirea cadrului juridic și la adaptarea acestuia la normele UE, precum și la creșterea gradului de sensibilizare a publicului și la consolidarea capacităților în materie de aplicare a legii.

Puteți solicita înregistrarea proprietății intelectuale la AGEPI online. Timpul necesar pentru a obține protecția DPI în Moldova variază în funcție de tipul de protecție pe care îl căutați

 • drepturile de autor: 15-30 zile
 • mărci comerciale: 10-12 luni
 • brevet pentru plante: 1.5-3 ani
 • brevet pe termen scurt pentru invenție: 7-8 luni
 • brevet pe termen lung pentru invenție: 17-18 luni
 • proiectare industrială: 10-12 luni
 • indicații geografice, denumiri de origine sau specialități tradiționale: 10-12 luni

Comerțul cu servicii

Atât guvernul Republicii Moldova, cât și UE și-au exprimat limitările sau rezervele existente cu privire la furnizarea de servicii, cu un nivel ridicat de transparență. Pentru o listă a rezervelor specifice ale Moldovei, a se vedea anexa XXVII-E la Acordul de asociere UE-Moldova.

Cum navigați prin anexe?

Acordul de asociere UE-Moldova conține trei anexe cu rezerve din partea Moldovei care ar putea avea un impact asupra întreprinderii dumneavoastră

 • doriți să înființați o afacere în Moldova? Anexa XXVII-E conține o listă negativă a tuturor sectoarelor serviciilor la care nu aveți acces. Aceasta înseamnă că puteți profita de oportunitățile din toate celelalte sectoare care nu sunt enumerate.
 • sunteți interesat (ă) de comerțul transfrontalier cu serviciile dumneavoastră? Anexa XXVIII-F conține o listă pozitivă a sectoarelor de servicii la care aveți acces. Această listă enumeră toate sectoarele în care vă puteți comercializa.
 • căutați oportunități pentru stagiari absolvenți de studii superioare sau pentru personale-cheie? Anexa XXVII-G enumeră sectoarele sau subsectoarele în care se aplică limitări.
 • sunteți un furnizor independent de servicii profesionale sau contractuale? Anexa XXVII-H enumeră rezervele aplicate.
Cine poate înființa o întreprindere în Moldova?

În cazul în care

 • o întreprindere, acordul UE-Moldova vă permite să stabiliți sau să achiziționați sucursale ale întreprinderii dumneavoastră sau reprezentanțe în Moldova sau în UE
 • o persoană fizică, acordul UE-Moldova vă oferă posibilitatea de a vă crea și înființa o afacere prin intermediul unei activități independente sau al unor întreprinderi aflate sub controlul dumneavoastră

Aceste indemnizații vă garantează că beneficiați de același tratament ca și cetățenii moldoveni.

Furnizarea transfrontalieră de servicii

În sectoarele cărora li s-a acordat acces în Moldova, acordul elimină următoarele limite:

 • din valoarea totală a operațiunilor de servicii sau a activelor
 • privind numărul total de operațiuni de servicii sau cantitatea totală de servicii furnizate

De asemenea, vi se va permite să prestați servicii în Moldova în aceleași condiții ca și cetățenii moldoveni.

Ședere temporară

Acordul UE-Moldova vă permite să vă mutați temporar în Moldova (sau în UE) pentru a lucra ca stagiar cu studii superioare, ca vânzător de afaceri sau ca personal-cheie al unei companii din țara respectivă.

Perioadele de ședere temporară sunt următoarele:

 • Persoană transferată în cadrul aceleiași companii [personalul-cheie al unei companii din Moldova (sau din UE) sau stagiari absolvenți de studii superioare] – până la 3 ani
 • Persoană aflată în vizită de afaceri [de exemplu, călătorește pentru a stabili o afacere în Moldova (sau în UE) sau un vânzător de afaceri] – până la 90 de zile în orice perioadă de 12 luni
 • Stagiar cu studii superioare care nu este persoană transferată în cadrul aceleiași companii — până la 1 an

Acordul UE-Moldova creează, de asemenea, oportunități pentru prestatorii de servicii contractuale în sectoare specifice din fiecare țară. Cu toate acestea, în această privință, prestatorul trebuie:

 • să furnizeze temporar serviciul în cauză în calitate de angajat al unei entități care a obținut un contract de servicii care nu depășește 1 an
 • să aibă cel puțin 3 ani de experiență profesională în sector
 • să dețină o diplomă universitară sau o calificare universitară care să demonstreze cunoștințe de nivel echivalent și calificări profesionale relevante

Pentru mai multe informații cu privire la limitele impuse personalului, stagiarilor absolvenți de studii superioare, vânzătorilor profesioniști și prestatorilor de servicii contractuale, a se vedea anexa XXVII-G și anexa XXVII-H la Acordul de asociere UE-Moldova.

Achiziții publice

UE și Moldova au în vedere accesul reciproc la piețele de achiziții publice din fiecare țară la nivel național, regional și local. Acest lucru este valabil în ceea ce privește contractele de achiziții publice și concesiunile din sectoarele tradiționale, precum și din sectorul utilităților publice.

Acordul UE-Moldova garantează, de asemenea, că examinarea cererilor de oferte în ambele țări se face în mod echitabil, același tratament fiind aplicat solicitanților locali și străini.

Acordul obligă atât UE, cât și Moldova să se asigure că:

 • toate achizițiile vizate sunt făcute publice – acest lucru se face pentru a deschide piața concurenței și pentru a vă oferi acces la informații privind achiziția preconizată înainte de atribuirea contractului
 • există o descriere nediscriminatorie a obiectului contractului, indicând termene adecvate, accesibilă tuturor operatorilor economici.
 • nu există nicio discriminare împotriva dumneavoastră în calitate de operator economic, care v-ar putea împiedica să îndepliniți condițiile pentru a participa la licitație
 • există transparență în procesul de atribuire a licitației până la anunțarea ofertei câștigătoare.
 • decizia finală va fi comunicată tuturor solicitanților – la cerere, solicitanții respinși vor primi o explicație pentru a vă permite să analizați decizia

Platforma electronică de achiziții publice în rețea MTender oferă informații mai ușor accesibile privind achizițiile publice, inclusiv anunțarea activităților de achiziții planificate, disponibilitatea documentelor electronice de licitație, buletinul automat privind achizițiile publice și generarea unui model electronic de ofertă pentru operatorii electronici.

Linkuri, contacte, documente

Instituții naționale

Reprezentanțe, camere de comerț și asociații de întreprinderi

Date de contact pentru cerințe tehnice

Date de contact pentru cerințe sanitare/fitosanitare (SPS)

Instituții naționale

Consiliul economic al prim-ministrului din Moldova

Web: https://consecon.gov.md/en/misiune/

Divizia pentru controlul comerțului cu bunuri cu dublă utilizare din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii

Moldova este parte la Convenția internațională privind armele chimice (CWC) și monitorizează importul de substanțe care pot fi utilizate pentru a produce astfel de arme. Prin urmare, importurile pot necesita o autorizație specială.

Secnavale ia control al circulaepidemiei iei mărfurilor cu dubla destinaprevăzuie al Ministerului Economiei și Infrastructurii

BD. Piata Marilor Adunari Nationale 1, MD-2033 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 250669

Fax: + 373 22 234064

Banca Națională a Moldovei (BNM)

Organul responsabil pentru controlul și stabilitatea monedei este Banca Națională a Moldovei (BNM). Comitetul național pentru stabilitate financiară este subordonat BNM.

Banca NaForței de Muncă a Moldovei (BNM)

BD. Grigore Vieru No. 1, MD-2005 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 822348, 822502, 822606

Vama din Moldova

Serviciul Vama Republicilor Moldova

Str. N. Starostenco 30, MD-2065 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 574201, 574206

Call Centre: + 373 22 574111

Fax: + 373 22 273061

E-mail: Vama@customs.gov.md

Web: Http://www.customs.gov.md/

Direcția pentru prevenirea poluării și gestionarea deșeurilor din cadrul Ministerului Agriculturii

Directransbordare ia prevenire polurii lii i managementul detransbordare eurilor a Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale miei Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 204512, 204525, 204526

Fax: + 373 22 226858

Reprezentanțe, camere de comerț și asociații de întreprinderi

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova

Str. M. Kogalniceanu 12, MD-2001 Chișinău, Moldova

Tel: + 373 22505210

Fax: + 373 22272622

E-mail: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Misiunea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană

Avenue Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Bruxelles, Belgia

Tel.: + 32 27400660 

Fax: + 32 27400669 

E-mail: Mission.bru@mfa.gov.md

Web: mrmue.mfa.gov.md

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

151, Stefan cel Mare blv., Chișinău, MD2004, Moldova

Tel.: + 373 22 22 15 52

Fax: + 373 22 2 44 25

E-mail: camera@chamber.md

Asociația Europeană a Întreprinderilor Moldova

Asociația Întreprinderilor Europene (ABE)

30, str. Vlaicu pârcălab, din. 7, Chișinău, MD2012, Moldova

Tel.: + 373 22 90 70 25

Mobil: + 373 79 025 999

E-mail: Info@eba.md

EU4Business

Secretariatul EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgia

Tel.: + 32 27491851

E-mail: Secretariat@eu4business.eu

Date de contact pentru cerințe tehnice

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Str. Eugen Coca 28, MD-2064 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 905300

Fax: + 373 22 905310

Ca o altă organizație controlată de ministerul menționat, Centrul Național de Acreditare al Republicii Moldova (MOLDAC) este desemnat drept organism național unic de acreditare în Moldova.

Catalogul standardelor și reglementărilor tehnice din Republica Moldova: www.estandard.md

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 729907, 268818

Fax: + 373 22 738781

Agenția pentru servicii publice

Autovehiculele nou importate trebuie să înscrie în registrul mijloacelor de transport al Agenției Serviciilor Publice. În plus, importatorul trebuie să declare și să identifice condițiile tehnice pentru autovehicule.

Agenția Serviciilor Publice

Str. Pushkin 42, MD-2012 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 257070

Fax: + 373 22 212259

Agenția Națională pentru Transport Rutier

Autoritatea responsabilă cu controlul și monitorizarea măsurilor legale privind transportul rutier este Agenția Națională pentru Transport Rutier.

Agenzia NaIII.ionala Transport Auto (ANTA) Subordonat Ministerului Transporturilor Financiar i Infrastructurii Drumurilor

Str. Alecu Russo 1, MD-2068 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 498810

Fax: + 373 22 220657

Date de contact pentru cerințe sanitare/fitosanitare (SPS)

Organizația Națională pentru Protecția Plantelor (NPPO)/Direcția pentru protecția sănătății plantelor

Direczilia Protecetic ia tivitate i Sănătatea plantelor atribuite Agenbia NaIII.ionale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 264674, 294730

Fax: + 373 22294730

Departamentul de Sănătate Animală repartizat Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentară

Departamentul de rurale al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 210178, 294730

Fax: + 373 22 294730

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale onale i Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 204579

Fax: + 373 22 220748

Punct de contact oficial (PCO) pentru substanțe chimice toxice

Directransbordare ia prevenire polurii lii i managementul detransbordare eurilor a Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale miei Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chișinău, Moldova

Tel.: + 373 22 204512, 204525, 204526

Fax: + 373 22 226858

Comisia Națională pentru Securitate Biologică

Comisia Europeană pentru Securitatea Biologicii

Str. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Chișinău, Moldova

Telefon și fax: + 373 22 226874

Alte linkuri

 • Puteți găsi mai multe informații despre Acordul de asociere și relațiile comerciale dintre UE și Moldova pe site-ul DG Comerț. De asemenea, puteți căuta alte informații privind relațiile comerciale dintre UE și Moldova la acest link.
 • dacă sunteți interesat de informații privind punerea în aplicare a acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător în Moldova, a se vedea aici. De asemenea, EU Monitor furnizează informații cu privire la lucrările în curs din cadrul Comitetului de asociere reunit în configurația comerț.
 • Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) oferă, de asemenea, informații detaliate cu privire la relațiile UE-Moldova. Pentru o imagine de ansamblu, puteți consulta, de asemenea, o fișă informativă.
Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante