Zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare UE-Georgia

UE și Georgia au semnat un acord de asociere în iunie 2014 și a intrat în vigoare în iulie 2016. Zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (DCFTA) este parte integrantă a acordului. Aceasta reduce tarifele cu care se confruntă întreprinderile europene atunci când exportă în Georgia. Aceasta sporește eficiența procedurilor vamale. De asemenea, acesta facilitează și mai mult comerțul prin apropierea treptată a legislației, a normelor și a procedurilor georgiene, inclusiv a standardelor, de cele ale UE.

Acordul pe scurt

Acordul de asociere UE-Georgia a intrat în vigoare la 1 iulie 2016.

Textul integral și anexele acordului.

Care sunt beneficiile pentru întreprinderea dumneavoastră?

Acordul permite societății dumneavoastră să exporte și să importe mai ușor din Georgia, deoarece

 • elimină majoritatea tarifelor
 • prevede proceduri vamale mai eficiente

Cine poate exporta din UE în Georgia în temeiul Acordului de asociere UE-Georgia?

Pentru a exporta din UE în Georgia, societatea dumneavoastră trebuie să fie înregistrată într-unul dintre statele membre ale UE și să fi obținut o declarație vamală valabilă și, dacă este necesar, o licență de export.

Cine poate exporta în UE din Georgia în temeiul Acordului de asociere UE-Georgia?

Pentru a exporta în UE în temeiul acordului UE-Georgia, societatea dumneavoastră va trebui să fie înregistrată în Republica Georgia.

 

Principalele exporturi de mărfuri ale Georgiei sunt:

 • produse minerale
 • mașini și aparate
 • produse chimice
 • echipamente de transport

UE este unul dintre principalii parteneri comerciali ai Georgiei. Prin urmare, țara depune eforturi pentru a-și raționaliza legislația și practicile comerciale cu cele ale UE, care aduc beneficii în special IMM-urilor implicate în comerț.

Tarife

Acordul elimină majoritatea taxelor vamale pentru mărfuri.

Produse industriale

Acordul de asociere UE-Georgia elimină 100 % din taxele vamale pentru mărfurile industriale.

Produse agricole

Acordul de asociere UE-Georgia interzice utilizarea contingentelor tarifare (CT) atât pentru importuri, cât și pentru exporturi.

Cu toate acestea, pentru importurile în UE există câteva excepții pentru anumite produse agricole sensibile cărora li se aplică contingente tarifare:

CT pentru usturoi

La importul de usturoi în UE se aplică un contingent tarifar anual. În temeiul acordului, UE acceptă importuri din Georgia în valoare totală de 220 de tone de usturoi pe an. Importurile incluse în total sunt determinate pe baza principiului „primul venit, primul servit”. Odată ce suma totală este depășită, se va aplica taxa vamală MFN a UE. Înainte de a exporta, verificați soldul fiecărui contingent aplicabil.

Prețul de intrare pentru anumite fructe și legume

Dacă importați anumite fructe și legume în UE, de exemplu, tomate, dovlecei sau piersici, produsele dumneavoastră vor fi supuse unui sistem de „preț de intrare”. În temeiul acordului, aceasta înseamnă că taxa vamală va fi calculată ca o taxă specifică. În cazul în care mărfurile pe care le importați în UE îndeplinesc cerințele prevăzute în regulile de origine și sunt evaluate la un preț facturat mai mic decât suma menționată în taxa specifică, în calitate de importator, veți suporta diferența dintre valoarea taxei specifice fixe și valoarea facturii.

Cu toate acestea, nu vi se va cere să plătiți nicio taxă în cazul în care nivelul valorii în vamă a bunului pe care îl importați din Georgia este egal sau mai mare decât prețul de intrare indicat de biroul vamal.

A se vedea lista mărfurilor care fac obiectul unui preț de intrare.

Trebuie să plătiți prețul de intrare pentru fructe și legume dacă importați produse din Georgia?

În practică, majoritatea mărfurilor importate din Georgia au o valoare în vamă mai mare decât prețul de intrare, astfel încât, în majoritatea cazurilor, nu vi se va cere să plătiți un preț de intrare.

Anticircumvenție

Majoritatea produselor agricole (prelucrate) fac obiectul unui mecanism de prevenire a eludării, și anume un prag pentru volumul total al importurilor pe an. Anexa II-C la Acordul de asociere UE-Georgia prevede o listă de produse agricole cărora li se aplică un mecanism de prevenire a eludării.

Aceasta înseamnă că, în cazul în care importurile din Georgia depășesc un anumit nivel, UE poate suspenda tarifele mai mici pentru aceste produse. Pragul poate fi depășit numai în cazul în care guvernul georgian poate furniza UE o justificare solidă a faptului că producătorii georgieni au capacitatea de a produce aceste mărfuri și/sau capacitatea de a exporta volume care depășesc pragul. În cazul în care justificarea este satisfăcătoare, se va renunța la plata taxelor vamale.

Acest lucru se face pentru a se asigura că țările terțe nu profită de acordul UE-Georgia și nu exportă în mod fraudulos către UE prin Georgia.

 

Găsiți tariful aplicabil produsului dumneavoastră în asistentul meu comercial

Reguli de origine

 

Pentru a putea beneficia de tratament preferențial, produsul dumneavoastră va trebui să respecte regulile de origine prevăzute în acord. Vă rugăm să consultați instrumentulinteractiv de autoevaluare a regulilor de origine (ROSA) din Asistentul meu comercial pentru a evalua dacă produsul dumneavoastră respectă regulile de origine și pentru a afla cum să pregătiți documentele corecte.

Informații generale despreregulile de origineși procedurile de determinare a originii pot fi găsite în această secțiune.

Originea este „naționalitatea economică” a mărfurilor comercializate. Dacă sunteți nou pe această temă, puteți găsi o introducere a principalelor concepte din secțiunea „Bunuri”.

Reguli de origine

Unde pot găsi regulile de origine?

Regulile de origine aplicabile în temeiul Acordului de asociere cu Georgia sunt definite în apendicele I la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (Convenția PEM). Aceste norme sunt în curs de revizuire și un nou set de reguli de origine alternative ar trebui să fie aplicabil până la jumătatea anului 2021, inclusiv dispoziții privind cumulul, rambursarea taxelor, toleranța și regula de nemodificare (a se vedea mai jos) care vor fi relaxate.

Convenția PEM privind regulile de origine vizează stabilirea unor reguli de origine comune și a cumulului între 25 de părți contractante (UE, AELS, țările balcanice și partenerii ALS din regiunea din vecinătatea sudică și estică a UE) și UE pentru a facilita comerțul și a integra lanțurile de aprovizionare în zonă.

Lista părților contractante la PEM

Informații detaliate despre sistemul pan-Euro-Med sunt disponibile în Manualul utilizatorului.

Produsul meu este originar din UE sau din Georgia în conformitate cu Convenția PEM?

Pentru ca produsul dumneavoastră să poată beneficia de tariful preferențial mai mic sau egal cu zero în temeiul Convenției PEM, acesta trebuie să fie originar din UE sau din Georgia.

Un produs „originar” dacă este

 • obținute integral în UE sau în Georgia sau
 • fabricate în UE sau în Georgia utilizând materiale neoriginare, cu condiția ca aceste materiale să fi fost prelucrate sau transformate suficient în conformitate cu regulile specifice produsului (PSR) prevăzute în anexa II la apendicele I la Convenția PEM
  A se vedea, de asemenea, anexa I Note introductive privind regulile de origine specifice produsului. Pentru anumite produse, există unele reguli alternative specifice produselor – a se vedea apendicele II.

De asemenea, produsul trebuie să îndeplinească toate celelalte cerințe aplicabile specificate în capitol, cum ar fi prelucrarea sau transformarea insuficientă sau regula transportului direct. Există, de asemenea, câteva flexibilități suplimentare pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului, de exemplu toleranța sau cumulul.

 

Exemple ale principalelor tipuri de norme specifice produselor din acordurile comerciale ale UE

 • regula valorii adăugate – valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate într-un produs nu poate depăși un anumit procent din prețul franco fabrică al acestuia
 • regula modificării clasificării tarifare – procesul de producție are ca rezultat o modificare a clasificării tarifare între materialele neoriginare și produsul final – de exemplu, producția de hârtie (capitolul 48 din Sistemul armonizat) din celuloză neoriginară (capitolul 47 din Sistemul armonizat)
 • operațiunispecifice – este necesar un proces de producție specific, de exemplu filarea fibrelor în fire. Astfel de norme sunt utilizate în principal în sectorul textil și al îmbrăcămintei, precum și în sectorul chimic.

Sfaturi pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului

Acordul oferă mai multă flexibilitate pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului, cum ar fi toleranța sau cumulul.

Toleranță
 • regula de toleranță permite producătorului să utilizeze materiale neoriginare care sunt în mod normal interzise de regula specifică produsului până la 10 % din prețul franco fabrică al produsului
 • această toleranță nu poate fi utilizată pentru a depăși orice prag valoric maxim pentru materialele neoriginare enumerate în regulile specifice produsului
 • toleranțele specifice se aplică textilelor și îmbrăcămintei clasificate la capitolele 50-63 din Sistemul armonizat, care sunt incluse în notele 5-6 din anexa I „Note introductive la lista din anexa II”
Cumulul

Convenția PEM prevede două modalități de cumulare a originii

 • cumulul bilateral – materialele originare din Georgia pot fi considerate originare din UE (și viceversa) atunci când sunt utilizate la fabricarea produsului în UE
 • cumulul diagonal – materialele originare dintr-o parte contractantă la Convenția PEM pot fi considerate ca fiind originare dintr-o altă parte contractantă atunci când se evaluează dacă produsul final este originar pentru a beneficia de acces preferențial atunci când este exportat către o terță parte contractantă în zona paneuromediteraneeană.

  Cu toate acestea, cumulul diagonal se aplică numai dacă există un acord comercial între toate părțile contractante în cauză, iar țările respective aplică aceleași reguli de origine. Vă rugăm să verificați „matricea” (tabelul conținând toate acordurile în vigoare care utilizează Convenția PEM) care precizează părțile contractante cu care Georgia poate aplica cumulul diagonal. În aprilie 2020, partenerii comuni ai UE și Georgiei eligibili pentru cumulul diagonal au fost Islanda, Elveția (inclusiv Liechtenstein) și Norvegia.

 

Cum funcționează cumulul diagonal?

Cumulul diagonal este permis între mai multe țări diferite care au aceleași reguli de origine și au acorduri comerciale între ele. Acest lucru se întâmplă atunci când un producător de bunuri din oricare dintre țări poate importa materiale și le poate utiliza ca și cum ar proveni din propria țară. De exemplu, în temeiul Convenției PEM, un comerciant georgian care produce îmbrăcăminte pentru export în Elveția poate utiliza fire originare din UE și le poate considera ca fiind originare din Georgia. A fost îndeplinită cerința dublei transformări, și anume fabricarea țesăturilor din fire (neoriginare) și fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, iar articolele de îmbrăcăminte sunt considerate ca fiind originare din Georgia atunci când sunt exportate în Elveția și, prin urmare, vor beneficia de acces liber pe piața elvețiană.

Explicații suplimentare privind cumulul în cadrul PEM pot fi găsite aici.

Alte cerințe

De asemenea, produsul trebuie să îndeplinească toate celelalte cerințe aplicabile specificate în convenție, cum ar fi prelucrarea sau transformarea insuficientă sau regula transportului direct.

Transportul printr-o țară terță: norma privind transportul direct

Produsele originare trebuie să fie transportate din UE în Georgia (și viceversa) sau pe teritoriile părților contractante cu care se aplică cumulul, fără a face obiectul unei transformări ulterioare într-o țară terță.

Unele operațiuni pot fi efectuate într-o țară terță dacă produsele rămân sub supraveghere vamală, cum ar fi:

 • descărcare
 • reîncărcare
 • orice altă operațiune destinată conservării produselor în stare bună

Dovada îndeplinirii acestor condiții se furnizează autorităților vamale ale țării importatoare prin prezentarea:

 • un document de transport unic (de exemplu, un conosament) care acoperă trecerea din țara exportatoare prin țara terță prin care au tranzitat mărfurile
 • un certificat eliberat de autoritățile vamale din țara terță prin care vă transportați mărfurile
 • în lipsa acestora, orice documente justificative

Drawback al taxelor vamale

În temeiul Convenției PEM în cadrul schimburilor comerciale dintre UE și Georgia, nu este posibil să se obțină o rambursare a taxelor plătite anterior pentru materialele neoriginare utilizate pentru fabricarea unui produs care este exportat în conformitate cu un tarif preferențial.

Procedurile privind originea

Exportatorii și importatorii trebuie să urmeze procedurile privind originea. Procedurile sunt stabilite în titlul V privind dovada de origine și în titlul VI privind modalitățile de cooperare administrativă. Acestea clarifică, de exemplu, modul de declarare a originii unui produs, modul de solicitare a preferințelor sau modul în care autoritățile vamale pot verifica originea unui produs.

Cum puteți solicita un tarif preferențial

Pentru a beneficia de un tarif preferențial, importatorii trebuie să prezinte dovada originii.

Dovada originii poate fi:

Dovada de origine este valabilă pentru o perioadă de 4 luni de la data eliberării.

Certificate de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED

 • certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED sunt eliberate de autoritățile vamale ale țării exportatoare
 • Anexa III a și anexa III b includ modelele de certificate EUR.1 și EUR-MED și oferă instrucțiuni de completare a acestora
 • exportatorul care solicită certificatul trebuie să fie pregătit să prezinte documente care dovedesc caracterul originar al produselor în cauză

Explicații suplimentare cu privire la momentul utilizării certificatului EUR.1 sau EUR-MED sunt furnizate la pagina 72 din manual.

Declarația de origine sau declarația de origine EUR-MED

Exportatorii pot declara pe propria răspundere că produsul lor este originar din UE sau din partea contractantă la Convenția PEM prin prezentarea unei declarații de origine. Declarația de origine poate fi întocmită de către:

 • un exportator autorizat
 • orice exportator, în cazul în care valoarea totală a transportului nu depășește 6,000 EUR
Cum se întocmește o declarație de origine

Exportatorul trebuie să tipărească, să ștampileze sau să imprime următoarea declarație pe factură, pe bonul de livrare sau pe orice alt document comercial de identificare a produsului (anexa IVa):

„Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr.... ) declară că, cu excepția cazului în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială.”

Cum se întocmește o declarație de origine EUR-MED

În acest caz, declarația este următoarea (anexa IVb)

„Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr....) declară că, cu excepția cazului în care se indică în mod clar altfel, aceste produse sunt de origine preferențială...

Se aplică cumul cu... (numele țării/țărilor).

— nu se aplică cumulul

Declarația de origine poate fi întocmită în orice limbă oficială a UE sau în orice limbă oficială din zona PEM, astfel cum se menționează în anexa IVa și b (declarația referitoare la cumul ar trebui să fie întotdeauna în limba engleză).

Trebuie să semnați de mână declarația de origine. Dacă sunteți exportator autorizat, sunteți scutit de această obligație, cu condiția să prezentați autorităților vamale din țara dumneavoastră un angajament scris prin care acceptați întreaga responsabilitate pentru orice declarație care vă identifică.

Verificarea originii

Autoritățile vamale pot verifica dacă un produs importat este într-adevăr originar sau îndeplinește alte cerințe privind originea. Verificarea se bazează pe

 • cooperarea administrativă între autoritățile vamale ale părților importatoare și exportatoare
 • controale efectuate de autoritățile vamale locale (vizitele părții importatoare la exportator nu sunt permise)

Autoritățile părții exportatoare efectuează determinarea finală a originii și informează autoritățile părții importatoare cu privire la rezultate.

Cerințe privind produsele

Norme și cerințe tehnice

În temeiul acordului, Georgia și-a apropiat standardele și reglementările tehnice pentru a le alinia pe cele ale UE. Aceasta înseamnă că majoritatea normelor tehnice din Georgia vor fi aceleași ca în UE.

Georgia a armonizat reglementările, inclusiv:

 • acreditarea și comercializarea produselor, care stabilește modulele procedurilor de evaluare a conformității
 • siguranța generală a produsului, care stabilește criterii privind ceea ce trebuie considerat ca fiind sigur atunci când se stabilește că un produs este sigur și când trebuie interzis un produs deoarece acesta prezintă un risc grav pentru sănătate și siguranță

Pentru o listă a acestor regulamente și a altor acte legislative pe care Georgia le-a pus în aplicare, a se vedea anexa III-B la Acordul de asociere UE-Georgia.

Georgia a convenit, de asemenea, să apropie 21 de regulamente care acoperă cerințele de sănătate și siguranță pentru o gamă largă de produse, inclusiv utilaje, ascensoare, jucării, dispozitive medicale și recipiente simple sub presiune. Acestea sunt enumerate în anexa III-A la Acordul de asociere UE-Georgia.

În ceea ce privește standardele, Georgia a adoptat standarde internaționale și europene în conformitate cu cele mai bune practici. Dintre toate standardele georgiene înregistrate, 98 % sunt internaționale și europene, în timp ce 2 % sunt specifice Georgiei.

Următoarele tipuri de standarde pot fi utilizate în Georgia, deși pe bază de voluntariat:

 • standarde SIC internaționale și regionale
 • standardele oricărui stat membru al UE sau al OCDE
 • Standardele georgiene
 • Standardele întreprinderilor georgiene

 

Dacă doriți să importați mărfuri de la un producător georgian care a optat pentru utilizarea propriilor specificații, trebuie să obțineți o declarație de conformitate UE semnată de producătorul respectiv.

Declarația de conformitate UE certifică și declară că produsele în cauză îndeplinesc cerințele și standardele relevante. După ce a făcut acest lucru, producătorul dumneavoastră poate anexa eticheta Conformité Européenne (CE) pe produsele sale, care indică faptul că a respectat standardele UE.

În cazul în care producătorul dumneavoastră optează să dovedească conformitatea printr-o declarație de conformitate UE, aceasta poate costa mai mult în termeni de bani și timp decât lucrul cu standardele armonizate ale UE care oferă echivalența.

Vizualizarea standardelor armonizate grupate de directivele sectoriale existente privind produsele.

Cum voi ști că mărfurile pe care le importă sunt conforme cu reglementările și standardele UE?

 • după finalizarea procedurilor de evaluare a conformității, documentele relevante care însoțesc exporturile dumneavoastră din UE către Georgia vor fi emise fie în limba engleză, fie în traducere notarială georgiană.
 • evaluarea conformității trebuie efectuată de un organism notificat (care este, de obicei, o organizație specifică, cum ar fi un laborator sau un organism de inspecție sau de certificare).
 • dacă vă exportați mărfurile în Georgia, evaluarea conformității poate fi efectuată de organismul de evaluare a conformității acreditat în Georgia.
 • dacă importați bunuri în UE din Georgia, consultați lista organismelor acreditate de evaluare a conformității.

Georgia este membră a Convenției de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional, precum și a Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți. Prin urmare, importurile de produse chimice pot face obiectul unor interdicții sau restricții. Ministerul Protecției Mediului și Agriculturii este punctul de contact oficial (OCP) în ceea ce privește aceste substanțe chimice.

UE și Georgia lucrează în prezent la un tip de acord de recunoaștere reciprocă care va permite introducerea pe piață a anumitor produse industriale care îndeplinesc cerințele de conformitate, fără alte proceduri de testare sau de conformitate.

Contacte pentru cerințe tehnice

Cerințe în materie de sănătate și siguranță – SPS

Siguranța alimentară, sănătatea animalelor și a plantelor

Acordul UE-Georgia elimină și interzice atât UE, cât și Georgiei să pună în aplicare orice reglementări nejustificate. Acest lucru este în special în beneficiul dumneavoastră dacă sunteți un mic fermier care exportă produse agricole în Georgia.

Aceasta nu înseamnă că nivelul de protecție al fiecărei țări va fi compromis. Având în vedere că standardele UE în materie de siguranță alimentară sunt foarte ridicate și stricte, guvernul Georgiei adoptă unele dintre măsurile legislative SPS ale UE.

Acordul UE-Georgia garantează, de asemenea, că normele privind bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor reflectă normele UE și evoluțiile Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE).

 

Dacă Georgia încă apropie normele UE, cum exportați/importați?

Dacă importați o plantă și/sau produse de origine animală în UE, vi se va cere să obțineți certificarea de la autoritatea competentă din Georgia. Această certificare ar trebui să garanteze că produsul dumneavoastră îndeplinește cerințele SPS relevante.

În temeiul Acordului de asociere UE-Georgia, guvernul Georgiei este obligat să notifice UE atunci când a realizat apropierea normelor privind bunăstarea animalelor și sănătatea și siguranța plantelor. Procesul de consultare pentru a stabili dacă apropierea reglementărilor a fost realizată poate dura până la 360 de zile.

Lista autorităților competente
 • Agenția Națională pentru Alimente (ANF) din cadrul Ministerului Protecției Mediului și Agriculturii este responsabilă cu supravegherea, monitorizarea, efectuarea inspecțiilor planificate și/sau neplanificate, efectuarea controalelor documentare, prelevarea de probe pentru testare și supraveghere cu privire la aspecte legate de siguranța alimentelor – aceasta înseamnă, de asemenea, că, în fiecare etapă de producție, prelucrare și distribuție, ANF va exercita controlul de stat asupra conformității alimentelor/furajelor.
  • ANF are, de asemenea, un departament veterinar care este responsabil cu controalele veterinare ale animalelor vii și ale produselor de origine animală în Georgia.
  • Departamentul fitosanitar al ANF este responsabil de reglementarea analizelor riscurilor legate de organismele dăunătoare în Georgia
 • Ministerul Muncii, Sănătății și Afacerilor Sociale este responsabil de produsele și măsurile legate de sănătate – contribuie la gestionarea crizelor în materie de siguranță alimentară și participă la eforturile de a asigura punerea în aplicare a normelor și parametrilor de siguranță alimentară.

Pentru a proteja sănătatea umană, se pot aplica proceduri specifice de import pentru produsele cosmetice și produsele conexe, inclusiv o procedură de certificare a igienei și o procedură specifică de înregistrare pentru accesul pe piață în Georgia. Puteți contacta Ministerul Muncii, Sănătății și Afacerilor Sociale pentru informații privind documentele necesare.

 • serviciul de venituri este un departament al Ministerului de Finanțe care este responsabil de respectarea reglementărilor SPS la frontierele externe ale Georgiei.
 • laboratoarele reprezintă o parte esențială a sistemului instituțional SPS. Centrul de acreditare din Georgia acreditează toate laboratoarele care funcționează în conformitate cu standardele internaționale recunoscute.

Barierele tehnice în calea comerțului

Deși normele tehnice sunt importante, ele pot acționa uneori ca bariere în calea comerțului internațional și, prin urmare, pot reprezenta o povară considerabilă pentru dumneavoastră în calitate de exportator.

 • dacă credeți că vă confruntați cu o barieră comercială care vă încetinește activitatea sau vă împiedică să exportați, ne puteți spune
 • raportați ce anume vă oprește exporturile către Georgia utilizând formularul online. UE va analiza situația dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare

Contactați-ne

Contacte pentru cerințe sanitare/fitosanitare (SPS)

Documente și proceduri de vămuire

Acordul asigură proceduri vamale mai transparente și simplificate pentru a facilita comerțul și a reduce costurile pentru întreprinderi.

Documente

Ghidurile pas cu pas descriu diferitele tipuri de documente pe care trebuie să le pregătiți pentru vămuirea produselor dumneavoastră.

În funcție de produsul dumneavoastră, autoritățile vamale pot solicita toate sau unele dintre elementele de mai jos.

 • factura comercială (găsiți cerințele specifice privind forma și conținutul său în Asistentul meu comercial)
 • lista de colisaj
 • licențe de import pentru anumite mărfuri
 • certificate care atestă că produsul dumneavoastră respectă reglementările obligatorii privind produsele, cum ar fi cerințele privind sănătatea și siguranța, etichetarea și ambalarea
 • dovada de origine – declarația de origine

Pentru mai multă certitudine, puteți solicita în prealabil informații tarifare obligatorii și/ sau informații obligatorii privind originea.

Pentru informații detaliate cu privire la documentele pe care trebuie să le prezentați pentru vămuirea produsului dumneavoastră, adresați-vă asistentului meu comercial.

Proceduri pentru dovedirea și verificarea originii

Pentru descrieri ale modului în care se poate dovedi originea produselor dumneavoastră pentru a solicita tarife preferențiale și a regulilor referitoare la verificarea originii de către autoritățile vamale, vă rugăm să consultați secțiunea privind regulile de origine de mai sus.

Pentru informații privind procedurile vamale pentru import și export în general, vizitați site-ul internet al DG Impozitare și Uniune Vamală.

Proprietatea intelectuală și indicațiile geografice

Acordul vă protejează drepturile de proprietate intelectuală atunci când importați și/sau exportați mărfurile în Georgia.

Mărcile comerciale și drepturile de autor

Acordul de asociere UE-Georgia respectă mai multe acorduri internaționale care reglementează administrarea mărcilor comerciale și a drepturilor de autor. În cazul în care cererea dumneavoastră este respinsă de administrația mărcilor, decizia trebuie să vă fie comunicată în scris, indicând motivele refuzului.

Desene și modele industriale și brevete

Desenele sau modelele dumneavoastră create în mod independent care au caracter individual sunt protejate prin înregistrare pentru o perioadă de până la 25 ani. Acest lucru vă va oferi dreptul exclusiv de a utiliza desenul sau modelul industrial și va împiedica părțile terțe care nu au consimțământul dumneavoastră să îl utilizeze, să îl recreeze, să îl vândă sau să îl importe și/sau să îl exporte.

Indicatori geografici 

Un comitet specific privind indicatorii geografici instituit în temeiul acordului UE-Georgia va monitoriza punerea în aplicare a acordului în acest domeniu și va raporta Comitetului pentru comerț. Pentru mai multe informații privind indicațiile geografice ale produselor agricole, precum și indicațiile geografice ale produselor alimentare, tipurile de vinuri și băuturile spirtoase, a se vedea anexa XVII-C la Acordul de asociere UE-Georgia.

Cum se poate obține protecție?

Sakpatenti este entitatea juridică independentă georgiană responsabilă de protejarea întregii proprietăți intelectuale din țară și de definirea politicii privind drepturile de proprietate intelectuală.

Dumneavoastră sau reprezentantul dumneavoastră puteți solicita direct înregistrarea unei indicații geografice. Cererea trebuie depusă pe suport de hârtie sau în format electronic în limba georgiană și ar trebui să se refere la o denumire de origine sau la o indicație geografică.

Cererea ar trebui să includă:

 • o cerere de înregistrare a unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice
 • numele complet (titlul) și adresa solicitantului
 • denumirea de origine sau indicația geografică
 • denumirea produselor pentru care se solicită înregistrarea denumirii de origine sau a indicației geografice

Odată cu cererea dumneavoastră pentru o indicație geografică, trebuie să includeți și un document care să conțină

 • o descriere a mărfurilor și a materiei prime, cu indicarea caracteristicilor chimice, fizice, microbiologice și/sau organoleptice și a altor caracteristici
 • o descriere a localizării zonei geografice de origine a mărfurilor, cu indicarea limitelor exacte ale acesteia;
 • o descriere a tehnologiei de producție a bunurilor, precum și a condițiilor și metodelor de producție specifice zonei geografice relevante, în cazul în care acestea există
 • datele care confirmă faptul că caracteristicile și calitatea specifice ale produselor cu denumire de origine se datorează în principal sau exclusiv mediului geografic și factorilor umani specifici
 • datele care confirmă legătura dintre calitatea specifică, reputația sau alte caracteristici ale mărfurilor și aria geografică respectivă;
  • documentul care confirmă originea geografică a mărfurilor
  • o procură prin care se confirmă autorizarea unui reprezentant

Comerțul cu servicii

Atât guvernul georgian, cât și UE și-au stabilit toate limitările sau rezervele existente în ceea ce privește furnizarea de servicii, cu un nivel ridicat de transparență. Acest lucru vă oferă o securitate juridică valoroasă în calitate de furnizor de servicii din UE. Pentru o listă de rezerve specifice Georgiei, a se vedea anexele XIV-E, XIV-F și XIV-G la Acordul de asociere UE-Georgia.

Cum parcurgeți anexele?

Acordul UE-Georgia conține următoarele 4 anexe cu rezerve din partea Georgiei care ar putea avea un impact asupra dumneavoastră și a întreprinderii dumneavoastră.

 • dacă sunteți interesat de înființarea unei întreprinderi în Georgia, trebuie să consultați anexa XIV-E, care are o listă negativă a tuturor sectoarelor de servicii la care nu aveți acces – aceasta înseamnă că puteți profita de oportunitățile din toate celelalte sectoare care nu sunt enumerate.
 • dacă sunteți interesat de comerțul transfrontalier cu serviciile dumneavoastră, trebuie să consultați anexa XIV-F, care conține o listă pozitivă a sectoarelor de servicii la care aveți acces – această listă enumeră toate sectoarele în care aveți permisiunea de a desfășura activități comerciale.
 • dacă căutați oportunități pentru stagiari cu studii superioare sau pentru personalul-cheie, a se vedea anexa XIV-G care enumeră sectoarele sau subsectoarele în care se aplică limitări
 • dacă sunteți un prestator independent de servicii profesionale sau contractuale, a se vedea anexa XIV-H care enumeră rezervele aplicate

Cine poate înființa o afacere în Georgia?

Dacă sunteți

 • o întreprindere, acordul UE-Georgia vă permite să înființați sau să dobândiți sucursale ale activității dumneavoastră sau reprezentanțe în Georgia
 • o persoană fizică, Acordul UE-Georgia vă oferă posibilitatea de a vă crea și de a vă înființa o afacere prin intermediul unei activități independente sau al unor întreprinderi care se află sub controlul dumneavoastră

Furnizorii de servicii din UE vor beneficia de același tratament ca și cel acordat resortisanților georgieni. A se vedea anexa XIV-E pentru o listă a sectoarelor în care sunt introduse limitări în ceea ce privește stabilirea.

Furnizarea transfrontalieră de servicii

Acordul UE-Georgia permite furnizorilor de servicii din UE să aibă acces la piața georgiană în aceleași condiții ca și cetățenii georgieni. Excepțiile de la aceasta sunt enumerate, de asemenea, în anexele XIV-E, XIV-F și XIV-G la Acordul de asociere UE-Georgia.

Ce se întâmplă dacă doriți să vă mutați temporar în Georgia pentru a lucra?

Acordul UE-Georgia vă permite să vă mutați temporar în Georgia (sau în UE) pentru a lucra ca stagiar cu studii superioare, vânzător de afaceri sau ca membru al personalului-cheie al unei societăți din țara respectivă.

Perioadele de ședere temporară sunt următoarele:

 • persoană transferată în cadrul aceleiași companii [personalul-cheie al unei societăți din Georgia (sau din UE) sau stagiari absolvenți de studii superioare] – până la 3 ani
 • persoane aflate în vizită de afaceri [de exemplu, călătorii pentru a se stabili în Georgia (sau în UE) sau un vânzător de afaceri] – până la 90 de zile în orice perioadă de 12 luni
 • stagiar cu studii superioare care nu este persoană transferată în cadrul aceleiași companii – până la 1 an

Acordul UE-Georgia creează, de asemenea, oportunități pentru prestatorii de servicii pe bază de contract în sectoare specifice din oricare dintre țări. Cu toate acestea, în acest sens, trebuie

 • furnizarea temporară a serviciului în cauză în calitate de angajat al unei entități care a obținut un contract de servicii care nu depășește 1 an
 • să aveți cel puțin 3 ani de experiență profesională în sectorul în care oferiți servicii contractuale
 • să dețină o diplomă universitară sau o calificare care să demonstreze cunoștințe de un nivel echivalent și calificări profesionale relevante

Pentru mai multe informații cu privire la limitările impuse personalului, stagiarilor absolvenți de studii superioare, vânzătorilor comerciali și prestatorilor de servicii pe bază de contract, a se vedea anexa G la Acordul de asociere UE-Georgia.

Agenția Națională de Investiții din Georgia promovează contactele de afaceri dintre Georgia și UE. Dacă căutați un partener georgian, contactați Ambasada Georgiei în oricare dintre statele membre ale UE.

Achiziții publice

UE și Georgia au în vedere accesul reciproc la piețele de achiziții publice din fiecare țară, la nivel național, regional și local. Acest acces va fi obținut în etape pentru Georgia. Acest lucru este valabil atât în ceea ce privește contractele de achiziții publice și concesiunile din sectoarele tradiționale, cât și în sectorul utilităților publice.

Acordul UE-Georgia garantează, de asemenea, că examinarea cererilor de oferte în ambele țări se face în mod echitabil, aplicându-se același tratament solicitanților locali și celor străini.

Acordul obligă atât UE, cât și Georgia să se asigure că:

 • toate achizițiile preconizate sunt făcute publice – acest lucru se realizează pentru a deschide piața concurenței și pentru a vă oferi acces la informații privind achiziția preconizată înainte de atribuirea contractului.
 • există o descriere nediscriminatorie a obiectului contractului, indicând termenele adecvate, accesibile tuturor operatorilor economici
 • nu există nicio discriminare împotriva dumneavoastră în calitate de operator economic, care v-ar putea împiedica să participați la procedura de ofertare.
 • există transparență în procesul de atribuire a ofertei până la anunțarea ofertei câștigătoare.
 • decizia finală va fi comunicată tuturor solicitanților – la cerere, solicitanții respinși vor primi o explicație care vă va permite să analizați decizia.

Cum se atribuie contractele?

Agenția pentru Achiziții Publice (APS) din Georgia are rolul principal în coordonarea, punerea în aplicare și monitorizarea achizițiilor publice. Există cinci metode care sunt utilizate pentru atribuirea unei oferte

 • licitație electronică – utilizată pentru achiziționarea de obiecte omogene cu o valoare egală sau mai mare de 75,182 EUR
 • licitație electronică simplificată – utilizată pentru achiziționarea de obiecte omogene cu o valoare de până la 75,182 EUR
 • achiziții publice simplificate – utilizate pentru achiziții cu o valoare mai mică de 1,880 EUR (cu praguri diferite pentru misiunile diplomatice și achizițiile legate de apărare, securitate și menținerea ordinii publice)
 • concursuri de proiecte – utilizate pentru achiziții de proiecte și servicii legate de proiectare, pe baza deciziei unei autorități contractante
 • licitație consolidată – o procedură de achiziții publice de stat unificată, centralizată, desfășurată de APS, pentru achiziționarea de obiecte omogene achiziționate pentru diferite entități contractante

Un „Registru al listei albe și negre” este, de asemenea, menținut pe site-ul SPA. Acest registru conține două seturi de liste.

 • solicitanții de pe lista neagră care nu oferă o garanție pentru punerea în aplicare a unui contract și/sau refuză să semneze contractul cu agenția de achiziții publice și/sau nu își îndeplinesc obligațiile care le revin în temeiul contractului – acești candidați sunt blocați să participe la orice ofertă de oferte sau să primească o altă ofertă în termen de un an de la înscrierea pe lista neagră
 • solicitanți albi care au îndeplinit cu succes criteriile de depunere a cererii, nu fac obiectul unei proceduri de insolvență, nu au nicio datorie la bugetul de stat și a căror evidență pentru cei 3 ani precedenți nu indică o cifră de afaceri mai mică de 375,940 EUR

Ce se întâmplă dacă aveți o reclamație?

APS are, de asemenea, un Comitet de soluționare a litigiilor (DRB) format din 6 de membri. Trei dintre membrii consiliului de administrație sunt numiți de societatea civilă, asigurând transparența și independența BRD.

Dacă aveți reclamații cu privire la sistemul de achiziții publice, le puteți adresa DRB. Depunerea și audierea plângerilor dumneavoastră nu vor face obiectul niciunei taxe.

Cum depuneți plângerea?

Puteți depune reclamația pe cale electronică, completând un formular pe pagina ofertei. După ce DRB confirmă legitimitatea plângerii dumneavoastră, DRB poate, în termen de maximum 10 zile, să informeze autoritatea contractantă cu privire la eroare și să solicite corectarea acesteia. În mod alternativ, DRB poate solicita, de asemenea, o revizuire sau o anulare totală a deciziei comisiei de licitație sau poate raporta cazul organelor de aplicare a legii în cazul unei încălcări grave. Dacă nu sunteți mulțumit de decizia DRB, puteți contesta decizia în fața unei instanțe judecătorești.

Achiziții publice electronice

De asemenea, puteți utiliza sistemul electronic unificat, care este portalul de achiziții publice electronice din Georgia. Acest lucru oferă un acces facil la informațiile privind achizițiile publice, inclusiv anunțarea activităților de achiziții publice preconizate, disponibilitatea documentelor de licitație electronice, buletinul automat privind achizițiile publice și generarea unui model electronic de ofertă pentru operatorii electronici.

Contacte pentru achizițiile publice

Linkuri, contacte și documente

Instituții naționale

Reprezentanțe, camere de comerț și asociații profesionale

Contacte pentru cerințe tehnice

Contacte pentru cerințe sanitare/fitosanitare (SPS)

Contacte pentru achizițiile publice

Linkuri suplimentare

Instituții naționale

Ministerul Afacerilor Externe

Georgia monitorizează importul de substanțe care pot fi utilizate pentru producerea de arme chimice. Importurile de anumite produse chimice pot necesita o autorizație specială, iar Ministerul Afacerilor Externe este autoritatea națională desemnată.

 

Strada Chitadze 4, GE-0118 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2945000 (prelungire: 1207)

Fax: + 995 32 2945001

Ministerul Economiei și Dezvoltării Durabile din Georgia

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Fax: + 995 32 2921534

E-mail: ministry@moesd.gov.ge

Banca Națională a Georgiei

GE-0114 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2406120

Centrul Național pentru Proprietate Intelectuală din Georgia

Sakpatenti

Nino Ramishvili Street 4/31, GE-0179 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2252533

E-mail: info@sakpatenti.org.ge

Biroul Național de Statistică din Georgia

GEOSTAT

Tsotne Dadiani Street 30, GE-0180 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2367210

E-mail: info@geostat.ge

Întreprinderea Georgia

Strada Marjanishvli 5/6 (Nadze Street 18), GE-0102 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2960010

E-mail: info@enterprise.gov.ge

Reprezentanțe, camere de comerț și asociații profesionale

Delegația Uniunii Europene în Georgia

Nino Chkheidze Street 38, GE-0102 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2943763

E-mail: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Misiunea Georgiei pe lângă Uniunea Europeană

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgia

Tel.: + 995 32 27611190

Fax: + 995 32 27611199

E-mail: geomission.eu@mfa.gov.ge

Web: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Departamentul Relații Internaționale, Camera de Comerț și Industrie din Georgia

Strada Berdzeni 25, GE-0101 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2694747

Asociația întreprinderilor europene din Georgia

Rapiel Eristavi Street 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 599 25 66 55

E-mail: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgia

Tel.: + 32 27491851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Contacte pentru cerințe tehnice

Agenția Națională pentru Standarde și Metrologie din Georgia

Chargali Street 67, GE-0178 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2612530

Fax: + 995 32 2613500

E-mail: geostm@geostm.ge

Organismul național de acreditare unificat

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

E-mail: gac@gac.gov.ge

Contacte pentru cerințe sanitare/fitosanitare (SPS)

Agenția Națională pentru Alimente (ANF)

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2919167

Fax: + 995 32 2919165

Departamentul fitosanitar repartizat la Agenția Națională pentru Alimente

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2919167 (prelungiri: 120, 133)

Fax: + 995 32 2919165

Serviciul veterinar din cadrul Agenției Naționale pentru Alimentație

Marshal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2919167 (prelungiri: 120, 106)

Fax: + 995 32 2919165

Ministerul Protecției Mediului și Agriculturii

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Departamentul pentru biodiversitate din cadrul Ministerului Protecției Mediului și Agriculturii

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Ministerul Muncii, Sănătății și Afacerilor Sociale

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 272538

Serviciul Venituri, Biroul central

V. Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Georgia

Centrul de informare:

Tel.: + 995 32 2299299

E-mail: info@rs.ge

Laboratorul Ministerului Agriculturii

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2530968

Fax: + 995 32 2541016

E-mail: contact@lma.gov.ge

Contacte pentru achizițiile publice

Agenția pentru Achiziții Publice

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 22484822

Platforma Agenției pentru Achiziții Publice

 

Web: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Sistemul electronic unificat:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

 • puteți găsi mai multe informații despre Acordul de asociere și relațiile comerciale UE-Georgia pe site-ul internet al DG Comerț. Puteți căuta și alte informații privind relațiile comerciale dintre UE și Georgia aici
 • dacă sunteți interesat de informații privind punerea în aplicare a acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător în Georgia, Monitorul UE oferă informații cu privire la activitatea în curs în cadrul Comitetului de asociere reunit în configurația comerț.
 • serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) oferă, de asemenea, informații detaliate privind relațiile UE-Georgia. Pentru o prezentare generală, puteți consulta și o fișă informativă
Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante