Zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare UE-Georgia

UE și Georgia au semnat un acord de asociere în iunie 2014 și a intrat în vigoare în iulie 2016. Zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (DCFTA) face parte integrantă din acord. Aceasta reduce tarifele cu care se confruntă întreprinderile europene atunci când exportă în Georgia. Aceasta sporește eficiența procedurilor vamale. De asemenea, aceasta facilitează și mai mult comerțul prin apropierea progresivă a legislației, normelor și procedurilor georgiene, inclusiv a standardelor, de cele ale UE.

Acordul pe scurt

Acordul de asociere UE-Georgia a intrat în vigoare la 1 iulie 2016.

Textul integral și anexele la acord.

Care sunt avantajele pentru întreprinderea dumneavoastră?

Acordul facilitează exportul și importul din Georgia de către societatea dumneavoastră.

 • elimină majoritatea tarifelor
 • prevede proceduri vamale mai eficiente

Cine poate exporta din UE în Georgia în temeiul Acordului de asociere UE-Georgia?

Pentru a exporta din UE în Georgia, compania dumneavoastră trebuie să fie înregistrată într-unul dintre statele membre ale UE și să fi obținut o declarație vamală valabilă și, dacă este necesar, o licență de export.

Cine poate exporta în UE din Georgia în temeiul Acordului de asociere UE-Georgia?

Pentru a exporta în UE în temeiul acordului UE-Georgia, compania dumneavoastră va trebui să fie înregistrată în Republica Georgia.

Principalele exporturi de bunuri ale Georgiei sunt:

 • produse minerale
 • echipamente și aparate
 • produse chimice
 • echipamentele de transport

UE este unul dintre principalii parteneri comerciali ai Georgiei. Prin urmare, țara depune eforturi pentru a-și raționaliza legislația și practicile comerciale cu cele ale UE, ceea ce aduce beneficii în special IMM-urilor implicate în comerț.

Tarife

Acordul elimină majoritatea taxelor vamale asupra mărfurilor.

Bunuri industriale

Acordul de asociere UE-Georgia elimină 100 % din taxele vamale pentru mărfurile industriale.

Produse agricole

Acordul de asociere UE-Georgia interzice utilizarea contingentelor tarifare (CT) atât pentru importuri, cât și pentru exporturi.

Cu toate acestea, pentru importurile în UE există câteva excepții pentru anumite produse agricole sensibile pentru care se aplică contingente tarifare:

Contingent tarifar pentru usturoi

Se aplică un contingent tarifar anual pentru importul de usturoi în UE. În temeiul acordului, UE acceptă importuri din Georgia în valoare totală de 220 de tone de usturoi pe an. Importurile incluse în total sunt determinate pe baza principiului „primul venit, primul servit”. Odată ce valoarea totală este depășită, se va aplica taxa vamală MFN a UE. Înainte de a exporta, verificați soldul fiecărui contingent aplicabil.

Prețul de intrare pentru anumite fructe și legume

Dacă importați anumite fructe și legume în UE, de exemplu tomate, dovlecei sau piersici, mărfurile dumneavoastră vor face obiectul unui sistem de „preț de intrare”. În temeiul acordului, aceasta înseamnă că taxa vamală va fi calculată ca o taxă specifică. În cazul în care mărfurile pe care le importați în UE îndeplinesc cerințele prevăzute în regulile de origine și sunt evaluate la un preț de facturare mai mic decât valoarea indicată în taxa specifică, în calitate de importator, veți suporta diferența dintre valoarea fixă a taxei specifice și valoarea facturii.

Cu toate acestea, nu vi se va cere să plătiți nicio taxă în cazul în care nivelul valorii în vamă a mărfii pe care o importați din Georgia este egal sau mai mare decât prețul de intrare furnizat de biroul vamal.

A se vedea lista mărfurilor care fac obiectul unui preț de intrare.

Trebuie să plătiți prețul de intrare pentru fructe și legume dacă importați mărfuri din Georgia?

În practică, majoritatea mărfurilor importate din Georgia au o valoare în vamă mai mare decât prețul de intrare, astfel încât, în majoritatea cazurilor, nu vi se va cere să plătiți un preț de intrare.

Prevenirea eludării

Majoritatea produselor agricole (prelucrate) fac obiectul unui mecanism de prevenire a eludării, și anume un prag pentru volumul total al importurilor pe an. Anexa II-C la Acordul de asociere UE-Georgia prevede o listă de produse agricole cărora li se aplică un mecanism de prevenire a eludării.

Aceasta înseamnă că, în cazul în care importurile din Georgia depășesc un anumit nivel, UE este autorizată să suspende tarifele mai mici pentru aceste produse. Pragul poate fi depășit numai în cazul în care guvernul georgian poate oferi UE o justificare solidă a faptului că producătorii georgieni au capacitatea de a produce aceste bunuri și/sau capacitatea de a exporta volume care depășesc pragul. În cazul în care justificarea este satisfăcătoare, se va renunța la plata taxelor vamale.

Acest lucru se realizează pentru a se asigura că țările terțe nu profită de acordul UE-Georgia și exportă în mod fraudulos către UE prin Georgia.

Găsiți tariful aplicabil produsului dumneavoastră în Asistentul meu

Reguli de origine

Pentru a putea beneficia de tratament preferențial, produsul dumneavoastră va trebui să respecte regulile de origine prevăzute în acord. Vă rugăm să consultați instrumentulinteractiv de autoevaluare a regulilor de origine (ROSA)din Asistentul meu pentru a evalua dacă produsul dumneavoastră respectă regulile de origine și pentru a afla cum să pregătiți documentele corecte.

Informații generale privind regulile de origine și procedurile de determinare a originii sunt disponibile în această secțiune.

Originea este „naționalitatea economică” a mărfurilor comercializate. Dacă sunteți nou la subiect, puteți găsi o introducere la principalele concepte din secțiunea „Produse”.

Reguli de origine

Unde pot găsi regulile de origine?

Regulile de origine aplicabile în temeiul Acordului de asociere cu Georgia sunt definite în apendicele I la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (Convenția PEM). Aceste norme sunt în curs de revizuire și ar trebui să se aplice un nou set de reguli de origine alternative până la jumătatea anului 2021, inclusiv dispoziții privind cumulul, rambursarea taxelor, toleranța și regula de nemodificare (a se vedea mai jos), care vor fi relaxate.

Convenția PEM privind regulile de origine vizează stabilirea unor reguli de origine comune și cumulul între 25 de părți contractante (UE, AELS, țările balcanice și partenerii ALS din regiunea vecinătății sudice și estice a UE) și UE pentru a facilita comerțul și a integra lanțurile de aprovizionare în interiorul zonei.

Lista părților contractante la PEM

Informații detaliate despre sistemul pan-Euro-Med sunt disponibile în Manualul utilizatorului.

Produsul meu este originar din UE sau din Georgia în conformitate cu Convenția PEM?

Pentru ca produsul dumneavoastră să poată beneficia de tariful preferențial mai mic sau egal cu zero în temeiul Convenției PEM, acesta trebuie să fie originar din UE sau din Georgia.

Un produs „este originar” dacă fie

 • obținute integral în UE sau în Georgia sau
 • fabricate în UE sau în Georgia utilizând materiale neoriginare, cu condiția ca aceste materiale să fi fost prelucrate sau transformate suficient în conformitate cu regulile specifice produsului (PSR) prevăzute în anexa II la apendicele I la Convenția PEM.
  A se vedea, de asemenea, anexa I Note introductive la regulile de origine specifice produsului. Pentru anumite produse, există câteva reguli alternative specifice produsului – a se vedea apendicele II.

De asemenea, produsul trebuie să îndeplinească toate celelalte cerințe aplicabile specificate în capitol, cum ar fi prelucrarea sau transformarea insuficientă sau regula de transport direct. Există, de asemenea, câteva flexibilități suplimentare pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului, de exemplu toleranța sau cumulul.

 

Exemple ale principalelor tipuri de norme specifice produselor din acordurile comerciale ale UE

 • regula valorii adăugate – valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate într-un produs nu poate depăși un anumit procent din prețul său franco fabrică
 • modificarea regulii de clasificare tarifară – procesul de producție duce la o modificare a clasificării tarifare între materialele neoriginare și produsul final – de exemplu, producția de hârtie (capitolul 48 din Sistemul armonizat) din pastă de hârtie neoriginară (capitolul 47 din Sistemul armonizat)
 • operațiunispecifice – este necesar un proces de producție specific, de exemplu filarea fibrelor în fire. Astfel de norme sunt utilizate în principal în sectorul textilelor și al îmbrăcămintei, precum și în sectorul chimic.

Sfaturi pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului

Acordul oferă o flexibilitate suplimentară pentru a vă ajuta să respectați normele specifice produsului, cum ar fi toleranța sau cumulul.

Toleranță
 • regula de toleranță permite producătorului să utilizeze materiale neoriginare care sunt în mod normal interzise de regula specifică produsului până la 10 % din prețul franco fabrică al produsului.
 • această toleranță nu poate fi utilizată pentru a depăși niciun prag al valorii maxime a materialelor neoriginare enumerate în regulile specifice produsului
 • toleranțele specifice se aplică textilelor și îmbrăcămintei clasificate la capitolele 50-63 din Sistemul armonizat, care sunt incluse în notele 5-6 din anexa I „Note introductive la lista din anexa II”
Cumul

Convenția PEM prevede două modalități de cumulare a originii

 • cumul bilateral – materialele originare din Georgia pot fi considerate ca fiind originare din UE (și viceversa) atunci când sunt utilizate la fabricarea produsului în UE
 • cumul diagonal – materialele originare dintr-o parte contractantă la convenția PEM pot fi considerate ca fiind originare dintr-o altă parte contractantă atunci când se evaluează dacă produsul final este originar pentru a beneficia de acces preferențial atunci când este exportat către o parte contractantă terță în zona paneuromediteraneeană.

  Cu toate acestea, cumulul diagonal se aplică numai dacă există un acord comercial între toate părțile contractante în cauză, iar țările respective aplică aceleași reguli de origine. Vă rugăm să verificați „matricea” (tabel conținând toate acordurile în vigoare care utilizează Convenția PEM) care specifică părțile contractante cu care Georgia poate aplica cumulul diagonal. În aprilie 2020, partenerii comuni ai UE și ai Georgiei eligibili pentru cumulul diagonal au fost Islanda, Elveția (inclusiv Liechtenstein) și Norvegia.

 

Cum funcționează cumulul diagonal?

Cumulul diagonal este permis între mai multe țări diferite care au aceleași reguli de origine și care au acorduri comerciale între ele. Acest lucru se întâmplă atunci când un producător de bunuri din oricare dintre țări poate importa materiale și le poate utiliza ca și cum ar proveni din propria țară. De exemplu, în temeiul Convenției PEM, un comerciant georgian care produce îmbrăcăminte pentru export în Elveția poate utiliza fire originare din UE și le poate considera ca fiind originare din Georgia. Cerința dublei transformări, și anume fabricarea țesăturilor din fire (neoriginare) și producția de îmbrăcăminte a fost îndeplinită, iar îmbrăcămintea este considerată ca fiind originară din Georgia atunci când este exportată în Elveția și, prin urmare, va beneficia de acces liber pe piața elvețiană.

Explicații suplimentare privind cumulul în cadrul PEM pot fi găsite aici.

Alte cerințe

De asemenea, produsul trebuie să îndeplinească toate celelalte cerințe aplicabile specificate în convenție, cum ar fi prelucrarea sau transformarea insuficientă sau regula privind transportul direct.

Transportul printr-o țară terță: regula transportului direct

Produsele originare trebuie transportate din UE către Georgia (și viceversa) sau pe teritoriile părților contractante cu care cumulul este aplicabil, fără a fi prelucrate ulterior într-o țară terță.

Unele operațiuni pot fi efectuate într-o țară terță dacă produsele rămân sub supraveghere vamală, cum ar fi:

 • descărcare
 • reîncărcarea
 • orice altă operațiune destinată conservării produselor în stare bună

Dovada îndeplinirii acestor condiții este furnizată autorităților vamale ale țării importatoare prin prezentarea

 • un document de transport unic (de exemplu, un conosament) care acoperă trecerea din țara exportatoare prin țara terță prin care au tranzitat mărfurile
 • un certificat eliberat de autoritățile vamale din țara terță prin care vă transportați mărfurile
 • în lipsa acestora, orice documente justificative

Rambursarea drepturilor

În temeiul Convenției PEM în schimburile comerciale dintre UE și Georgia, nu este posibil să se obțină o rambursare pentru taxele plătite anterior pentru materialele neoriginare utilizate pentru fabricarea unui produs care este exportat în temeiul unui tarif preferențial.

Proceduri de determinare a originii

Exportatorii și importatorii trebuie să urmeze procedurile de origine. Procedurile sunt prevăzute în titlul V privind dovada de origine și în titlul VI privind modalitățile de cooperare administrativă. Acestea clarifică, de exemplu, modul de declarare a originii unui produs, modul de solicitare a preferințelor sau modul în care autoritățile vamale pot verifica originea unui produs.

Cum să solicitați un tarif preferențial

Pentru a beneficia de un tarif preferențial, importatorii trebuie să prezinte dovada originii.

Dovada originii poate fi fie

Dovada de origine este valabilă timp de 4 luni de la data eliberării.

Certificate de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED

 • certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 sau EUR-MED sunt eliberate de autoritățile vamale ale țării exportatoare
 • Anexele III a și III b includ modelele de certificate EUR.1 și EUR-MED și oferă instrucțiuni pentru completarea acestora.
 • exportatorul care solicită certificatul ar trebui să fie pregătit să prezinte documente care să dovedească caracterul originar al produselor în cauză.

Explicații suplimentare privind momentul utilizării certificatului EUR.1 sau EUR-MED sunt furnizate la pagina 72 din manual.

Declarația de origine sau declarația de origine EUR-MED

Exportatorii pot declara pe propria răspundere că produsul lor este originar din UE sau din partea contractantă la convenția PEM, furnizând o declarație de origine. Declarația de origine poate fi întocmită de către:

 • un exportator autorizat
 • orice exportator, în cazul în care valoarea totală a transportului nu depășește 6,000 EUR
Cum se întocmește o declarație de origine

Exportatorul ar trebui să tipărească, să ștampileze sau să imprime următoarea declarație pe factură, pe bonul de livrare sau pe alt document comercial de identificare a produsului [anexa IV litera (a)]:

„Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr.... ) declară că, cu excepția cazului în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de... origine preferențială.”

Cum se întocmește o declarație de origine EUR-MED

În acest caz, declarația este următoarea (anexa IVb)

„Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr....) declară că, cu excepția cazului în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de... origine preferențială.

— cumul aplicat cu... (numele țării/țărilor).

— nu se aplică cumul

Declarația de origine poate fi întocmită în oricare dintre limbile oficiale ale UE sau în limbile oficiale din zona PEM, astfel cum se menționează în anexa IV literele (a) și (b) (declarația privind cumulul trebuie să fie întotdeauna în limba engleză).

Trebuie să semnați de mână declarația de origine. Dacă sunteți exportator autorizat, sunteți scutit de această cerință cu condiția să prezentați autorităților vamale din țara dumneavoastră un angajament scris că acceptați întreaga responsabilitate pentru orice declarație care vă identifică.

Verificarea originii

Autoritățile vamale pot verifica dacă un produs importat este într-adevăr originar sau îndeplinește alte cerințe privind originea. Verificarea se bazează pe

 • cooperarea administrativă între autoritățile vamale din părțile importatoare și exportatoare
 • controale efectuate de autoritățile vamale locale (vizitele efectuate de partea importatoare la exportator nu sunt permise)

Autoritățile părții exportatoare stabilesc definitiv originea și informează autoritățile părții importatoare cu privire la rezultate.

Cerințe privind produsele

Norme și cerințe tehnice

În temeiul acordului, Georgia și-a apropiat standardele și reglementările tehnice la cele ale UE. Aceasta înseamnă că majoritatea normelor tehnice din Georgia vor fi aceleași ca în UE.

Georgia a armonizat reglementările, inclusiv

 • acreditarea și comercializarea produselor, care stabilește modulele procedurilor de evaluare a conformității
 • siguranța generală a produsului, stabilind criterii cu privire la ceea ce trebuie luat în considerare atunci când un produs este considerat sigur și când se interzice un produs deoarece acesta prezintă un risc grav pentru sănătate și siguranță

Pentru o listă a acestor regulamente și a altor acte legislative pe care Georgia le-a pus în aplicare, a se vedea anexa III-B la Acordul de asociere UE-Georgia.

Georgia a convenit, de asemenea, să apropie 21 de regulamente care acoperă cerințele de sănătate și siguranță ale unei game largi de produse, inclusiv utilaje, ascensoare, jucării, dispozitive medicale și recipiente simple sub presiune. Acestea sunt enumerate în anexa III-A la Acordul de asociere UE-Georgia.

În ceea ce privește standardele, Georgia a adoptat standarde internaționale și europene în conformitate cu cele mai bune practici. Dintre toate standardele înregistrate în Georgia, 98 % sunt internaționale și europene, în timp ce 2 % sunt specifice Georgiei.

Următoarele tipuri de standarde pot fi utilizate în Georgia, deși în mod voluntar

 • standardele internaționale și regionale ale CSI
 • standardele oricărui stat membru al UE sau al OCDE
 • Standardele georgiene
 • Standardele companiilor georgiene

 

Dacă doriți să importați mărfuri de la un producător georgian care a optat pentru utilizarea propriilor specificații, trebuie să obțineți o declarație de conformitate UE semnată de producătorul respectiv.

Declarația de conformitate UE certifică și declară că produsele în cauză îndeplinesc cerințele și standardele relevante. După ce a făcut acest lucru, producătorul dumneavoastră poate atașa eticheta Conformité Européenne (CE) pe mărfurile lor, care indică faptul că aceasta a respectat standardele UE.

În cazul în care producătorul alege să dovedească conformitatea printr-o declarație de conformitate UE, aceasta poate costa mai mult în termeni de bani și timp decât lucrul cu standardele armonizate ale UE care conferă echivalență.

Vizualizați standardele armonizate grupate în directivele sectoriale existente privind produsele.

Cum voi ști că mărfurile pe care le importă sunt conforme cu reglementările și standardele UE?

 • după efectuarea procedurilor de evaluare a conformității, documentele relevante care însoțesc exporturile dumneavoastră din UE către Georgia vor fi emise fie în limba engleză, fie în traducere notarială georgiană.
 • o evaluare a conformității trebuie efectuată de un organism notificat (care este, de obicei, o organizație specifică, cum ar fi un laborator sau un organism de inspecție sau de certificare).
 • dacă exportați bunurile dumneavoastră în Georgia, evaluarea conformității poate fi efectuată de organismul de evaluare a conformității acreditat în Georgia
 • dacă importați produsele dumneavoastră în UE din Georgia, consultați lista organismelor acreditate de evaluare a conformității

Georgia este membră a Convenției de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional, precum și a Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți. Prin urmare, importurile de produse chimice pot face obiectul unor interdicții sau restricții. Ministerul Protecției Mediului și Agriculturii este punctul de contact oficial pentru astfel de substanțe chimice.

UE și Georgia lucrează în prezent la un tip de acord de recunoaștere reciprocă care va permite ca anumite produse industriale care îndeplinesc cerințele de conformitate să fie introduse pe piață fără alte testări sau proceduri de conformitate.

Date de contact pentru cerințele tehnice

Cerințe în materie de sănătate și siguranță – SPU

Siguranța alimentară, sănătatea animalelor și a plantelor

Acordul UE-Georgia elimină și interzice atât UE, cât și Georgiei să pună în aplicare orice reglementări nejustificate. Acest lucru este în beneficiul dumneavoastră în special dacă sunteți un mic fermier care exportă produse agricole în Georgia.

Aceasta nu înseamnă că nivelul de protecție al fiecărei țări va fi compromis. Având în vedere că standardele UE în materie de siguranță alimentară sunt foarte ridicate și stricte, guvernul Georgiei adoptă unele dintre măsurile legislative SPS ale UE.

Acordul UE-Georgia garantează, de asemenea, că normele privind bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor reflectă normele UE și evoluțiile Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE).

 

Dacă Georgia încă apropie normele UE, cum exportați/importați?

Dacă importați produse vegetale și/sau animale în UE, vi se va cere să obțineți o certificare din partea autorității competente din Georgia. Această certificare ar trebui să garanteze că produsul dumneavoastră îndeplinește cerințele SPS relevante.

În temeiul Acordului de asociere UE-Georgia, guvernul Georgiei este obligat să notifice UE atunci când a realizat apropierea normelor privind bunăstarea animalelor și sănătatea și siguranța plantelor. Procesul de consultare pentru a stabili dacă s-a realizat apropierea reglementărilor poate dura până la 360 de zile.

Lista autorităților competente
 • Agenția Națională pentru Alimentație (ANF) din cadrul Ministerului Protecției Mediului și Agriculturii este responsabilă cu supravegherea, monitorizarea, desfășurarea inspecțiilor planificate și/sau neplanificate, efectuarea de controale documentare, prelevarea de probe pentru testarea și supravegherea aspectelor legate de siguranța alimentelor – acest lucru înseamnă, de asemenea, că, în fiecare etapă de producție, prelucrare și distribuție, ANF va exercita controlul de stat asupra conformității alimentelor/hranei pentru animale.
  • ANF are, de asemenea, un departament veterinar responsabil cu controalele veterinare ale animalelor vii și ale produselor de origine animală în Georgia.
  • Departamentul fitosanitar al ANF este responsabil de reglementarea analizelor de risc legate de organismele dăunătoare din Georgia.
 • Ministerul Muncii, Sănătății și Afacerilor Sociale este responsabil pentru produsele și măsurile legate de sănătate – contribuie la gestionarea crizelor în ceea ce privește aspectele legate de siguranța alimentară și participă la eforturile de a se asigura că sunt instituite norme și parametri de siguranță alimentară.

Pentru a proteja sănătatea umană, se pot aplica proceduri specifice de import pentru produsele cosmetice și produsele conexe, inclusiv o procedură de certificare a igienei și o procedură specifică de înregistrare pentru accesul pe piață în Georgia. Puteți contacta Ministerul Muncii, Sănătății și Afacerilor Sociale pentru informații cu privire la orice documente necesare.

 • serviciul Venituri este un departament al Ministerului de Finanțe care este responsabil de respectarea reglementărilor SPS la frontierele externe ale Georgiei.
 • laboratoarele reprezintă o parte esențială a sistemului instituțional SPS. Centrul de acreditare georgian acreditează toate laboratoarele care funcționează în conformitate cu standardele internaționale recunoscute.

Barierele tehnice în calea comerțului

Deși normele tehnice sunt importante, acestea pot acționa uneori ca bariere în calea comerțului internațional și, prin urmare, pot reprezenta o povară considerabilă pentru dumneavoastră în calitate de exportator.

 • dacă credeți că vă confruntați cu o barieră comercială care vă încetinește activitatea sau vă împiedică să exportați, ne puteți spune
 • informați-vă cu privire la încetarea exporturilor dumneavoastră către Georgia utilizând formularul online. UE va analiza situația dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare

Contactați-ne

Date de contact pentru cerințele sanitare/fitosanitare (SPS)

Documente și proceduri de vămuire

Acordul asigură proceduri vamale mai transparente și simplificate pentru a facilita comerțul și a reduce costurile pentru întreprinderi.

De referință

Ghidurile pas cu pas descriu diferitele tipuri de documente pe care trebuie să le pregătiți pentru vămuirea produselor dumneavoastră.

În funcție de produsul dumneavoastră, autoritățile vamale pot solicita toate elementele de mai jos sau unele dintre acestea.

 • factura comercială (găsiți cerințele specifice privind forma și conținutul acesteia în Asistentul meu comercial)
 • listă de colisaj
 • licențe de import pentru anumite mărfuri
 • certificatele care atestă conformitatea produsului dumneavoastră cu reglementările obligatorii privind produsele, cum ar fi cerințele de sănătate și siguranță, etichetarea și ambalarea
 • dovada de origine – declarația de origine

Pentru mai multă certitudine, puteți solicita în prealabil informații tarifare obligatorii și/ sau informații obligatorii privind originea.

Pentru informații detaliate cu privire la documentele pe care trebuie să le prezentați pentru vămuire pentru produsul dumneavoastră, consultați Asistentul meu pentru comerț.

Proceduri pentru dovedirea și verificarea originii

Pentru descrierea modului în care se poate dovedi originea produselor dumneavoastră pentru a solicita tarife preferențiale și a regulilor referitoare la verificarea originii de către autoritățile vamale, vă rugăm să consultați secțiunea de mai sus privind regulile de origine.

Pentru informații privind procedurile vamale de import și export în general, vizitați site-ul web al DG Impozitare și Uniune Vamală.

Proprietate intelectuală și indicații geografice

Acordul vă protejează drepturile de proprietate intelectuală atunci când importați și/sau exportați mărfurile dumneavoastră în Georgia.

Mărci comerciale și drepturi de autor

Acordul de asociere UE-Georgia respectă mai multe acorduri internaționale care reglementează administrarea mărcilor comerciale și a drepturilor de autor. În cazul în care cererea dumneavoastră este respinsă de administrația mărcilor, decizia trebuie să vă fie comunicată în scris, indicând motivele refuzului.

Desene și modele industriale și brevete

Desenele sau modelele industriale create în mod independent care au caracter individual sunt protejate prin înregistrare pentru o perioadă de până la 25 ani. Acest lucru vă va oferi dreptul exclusiv de a utiliza desenul sau modelul industrial și vă va împiedica părțile terțe care nu au consimțământul dumneavoastră să îl utilizeze, să îl recreeze, să îl vândă sau să îl importe și/sau să îl exporte.

Indicațiile geografice

Un comitet specific privind indicatorii geografici instituit în temeiul acordului UE-Georgia va monitoriza punerea în aplicare a acordului în acest domeniu și va raporta Comitetului pentru comerț. Pentru mai multe informații privind indicațiile geografice ale produselor agricole, precum și indicațiile geografice privind produsele alimentare, tipurile de vinuri și băuturile spirtoase, a se vedea anexa XVII-C la Acordul de asociere UE-Georgia.

Cum se poate obține protecție?

Sakpatenti este entitatea juridică independentă georgiană responsabilă cu protejarea tuturor drepturilor de proprietate intelectuală din țară și cu definirea politicii privind drepturile de proprietate intelectuală.

Dumneavoastră sau reprezentantul dumneavoastră puteți solicita direct înregistrarea unei indicații geografice. Cererea ar trebui depusă pe suport de hârtie sau în format electronic în limba georgiană și ar trebui să se refere la o denumire de origine sau o indicație geografică.

Cererea ar trebui să includă:

 • o cerere de înregistrare a unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice
 • numele complet (funcția) și adresa solicitantului
 • denumirea de origine sau indicația geografică
 • denumirea mărfurilor pentru care se solicită înregistrarea denumirii de origine sau a indicației geografice

În cererea dumneavoastră pentru o indicație geografică, ar trebui să includeți, de asemenea, un document care să furnizeze:

 • o descriere a produselor și a materiei prime, cu indicarea caracteristicilor lor chimice, fizice, microbiologice și/sau organoleptice și a altor caracteristici;
 • o descriere a amplasării ariei geografice de origine a mărfurilor, cu indicarea limitelor exacte ale acesteia;
 • o descriere a tehnologiei de producție a produselor și a condițiilor și metodelor de producție specifice zonei geografice relevante, în cazul în care acestea există;
 • datele care confirmă faptul că calitatea și caracteristicile specifice ale mărfurilor cu denumire de origine se datorează în principal sau exclusiv mediului geografic specific și factorilor umani
 • datele care confirmă legătura cu această arie geografică a calității specifice, a reputației sau a altor caracteristici ale produsului
  • documentul care confirmă originea geografică a mărfurilor
  • o procură care confirmă autorizarea unui reprezentant

Comerțul cu servicii

Atât guvernul georgian, cât și UE și-au stabilit toate limitările sau rezervele existente în ceea ce privește furnizarea de servicii, cu un nivel ridicat de transparență. Acest lucru vă oferă o securitate juridică valoroasă în calitate de furnizor de servicii din UE. Pentru o listă de rezerve specifice Georgiei, a se vedea anexele XIV-E, XIV-F și XIV-G la Acordul de asociere UE-Georgia.

Cum navigați prin anexe?

Acordul UE-Georgia conține următoarele 4 anexe cu rezerve din partea Georgiei care ar putea avea un impact asupra dumneavoastră și a întreprinderii dumneavoastră.

 • dacă sunteți interesat (ă) să vă stabiliți o afacere în Georgia, trebuie să consultați anexa XIV-E, care conține o listă negativă a tuturor sectoarelor de servicii în care nu aveți acces – aceasta înseamnă că puteți profita de oportunitățile din toate celelalte sectoare care nu sunt enumerate.
 • dacă sunteți interesat (ă) de comerțul transfrontalier cu servicii, trebuie să consultați anexa XIV-F, care conține o listă pozitivă a sectoarelor de servicii la care aveți acces – această listă cuprinde toate sectoarele în care sunteți autorizat să comercializați.
 • dacă căutați stagiari cu studii superioare sau oportunități de personal-cheie, a se vedea anexa XIV-G, care enumeră sectoarele sau subsectoarele în care se aplică limitări.
 • dacă sunteți un furnizor independent de servicii profesionale sau contractuale, a se vedea anexa XIV-H, care enumeră rezervele aplicate.

Cine poate înființa o afacere în Georgia?

În cazul în care

 • o întreprindere, acordul UE-Georgia vă permite să înființați sau să dobândiți sucursale ale întreprinderii dumneavoastră sau reprezentanțe în Georgia
 • o persoană fizică, acordul UE-Georgia, vă oferă oportunități de a vă crea și de a vă înființa o afacere prin activități independente sau întreprinderi care se află sub controlul dumneavoastră

Furnizorii de servicii din UE vor beneficia de același tratament ca și cetățenii georgieni. A se vedea anexa XIV-E pentru o listă a sectoarelor în care stabilirea este limitată.

Prestări de servicii transfrontaliere

Acordul UE-Georgia permite furnizorilor de servicii din UE să aibă acces la piața georgiană în aceleași condiții ca și resortisanții georgieni. Excepțiile de la acestea sunt enumerate, de asemenea, înanexeleXIV-E, XIV-F și XIV-G la Acordul de asociere UE-Georgia.

Ce se întâmplă dacă doriți să vă mutați temporar în Georgia pentru a lucra?

Acordul UE-Georgia vă permite să vă mutați temporar în Georgia (sau în UE) pentru a lucra ca stagiar cu studii superioare, ca vânzător de afaceri sau ca membru al personalului-cheie al unei societăți din țara respectivă.

Perioadele de ședere temporară sunt următoarele:

 • persoană transferată în cadrul aceleiași companii [personalul-cheie al unei societăți din Georgia (sau din UE) sau stagiari absolvenți de studii superioare] – până la 3 ani
 • persoană aflată în vizită de afaceri [de exemplu, călătorind pentru a stabili o afacere în Georgia (sau în UE) sau un vânzător pentru întreprinderi] – până la 90 zile în orice perioadă de 12 luni
 • stagiar cu studii superioare care nu este persoană transferată în cadrul aceleiași companii – până la 1 an

Acordul UE-Georgia creează, de asemenea, oportunități pentru prestatorii de servicii contractuale din anumite sectoare din oricare dintre aceste țări. Cu toate acestea, în acest sens, trebuie

 • să presteze temporar serviciul în cauză în calitate de angajat al unei entități care a obținut un contract de servicii care nu depășește 1 an
 • să aveți cel puțin 3 ani de experiență profesională în sectorul în care oferiți servicii contractuale
 • să dețină o diplomă universitară sau o calificare care demonstrează cunoștințe de un nivel echivalent și calificări profesionale relevante

Pentru mai multe informații privind limitările impuse personalului, stagiarilor absolvenți de studii superioare, vânzătorilor pentru întreprinderi și furnizorilor de servicii pe bază de contract, a se vedea anexa G la Acordul de asociere UE-Georgia.

Agenția Națională de Investiții din Georgia promovează contactele de afaceri dintre Georgia și UE. Dacă căutați un partener georgian, contactați Ambasada Georgiei în oricare dintre statele membre ale UE.

Achiziții publice

UE și Georgia au în vedere accesul reciproc la piețele de achiziții publice din fiecare țară la nivel național, regional și local. Acest acces va fi obținut în etape pentru Georgia. Acest lucru este valabil atât în ceea ce privește contractele de achiziții publice și concesiunile din sectoarele tradiționale, cât și în sectorul utilităților.

Acordul UE-Georgia garantează, de asemenea, că examinarea cererilor de oferte în ambele țări se face în mod echitabil, aplicându-se același tratament solicitanților locali și străini.

Acordul obligă atât UE, cât și Georgia să se asigure că

 • toate achizițiile preconizate sunt făcute publice – acest lucru se realizează pentru a deschide piața către concurență și pentru a vă oferi acces la informații privind achiziția preconizată înainte de atribuirea contractului.
 • există o descriere nediscriminatorie a obiectului contractului, cu termene adecvate, accesibilă tuturor operatorilor economici
 • nu există nicio discriminare împotriva dumneavoastră în calitate de operator economic, care v-ar putea împiedica să vă calificați pentru licitație
 • există transparență în procesul de atribuire a ofertei până la anunțarea ofertei câștigătoare
 • decizia finală va fi comunicată tuturor solicitanților – la cerere, solicitanții respinși vor primi o explicație care să vă permită să analizați decizia.

Cum se atribuie contractele?

Agenția pentru Achiziții Publice (APS) din Georgia are rolul principal în coordonarea, punerea în aplicare și monitorizarea achizițiilor publice. Există cinci metode care sunt utilizate pentru atribuirea unei oferte

 • licitație electronică – utilizată pentru achiziționarea de obiecte omogene cu o valoare egală sau mai mare de 75,182 EUR
 • licitație electronică simplificată – utilizată pentru achiziționarea de obiecte omogene cu o valoare de până la 75,182 EUR
 • achiziții simplificate – utilizate pentru achiziții cu o valoare mai mică de 1,880 EUR (cu praguri diferite pentru misiunile diplomatice și achizițiile legate de apărare, securitate și menținerea ordinii publice)
 • concursuri de proiecte – utilizate pentru achiziționarea de proiecte și servicii legate de proiectare, pe baza deciziei unei autorități contractante
 • licitație consolidată – o procedură de achiziții publice de stat unificată și centralizată desfășurată de APS, pentru achiziționarea de obiecte omogene achiziționate de la diferite entități contractante

Un „registru allistei albe și negre” este, de asemenea, menținut pe site-ul APS. Acest registru conține două seturi de liste.

 • solicitanții de pe lista neagră care nu oferă o garanție pentru executarea unui contract și/sau refuză să semneze contractul cu agenția contractantă și/sau nu își îndeplinesc obligațiile care le revin în temeiul contractului – acești solicitanți sunt împiedicați să participe la orice ofertă de oferte sau să primească o altă ofertă în termen de un an de la înscrierea pe lista neagră
 • solicitanți de culoare albă care au îndeplinit cu succes criteriile de depunere a cererii, nu se află în procedură de insolvență, nu au nicio datorie față de bugetul de stat și al căror istoric pentru ultimii 3 ani nu prezintă o cifră de afaceri mai mică de 375,940 EUR.

Ce se întâmplă dacă aveți o reclamație?

APS are, de asemenea, un Comitet de soluționare a litigiilor (DRB) compus din 6 de membri. Trei dintre membrii consiliului de administrație sunt numiți de societatea civilă, asigurând transparența și independența DRB.

Dacă aveți plângeri cu privire la sistemul de achiziții publice, le puteți adresa DRB. Depunerea și audierea plângerilor dumneavoastră nu vor face obiectul niciunei taxe.

Cum depuneți reclamația?

Puteți depune reclamația pe cale electronică, completând un formular pe pagina cu oferta. După ce DRB confirmă legitimitatea plângerii dumneavoastră, DRB poate, în termen de maximum zece zile, să informeze autoritatea contractantă cu privire la eroare și să solicite o corectare. Alternativ, DRB poate solicita, de asemenea, revizuirea totală sau anularea deciziei comisiei de licitație sau poate raporta cazul organelor de aplicare a legii în cazul unei încălcări grave. Dacă sunteți nemulțumit de decizia DRB, puteți contesta hotărârea în fața unei instanțe judecătorești.

Achiziții publice electronice

De asemenea, puteți utiliza sistemul electronic unificat, care este portalul de achiziții publice electronice din Georgia. Acest lucru oferă un acces facil la informațiile privind achizițiile publice, inclusiv anunțarea activităților de achiziții publice preconizate, disponibilitatea documentelor electronice de licitație, buletinul automat privind achizițiile publice și generarea unui model electronic de ofertă pentru operatorii electronici.

Date de contact pentru achiziții publice

Linkuri, contacte și documente

Instituții naționale

Reprezentanțe, camere de comerț și asociații de întreprinderi

Contacte pentru cerințe tehnice

Date de contact pentru cerințele sanitare/fitosanitare (SPS)

Date de contact pentru achiziții publice

Linkuri suplimentare

Instituții naționale

Ministerul Afacerilor Externe

Georgia monitorizează importul de substanțe care pot fi utilizate pentru producerea de arme chimice. Importurile de anumite produse chimice pot necesita o autorizație specială, iar Ministerul Afacerilor Externe este autoritatea națională desemnată.

 

Strada Chitadze 4, GE-0118 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2945000 (prelungire: 1207)

Fax: + 995 32 2945001

Ministerul Economiei și Dezvoltării Durabile din Georgia

Sanapiro Street 2, GE-0114 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Fax: + 995 32 2921534

E-mail: ministry@moesd.gov.ge

Banca Națională a Georgiei

GE-0114 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2406120

Centrul Național pentru Proprietate Intelectuală din Georgia

Sakpatenti

Strada Nino Ramishvili 4/31, GE-0179 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2252533

E-mail: info@sakpatenti.org.ge

Biroul Național de Statistică din Georgia

GEOSTAT

Strada Tsotne Dadiani 30, GE-0180 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2367210

E-mail: info@geostat.ge

Întreprinderea Georgia

Strada Marjanishvli 5/6 (nr. 18), GE-0102 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2960010

E-mail: info@enterprise.gov.ge

Reprezentanțe, camere de comerț și asociații de întreprinderi

Delegația Uniunii Europene în Georgia

Strada Nino Chkheidze 38, GE-0102 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2943763

E-mail: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Misiunea Georgiei pe lângă Uniunea Europeană

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgia

Tel.: + 995 32 27611190

Fax: + 995 32 27611199

E-mail: geomission.eu@mfa.gov.ge

Site-ul web: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Departamentul de Relații Internaționale, Camera de Comerț și Industrie din Georgia

Strada Berdzeni 25, GE-0101 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2694747

Asociația Europeană a Întreprinderilor din Georgia

Rapiel Eristavi Street 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 599 25 66 55

E-mail: info@eba.ge

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgia

Tel.: + 32 27491851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Contacte pentru cerințe tehnice

Agenția Națională pentru Standarde și Metrologie din Georgia

Strada Chargali 67, GE-0178 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2612530

Fax: + 995 32 2613500

E-mail: geostm@geostm.ge

Organismul național de acreditare unificat

Al. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

E-mail: gac@gac.gov.ge

Date de contact pentru cerințele sanitare/fitosanitare (SPS)

Agenția Națională pentru Alimente (ANF)

Mareșalul Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2919167

Fax: + 995 32 2919165

Departamentul fitosanitar din cadrul Agenției Naționale pentru Alimente

Mareșalul Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2919167 (extinderi: 120, 133)

Fax: + 995 32 2919165

Direcția Veterinară din cadrul Agenției Naționale pentru Alimentație

Mareșalul Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2919167 (extinderi: 120, 106)

Fax: + 995 32 2919165

Ministerul Protecției Mediului și Agriculturii

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Departamentul pentru biodiversitate al Ministerului Protecției Mediului și Agriculturii

Gulua Street 6, GE-0114 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Fax: + 995 32 727231

Ministerul Muncii, Sănătății și Afacerilor Sociale

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 272538

Serviciul Venituri, Biroul central

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, Georgia

Centrul de informare

Tel.: + 995 32 2299299

E-mail: info@rs.ge

Laboratorul Ministerului Agriculturii

Godziashvilis Street 49, GE-0159 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2530968

Fax: + 995 32 2541016

E-mail: contact@lma.gov.ge

Date de contact pentru achiziții publice

Agenția pentru Achiziții Publice

Richard Holbrooke Street 8, GE-0113 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 22484822

Platforma Agenției de Stat pentru Achiziții Publice

 

Site-ul web: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Sistemul electronic unificat:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante