Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Surse și drepturi de autor

Pagina de rezultate conține informații din surse multiple. A se vedea mai jos o listă a secțiunilor de pe pagina cu rezultate și sursa acestora.

Secțiunea Descriere Sursă Frecvența de actualizare
Tarife Tarife aplicate (pentru țări din afara UE) Mendel * Cel puțin o dată la 3 luni există o actualizare a fiecărei țări
Tarife Tarifele UE Baza de date TARICaDG TAXUD Actualizat zilnic
Tarife Eliminarea tarifelor DG Comerț Data intrării în vigoare a noilor acorduri
Tarife Indicații geografice DG Comerț Data intrării în vigoare a noilor acorduri
Tarife Măsuri de protecție comercială DG Comerț Atunci când se aplică o nouă măsură
Reguli de origine Reguli de origine specifice produsului DG Comerț Data intrării în vigoare a noilor acorduri
Impozite Impozite și taxe suplimentare (pentru țările din afara UE) Mendel * Cel puțin o dată la 3 luni există o actualizare a fiecărei țări
Impozite Impozite interne (pentru statele membre ale UE) TARIC SA O dată la 3 luni există o actualizare a fiecărei țări
Proceduri și formalități Formalități de import (pentru țările din afara UE) Mendel * Cel puțin o dată la 3 luni există o actualizare a fiecărei țări
Cerințe de import Cerințe de import (pentru statele membre ale UE) TARIC SA O dată la 3 luni există o actualizare a fiecărei țări
Bariere comerciale Bariere în calea comerțului în țări din afara UE DG Comerț Atunci când se actualizează sau se creează o barieră
Statistici privind fluxurile comerciale Statistici referitoare la produse Eurostat (baza dedate Comext) În fiecare lună

* Informațiile din secțiunea Tarife, secțiunea Impozite sau din secțiunea „Proceduri și formalități” nu pot fi utilizate pentru revânzare (sau pentru furnizarea de servicii de consultanță), redistribuire, construirea de baze de date, stocare sau în orice alt scop decât utilizarea de referință de către un utilizator din Uniunea Europeană aflat personal într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Turcia, Macedonia de Nord, Albania, Muntenegru și Serbia în sprijinul propriilor procese comerciale internaționale ale utilizatorului. Orice altă utilizare este interzisă, cu excepția cazului în care titularul datelor aprobă în mod explicit în scris: Drepturile de autor: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Germania, e-mail: info@mendel-verlag.de

Dacă computerul pe care funcționează browserul dumneavoastră nu este conectat direct la internet în Uniunea Europeană, prin intermediul unui furnizor de servicii internet situat într-un stat membru al Uniunii Europene și înregistrat într-un stat membru al Uniunii Europene (sau în Turcia, Macedonia de Nord, Albania, Muntenegru și Serbia), vi se interzice vizualizarea datelor respective în orice scop.

Share this page:

Linkuri relevante