Surse și drepturi de autor

Pagina de rezultate conține informații din mai multe surse. Vedeți mai jos o listă a secțiunilor paginii de rezultate și a sursei respective.

Secțiunea Descriere Sursă Frecvența actualizării
Tarifele Tarife aplicate (pentru țările din afara UE) Mendel* Cel puțin o dată la 3 luni există o actualizare a fiecărei țări
Tarifele Tarifele UE DG TAXUD, baza de date TARIC Actualizat în fiecare zi
Tarifele Dezmembrarea tarifelor DG Comerț Când intră în vigoare noi acorduri
Tarifele Indicații geografice DG Comerț Când intră în vigoare noi acorduri
Tarifele Măsuri de apărare comercială DG Comerț Când se aplică o nouă măsură
Reguli de origine Reguli de origine specifice produsului DG Comerț Când intră în vigoare noi acorduri
Impozite Impozite și taxe suplimentare (pentru țările din afara UE) Mendel* Cel puțin o dată la 3 luni există o actualizare a fiecărei țări
Impozite Impozite interne (pentru statele membre ale UE) TARIC SA La fiecare 3 luni există o actualizare a fiecărei țări
Proceduri și formalități Formalități de import (pentru țările din afara UE) Mendel* Cel puțin o dată la 3 luni există o actualizare a fiecărei țări
Cerințe de import Cerințe de import (pentru statele membre ale UE) TARIC SA La fiecare 3 luni există o actualizare a fiecărei țări
Ghiduri Ghiduri de export DG Comerț, DG Sante Monitorizat constant pentru a verifica dacă informațiile sunt actualizate
Bariere în calea comerțului Bariere în calea comerțului în țările din afara UE DG Comerț Când o barieră este actualizată sau creată
Statistici privind fluxurile comerciale Statistici referitoare la produse Eurostat (baza de date Comext) În fiecare lună

*Informațiile din secțiunea Tarife, secțiunea Taxe sau secțiunea Proceduri și formalități nu pot fi utilizate pentru revânzare (sau pentru furnizarea de servicii de consultanță), redistribuire, construire de baze de date, stocare sau pentru orice alt scop decât utilizarea de referință de către un utilizator al Uniunii Europene situat personal într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Albania, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Türkiye și Ucraina în sprijinul proceselor comerciale internaționale ale utilizatorului. Orice altă utilizare este interzisă, cu excepția cazului în care este aprobată în mod explicit în scris de către proprietarul datelor: Drepturile de autor: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Germania, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

În cazul în care computerul pe care rulează browserul dvs. nu este conectat direct la Internet în Uniunea Europeană, prin intermediul unui furnizor de servicii internet situat într-un stat membru al Uniunii Europene și încorporat într-un stat membru al Uniunii Europene (sau Albania, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Türkiye și Ucraina), atunci vă este interzis să vizualizați datele din prezentul document în orice scop.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante