Surse și drepturi de autor

Pagina cu rezultate conține informații din mai multe surse. A se vedea mai jos o listă de secțiuni ale paginii cu rezultate și sursa acestora.

Secțiunea Descriere Sursă Frecvența de actualizare
Tarife Tarife aplicate (pentru țările din afara UE) Mendel * Cel puțin o dată la 3 luni are loc o actualizare a fiecărei țări
Tarife Tarifele UE DG TAXUD, baza de date TARIC Actualizate zilnic
Tarife Eliminarea tarifelor DG Comerț La intrarea în vigoare a noilor acorduri
Tarife Indicații geografice DG Comerț La intrarea în vigoare a noilor acorduri
Tarife Măsuri de protecție comercială DG Comerț Atunci când se aplică o nouă măsură
Reguli de origine Reguli de origine specifice produsului DG Comerț La intrarea în vigoare a noilor acorduri
Impozite Impozite și taxe suplimentare (pentru țările din afara UE) Mendel * Cel puțin o dată la 3 luni are loc o actualizare a fiecărei țări
Impozite Impozite interne (pentru statele membre ale UE) TARIC SA O dată la 3 luni are loc o actualizare a fiecărei țări
Proceduri și formalități Formalități de import (pentru țările din afara UE) Mendel * Cel puțin o dată la 3 luni are loc o actualizare a fiecărei țări
Cerințe de import Cerințe de import (pentru statele membre ale UE) TARIC SA O dată la 3 luni are loc o actualizare a fiecărei țări
Ghiduri Ghid de export DG Comerț, DG SANTE Monitorizate constant pentru a verifica dacă informațiile sunt la zi
Bariere comerciale Bariere comerciale în țările din afara UE DG Comerț Atunci când este actualizată sau creată o barieră
Statistici privind fluxurile comerciale Statistici privind produsele Eurostat (baza dedate Comext) În fiecare lună

* Informațiile din secțiunea Tarife, secțiunea Impozite sau secțiunea Proceduri și formalități nu pot fi utilizate pentru revânzare (sau pentru furnizarea de servicii de consultanță), redistribuire, construirea de baze de date, stocare sau în alte scopuri decât utilizarea de referință de către un utilizator din Uniunea Europeană situat personal într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Turcia, Macedonia de Nord, Albania, Muntenegru și Serbia în sprijinul proceselor comerciale internaționale proprii ale utilizatorului. Orice altă utilizare este interzisă, cu excepția cazului în care proprietarul datelor aprobă în mod explicit în scris: Drepturile de autor: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Germania, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

În cazul în care computerul pe care rulează browserul dumneavoastră nu este conectat direct la internet în Uniunea Europeană, prin intermediul unui furnizor de servicii internet situat într-un stat membru al Uniunii Europene și înregistrat într-un stat membru al Uniunii Europene (sau Turcia, Macedonia de Nord, Albania, Muntenegru și Serbia), atunci vă este interzis să vizualizați datele în cauză în orice scop.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante