Surse și drepturi de autor

Pagina cu rezultate conține informații din mai multe surse. A se vedea mai jos o listă a secțiunilor de pe pagina cu rezultate și sursa acestora.

Secție Descriere Sursă Frecvența de actualizare
Tarife Tarife aplicate (pentru țările din afara UE) Mendel * Cel puțin o dată la 3 luni există o actualizare pentru fiecare țară
Tarife Tarifele UE Baza de date TARICaDG TAXUD Actualizată în fiecare zi
Tarife Eliminarea tarifelor DG Comerț La intrarea în vigoare a noilor acorduri
Tarife Indicații geografice DG Comerț La intrarea în vigoare a noilor acorduri
Tarife Măsuri de protecție comercială DG Comerț Atunci când se aplică o nouă măsură
Reguli de origine Reguli de origine specifice produsului DG Comerț La intrarea în vigoare a noilor acorduri
Impozite Impozite și taxe suplimentare (pentru țările din afara UE) Mendel * Cel puțin o dată la 3 luni există o actualizare pentru fiecare țară
Impozite Taxe interne (pentru statele membre ale UE) AS TARIC O dată la 3 luni există o actualizare pentru fiecare țară
Proceduri și formalități Formalități de import (pentru țările din afara UE) Mendel * Cel puțin o dată la 3 luni există o actualizare pentru fiecare țară
Cerințe de import Cerințe de import (pentru statele membre ale UE) AS TARIC O dată la 3 luni există o actualizare pentru fiecare țară
Orientări Exportul de ghiduri DG Comerț, DG Sante Monitorizate constant pentru a verifica dacă informațiile sunt actualizate
Barierele comerciale Bariere în calea comerțului în țările din afara UE DG Comerț Atunci când se actualizează sau se creează o barieră
Statistici privind fluxul comercial Statistici referitoare la produse Eurostat (baza dedate Comext) În fiecare lună

* Informațiile din secțiunea „Tarife”, secțiunea „Taxe” sau secțiunea „Proceduri și formalități” nu pot fi utilizate pentru revânzare (sau pentru prestarea de servicii de consultanță), redistribuire, crearea de baze de date, stocare sau în orice alt scop decât utilizarea de referință de către un utilizator din Uniunea Europeană aflat personal într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Albania, Bosnia și Herțegovina, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Türkiye și Ucraina în sprijinul propriilor procese comerciale internaționale ale utilizatorului. Orice altă utilizare este interzisă, cu excepția cazului în care este aprobată în mod explicit în scris de către proprietarul datelor: Drepturile de autor: Mendel Verlag GmbH &KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Germania, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

În cazul în care calculatorul pe care funcționează browserul dumneavoastră nu este conectat direct la internet în Uniunea Europeană, prin intermediul unui furnizor de servicii de internet situat într-un stat membru al Uniunii Europene și înregistrat într-un stat membru al Uniunii Europene (sau Albania, Bosnia și Herțegovina, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Türkiye și Ucraina), vi se interzice să vizualizați datele de aici în orice scop.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante