Surse și drepturi de autor

Pagina cu rezultate conține informații din mai multe surse. A se vedea mai jos lista secțiunilor paginii cu rezultate și sursa acestora.

Secțiunea Descriere Sursă Frecvența de actualizare
Tarifele Tarife aplicate (pentru țările din afara UE) Mendel * Cel puțin o dată la 3 luni există o actualizare a fiecărei țări
Tarifele Tarifele UE DG TAXUD, baza de date TARIC Actualizate în fiecare zi
Tarifele Eliminarea tarifelor DG Comerț La intrarea în vigoare a noilor acorduri
Tarifele Indicații geografice DG Comerț La intrarea în vigoare a noilor acorduri
Tarifele Măsuri de apărare comercială DG Comerț Atunci când se aplică o nouă măsură
Regulile de origine preferențiale Reguli de origine specifice produsului DG Comerț La intrarea în vigoare a noilor acorduri
Impozite Impozite și taxe suplimentare (pentru țările din afara UE) Mendel * Cel puțin o dată la 3 luni există o actualizare a fiecărei țări
Impozite Impozite interne (pentru statele membre ale UE) TARIC SA O dată la 3 luni există o actualizare a fiecărei țări
Proceduri și formalități Formalități de import (pentru țările din afara UE) Mendel * Cel puțin o dată la 3 luni există o actualizare a fiecărei țări
Cerințe de import Cerințe de import (pentru statele membre ale UE) TARIC SA O dată la 3 luni există o actualizare a fiecărei țări
Ghiduri Exportarea ghidurilor DG Comerț, DG Sante Monitorizat în mod constant pentru a verifica dacă informațiile sunt actualizate
Barierele comerciale Bariere în calea comerțului în țările din afara UE DG Comerț Atunci când o barieră este actualizată sau creată
Statistici privind fluxurile comerciale Statistici referitoare la produse Eurostat (baza dedate Comext) În fiecare lună

* Informațiile din secțiunea Tarife, secțiunea Taxe sau secțiunea „Proceduri și formalități” nu pot fi utilizate pentru revânzare (sau pentru furnizarea de servicii de consultanță), redistribuire, construirea de baze de date, stocare sau în alte scopuri decât utilizarea de referință de către un utilizator din Uniunea Europeană aflat personal în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Albania, Bosnia și Herțegovina, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia și Ucraina în sprijinul propriilor procese comerciale internaționale ale utilizatorului. Orice altă utilizare este interzisă, cu excepția cazului în care este aprobată în mod explicit în scris de către proprietarul datelor: Drepturile de autor: Mendel Verlag GmbH &Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Germania, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Dacă computerul pe care rulează browserul dumneavoastră nu este conectat direct la internet în Uniunea Europeană, prin intermediul unui furnizor de servicii de internet situat și înregistrat într-un stat membru al Uniunii Europene (sau Albania, Bosnia și Herțegovina, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia și Ucraina), vi se interzice vizualizarea datelor în orice scop.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante