Allikad ja autoriõigus

Tulemuste lehekülg sisaldab teavet mitmest allikast. Vt allpool tulemuste lehe jaotiste ja nende vastavate allikate loetelu.

Sektsiooni koosolek Kirjeldus Allikas Ajakohastamise sagedus
Tariifid Kohaldatavad tariifid (ELi mittekuuluvate riikide puhul) Mendel* Vähemalt iga kolme kuu järel ajakohastatakse igat riiki.
Tariifid ELi tariifid Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat, TARICi andmebaas Ajakohastatakse iga päev
Tariifid Tariifide kaotamine Kaubanduse peadirektoraat Uute lepingute jõustumisel
Tariifid Geograafilised tähised Kaubanduse peadirektoraat Uute lepingute jõustumisel
Tariifid Kaubanduse kaitsemeetmed Kaubanduse peadirektoraat Kui kohaldatakse uut meedet
Päritolueeskirjad; Tootepõhised päritolureeglid Kaubanduse peadirektoraat Uute lepingute jõustumisel
Maksustamine. Maksud ja täiendavad tollimaksud (kolmandate riikide puhul) Mendel* Vähemalt iga kolme kuu järel ajakohastatakse igat riiki.
Maksustamine. Riigisisesed maksud (ELi liikmesriikidele) TARIC SA Iga kolme kuu järel ajakohastatakse igat riiki.
Menetlused ja formaalsused Impordiformaalsused (ELi mittekuuluvate riikide puhul) Mendel* Vähemalt iga kolme kuu järel ajakohastatakse igat riiki.
Impordinõuded Impordinõuded (ELi liikmesriikidele) TARIC SA Iga kolme kuu järel ajakohastatakse igat riiki.
Juhendid Ekspordijuhised Kaubanduse peadirektoraat, tervise ja toiduohutuse peadirektoraat Pidevalt jälgitav teabe kontrollimiseks on ajakohane
Kaubandustõkked Kaubandustõkked kolmandates riikides Kaubanduse peadirektoraat Kui tõket ajakohastatakse või luuakse
Kaubavoogude statistika Tootega seotud statistika Eurostat (Comexti andmebaas) Igal kuul

*Tariifide jaotises, maksude osas või protseduuride ja formaalsuste jaotises esitatud teavet ei tohi kasutada edasimüügiks (või nõustamisteenuste osutamiseks), ümberjaotamiseks, andmebaaside loomiseks, salvestamiseks ega muul eesmärgil kui võrdluskasutuseks Euroopa Liidu kasutaja poolt, kes asub isiklikult mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, Albaanias, Bosnias ja Hertsegoviinas, Moldovas, Montenegros, Põhja-Makedoonias, Serbias, Türgis ja Ukrainas, et toetada kasutaja enda rahvusvahelisi äriprotsesse. Igasugune muu kasutamine on keelatud, välja arvatud juhul, kui andmete omanik on selleks sõnaselgelt kirjalikult andnud nõusoleku: Autoriõigus: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Saksamaa, e-post: A2M@mendel-verlag.de

Kui teie veebilehitseja töötav arvuti ei ole Euroopa Liidus internetiteenuse osutaja kaudu, mis asub Euroopa Liidu liikmesriigis (või Albaanias, Bosnias ja Hertsegoviinas, Moldovas, Montenegros, Põhja-Makedoonias, Serbias, Türgis ja Ukrainas) asutatud internetiteenuse osutaja kaudu, on teil keelatud siin esitatud andmeid mis tahes eesmärgil vaadata.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid