Allikad ja autoriõigus

Tulemuste leht sisaldab teavet mitmest allikast. Vt allpool tulemuste lehe jaotiste ja nende allika loetelu.

Sektsioon Kirjeldus Allikas Ajakohastamise sagedus
Tariifid Kohaldatavad tariifid (kolmandate riikide puhul) Mendel* Vähemalt iga kolme kuu järel tehakse iga riigi kohta ajakohastatud teave.
Tariifid ELi tariifid Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat, TARICi andmebaas Uuendatakse iga päev
Tariifid Tollimaksude kaotamine Kaubanduse peadirektoraat Uute lepingute jõustumisel
Tariifid Geograafilised tähised Kaubanduse peadirektoraat Uute lepingute jõustumisel
Tariifid Kaubanduse kaitsemeetmed Kaubanduse peadirektoraat Kui kohaldatakse uut meedet
Päritolureeglid Tootepõhised päritolureeglid Kaubanduse peadirektoraat Uute lepingute jõustumisel
Maksud Maksud ja täiendavad tollimaksud (kolmandatele riikidele) Mendel* Vähemalt iga kolme kuu järel tehakse iga riigi kohta ajakohastatud teave.
Maksud Sisemaksud (ELi liikmesriikide puhul) TARIC SA Iga kolme kuu järel tehakse iga riigi kohta ajakohastatud teave.
Menetlused ja formaalsused Impordiformaalsused (kolmandate riikide puhul) Mendel* Vähemalt iga kolme kuu järel tehakse iga riigi kohta ajakohastatud teave.
Impordinõuded Impordinõuded (ELi liikmesriikide puhul) TARIC SA Iga kolme kuu järel tehakse iga riigi kohta ajakohastatud teave.
Juhendid Juhendite eksportimine Kaubanduse peadirektoraat, tervise peadirektoraat Pidevalt jälgitud, et kontrollida, kas teave on ajakohane
Kaubandustõkked Kaubandustõkked kolmandates riikides Kaubanduse peadirektoraat Kui tõket uuendatakse või luuakse
Kaubavoogude statistika Tootega seotud statistika Eurostat ( Comexti andmebaas) Iga kuu

*Tariifide, maksude ja formaalsuste jaotises esitatud teavet ei tohi kasutada edasimüügiks (või nõustamisteenuste osutamiseks), andmebaaside loomiseks, ladustamiseks ega muul eesmärgil kui võrdluskasutus Euroopa Liidu kasutaja poolt, kes asub isiklikult mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, Albaanias, Bosnias ja Hertsegoviinas, Gruusias, Moldovas, Montenegros, Põhja-Makedoonias, Serbias, Türkiyes ja Ukrainas, et toetada kasutaja enda rahvusvahelisi äriprotsesse. Igasugune muu kasutus on keelatud, välja arvatud juhul, kui andmete omanik on andnud selleks selgesõnalise kirjaliku nõusoleku: Autoriõigus: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Saksamaa, e-post: A2M@mendel-verlag.de

Kui arvuti, kus teie veebilehitseja töötab, ei ole Euroopa Liidus otse Interneti-ühendusega Interneti-teenuse pakkuja kaudu, mis asub Euroopa Liidu liikmesriigis (või Albaanias, Bosnias ja Hertsegoviinas, Gruusias, Moldovas, Montenegros, Põhja-Makedoonias, Serbias, Türkiyes ja Ukrainas), on teil keelatud siin olevaid andmeid mis tahes eesmärgil vaadata.

Jagage seda lehte: