Allikad ja autoriõigus

Tulemuste lehekülg sisaldab teavet mitmest allikast. Vt allpool tulemuste lehe jaotiste loetelu ja nende allikas.

Jagu Kirjeldus Allikas: Ajakohastamise sagedus
Tariifid Kohaldatavad tariifid (ELi mittekuuluvate riikide puhul) Mendel* Vähemalt iga kolme kuu järel ajakohastatakse iga riiki
Tariifid ELi tariifid Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat, TARICi andmebaas Ajakohastatakse iga päev
Tariifid Tollimaksude kaotamine Kaubanduse peadirektoraat Kui jõustuvad uued lepingud
Tariifid Geograafilised tähised Kaubanduse peadirektoraat Kui jõustuvad uued lepingud
Tariifid Kaubanduse kaitsemeetmed Kaubanduse peadirektoraat Kui kohaldatakse uut meedet
Päritolureeglid Tootepõhised päritolureeglid Kaubanduse peadirektoraat Kui jõustuvad uued lepingud
Maksud Maksud ja täiendavad tollimaksud (kolmandate riikide puhul) Mendel* Vähemalt iga kolme kuu järel ajakohastatakse iga riiki
Maksud Sisemaksud (ELi liikmesriikidele) TARIC SA Iga kolme kuu järel ajakohastatakse iga riiki
Menetlused ja formaalsused Impordiformaalsused (kolmandate riikide puhul) Mendel* Vähemalt iga kolme kuu järel ajakohastatakse iga riiki
Impordinõuded Impordinõuded (ELi liikmesriikidele) TARIC SA Iga kolme kuu järel ajakohastatakse iga riiki
Juhendid Ekspordijuhendid Kaubanduse peadirektoraat, tervise ja toiduohutuse peadirektoraat Pidevalt jälgitav, et kontrollida, kas teave on ajakohane
Kaubandustõkked Kaubandustõkked kolmandates riikides Kaubanduse peadirektoraat Kui tõket ajakohastatakse või luuakse
Kaubavoogude statistika Tootega seotud statistika Eurostat (Comexti andmebaas) Iga kuu

*Tariifide jaotise, maksude või menetluste ja formaalsuste jaotises esitatud teavet ei tohi kasutada edasimüügiks (või nõustamisteenuste osutamiseks), ümberjaotamiseks, andmebaaside loomiseks, salvestamiseks ega muul eesmärgil kui viitekasutus Euroopa Liidu kasutaja poolt, kes asub isiklikult mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, Türgis, Põhja-Makedoonias, Albaanias, Montenegros, Serbias, Moldovas ja Ukrainas, et toetada kasutaja enda rahvusvahelisi äriprotsesse. Igasugune muu kasutamine on keelatud, välja arvatud juhul, kui andmete omanik on selle selgesõnaliselt kirjalikult heaks kiitnud: Autoriõigus: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Saksamaa, e-post: A2M@mendel-verlag.de

Kui teie veebilehitseja töötav arvuti ei ole Euroopa Liidu liikmesriigis (või Türgis, Põhja-Makedoonias, Albaanias, Montenegros, Serbias, Moldovas ja Ukrainas) asuva internetiteenuse osutaja kaudu otse ühendatud Euroopa Liidus asuva internetiteenuse osutaja kaudu, on teil keelatud käesolevas dokumendis sisalduvaid andmeid mis tahes eesmärgil vaadata.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid