Allikad ja autoriõigus

Tulemuste leht sisaldab teavet mitmest allikast. Vt allpool tulemuste lehe jaotisi ja nende vastavat allikat.

Sektsioon Kirjeldus Allikas Ajakohastamise sagedus
Tariifid Kohaldatavad tariifid (ELi mittekuuluvate riikide puhul) Mendel* Vähemalt iga kolme kuu järel ajakohastatakse iga riiki.
Tariifid ELi tariifid Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat, TARICi andmebaas Ajakohastatakse iga päev
Tariifid Tariifide kaotamine Kaubanduse peadirektoraat Kui jõustuvad uued lepingud
Tariifid Geograafilised tähised Kaubanduse peadirektoraat Kui jõustuvad uued lepingud
Tariifid Kaubanduse kaitsemeetmed Kaubanduse peadirektoraat Kui kohaldatakse uut meedet
Päritolueeskirjad; Tootepõhised päritolureeglid Kaubanduse peadirektoraat Kui jõustuvad uued lepingud
Maksud Maksud ja täiendavad tollimaksud (ELi mittekuuluvatele riikidele) Mendel* Vähemalt iga kolme kuu järel ajakohastatakse iga riiki.
Maksud Riigisisesed maksud (ELi liikmesriikide puhul) TARIC SA Iga kolme kuu tagant ajakohastatakse iga riiki.
Menetlused ja formaalsused Impordiformaalsused (ELi mittekuuluvate riikide puhul) Mendel* Vähemalt iga kolme kuu järel ajakohastatakse iga riiki.
Impordinõuded Impordinõuded (ELi liikmesriikidele) TARIC SA Iga kolme kuu tagant ajakohastatakse iga riiki.
Juhendid Ekspordijuhised Kaubanduse peadirektoraat, tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat Pidevalt jälgitav, et kontrollida, kas teave on ajakohane
Kaubandustõkked Kaubandustõkked kolmandates riikides Kaubanduse peadirektoraat Kui tõket ajakohastatakse või luuakse
Kaubavoogude statistika Tootega seotud statistika Eurostat (Comexti andmebaas) Iga kuu

*Tariifide jaotises „Maksude osakond“ või „Menetlused ja formaalsused“ esitatud teavet ei tohi kasutada edasimüügiks (või nõustamisteenuste osutamiseks), ümberjaotamiseks, andmebaaside loomiseks, salvestamiseks ega muul eesmärgil kui võrdluskasutus Euroopa Liidu kasutaja poolt, kes asub isiklikult mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, Albaanias, Bosnias ja Hertsegoviinas, Moldovas, Montenegros, Põhja-Makedoonias, Serbias, Türkiyes ja Ukrainas kasutaja enda rahvusvaheliste äriprotsesside toetamiseks. Igasugune muu kasutamine on keelatud, välja arvatud juhul, kui andmete omanik on selle sõnaselgelt kirjalikult heaks kiitnud: Autoriõigus: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Saksamaa, e-post: A2M@mendel-verlag.de

Kui arvuti, milles teie veebilehitseja töötab, ei ole Euroopa Liidus internetiga otse ühendatud internetiteenuse osutaja kaudu, mis asub Euroopa Liidu liikmesriigis (või Albaanias, Bosnias ja Hertsegoviinas, Moldovas, Montenegros, Põhja-Makedoonias, Serbias, Türkiyes ja Ukrainas), on teil keelatud siin esitatud andmeid mis tahes eesmärgil vaadata.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid