Allikad ja autoriõigus

Tulemuste leht sisaldab teavet mitmest allikast. Vt allpool tulemuste lehekülje jagusid ja nende allikat.

Lõik Kirjeldus Allikas Ajakohastamise sagedus
Tariifid Kohaldatavad tariifid (kolmandate riikide puhul) Mendel* Iga riiki ajakohastatakse vähemalt iga 3 kuu järel
Tariifid ELi tariifid Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat, TARICi andmebaas Ajakohastatakse iga päev
Tariifid Tollimaksude kaotamine Kaubanduse peadirektoraat Uute lepingute jõustumisel
Tariifid Geograafilised tähised Kaubanduse peadirektoraat Uute lepingute jõustumisel
Tariifid Kaubanduse kaitsemeetmed Kaubanduse peadirektoraat Kui kohaldatakse uut meedet
Päritolueeskirjad; Tootepõhised päritolureeglid Kaubanduse peadirektoraat Uute lepingute jõustumisel
Maksud Maksud ja täiendavad tollimaksud (ELi mittekuuluvate riikide puhul) Mendel* Iga riiki ajakohastatakse vähemalt iga 3 kuu järel
Maksud Riigisisesed maksud (ELi liikmesriikidele) TARIC SA Iga 3 kuu järel ajakohastatakse iga riiki
Menetlused ja formaalsused Impordiformaalsused (ELi mittekuuluvate riikide puhul) Mendel* Iga riiki ajakohastatakse vähemalt iga 3 kuu järel
Impordinõuded Impordinõuded (ELi liikmesriikidele) TARIC SA Iga 3 kuu järel ajakohastatakse iga riiki
Juhendid Ekspordijuhised Kaubanduse peadirektoraat, sanitaarküsimuste peadirektoraat Pidevalt jälgitav, et teavet kontrollida, on ajakohane
Kaubandustõkked Kaubandustõkked ELi mittekuuluvates riikides Kaubanduse peadirektoraat Kui tõket ajakohastatakse või luuakse
Kaubavoogude statistika Tootega seotud statistika Eurostat (Comexti andmebaas) Iga kuu

*Tariifide, maksude või protseduuride ja formaalsuste sektsiooni teavet ei tohi kasutada edasimüümiseks (või nõustamisteenuste osutamiseks), ümberjagamiseks, andmebaaside loomiseks, säilitamiseks ega ühelgi muul eesmärgil peale viitekasutuse Euroopa Liidu kasutaja poolt, kes asub isiklikult mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, Türgis, Põhja-Makedoonias, Albaanias, Montenegros ja Serbias, et toetada kasutaja enda rahvusvahelisi äriprotsesse. Igasugune muu kasutus on keelatud, välja arvatud juhul, kui andmete omanik on selle kirjalikult selgesõnaliselt heaks kiitnud: Autoriõigus: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Saksamaa, e-post: A2M@mendel-verlag.de

Kui arvuti, millel teie veebilehitseja töötab, ei ole Euroopa Liidus internetiga otse ühendatud Euroopa Liidu liikmesriigis (või Türgis, Põhja-Makedoonias, Albaanias, Montenegros ja Serbias) asuva ja seal asutatud internetiteenuse osutaja kaudu, on teil keelatud selles sisalduvaid andmeid mis tahes eesmärgil vaadata.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid