Kaubad

Selles osas tutvustatakse ärikontseptsioone ja -protsesse, millega peaksite olema kursis, kui kaalute kaupadega kauplemist. Teenuskaubandusega seotud mõisted on välja töötatud eraldi eraldi jaos.

 

Käesolev jaotis täiendab teavet, mis on esitatud veebiportaali teistes osades, eelkõige

  • turgude osa, mis annab teavet ELi kaubanduslepingutest ja konkreetsete riikidega sõlmitud kaubanduskokkulepetest tulenevate kauplemistingimuste kohta
  • Minu kaubandusassistent – kes pakub üksikasjalikku teavet konkreetse tootega (kaupadega) kauplemiseks konkreetsete riikide vahel

Lisaks põhimõistete väljatöötamisele esitatakse jaotises ka praktilised juhised kaupadega kauplemiseks ja teave kaubavoogude kohta.

  • Kaupadega kauplemise alustamine: see jaotis aitab teil hinnata, kas teie ettevõte on valmis välismaal kauplemiseks, ning aitab teil mõista kaupade impordi/ekspordi protsessi põhialuseid.
  • Statistika: selles osas esitatakse varasemad andmed toodete kaubeldavate väärtuste ja koguste kohta, kui kauplemine toimus ühe või mitme ELi riigi ja kolmanda riigi vahel.
Jagage seda lehte: