Ratcheti klausel

Nn vahendusklausliga kohustuvad kaubanduslepingu osalised säilitama oma vastavatel turgudel kõik edasised avanemised, mille üle nad võivad ühepoolselt otsustada. Selline avamine oleks n-ö kinnine, st tagasiminekut ei oleks.

Näide: kui üks pool kohustub kaubanduslepingu raames lubama 30 % välisosalust omamaistes äriühingutes ja otsustab hiljem ühepoolselt lubada 40 % välisosalust, ei saa pool 40 % välisosalust tagasi võtta.

Kuna kohustused kajastavad tavaliselt turu avatuse praegust taset, tagab nn sillaklausel, et vabakaubandusleping on tulevikku vaatav ja ajakohane, võttes arvesse ühepoolset liberaliseerimist, mida teine lepinguosaline võib tulevikus läbi viia.

Jagage seda lehte: