ELi kaubanduslepingud portaalis Access2Markets

ELi kaubanduslepingud portaalis Access2Markets

Madalamad tollimaksud ja muud eelised, mida pakuvad ELi sooduskaubanduslepingud

ELil on enam kui 70 kaubanduslepingut riikidega üle maailma

Kontrollige:

Need lepingud hõlmavad peaaegu kahte viiendikku kogu ELi kaubavahetusest teiste riikidega. Nende kohaselt on ELi ja partnerriikide äriühingutel WTO raames pakutavatest soodsamad tingimused.

Kõnealustest lepingutest saadav kasu hõlmab järgmist:

 • madalamad või nulltariifid
 • lihtsamad ja kiiremad tolliprotseduurid
 • tootesertifikaatide tunnustamine
 • töötajate liikuvus
 • juurdepääs avalikele hangetele
 • intellektuaalomandi õiguste parem kaitse

Mida peaksite kaubanduslepingute kohta teadma?

 • teie õigused on lepinguti erinevad ja sõltuvad tootest/sektorist
 • kõik hüvitised ei ole automaatsed – näiteks kaupade sektoris peate:
  • tõendada, kus toode on valmistatud
  • täita tollivormid
  • registreeruda ELi REX-süsteemis või heakskiidetud eksportijana
  • omada teenuste osutamiseks luba
  • omada oma toote ohutussertifikaate
  • taotleda kaitset oma intellektuaalomandile
 • võite siiski seista silmitsi tõketega, kuid ELi kaubandusleping võib hõlbustada nende kõrvaldamist, kui arvate, et seiste silmitsi kaubandustõkkega EList eksportimisel.
 • Ettevõtjad või üksikisikud ei saa kaubanduslepingut kohtus täitmisele pöörata. EL ja partnerriigid on siiski õiguslikult kohustatud neid rakendama.  Kui nad seda ei tee, võib teine pool enamikul juhtudel aktiveerida vaidluste lahendamise mehhanismi.     

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) peatükid kaubanduslepingutes

Kõik uued kaubanduslepingud sisaldavad partnerriigi nõusolekul VKEde peatükki. See võimaldaks paremat teabevahetust turulepääsu küsimustes ning viljakat koostööd komisjoni ja partnerriigi vahel VKEdega seotud küsimuste käsitlemisel kaubanduslepingu raames.

Lisaks leppis ELi-Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ühiskomitee 26. septembril 2018 konkreetses VKEsid käsitlevas soovituses kokku, et kumbki lepinguosaline annab teise lepinguosalise VKEdele internetipõhist teavet CETA ja turulepääsu kohta ning et kummagi poole VKEde kontaktpunkt teeb koostööd VKEde konkreetsete probleemide lahendamiseks.

Mida pakub Access2Markets?

Jagage seda lehte: