Siduv päritoluinformatsioon

Kui te ei ole kindel oma kaupade päritolus või soovite lihtsalt õiguskindlust, võite taotleda siduvat päritoluteavet.

Siduv päritoluinformatsioon (BOI) on seotud kirjaliku otsusega, mis tõendab teie kaupade päritolu ja on Euroopa Liidus siduv.

Siduva päritoluinformatsiooni otsused on siduvad nii otsuse saajale kui ka ELi tolliasutustele. Need kehtivad tavaliselt kolm aastat alates väljaandmise kuupäevast.

Kuidas ja kus SPI-otsust taotleda?

Taotlused tuleks esitada kirjalikult selle ELi liikmesriigi pädevatele asutustele, kus äriühing on asutatud või kus ta kavatseb siduvat päritoluinformatsiooni kasutada. Te peate tagama, et siduvas päritoluinformatsioonis esitatud kauba kirjeldus on identne nende kaupade kirjeldusega, mida te ekspordite või impordite.

Ametiasutustel on otsuse tegemiseks aega 120 päeva alates kuupäevast, mil nad teie taotluse registreerisid.

Pange tähele, et siduva päritoluinformatsiooni olemasolu ei vabasta teid päritolutõendi esitamise nõudest.

Lisateave

Jagage seda lehte:

Kiirlingid