Siduv päritoluinformatsioon

Kuite ei ole kindel oma kauba päritolus või soovite lihtsalt õiguskindlust, võite taotleda siduvat päritoluinformatsiooni.

Siduv päritoluinformatsioon on seotud kirjaliku otsusega, mis tõendab teie kauba päritolu, ning see on Euroopa Liidus siduv.

SPI-otsused on siduvad nii otsuse saajale kui ka ELi tolliasutustele. Need kehtivad tavaliselt kolm aastat alates väljaandmise kuupäevast.

Kuidas ja kus siduva päritoluinformatsiooni otsust taotleda?

Taotlused tuleks esitada kirjalikult selle ELi riigi pädevatele asutustele, kus äriühing on asutatud või kus ta kavatseb siduvat päritoluinformatsiooni kasutada. Te peate veenduma, et siduvas päritoluinformatsioonis esitatud kaupade kirjeldus on identne kaupade kirjeldusega, mida te ekspordite või impordite.

Ametiasutustel on otsuse tegemiseks aega 120 päeva alates kuupäevast, mil nad Teie taotluse registreerisid.

Pange tähele, et siduva päritoluinformatsiooni olemasolu ei vabasta teid päritolutõendi esitamise nõudest.

Lisateave

Jagage seda lehte:

Kiirlingid