Siduv päritoluinformatsioon

Kui te ei ole kindel oma kauba päritolus või soovite lihtsalt õiguskindlust, võite taotleda siduvat päritoluteavet.

Siduv päritoluteave on seotud kirjaliku otsusega, millega tõendatakse teie kauba päritolu, ja see on Euroopa Liidus siduv.

SPI otsused on otsuse saajale ja ELi tolliasutustele siduvad. Otsused kehtivad tavaliselt kolm aastat alates väljaandmise kuupäevast.

Kuidas ja kus SPI-otsust taotleda?

Taotlus tuleks esitada kirjalikult selle ELi liikmesriigi pädevatele asutustele, kus äriühing on asutatud või kus ta kavatseb siduvat päritoluinformatsiooni kasutada. Peate veenduma, et siduvas päritoluinformatsioonis esitatud kauba kirjeldus on identne kaupadega, mida te ekspordite või impordite.

Ametiasutustel on otsuse tegemiseks aega 120 päeva alates taotluse registreerimise kuupäevast.

Pange tähele, et siduva päritoluinformatsiooni olemasolu ei vabasta teid päritolutõendi esitamise nõudest.

Rohkem

Jagage seda lehte:

Kiirlingid