Ühepoolsed kaubanduskokkulepped

Kas ekspordite või impordite arengumaast arenenud riiki? Tänu ühepoolsele kaubanduslepingule võivad teie kaubad saada kasu vähendatud tariifidest või nende puudumisest.

Mis on ühepoolne kaubandusleping?

Ühepoolsed kaubanduslepingud on ühepoolsed ja mittevastastikused kaubandussoodustused, mida arenenud riigid annavad arenguriikidele, eesmärgiga aidata neil suurendada eksporti ja hoogustada majandusarengut.

Nende eesmärk on

  • edendada soodustatud riikides eksporti ja majandusarengut
  • aidata neil vähendada vaesust, edendada head valitsemistava ja toetada säästvat arengut
  • soodustada rahvusvaheliste standardite järgimist inimõiguste, töötajate õiguste ja keskkonnakaitse valdkonnas

 

Mida tähendab see teie jaoks?

  • sooduskorra alusel saate eksportida/importida arengumaast arenenud riiki, makstes väiksemaid tollimakse või üldse mitte.
  • teie kaubad peavad kvalifitseeruma soodustatud riigist pärinevateks vastavalt sooduskohtlemise erikorraga kehtestatud päritolureeglitele.
  • hõlmatud tooted, hõlmatud riigid ja konkreetsed eeskirjad on eri lepingutes/kavades väga erinevad

Tingimused

Sageli sõltuvad ühepoolsed kaubanduslepingud arengust inimõiguste, säästva arengu ja hea valitsemistava valdkonnas soodustatud riikides. Tõsiste ja süstemaatiliste rikkumiste korral võib abi andev riik selle toetuse tühistada, kuni olukord on piisavalt paranenud.

Abi andvad riigid

Sooduskaubanduslepingute pakkujad on järgmised: EL, Armeenia, Austraalia, Kanada, Tšiili, Hiina, Island, India, Jaapan, Kasahstan, Lõuna-Korea, Kirgiisi Vabariik, Montenegro, Maroko, New Zeeland, Norra, Venemaa, Šveits, Taiwan, Tadžikistan, Tai, Türkiye ja USA.

Kaubandussoodustuste loetelu maailmas

Jagage seda lehte:

Kiirlingid