Veebipõhised vahendid ja teenused väikeettevõtetele

Veebipõhised vahendid ja teenused väikeettevõtetele

Teenused väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd)

Konkursikutse väikeettevõtjate meistrivõistluste võistluseks

  • Väikeettevõtluse meistrite võistluse korraldasid ühiselt MSME rühm, Rahvusvaheline Kaubanduskoda (ICC) ja Rahvusvaheline Kaubanduskeskus (ITC). Väikeettevõtete meistrivõistluste konkurss annab ettevõtetele võimaluse pakkuda välja uuenduslikke ja praktilisi viise, kuidas aidata väikeettevõtetel maailmakaubanduses aktiivsemalt osaleda.

  • Kuna kliimamuutustega tegelemise pakilisus suureneb, on selle aasta konkurentsi eesmärk toetada väikeettevõtjaid, et nad vähendaksid oma CO2 jalajälge ja saaksid kasu kestlikkuse uuendustest, et neil oleks keskne roll ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamisel ja meie üleminekul vähese CO2-heitega majandusele.

  • Taotluste esitamise tähtaeg on 15. august 2022 kell 23.59 Kesk-Euroopa suveaja järgi. Lisateavet leiatesiit:

Teave messide kohta

  • SaksamaaÕiglase Tööstusliidu AUMA kaubandusmesside andmebaas AUMA (teave Saksamaa ja kogu maailma messide kohta), mis sisaldab üksikasju ürituste kohta, näiteks kuupäevi, jaotusandmeid, statistikat ja teavet selle kohta, kuidas messide ja ürituste korraldajatega ühendust võtta.

Kaubanduslepingute väikesed ja keskmise suurusega peatükid

Kõik uued kaubanduslepingud sisaldavad partnerriigi nõusolekul VKEde peatükki. See võimaldaks paremat teabevahetust turulepääsu küsimustes ning viljakat koostööd komisjoni ja partnerriigi vahel VKEdega seotud küsimuste käsitlemisel kaubanduslepingu raames.

Lisaks leppis ELi-Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ühiskomitee 26. septembril 2018 konkreetses VKEsid käsitlevas soovituses kokku, et kumbki lepinguosaline annab teise lepinguosalise VKEdele internetipõhist teavet CETA ja turulepääsu kohta ning et kummagi poole VKEde kontaktpunkt teeb koostööd VKEde konkreetsete probleemide lahendamiseks.

Piirkondlikud kaubanduse kasutajatoed

Piirkondlikud kasutajatoed on välja töötatud ja kasutusele võetud, et anda ELi VKEdele piirkonnapõhist teavet, mis on mõeldud toetama ELi VKEsid seoses nende vajadusega piirkonnapõhise kaubandusteabe järele. Piirkondlike kasutajatugede eesmärk on toetada kasutajaid sellise teabega nagu ekspordituru teave, turulepääsualane abi, nõuanded regulatiivsetes küsimustes, suunised piirkonnaspetsiifiliste kaubanduse eripärade kohta, et aidata paremini ELi ettevõtjatel muutuda rahvusvahelisemaks ja toetada nende sihte eri piirkondades kogu maailmas.

Idapartnerluse kaubanduse kasutajatugi

Juurdepääs idapartnerluse kaubanduse kasutajatoele, et teha kindlaks kaubandusvõimalused ja leida teavet turulepääsu kohta ning võimalike partnerite kontaktid kuues idapartnerluse riigis (Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova Vabariik ja Ukraina). Kauplejad saavad seda kasutada oma ekspordi suurendamiseks ja täiendavatele turgudele laienemiseks.

Ida-Partnetship Trade Helpdesk on ELi rahastatav projekt algatuse EU4Business raames, mille on kavandanud ja rakendanud Rahvusvaheline Kaubanduskeskus, et suurendada piirkonna ja Euroopa Liidu idapartnerlusriikide mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kaubanduse konkurentsivõimet.

Euromedi kaubanduse kasutajatugi

Juurdepääs Euroopa – Vahemere piirkonna kaubanduse kasutajatoele, et teha kindlaks kaubandusvõimalused ja leida teavet turulepääsu kohta ning võimalike partnerite kontaktid kümnes Euroopa – Vahemere piirkonna riigis (Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Maroko, Tuneesia ja Türgi). Kauplejad saavad seda kasutada oma ekspordi suurendamiseks ja täiendavatele turgudele laienemiseks.

Euromedi kaubanduse kasutajatugi on ELi rahastatav algatus, mille on kavandanud ja rakendanud Rahvusvaheline Kaubanduskeskus, et suurendada Euroopa – Vahemere piirkonna riikide ja Euroopa Liidu mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kaubanduse konkurentsivõimet.

Võtke meiega ühendust

VKEde, turulepääsu ja selle veebisaidi teabega seotud konkreetseid päringuid saate esitada kontaktvormi kaudu.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid