Veebipõhised vahendid ja teenused väiksematele ettevõtetele

Veebipõhised vahendid ja teenused väiksematele ettevõtetele

Teenused väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd)

Konkursikutse väikeettevõtluse meistrivõistlusteks

  • Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Konkursikonkursi projektikonkursi korraldasid ühiselt mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate rühm, Rahvusvaheline Kaubanduskoda ja Rahvusvaheline Kaubanduskeskus. „Small Business Champions“ konkurss annab ettevõtluse tugiorganisatsioonidele võimaluse pakkuda välja uuenduslikke ja praktilisi viise, kuidas aidata väikeettevõtetel maailmakaubanduses aktiivsemalt osaleda.

  • Kuna kliimamuutustega tegelemise pakilisus suureneb, on selle aasta konkurentsi eesmärk toetada väikeettevõtjaid, et nad vähendaksid oma CO2-jalajälge ja saaksid kasu kestlikkusuuendustest, et nad saaksid täita keskset rolli ÜRO kestlikkuse eesmärkide saavutamisel ja vähese CO2-heitega majandusele üleminekul.

  • Taotluste esitamise tähtaeg on 15. august 2022 kell 23.59 Kesk-Euroopa aja järgi. Lisateavet leiatesiit.

Teave messide kohta

  • AUMA kaubandusmesside andmebaas Saksamaa ja kogu maailma kaubandusmesside kohta, mille on esitanud Saksamaa õiglase kaubanduse liit AUMA ning mis pakub üksikasjalikku teavet ürituste kohta, nagu kuupäevad, levitamisandmed, statistika ja teave selle kohta, kuidas võtta ühendust messide ja ürituste korraldajatega.

Kaubanduslepingute väikesed ja keskmise suurusega peatükid

Kõik uued kaubanduslepingud sisaldavad VKEsid käsitlevat peatükki, kui partnerriik sellega nõustub. See võimaldaks paremat teabevahetust turulepääsu küsimustes ning viljakat koostööd komisjoni ja partnerriigi vahel VKEdega seotud küsimuste käsitlemisel kaubanduslepingus.

Lisaks leppis ELi ja Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ühiskomitee 26. septembril 2018 konkreetses VKEsid käsitlevas soovituses kokku, et kumbki lepinguosaline annab teise lepinguosalise VKEdele veebipõhist teavet laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu ja turulepääsu kohta ning et VKEde kontaktpunkt teeb koostööd VKEdega seotud probleemide lahendamiseks.

Võtke meiega ühendust

VKEde, turulepääsu ja teabe kohta saate sellel veebisaidil esitada konkreetseid küsimusi kontaktvormi kaudu.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid