Veebipõhised vahendid ja teenused väiksematele ettevõtetele

Veebipõhised vahendid ja teenused väiksematele ettevõtetele

Teenused väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd)

Teave messide kohta

  • AUMA kaubandusmesside andmebaas Saksamaa ja kogu maailma kaubandusmesside kohta, mille on esitanud Saksamaa õiglase kaubanduse liit AUMA ning mis pakub üksikasjalikku teavet ürituste kohta, nagu kuupäevad, levitamisandmed, statistika ja teave selle kohta, kuidas võtta ühendust messide ja ürituste korraldajatega.

Kaubanduslepingute väikesed ja keskmise suurusega peatükid

Kõik uued kaubanduslepingud sisaldavad VKEsid käsitlevat peatükki, kui partnerriik sellega nõustub. See võimaldaks paremat teabevahetust turulepääsu küsimustes ning viljakat koostööd komisjoni ja partnerriigi vahel VKEdega seotud küsimuste käsitlemisel kaubanduslepingus.

Lisaks leppis ELi ja Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ühiskomitee 26. septembril 2018 konkreetses VKEsid käsitlevas soovituses kokku, et kumbki lepinguosaline annab teise lepinguosalise VKEdele veebipõhist teavet laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu ja turulepääsu kohta ning et VKEde kontaktpunkt teeb koostööd VKEdega seotud probleemide lahendamiseks.

Võtke meiega ühendust

VKEde, turulepääsu ja teabe kohta saate sellel veebisaidil esitada konkreetseid küsimusi kontaktvormi kaudu.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid