Kaupade importimise juhend

Kas teie ettevõte kavatseb importida kaupu väljastpoolt ELi? See osa aitab teil mõista, kas teie ettevõte on valmis importima, ja kirjeldab impordiprotsessi eri etappe.

4 Toote importimise suunas tehtavad sammud

 
 

Kas kavatsete toodet esimest korda ELi importida?

Enne seda kontrollige, kas teie ettevõte on valmis:

 • Kas toode võib olla edukas teie siseturul või teistes ELi riikides?
 • Kas teie ettevõte on suuteline ostma toodet välisturgudelt väljaspool ELi? Kas komisjonil on piisavalt töötajaid, aega, rahalisi ja õiguslikke vahendeid?
 • Kas teie ettevõte on valmis tegema rahvusvahelist müüki, valima kõige sobivama transpordivahendi ja läbima tolliprotseduurid?
 • Kas teie ettevõttel on põhjalik finants-/turustamis-/äriplaan, millel on selgelt määratletud eesmärgid toetada kolmandatest riikidest imporditud tooteid?
 • Kas teie ettevõttel on konkreetne strateegia selle kohta, kuidas toodet Teie turule importida? Näiteks võite importida oma toodet otse tootjalt või kaudselt, kasutades kolmandat isikut, näiteks turustajat. Nii otsest kui ka kaudset importi võivad toetada ka e-kaubanduse platvormid.
 • Kui see on asjakohane, siis kas teie tootega seotud intellektuaalomand on teie eksporditurul kaitstud?
 • Kas teie ettevõte on suuteline analüüsima ja kontrollima, kas toode vastab ELi tervishoiu-, ohutus-, tehnilistele ja/või turustamisstandarditele?

Enne jätkamist kaaluge eespool esitatud küsimusi hoolikalt ja arutage neid oma ettevõttes, et otsustada, kas olete valmis kauplema kolmandate riikidega või milliseid samme peate astuma, et end selleks ette valmistada.

 

1

Esimene samm: Leidke teenuseosutaja välismaal

Importida kaupu väljastpoolt ELi, tehes kõigepealt kindlaks toote võimalikud tarnijad.

 • Kaubanduskojad võivad anda teavet turgude ja äripartnerite kohta ning suunata teid asjakohaste aruannete juurde.
 • Abiks võivad olla kaubandusega seotud uudistepakkujad või kaubanduse edendamise asutused, kes tegelevad turuanalüüsi ja ärivõimaluste hindamisega. Need asutused korraldavad sageli uuringuid võtmesektorite kohta.
 • Nõu võivad anda ka kaubanduskonsultandid ja asjaomased pangad.

Kuidas valida oma tarneturge?

Vaadake läbi võimalikud imporditurud, et hinnata, kas teie toode on tarnitud.

Kontrollige oma potentsiaalse tarneturu kaubandusstatistikat.

Kuidas leida võimalikke tarnijaid?

Kui olete valinud tarneturu, uurige võimalikke kaubanduspartnereid ja ärikontakte.

Partnerid ja kontaktid leiate aadressilt:

 

2

Kontrollida imporditingimusi ja -tollimakse ning veenduda, et toode vastab ELi nõuetele

Imporditingimused ja -tollimaksud sõltuvad sellest, kuidas te soovite importida, ja oma tarneturust.

Kes võivad ELi importida?

 • Tavaliselt peate olema asutatud ELis äriühingu või püsiva tegevuskohana. See hõlmab käibemaksukohustuslasena registreerimist.
 • Kui olete ELi-väline elanik, peab teil olema tööluba iseseisvaks äritegevuseks; lisaks peate leidma ELis asutatud isiku, kes on valmis teie nimel eksportijana tegutsema (nt logistikateenuse osutaja või tollimaakler).

Üldiselt peate end registreerima ka riiklikus äriregistris. Lisateabe saamiseks pöörduge oma kohaliku kaubanduskoja poole. ELi importijana peate taotlema EORI numbrit. EORI on identifitseerimisnumber, mis kehtib kogu ELis.

Tip: EORI-numbri registreerimine võib võtta aega, seega planeerida ja esitada taotlus aegsasti.

Mõnes ELi riigis peavad teatavast suurusest suuremad ettevõtted olema kantud riiklikku äriregistrisse.
Lisateabe saamiseks tutvuge ELi turuga või tutvuge oma kohaliku kaubanduskojaga.

 • Kui olete ELi-väline elanik, peate olema asutatud ettevõttena ja/või omama tööluba, mis võimaldab teil tegeleda iseseisva äritegevusega.

Milliseid impordi- või turustamiseeskirju kohaldatakse Teie ELi imporditud toote suhtes?

Kontrollige, kas ELis või konkreetses liikmesriigis on impordipiiranguid.

Teatavate tundlike kaupade import või teatavate konkreetsetest riikidest pärit kaupade import võib olla keelatud või piiratud. Teil võib olla vaja luba, litsentsi või ametlikult heakskiidetud imporditeatist.

Tutvuge TARICi andmebaasiga, et näha, kas vajate oma toote jaoks impordilitsentsi

Peamised tooteliigid, mille suhtes kehtivad impordipiirangud, on järgmised:

 • põllumajandustooted,
 • ravimid,
 • kemikaalid,
 • raua- ja terasetooted,
 • kultuuriväärtused,
 • tekstiiltooted ja rõivad,
 • relvad,
 • võltsitud või piraatkaubad,
 • ebainimlikud artiklid/väljaanded/videosalvestised,
 • ohustatud liigid,
 • jäätmed,
 • mõned elusloomad ja loomseid aineid sisaldavad tooted,
 • taimseid aineid sisaldavad taimed ja tooted.

Selliste toodete puhul kontrollige, milliseid eeskirju kohaldatakse.

Milliseid imporditariife teie toote suhtes kohaldatakse?

 • Võib juhtuda, et ELi sisenemisel tuleb teie toote eest maksta imporditariife. EL on tolliliit, mis tähendab, et sisenemiskohas, kus impordideklaratsioon esitatakse, kohaldatakse ühtset imporditariifi, olenemata ELi liikmesriigist. Seejärel saab toode ELi turul ilma täiendavate tolliformaalsusteta ringleda.
 • See, kes maksab tariifide eest, sõltub müüjaga sõlmitud kokkuleppest, kuid sageli maksab imporditollimaksu importija.

 

Mis on imporditariif?

Kas minu ettevõte saab kasu ELi kaubanduslepingust?

Kui ELil on kaubandusleping riigiga, kust soovite importida, võidakse teie tootele kohaldatavaid tariife vähendada või isegi kaotada.

 • Neid nimetatakse soodustariifideks.
 • Soodustariifimäär sõltub sellest, kas teie toode vastab päritolureeglitele.
 • Kvoote võib kohaldada kas kaubanduslepingu alusel või ELi põllumajandustoodete poliitika alusel teatavat liiki toodete suhtes.

Teie toote ja huvipakkuva turu suhtes kehtivate erieeskirjade kohta leiate teavet minu kaubandusassistendilt.

Millal on vaja päritolusertifikaati?

Sageli peab tarnija esitama tõendi toote päritolu kohta vastavalt lepingus sätestatud päritolureeglitele. See tõend võib olla päritolusertifikaat või ka päritoludeklaratsioon, mille on välja andnud volitatud eksportija või (REX-süsteemis) registreeritud eksportija, kes esitab ka loa või registreeringu numbri.

Kas kohaldatakse täiendavaid tollimakse?

 • On võimalik, et EL kohaldab kaubanduse kaitsemeetmeid konkreetsest riigist imporditud toote suhtes.
 • Kõige sagedamini kasutatavad tollimaksud on dumpinguvastased meetmed. Need on esitatud jaotises „Minu kaubandusassistent“. ELi tolliasutus võib anda teavet selle kohta, kas teie toote suhtes kohaldatakse täiendavaid tollimakse, nagu dumpinguvastased tollimaksud.
 • Kaubanduse kaitsemeetmete eri liikide selgitus on esitatud kaupade jaotises.
 • Kui otsite põhjalikku ülevaadet igas riigis kohaldatavatest konkreetsetest meetmetest, külastage turge käsitlevat osa.

Milliseid riigisiseseid makse kohaldatakse?

Käibemaksu kohaldatakse ELi turul müüdavatele kaupadele ja seega ka väljastpoolt ELi imporditud kaupadele. Käibemaks on igas ELi liikmesriigis erinev ja seda maksab tavaliselt importija.

 • Hind on sama, mis siis, kui ostsite toote oma koduturult.
 • Käibemaksukohustuslasena registreeritud äriühingud võivad impordikäibemaksu tagasi nõuda sisendkäibemaksuna, nagu nad saavad oma riigisiseseid käibemaksumakseid tagasi nõuda.
 • Teie käibemaksusumma arvutamine põhineb teie kauba väärtusel, imporditollimaksul ja aktsiisimaksul, kui neid kohaldatakse. Lisateavet käibemaksu ja liikmesriikide maksumäärade kohta leiate siit.
 • Valitud kaupade eest peate maksma aktsiisi, mis on liikmesriigiti erinev. Neid makse kohaldatakse näiteks:
  • tubakatooted,
  • alkohoolsed joogid,
  • mineraalõli,
  • energiatooted.

Kuidas tagate oma toote vastavuse ELi nõuetele?

Teie imporditud kaupade suhtes kohaldatakse samu nõudeid nagu ELis ELi turu jaoks toodetud kaupade suhtes.

Millised on teie toote tervishoiu-, ohutus-, keskkonna- ja tehnilised nõuded ning kuidas neid sertifitseerida?

Enamik tooteid peab vastama teatavatele tehnilistele ja/või tervishoiu- ja hügieeninõuetele. Need võivad nõuda eri liiki katsetamist ja sertifitseerimist.

Sageli kehtib see tööstustoodete tehniliste nõuete ning toidu ja põllumajandustoodete tervishoiu- ja hügieeninõuete kohta.

Oluline on teha vahet kohustuslikel ja vabatahtlikel nõuetel.

Tooterühmad, mille suhtes kohaldatakse sageli kohustuslikke nõudeid, on järgmised:

 • kemikaalid,
 • kosmeetikatooted,
 • ravimid,
 • põllumajandustooted, toiduained ja sööt,
 • elusloomad,
 • ja loomsed saadused.

Fütosanitaarsertifikaate nõutakse näiteks järgmiste toodete importimisel:

 • enamik värskeid puuvilju,
 • juurvili,
 • muud taimsed materjalid
 • loomsetest saadustest koosnevad tooted.

CE-märgis näitab, et toode vastab ELi õigusaktidele.

 • CE-märgis on kohustuslik mõnede toodete puhul, näiteks:
  • elektroonika,
  • meditsiiniseadmed,
  • mänguasjad,
  • elektriseadmed,
  • ehitustooted.
 • CE-märgis ei kehti:
  • toiduained,
  • mootorsõidukid,
  • kemikaalid,
  • kosmeetikatooted,
  • farmaatsiatooted,
  • ja biotsiidid

Neil kõigil on oma erieeskirjad. Loe täiendavalt C°E Marking’i kohta.

Teavet teie toote suhtes kohaldatavate erinõuete kohta leiate jaotisest „Minu kaubandusassistent“.

Millised on pakendamise ja märgistamise nõuded?

ELi liikmesriikidel on sageli üksikasjalikud nõuded toodete pakendamise ja märgistamise kohta.

Need nõuded võivad olla kohustuslikud või vabatahtlikud.

 • Tarbekaupade ja nende pakendite kohustuslikud märgised ja märgised on tavaliselt seotud rahvatervise, tervishoiu ja/või keskkonnaprobleemidega. Nad võivad anda teavet näiteks koostisosade kohta või „kõlblik kuni“ kuupäeva kohta.
 • Vabatahtlikud märgid on näiteks märgid, mis tähistavad tööstustoodete ökomärgisega toote mahepõllumajanduslikku tootmist.

Tavaliselt vastutavad eri tööstusharude, nt meditsiini-, elektri-, toidu- ja keemiatööstuse eest erinevad asutused, kellel kõigil on väga erinevad nõuded.

 

3

Valmistage ette müük ja korraldage transport

Kuidas on kohustused jagatud teie ja teie tarnija vahel?

Omalepinguliste kohustustemääratlemiseks võite kasutada Incoterms ®-d.

Incoterms® 

 • sätestada müüjate ja ostjate kohustused müügilepingutega hõlmatud kaupade tarnimisel, kindlustamisel ja transportimisel.
 • määrake kindlaks, kes vastutab ekspordiga seotud tolliformaalsuste eest ELis ja formaalsuste eest teie eksporditurul.

Näited

„Tasuta pardal“ (FOB) – see tähendab, et tarnija vastutab kõigi kohalike kulude eest:

 • kauba vedu lastimissadamasse
 • laadimiskulud
 • tollivormistuse protseduurid eksportivas riigis.

Ostjana vastutate järgmiste kulude eest:

 • transport veosadamast alates
 • kindlustused
 • mahalaadimine
 • transport sihtsadamast lõppsihtkohta.

„Kulud, kindlustus ja kaubavedu“ (CIF) – teie tarnija vastutab kohalike kulude eest vastavalt FOB-le, millele lisandub:

 • veotasud
 • kindlustused

CIF-hinna alusel vastutab tarnija kõigi kulude eest kuni toodete saabumiseni sihtsadamasse.

 

4

Valmistage ette dokumendid ELi tollivormistuseks

Milliseid dokumente tolli jaoks ette valmistada?

 • Peate esitama oma riigi tolliasutusele tollideklaratsiooni. Tolliesindaja võib teile selles olulises küsimuses nõu anda.
 • Peate esitama sisenemise ülddeklaratsiooni (ENS) enne kauba saabumist esimesse ELi sisenemise kohta.
  • Sisenemise ülddeklaratsiooni peaks esitama esimeses ELi sisenemise tolliasutuses kauba vedaja või mõnel juhul importija-kaubasaaja või vedaja või importija esindaja.
  • Sisenemise ülddeklaratsiooni esitamise tähtaeg sõltub kauba transpordiliigist. Rohkem.
 • ELil on kõigi ELi riikide jaoks ühine impordideklaratsiooni vorm, mida nimetatakse ühtseks haldusdokumendiks (SAD). Rohkem.
  • Sõltuvalt kauba liigist võivad tollile esitatavad täiendavad dokumendid hõlmata järgmist:
  • faktuurarve,
  • veodokumendid,
  • päritolusertifikaadid,
  • impordilitsentsid,
  • katsetulemused ja muud sertifikaadid,
  • kontrollitõendid (nt veterinaar-, veterinaar- või taimetervise sertifikaadid).

Tollivormistuse võib esitada importija või tolliesindaja, kes on importija poolt määratud täitma kõiki ELi tollialaste õigusaktide alusel nõutavaid tolliformaalsusi.

Lisateabe saamiseks dokumentide ja protsesside kohta küsige oma riigi tolliasutuselt, kaubanduskojalt või kaubanduse edendamise asutuselt. Rohkem.

Mis juhtub siis, kui teie kaubad jõuavad piirile?

 • Kaup ladustatakse ajutiselt tollijärelevalve all (mitte kauem kui 90 päeva) kuni tollivormistuseni.
  • Teie kauba tollivormistust võib teha Teie esitatud dokumentide alusel või
  • Teie kauba võib valida dokumendikontrolliks ja teilt võidakse enne kauba tollivormistust paluda esitada täiendavaid dokumente, või
  • Teie kauba võib valida ka dokumendi või füüsilise kontrolli jaoks.

Kas teie toodet saab pärast tollivormistust müüa kõikjal ELis?

Kui tolliasutused on toote tollivormistuse läbi viinud, on sellel sama staatus kui ELi tootel ning seda võib ELis vabalt ringelda ja müüa kõikjal ELi turul.

 • Kõik ELi liikmesriigid kohaldavad väljastpoolt ELi imporditud kaupade suhtes sama tariifi.
 • Samad eeskirjad kehtivad ka impordi suhtes, olenemata sellest, millises ELi riigis see ELi turule siseneb.

Kust leiate lisateavet?

Teie kontrollnimekiri: 4 Toote importimise etapid

Esimene samm: Leidke teenuseosutaja välismaal

 • Hinnata võimalikke huvipakkuvaid riike ja võrrelda võimalike tarnijate konkurentsivõimet (nt hindade võrdlus, sealhulgas impordiga seotud kulud, näiteks tariifid ja transpordikulud).
 • Äripartnerite/tarnijate tuvastamine.
 • Määrake kindlaks asutus/institutsioon/partner, kes toetaks impordiprotsessidega seotud formaalsusi (näiteks lepingute koostamine, maksetingimused, tarnija krediidivõimelisus).

Etapp: Hinnata imporditingimusi ja -tollimakse ning tagada toote vastavus ELi nõuetele

 • Saada ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise (EORI) registreerimisnumber (märkige aegsasti).
 • Kontrollige, et impordipiiranguid ei kohaldata.
 • Kontrollige, kas ELil on kaubandusleping riigiga, kust soovite importida.
 • hinnata, kas teie toode vastab asjakohastele päritolureeglitele, ja teha kindlaks kohaldatav (soodus)tariif.
 • Hinnata, kas kohaldatakse muid makse (nt kaubanduskaitse) või riigisiseseid makse.
 • Määrata kindlaks tervishoiu-, ohutus-, keskkonna- ja tehnilised nõuded ELis.
 • Tagama, et toode vastab nõuetele ja tarnija suudab esitada vajaliku sertifitseerimise.
 • Kontrollige pakendamis- ja märgistamiseeskirju ELis.
 • Hindama, kas on vaja päritolusertifikaati, mille eksportija peab esitama, ja millist liiki sertifikaati tuleb esitada sõltuvalt sellest, kas ELi ja kaupade päritoluriigi vahel on sõlmitud kaubandusleping või -kokkulepe või mitte.

Kolmas samm Valmistage ette müük ja korraldage transport

 • Tarnijaga lepingu ettevalmistamine ja allkirjastamine, sealhulgas kokkulepe selle kohta, kes selle eest vastutab, ning veoprotsessi korraldamine.
 • Koordineerimine protsessi toetavate võimalike institutsioonidega.

Etapp: Dokumentide ettevalmistamine tollivormistuseks piiril

 • Kahtluse korral võtke ühendust pädeva esindajaga.
 • Sisenemise ülddeklaratsioonikättesaadavuse tagamine
 • Impordi tollivormistuseks lisadokumentide koostamine (kommertsarve, veodokumendid, päritolusertifikaat (näiteks vorm A, Eur.1/Eur.Med, registreeritud eksportija väljastatud REX-teatis või volitatud eksportija väljastatud päritoludeklaratsioon), impordilitsents, testimistulemused, kontrollisertifikaadid (nt tervishoiu-, veterinaar- või taimetervise sertifikaadid)Täida ja esitada impordideklaratsioon/ühtne haldusdokument (SAD)
Jagage seda lehte:

Kiirlingid