Kaupade impordi juhend

Kas teie ettevõte kavatseb importida kaupu väljastpoolt ELi? See osa aitab teil mõista, kas teie ettevõte on impordiks valmis, ning selles kirjeldatakse impordiprotsessi erinevaid etappe.

4 sammudtooteimportimise suunas

 
 

Kas kavatsete toote esmakordselt ELi importida?

Enne seda kontrollige, kas teie ettevõte on valmis:

 • Kas toode võiks olla edukas teie koduturul või teistes ELi riikides?
 • Kas teie ettevõte on suuteline ostma toodet väljaspool ELi asuvatelt välisturgudelt? Kas tal on piisavalt töötajaid, aega, rahalisi ja õiguslikke vahendeid?
 • Kas teie ettevõte on valmis tegema rahvusvahelist müüki, valima kõige sobivama transpordivahendi ja läbima tolliprotseduurid?
 • Kas teie ettevõttel on terviklik finants-/turundus-/äriplaan, millel on selgelt määratletud eesmärgid väljastpoolt ELi imporditavate toodete toetamiseks?
 • Kas teie ettevõttel on konkreetne strateegia, kuidas toodet Teie turule importida? Näiteks võite importida oma toodet otse tootjalt või kaudselt, kasutades selleks kolmandat isikut, näiteks turustajat. Nii otsest kui ka kaudset importi võivad toetada ka e-kaubanduse platvormid.
 • Kui see on asjakohane, kas teie tootega seotud intellektuaalomand on teie eksporditurul kaitstud?
 • Kas teie ettevõte on suuteline analüüsima ja kontrollima, kas toode vastab ELi tervishoiu-, ohutus-, tehnilistele ja/või turustusnormidele?

Enne jätkamist kaaluge hoolikalt eespool esitatud küsimusi ja arutage neid oma ettevõttes, et otsustada, kas olete valmis kauplema kolmandate riikidega või milliseid samme peate astuma, et end selleks ette valmistada.

 

1

Etapp 1: Otsi tarnijat välismaal

Kaupade import väljastpoolt ELi, alustades toote võimalike tarnijate kindlakstegemisest.

 • Kaubanduskojad võivad anda teile teavet turgude ja äripartnerite kohta ning suunata teid asjakohaste aruannete juurde.
 • Abi võib olla kaubandusega seotud uudiste edastajatest või kaubanduse edendamise asutustest, kes tegelevad turuanalüüsi ja ärivõimaluste hindamisega. Need asutused pakuvad sageli uuringuid peamistele sektoritele.
 • Nõu võivad anda ka kaubanduskonsultandid ja asjaomased pangad.

Kuidas valida oma tarneturge?

Vaadake läbi võimalikud imporditurud, et hinnata, kas teie toodet pakutakse.

Vaadake oma võimaliku tarneturu kaubandusstatistikat.

Kuidas leida potentsiaalseid tarnijaid?

Kui olete välja valinud tarneturu, tutvuge võimalike kaubanduspartnerite ja ärikontaktidega.

Partnerid ja kontaktandmed leiate aadressilt:

 

2

Imporditingimuste ja -tollimaksude kontrollimine ning toote vastavuse tagamine ELi nõuetele

Imporditingimused ja -tollimaksud sõltuvad sellest, kuidas te soovite importida, ja oma tarneturust.

Kes võivad ELi importida?

 • Tavaliselt peate olema asutatud ELis äriühingu või püsiva tegevuskohana. See hõlmab käibemaksukohustuslasena registreerimist.
 • Kui olete kolmanda riigi resident, peab teil olema tööluba, et tegeleda iseseisva äritegevusega; lisaks peate leidma ELis asuva isiku, kes on valmis tegutsema teie nimel eksportijana (nt logistikateenuse osutaja või tollimaakler).

Üldjuhul peate registreeruma ka riiklikus äriregistris. Lisateabe saamiseks pöörduge oma kohaliku kaubanduskoja poole. ELi importijana peate taotlema EORI numbrit. EORI on identifitseerimisnumber, mis kehtib kogu ELis.

Nõuanne: EORI registreerimine võib aega võtta, nii et seda planeeritakse ja kohaldatakse tublisti ette.

Mõnes ELi riigis tuleb teatavast suurusest suuremad ettevõtted kanda riiklikku äriregistrisse.
Lisateabe saamiseks tutvuge ELi turuga või külastage oma kohalikku kaubanduskoda.

 • Kui olete kolmanda riigi resident, peate olema asutatud ettevõttena ja/või omama tööluba, mis võimaldab teil tegeleda iseseisva äritegevusega.

Milliseid impordi- või turustamiseeskirju kohaldatakse Teie imporditud toote suhtes ELis?

Kontrollige, kas ELis või konkreetses liikmesriigis kehtivad impordipiirangud.

Teatavate tundlike kaupade import või teatavate kaupade import konkreetsetest riikidest võib olla keelatud või piiratud. Võite vajada luba, litsentsi või esitada ametlikult heakskiidetud imporditeatise.

Kontrollige TARICi andmebaasi, et näha, kas vajate oma toote impordilitsentsi

Peamised tooteliigid, mille suhtes kehtivad impordipiirangud, on:

 • põllumajandustooted,
 • ravimid,
 • kemikaalid,
 • raua- ja terasetooted,
 • kultuuriväärtused,
 • tekstiiltooted ja rõivad,
 • relvad,
 • võltsitud või piraatkaubad,
 • väärikad artiklid/väljaanded/videosalvestised,
 • ohustatud liigid,
 • jäätmed,
 • mõned elusloomad ja loomseid aineid sisaldavad tooted,
 • taimseid aineid sisaldavad taimed ja tooted.

Selliste toodete puhul kontrollige, milliseid eeskirju kohaldatakse.

Milliseid imporditariife teie toote suhtes kohaldatakse?

 • Võib juhtuda, et Teie toote eest tuleb ELi sisenemisel tasuda imporditariifid. EL on tolliliit, mis tähendab, et impordideklaratsiooni koostamise kohas tuleb tasuda ühtne imporditollimaks, olenemata ELi liikmesriigist. Toode võib seejärel liikuda ELi turul ilma täiendavate tolliformaalsusteta.
 • See, kes tariifide eest maksab, sõltub müüjaga sõlmitud kokkuleppest, kuid sageli maksab imporditollimaksu importija.

 

Mis on imporditariif?

Kas minu ettevõte saab ELi kaubanduslepingust kasu?

Kui ELil on selle riigiga kaubandusleping, kust te soovite importida, võidakse teie toote suhtes kohaldatavaid tollitariife vähendada või need isegi kaotada.

 • Neid nimetatakse tariifseteks soodusmääradeks.
 • soodustariif sõltub sellest, kas teie toode vastab päritolureeglitele.
 • Kvoote võib kohaldada kas kaubanduslepingu või ELi põllumajandustoodete poliitika alusel teatavat liiki toodete suhtes.

Selleks et saada teavet teie tootele ja huvipakkuvale turule kehtivate erieeskirjade kohta, tutvuge minu kaubandusassistendiga.

Millal on vaja päritolusertifikaati?

Sageli peab tarnija esitama toote päritolutõendi vastavalt lepingu päritolureeglitele. Tõendiks võib olla päritolusertifikaat või ka päritoludeklaratsioon, mille on välja andnud volitatud eksportija või registreeritud eksportija (REX-süsteemis), kes esitab ka oma loa- või registreerimisnumbrid.

Kas on mingeid täiendavaid tollimakse?

 • On võimalik, et EL kohaldab kaubanduse kaitsemeetmeid konkreetsest riigist imporditud toote suhtes.
 • Kõige sagedamini kasutatavad tollimaksud on dumpinguvastased meetmed. Need on esitatud minu kaubandusassistendis. ELi tolliasutus võib anda teavet selle kohta, kas teie toote suhtes kohaldatakse täiendavaid tollimakse, näiteks dumpinguvastaseid tollimakse.
 • Selgitus kaubanduse kaitsemeetmete eri liikide kohta on esitatud kaupade jaotises.
 • Kui otsite põhjalikku ülevaadet igas riigis kohaldatavatest erimeetmetest, külastage turgude jaotist.

Milliseid riigisiseseid makse kohaldatakse?

Käibemaksu kohaldatakse ELi turul müüdavate kaupade suhtes ja seega ka väljastpoolt ELi imporditud kaupade suhtes. Käibemaks on igas ELi liikmesriigis erinev ja tavaliselt maksab selle importija.

 • Hind on sama, mis siis, kui ostsite toote oma koduturul.
 • Käibemaksukohustuslasena registreeritud ettevõtjad võivad impordikäibemaksu sisendkäibemaksuna tagasi nõuda, nagu nad saavad ka oma riigisiseseid käibemaksumakseid tagasi nõuda.
 • Teie käibemaksu arvutamisel võetakse aluseks teie kauba väärtus, teie imporditollimaks ja aktsiis, kui neid kohaldatakse. Lisateavet käibemaksu ja liikmesriikide määrade kohta leiate siit.
 • Valitud kaupade puhul peate tasuma aktsiisi, mis on ELi riikide lõikes erinev. Neid makse kohaldatakse näiteks järgmiste maksude suhtes:
  • tubakatooted,
  • alkohoolsed joogid,
  • mineraalõli,
  • energiatooted.

Kuidas tagate, et teie toode vastab ELi nõuetele?

Teie imporditud kaupade suhtes kehtivad samad nõuded kui ELis ELi turu jaoks toodetud kaupade suhtes.

Millised on Teie tootele esitatavad tervishoiu-, ohutus-, keskkonna- ja tehnilised nõuded ning kuidas neid sertifitseerida?

Enamik tooteid peab vastama teatavatele tehnilistele ja/või tervishoiu- ja hügieeninõuetele. Need võivad nõuda eri tüüpi katseid ja sertifitseerimist.

Sageli on see nii tööstustoodete tehniliste nõuete ning toidu ja põllumajandustoodete tervishoiu- ja hügieeninõuete puhul.

Oluline on eristada kohustuslikke ja vabatahtlikke nõudeid.

Tooterühmad, mille suhtes kohaldatakse sageli kohustuslikke nõudeid, on järgmised:

 • kemikaalid,
 • kosmeetikatooted,
 • ravimid,
 • põllumajandustooted, toiduained ja sööt,
 • elusloomad,
 • ja loomsed saadused.

Fütosanitaarsertifikaate nõutakse näiteks järgmiste toodete importimisel:

 • enamik värskeid puuvilju,
 • juurvili,
 • muud taimsed materjalid
 • loomsetest saadustest koosnevad tooted.

CE-märgis näitab, et toode vastab ELi õigusaktidele.

 • CE-märgis on kohustuslik mõnede toodete puhul, näiteks:
  • elektroonika,
  • meditsiiniseadmed,
  • mänguasjad,
  • elektriseadmed,
  • ehitustooted.
 • CE-märgist ei kohaldata:
  • toiduained,
  • mootorsõidukid,
  • kemikaalid,
  • kosmeetikatooted,
  • farmaatsiatooted
  • ja biotsiidid

Neil kõigil on oma erinormid. Lisateave C0-100E Markingi kohta.

Teavet teie toote suhtes kohaldatavate erinõuete kohta leiate minu kaubandusassistendilt.

Millised on pakendamise ja märgistamise nõuded?

ELi liikmesriikides kehtivad sageli üksikasjalikud nõuded toodete pakendamise ja märgistamise kohta.

Need nõuded võivad olla kohustuslikud või vabatahtlikud.

 • Tarbekaupadel ja nende pakenditel olevad kohustuslikud märgid ja etiketid on tavaliselt seotud avaliku ohutuse, tervise ja/või keskkonnaga seotud kaalutlustega. Nad võivad esitada teavet koostisosade või „kõlblik kuni“ kuupäeva kohta.
 • Vabatahtlikud märgid on näiteks need, mis viitavad tööstustoodete ökomärgisega toote mahepõllumajanduslikule tootmisele.

Tavaliselt vastutavad eri tööstusharude eest eri asutused, näiteks meditsiini-, elektri-, toidu- ja kemikaalitööstus, millel kõigil on väga erinevad nõuded.

 

3

Müügi ettevalmistamine ja transpordi korraldamine

Kuidas jagatakse kohustused teie ja teie tarnija vahel?

Lepingujärgsete kohustuste määratlemiseks võite kasutada Incoterms® -i.

Incoterms®

 • Müüjate ja ostjate vastutus müügilepingute alusel kaupade tarnimisel, kindlustamisel ja transportimisel
 • määrake kindlaks, kes vastutab ekspordiga seotud tolliformaalsuste eest ELis ja millised on ekspordituruga seotud tolliformaalsused.

Näited

„Franko laeva pardal“ (FOB): see tähendab, et tarnija vastutab kõigi kohalike kulude eest:

 • kauba vedu lastimissadamasse
 • laadimiskulud
 • tollivormistus eksportivas riigis.

Ostjana vastutate järgmiste kulude eest:

 • vedu lastimissadamast alates
 • kindlustus
 • mahalaadimine
 • transport saabumissadamast lõppsihtkohta.

„Kulud, kindlustus ja kaubavedu“ (CIF) - tarnija vastutab FOBi kohaste kohalike kulude eest, millele lisanduvad:

 • veokulud
 • kindlustus

CIF-hinna alusel vastutab tarnija kõigi kulude eest kuni toodete jõudmiseni sihtsadamasse.

 

4

Dokumentide ettevalmistamine tollivormistuseks ELis

Millised dokumendid tolli jaoks ette valmistada?

 • Peate esitama oma riigi tolliasutusele tollideklaratsiooni. Tolliesindaja võib teid selles olulises küsimuses nõustada.
 • Peate esitama sisenemise ülddeklaratsiooni enne kauba saabumist esimesse ELi sisenemise kohta.
  • Sisenemise ülddeklaratsiooni peaks esitama esimeses ELi sisenemise tolliasutuses kauba vedaja või mõnel juhul importija-kaubasaaja või vedaja või importija esindaja.
  • Sisenemise ülddeklaratsiooni esitamise tähtaeg sõltub kauba transpordiliigist. Veel.
 • ELil on kõigi ELi liikmesriikide jaoks ühine impordideklaratsiooni vorm, mida nimetatakse ühtseks haldusdokumendiks. Veel.
  • Sõltuvalt kauba liigist võivad tollile esitatavad täiendavad dokumendid hõlmata järgmist:
  • faktuurarve,
  • veodokumendid,
  • päritolusertifikaadid,
  • impordilitsentsid,
  • katsetulemused ja muud tõendid,
  • kontrollitõendid (nt terviseohutuse, veterinaar- või fütosanitaarsertifikaadid).

Tollivormistuse võib esitada importija või tolliesindaja, kelle importija on määranud täitma kõiki ELi tollialaste õigusaktide kohaselt nõutavaid tolliformaalsusi.

Lisateavet dokumentide ja protsesside kohta saate oma riigi tolliasutuselt, kaubanduskojalt või kaubanduse edendamise ametilt. Veel.

Mis juhtub siis, kui teie kaup jõuab piirile?

 • Need ladustatakse ajutiselt tollijärelevalve all (mitte kauem kui 90 päeva) kuni tollivormistuseni.
  • Teie kaubale võib teha tollivormistuse Teie esitatud dokumentide alusel või
  • Teie kaubad võidakse valida dokumentide kontrollimiseks ja teilt võidakse nõuda täiendavate dokumentide esitamist enne, kui teie kaubad on võimalik vormistada, või
  • Teie kaubad võib valida ka dokumendi või füüsilise kontrolli jaoks.

Kas teie toodet saab pärast tollivormistust müüa kõikjal ELis?

Kui tolliasutused on toote heaks kiitnud, on sellel ELi tootega sama staatus ning seda võib ELis vabalt levitada ja müüa kõikjal ELi turul.

 • Kõik ELi riigid kohaldavad kolmandatest riikidest imporditud kaupade suhtes sama tariifi.
 • Impordi suhtes kehtivad samad eeskirjad, olenemata sellest, millise ELi riigi kaudu see ELi turule siseneb.

Kust leiate lisateavet?

Teie kontrollnimekiri: 4 toote importimise etapid

Etapp 1: Otsi tarnijat välismaal

 • Hinnata potentsiaalseid huvi pakkuvaid riike ja võrrelda potentsiaalsete tarnijate konkurentsivõimet (nt võrrelda hindu, sealhulgas impordiga seotud kulusid, nagu tariifid ja transpordikulud).
 • Nimetage äripartnerid/tarnijad.
 • Nimetage asutus/institutsioon/partner, kes toetab impordiprotsessiga seotud formaalsusi (näiteks lepingute koostamine, maksetingimused, tarnija krediidivõimelisus).

Samm 2: Hinnata imporditingimusi ja -tollimakse ning tagada toote vastavus ELi nõuetele

 • Hankige ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise (EORI) registreerimisnumber (taotlege aegsasti).
 • Kontrollige, et impordipiiranguid ei kohaldata.
 • Kontrollige, kas ELil on selle riigiga, kust soovite importida, kaubandusleping.
 • Hindab, kas teie toode vastab asjakohastele päritolureeglitele, ja teeb kindlaks kohaldatava (soodus) tariifimäära.
 • Hinnata, kas kohaldatakse muid tollimakse (nt kaubanduse kaitsemeetmed) või riigisiseseid makse.
 • Määrata kindlaks tervishoiu-, ohutus-, keskkonna- ja tehnilised nõuded ELis.
 • Tagada, et toode vastab nõuetele ja tarnija saab esitada vajaliku sertifitseerimise.
 • Kontrollige pakendamis- ja märgistamiseeskirju ELis.
 • Hinnata, kas on vaja päritolusertifikaati, mida eksportija peab esitama, ja millist liiki sertifikaat tuleb esitada sõltuvalt sellest, kas ELi ja kauba päritoluriigi vahel on kaubandusleping või -kokkulepe või mitte.

Samm 3: Müügi ettevalmistamine ja transpordi korraldamine

 • Valmistab ette ja allkirjastab tarnijaga lepingu, sealhulgas kokkuleppe selle kohta, kes mille eest vastutab, ning korraldab transpordiprotsessi.
 • Koordineerida tegevust potentsiaalsete institutsioonidega, kes seda protsessi toetavad.

Etapp 4: Piiril toimuva tollivormistuse dokumentide ettevalmistamine

 • Kahtluste korral võtke ühendust tolliesindajaga, kes annab nõu
 • Sisenemise ülddeklaratsioonikättesaadavuse tagamine
 • Impordi tollivormistuseks lisadokumentide koostamine (kaubaarve, veodokumendid, päritolusertifikaat (näiteks vorm A, Eur.1/Eur.Med, REXi teatis, mille on välja andnud registreeritud eksportija, või päritoludeklaratsioon, mille on välja andnud volitatud eksportija), impordilitsents, katsetulemused, kontrollisertifikaadid (nt terviseohutuse, veterinaar- või fütosanitaarsertifikaadid)
Jagage seda lehte:

Kiirlingid