ELi ja San Marino tolliliit

Kas olete huvitatud toodete importimisest San Marinost? See jaotis aitab teil mõista ELi tolliliitu San Marinoga.

Lühitutvustus

ELi ja San Marino vaheline koostöö- ja tolliliiduleping (2002) on kehtinud alates 1991. aastast.

 • sellega kaotatakse kõik tariifid ja mittetariifsed meetmed peaaegu kõigi kaupade puhul.
 • sellega nähakse ette kõigi ELis või San Marinos toodetud kaupade, samuti kolmandatest riikidest pärit kaupade vaba ringlus, kui impordiformaalsused on täidetud ja tasumisele kuuluvad tollimaksud või samaväärse toimega maksud on sisse nõutud ning kõnealuste toodete puhul ei ole selliseid tollimakse või makse täielikult või osaliselt tagastatud.

Kaubavahetus hõlmab kõiki kaubaliike, välja arvatud Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu reguleerimisalasse kuuluvad tooted.

Tariifid

 • sellega nähakse hõlmatud kaupadele ette nulltariifid ja kvoodid puuduvad

Päritolueeskirjad;

 • San Marino kohaldab sarnaselt ühendusega ka ühenduse sätteid, mis käsitlevad päritolureegleid kaubavahetuses riikidega, kelle suhtes kohaldatakse tariifseid soodustusi.

 

Kontrollige oma toote suhtes kohaldatavaid päritolureegleid minu kaubandusassistendist.

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

 • tutvuge tehniliste nõuete, eeskirjade ja protseduuridega, millele kaup peab Euroopa Liitu importimiseks vastama
 • otsige oma toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid erieeskirju ja -eeskirju minu kaubandusassistendist. Teie tootega seotud nõuetega tutvumiseks peate kõigepealt teadma selle tollikoodi. Kui te ei tea tollikoodi, saate seda otsida sisseehitatud otsingumootorist oma toote nimega.

Sanitaar- ja ohutusnõuded

 • tutvuge tervishoiu-, ohutus-, sanitaar- ja fütosanitaarstandarditega, millele kaubad peavad vastama, et neid saaks Euroopa Liitu importida.
 • otsige oma toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid tervishoiu-, ohutus- ja sanitaareeskirju minu kaubandusassistendist. Teie tootega seotud nõuetega tutvumiseks peate kõigepealt teadma selle tollikoodi. Kui te ei tea tollikoodi, saate seda otsida sisseehitatud otsingumootorist oma toote nimega.

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

 • lisateave Euroopa Liitu importimiseks vajalike tollivormistusdokumentide ja -menetluste kohta

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

 • lisateave intellektuaalomandi ja geograafilisi tähiseid käsitlevate õigusaktide kohta ELis ning ELi intellektuaalomandi õiguste poliitika kohta kaubanduses

Teenuskaubandus

 • lisateave teenuskaubanduse eeskirjade, eeskirjade ja võimaluste kohta

Riigihanked

 • üldine teave riigihankeid käsitlevate õigusaktide, eeskirjade ja juurdepääsu kohta eri turgudele
 • konkreetne teave ELi riigihanketuru kohta

Investeerimiseks

 • leidke üldine teave, mis võimaldab teie investeeringut välismaale
 • leidke konkreetne teave, kui investeerite välismaalt ELi

Lingid ja dokumendid

Jagage seda lehte: