ELi ja San Marino tolliliit

Kas olete huvitatud San Marinost pärit toodete importimisest? See jaotis aitab teil mõista ELi tolliliitu San Marinoga.

Lühiülevaade

ELi ja San Marino vaheline koostöö ja tolliliidu leping (2002) on kehtinud alates 1991. aastast.

 • sellega kaotatakse peaaegu kõigi kaupade puhul kõik tariifid ja mittetariifsed meetmed.
 • sellega nähakse ette kõikide ELis või San Marinos toodetud kaupade, samuti kolmandatest riikidest pärit kaupade vaba ringlus, kui impordiformaalsused on täidetud ja tasumisele kuuluvad tollimaksud või samaväärse toimega maksud on tasutud ning nimetatud toodete puhul ei ole selliseid tollimakse või makse täielikult või osaliselt tagastatud.

Kaubavahetus hõlmab kõiki kaubakategooriaid, välja arvatud Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu reguleerimisalasse kuuluvad tooted.

Tariifid

 • sellega nähakse hõlmatud kaupadele ette nulltariifid ja kvoodid.

Päritolueeskirjad;

 • San Marino kohaldab ühendusega samal viisil ühenduse sätteid, mis käsitlevad tariifseid soodustusi saavate riikidega kauplemisel kohaldatavaid päritolureegleid.

 

Tutvuge päritolureeglitega, mida kohaldatakse teie konkreetse toote suhtes minu kaubandusassistendi juures.

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

 • teave tehniliste nõuete, eeskirjade ja menetluste kohta, millele kaup peab Euroopa Liitu importimiseks vastama
 • Otsige minu kaubandusassistendilt teie toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid konkreetseid eeskirju ja määrusi. Oma tootele esitatavate nõuete vaatamiseks peate kõigepealt identifitseerima selle tollikoodi. Kui te ei tea tollikoodi, saate seda otsida oma toote nimega sisseehitatud otsingumootoris.

Tervise- ja ohutusnõuded Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed

 • tutvuge tervishoiu-, ohutus-, sanitaar- ja fütosanitaarstandarditega, millele kaubad peavad Euroopa Liitu importimiseks vastama.
 • Otsige minu kaubandusassistendilt teie toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid tervishoiu-, ohutus- ja sanitaar- ja fütosanitaareeskirju. Oma tootele esitatavate nõuete vaatamiseks peate kõigepealt identifitseerima selle tollikoodi. Kui te ei tea tollikoodi, saate seda otsida oma toote nimega sisseehitatud otsingumootoris.

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

 • lisateave Euroopa Liitu importimiseks vajalike tollivormistusdokumentide ja -menetluste kohta

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

 • lisateave intellektuaalomandit ja geograafilisi tähiseid käsitlevate ELi õigusaktide ning ELi intellektuaalomandi õiguste poliitika kohta kaubanduses

Teenustekaubandus

 • lisateave teenuskaubanduse eeskirjade ja võimaluste kohta

Riigihanked

 • üldteave riigihankeid käsitlevate õigusaktide, eeskirjade ja juurdepääsu kohta eri turgudele
 • konkreetse teabe leidmine ELi riigihangete turu kohta

Investeerimine

 • otsige üldist teavet, mis võimaldab teil investeerida välismaale
 • otsige konkreetset teavet, kui investeerite välismaalt ELi

Lingid ja dokumendid

Jagage seda lehte:

Kiirlingid